Het is nu di mei 18, 2021 6:39 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 20 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: di apr 27, 2021 1:01 pm 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


Ik kan niet anders concluderen dan dat het kabinet een uiterste inspanning heeft gedaan om aan de ene kant de kamer tevreden te stellen met een gevraagd zogenaamd 'feitenrelaas' en aan de andere kant niet de informatie te geven die gevraagd werd.
Dat noemen we doelbewust de kamer onvolledig informeren waardoor ze niet in staat is om de regering te controleren.
Dat is foute boel.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: di apr 27, 2021 11:14 am 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


PeterJKH schreef:
Het probleem is dat die 2e en soms 3e generatie zich nog steeds niet conformeert aan de Nederlandse maatschappij en blijf hangen in de eigen cirkel, soms zelfs nauwelijks Nederlands beheerst, en niet participeert in de Nederlandse maatschappij.

Dat is veel te algemeen gesteld.
Het overgrote deel van deze nazaten zijn volkomen geïntegreerd en doen geheel overeenkomstig de autochtone bevolking, en de regels en wetten van ons land, mee in onze samenleving.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: di apr 27, 2021 10:07 am 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


PeterJKH schreef:
kwaaisteniet schreef:
De zogenaamde Rutte doctrine bestaat zeer waarschijnlijk niet.
Dat neemt niet weg dat men de 2e kamer op een correcte manier moet informeren en er geen potje van maken om de zaken die spelen 'klein te houden', zonder in te zien dat zaken nu eenmaal zijn zoals ze zijn. Dus als ze niet klein zijn ze ook onder ogen moeten willen zien dat ze juist niet klein zijn. Het is feitelijk je kop in het zand steken. Dat is geen goede manier van een land besturen. Zo kom je alleen maar nog ernstiger in zwaar weer.
Dat men in het kabinet grote frustraties heeft met de manier van optreden van een aantal 2e Kamerleden uit de eigen coalitie is niet onbegrijpelijk. Dat het kabinet niet in de gaten heeft dat ze het felle optreden zelf in de hand werkt door tegenwerking van het werk van die Kamerleden is dan weer niet al te intelligent.

Dat Wilders het heeft over ambtsmisdrijven gaat gewoon te ver. Dat terwijl hij zelf als 2e Kamerlid constant ambtsmisdrijven pleegt zoals in strijd met de grondwet en de mensrechten een deel van onze bevolking vanwege hun godsdienst wil deporteren, (en ook nog in heel Europa inclusief Rusland), hen wil verbieden om hun godsdienst te belijden, hen wil verbieden om hun 'heilige schrift' te hanteren, etc. Hier is overduidelijk sprake van ambtsmisdrijven. Maar oh wee als iemand het waagt daar aangifte van te doen, dan is Wilders wereld te klein. Dan is er sprake van politieke processen.
En nu wil hij een duidelijk politiek proces starten tegen het kabinet die de kamer onvoldoende heeft geïnformeerd.
Hoe hypocriet kun je zijn.


Ik denk dat partijen die migratie en alle problemen en vraagstukken en maatschappelijke consequenties die dat met zich meebrengt, aan de orde stellen, noodzakelijk zijn. De manier waarop Wilders dat doet, is zeker niet altijd de mijne, maar de manier waarop het wordt doodgezwegen of zelfs als taboe-onderwerp verklaard door de rest van de bestuurders, ook niet. Feit is dat in nauwelijks 40 jaar er 4 miljoen allochtone medelanders zijn in ons land. Ofwel 20% van de bevolking inmiddels. Dat is in 40 jaar tijd van nauwelijks enkele duizenden tot 20% van de bevolking gegaan. En al die tijd is er nauwelijks oog en oor geweest voor alle mensen die opeens hun vertrouwde buurt zagen veranderen in een allochtonenenclave. Waar nauwelijks meer een woord Nederlands te horen was op straat. Waar het straatbeeld opeens bepaald werd door mensen met totaal andere gebruiken, gewoontes, in traditionele klederdrachten, enz. Ik heb het hier in mijn relatief kleine provinciestad ook gezien: een hele wijk is inmiddels gewoon een buitenlandersenclave, mensen die geen Nederlands spreken, of nauwelijks, waar andere normen en waarden lijken te gelden, en waar je voor je gevoel niet meer in Nederland bent. Van integratie is nauwelijks sprake, en waarom zouden ze ook? De overheid houdt hen de hand boven het hoofd, maakt elke maand de uitkering en de toeslagen over en ze leven als god in Frankrijk, en voor het werk halen we gewoon Polen of Hongaren of Roemenen binnen, want tuurlijk mag je van een boerkadragende gezonde vrouw niet verlangen dat ze asperges gaat steken, discriminatie is dat.

Er zijn tussen de 60-er en 80-er jaren enorme fouten gemaakt met het laissez faire laten migreren van gezinnen van zogenaamde 'gastarbeiders', terwijl er geen oog was voor noodzakelijke integratie en verspreiding van deze mensen in onze samenleving. Daar kan en gaat niemand omheen.
Intussen zijn het echter Nederlanders geworden en spreken we over 2e en 3e generatie Nederlanders, met Nederlandse scholing, etc. met een migratie-achtergrond. (Heel veel Nederlanders hebben een migratie-achtergrond inclusief Wilders en Baudet)
Dat is nu een heel andere situatie.
Dat laat onverlet dat Wilders er een heuse en onaanvaardbare fascistische politiek op na houdt die totaal in strijd is met de grondwet en zijn eigen ambtseed als 2e Kamerlid op de grondwet.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: di apr 27, 2021 9:23 am 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


De zogenaamde Rutte doctrine bestaat zeer waarschijnlijk niet.
Dat neemt niet weg dat men de 2e kamer op een correcte manier moet informeren en er geen potje van maken om de zaken die spelen 'klein te houden', zonder in te zien dat zaken nu eenmaal zijn zoals ze zijn. Dus als ze niet klein zijn ze ook onder ogen moeten willen zien dat ze juist niet klein zijn. Het is feitelijk je kop in het zand steken. Dat is geen goede manier van een land besturen. Zo kom je alleen maar nog ernstiger in zwaar weer.
Dat men in het kabinet grote frustraties heeft met de manier van optreden van een aantal 2e Kamerleden uit de eigen coalitie is niet onbegrijpelijk. Dat het kabinet niet in de gaten heeft dat ze het felle optreden zelf in de hand werkt door tegenwerking van het werk van die Kamerleden is dan weer niet al te intelligent.

Dat Wilders het heeft over ambtsmisdrijven gaat gewoon te ver. Dat terwijl hij zelf als 2e Kamerlid constant ambtsmisdrijven pleegt zoals in strijd met de grondwet en de mensrechten een deel van onze bevolking vanwege hun godsdienst wil deporteren, (en ook nog in heel Europa inclusief Rusland), hen wil verbieden om hun godsdienst te belijden, hen wil verbieden om hun 'heilige schrift' te hanteren, etc. Hier is overduidelijk sprake van ambtsmisdrijven. Maar oh wee als iemand het waagt daar aangifte van te doen, dan is Wilders wereld te klein. Dan is er sprake van politieke processen.
En nu wil hij een duidelijk politiek proces starten tegen het kabinet die de kamer onvoldoende heeft geïnformeerd.
Hoe hypocriet kun je zijn.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: vr apr 09, 2021 11:30 am 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


Ik had van mevrouw Marijnissen een goede impressie, een intelligente min of meer onafhankelijke dame met een frisse blik en ook nog welbespraakt, maar na haar optreden in de media over Rutte en de consternatie rond de zogenaamde Omtzigt-affaire is ze me toch behoorlijk tegengevallen.
Ze laat zich wel erg gemakkelijk door populisme leiden om een haar beter gezind kabinet te verkrijgen, en haar minder goed gezinde politici af te serveren, zonder de feiten onafhankelijk goed te doorgronden. Dat had ik niet van haar verwacht.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: di apr 06, 2021 5:11 pm 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


baedeker schreef:
kwaaisteniet schreef:
Ik geloof Rutte in dit geval. Hij heeft zich kennelijk vergist. Vergissen is menselijk. Dat kan iedereen overkomen.
Dat blijkt tevens uit de verklaringen van de verkenners en de aantekeningen die zij van het gesprek met Rutte hebben gemaakt en die de 2e kamer ook ontvangen heeft.
Mogelijk dat Omtzigt in het gesprek even 'langsgekomen' is en in de ogen van de drie gesprekspartners verder geen belangrijk onderwerp is geweest, terwijl de ambtenaren die als belangrijk hebben genotuleerd.
Dat is eenvoudig een verschil van weging.
Als het niet zo gegaan is zou Rutte niet met grote stelligheid in de 2e kamer hebben verklaard dat zijn gespreksverslag zondermeer openbaar kon worden en dat hij het niet over Omtzigt heeft gehad.
Ik ben van mening dat de tweede kamer, in dit geval, te gemakkelijk, te snel en te populistisch een oordeel heeft gemeend te kunnen vellen.
In hoeverre dit nog terug te draaien is kan ik moeilijk beoordelen, omdat een aantal fracties zich behoorlijk hebben ingegraven en met grote gretigheid allerlei misstanden die zij zelf mede hebben veroorzaakt nu gemakshalve maar even op het bordje van uitsluitend Rutte willen schuiven. Zo kom je wel erg gemakkelijk bij het eigen falen weg. Pfiejoe.

Rutte is een aartsleugenaar. Het is uitgesloten dat notulerende ambtenaren, wiens dagelijk werk dit is, dingen hebben verzonnen of anders gewogen. Toen de "functie elders" lekte, ontkende Rutte en probeerde hij zich er met een (met Kaag afgestemde) "niemand gaat hier iets over vertellen" vanaf te maken.
:rodekaart:

Bijna een volle week later kamerdebat. Rutte heeft niks uitgezocht, maar krijgt om 7u30 voorkennis, en weigert daar dan iets over te zeggen.
:rodekaart:

Voor hetzelfde geld heeft hij dat hele telefoontje verzonnen om het debat in een zijstraat te krijgen.
:rodekaart:

Rutte loog dat hij geen belang had om Omtzigt uit te rangeren.
:rodekaart:

Rutte loog dat hij altijd integer heeft gehandeld.
:rodekaart:

Niemand die Rutte z'n geklets gelooft. Motie van wantrouwen (voltallige oppositie) en motie van afkeuring (iedereen behalve de partij van de integriteitsproblemen VVD).
:rodekaart:

Ik weet niet onder welke steen kwaaisteniet leeft, maar vergeten liegen is bij Rutte een patroon. Het is totaal ongeloofwaardig als deze zwendelaar weer premier wordt.

Over je eerste punt is er volkomen duidelijkheid; dat is in concept door ambtenaren opgesteld en is geen punt van Rutte, noch van de verkenners. Het was naast andere agendapunten een item dat nog door de verkenners besproken moest worden.

De zaak dat hij eerder in het kort geïnformeerd was over de aantekeningen van de ambtenaren dan andere Kamerleden is juist en toont zijn positie en netwerk. Maar dat is natuurlijk niet erg bevorderlijk voor vertrouwen.

Natuurlijk heeft hij dat telefoontje niet verzonnen. Hij is zich meteen rot geschrokken en hij heeft beseft dat dit hem niet zou helpen.

Als ik het één en ander op een rijtje zet wilde Rutte Omzigt niet (uit)rangeren maar in het kabinet lanceren. Dat is iets wezenlijks anders. Hij zou dan in de gelegenheid komen om vanuit het kabinet grondige verbeteringen in het bestuur aan te brengen, zoals hij die voor ogen heeft.

Of Rutte altijd in alle zaken 100% integer heeft gehandeld valt wel enigszins te betwijfelen, maar in het algemeen doet hij wel zijn uiterste best om dat naar eer en geweten te doen.

Zoals je begrijpt is er in deze zaak gewoon veel te snel een oordeel uitgesproken. Dat is vooral ingegeven door die politici die Rutte graag van het toneel zien verdwijnen. Dat ziet er heel wat minder integer uit dan hoe Rutte handelt.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: di apr 06, 2021 12:58 pm 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


Ik geloof Rutte in dit geval. Hij heeft zich kennelijk vergist. Vergissen is menselijk. Dat kan iedereen overkomen.
Dat blijkt tevens uit de verklaringen van de verkenners en de aantekeningen die zij van het gesprek met Rutte hebben gemaakt en die de 2e kamer ook ontvangen heeft.
Mogelijk dat Omtzigt in het gesprek even 'langsgekomen' is en in de ogen van de drie gesprekspartners verder geen belangrijk onderwerp is geweest, terwijl de ambtenaren die als belangrijk hebben genotuleerd.
Dat is eenvoudig een verschil van weging.
Als het niet zo gegaan is zou Rutte niet met grote stelligheid in de 2e kamer hebben verklaard dat zijn gespreksverslag zondermeer openbaar kon worden en dat hij het niet over Omtzigt heeft gehad.
Ik ben van mening dat de tweede kamer, in dit geval, te gemakkelijk, te snel en te populistisch een oordeel heeft gemeend te kunnen vellen.
In hoeverre dit nog terug te draaien is kan ik moeilijk beoordelen, omdat een aantal fracties zich behoorlijk hebben ingegraven en met grote gretigheid allerlei misstanden die zij zelf mede hebben veroorzaakt nu gemakshalve maar even op het bordje van uitsluitend Rutte willen schuiven. Zo kom je wel erg gemakkelijk bij het eigen falen weg. Pfiejoe.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: za apr 03, 2021 11:44 am 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


Er is inderdaad niets op tegen om de VVD in de oppositie te hebben.,
Of dat dan vervolgens kan leiden tot een stabiele regering weet ik nog zo net niet.
Maar niets is uit te sluiten.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: vr apr 02, 2021 11:07 pm 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


Rightnow schreef:
Precies, alles wat nodig is, is de vaste wil, en 76 zetels, om zonder VVD en D66 te kunnen regeren. Geen probleem zodra je begrijpt dat de koers van VVD en D66 het einde betekent van sociale zekerheid en vrijheid zoals we dat kenden en zoals we het nog willen houden.

Ik roep alle burgers op om dit steeds voor ogen te houden.

Raya, de SP zal dan wel die keuze moeten maken om de PVV er in te gaan betrekken. Niemand kan alles krijgen maar je voorkomt dat je alles kwijtraakt.

Dat je meent dat politieke partijen die duidelijke fascistische tendensen vertonen je vrijheid zullen brengen is een totaal vals waanidee.
Dat met de VVD en D66 je aan vrijheid zal inboeten is al even vals.
Verder kun je van D66 verwachten dat ze sociale zekerheid een belangrijk goed vinden dat niet zomaar afgebroken kan worden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: vr apr 02, 2021 10:41 pm 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


Ik ben helemaal geen Kamp-fan, maar hij zegt heel nuchter waar het op staat.
Het is toch ondenkbaar dat Rutte. Olongren en Jorritsma gedrieën onder één hoedje spelen. Dat is gewoon ongeloofwaardig.
Men heeft het, zo is gebleken, uitgebreid gehad over de stabiliteit van het CDA door hun grote verlies en doordat er twee topfiguren aan de top staan en dan kennelijk niet in staat zijn om de politieke zaken perfect op elkaar af te stemmen.
Zo was Hoekstra de partijleider die het in de campagne moest opnemen tegen de andere politieke rivalen en kwam onverhoeds Omtzigt uit de coulissen om de VVD leider eens de oren te wassen. Dat werkt natuurlijk de betrouwbaarheid van het CDA smaldeel niet in de kaart.
Dat daar uitgebreid over gesproken is, vooral vanwege de vurige wens van Rutte om het CDA bij een volgende regering te betrekken is allemaal heel logisch en begrijpelijk.
Dat drie deelnemers aan dit gesprek dan toch geen herinnering, noch aantekening hebben dat het over Omtzigt ging is dan wel zo merkwaardig dat het zeer waarschijnlijk niet zozeer over de persoon is gegaan. Anders hadden ze zich dat wel weten te herinneren en zou dat wel uit hun eigen aantekeningen gebleken zijn.
Er is dus kennelijk nog iets anders aan de hand, iets dat we niet weten, omdat de ambtelijke aantekeningen en de aantekening als voorgesteld gedachtepunt op het blad dat via de foto bekend is geworden op iets anders duiden.
Het probleem dat Rutte heeft is dat hij al wel eens eerder die formule van 'het zich niet herinneren' gebruikte in min of meer vergelijkbare situaties, waardoor men hem nu niet meer kan geloven. Dat is het probleem dat is ontstaan. Heel erg jammer.
Hoe kun je nu zo met elkaar verder?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: vr apr 02, 2021 5:58 pm 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


Biertje schreef:
kwaaisteniet schreef:
Waar Kamp natuurlijk gelijk in heeft is dat Rutte grote verdiensten voor ons land in moeilijke omstandigheden heeft weten te realiseren en dat dat door de kiezers goed beloond is met een ruime meerderheid van het aantal Kamerleden ten opzichte van alle andere partijen.
Het zal dan ook bepaald geen gemakkelijk opgave zijn om in de gegeven omstandigheden tot een stabiele regering te komen, tenzij Rutte zelf de pijp aan Maarten geeft. Ik zie hem dat nog niet doen.
Welke grote verdiensten, en wie profiteerde daarvan en wie had enkel de lasten? Heb ik het twee keer aan Hume gevraagd maar die kon het opnoemen

Wat ik ook zou noemen, daar neem jij toch geen genoegen mee.
Maar de Nederlandse kiezers bepalen dat ze het optreden van Rutte ruim waarderen. Dat is de norm.
Verder kan ik je nog wel even herinneren aan het feit dat we economisch, financieel, kwa werkgelegenheid en innovatief bij de absolute wereldtop behoren. En dat is in niet onbelangrijke mate mede te danken aan premier Rutte.
Denk je dat er iemand voorhanden is die dat beter zou kunnen?
Het is vrijwel zeker dat het er bepaald niet beter van zal worden.
Dat is het grote risico dat genomen wordt.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: vr apr 02, 2021 5:31 pm 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


Waar Kamp natuurlijk gelijk in heeft is dat Rutte grote verdiensten voor ons land in moeilijke omstandigheden heeft weten te realiseren en dat dat door de kiezers goed beloond is met een ruime meerderheid van het aantal Kamerleden ten opzichte van alle andere partijen.
Het zal dan ook bepaald geen gemakkelijk opgave zijn om in de gegeven omstandigheden tot een stabiele regering te komen, tenzij Rutte zelf de pijp aan Maarten geeft. Ik zie hem dat nog niet doen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: vr apr 02, 2021 11:05 am 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


De apotheose:
Rutte wordt alsnog niet geloofd dat hij is vergeten dat hij tijdens de gesprekken met de verkenners heeft gesproken over Omtzigt.
Nu een motie van afkeuring aan z'n broek.
Dat is niet mis.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: vr apr 02, 2021 12:55 am 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


Nu wil Baudet nog pertinent weten wie Rutte eerder dan de tweede kamer heeft gewaarschuwd dat er wel degelijk over Omtzigt was gesproken en dat dat in de stukken staat.
Dat blijkt inderdaad nogal geheimzinnig.
Rutte geeft daar zelf tot op heden geen uitsluitsel over.
Het is vast niet de schoonmaakster geweest die de stukken uit de prullenbak heeft gehaald.
Als de stukken met behulp van een computer zijn gescand en of gekopieerd of zelfs op de computer zijn opgesteld, weet er maar één instantie wat daar in staat en wat er is gebeurd en dat is de veiligheidsdienst.
Daar kan Rutte natuurlijk niets over kwijt.
Dus Baudet c.s., iedereen en alles wordt in de gaten gehouden.
Het is maar dat je het weet.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: do apr 01, 2021 11:52 pm 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


Ik heb eens even zitten luisteren naar het debat, of zeg maar naar de Poolse landdag,
Naar nu blijkt gaat het debat over niets!
Er is helemaal niets gebeurd dat als 'controversieel' gekenmerkt zou kunnen worden.
Dus allemaal opwinding om de opwinding.
Wat een vreselijke afgang.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: do apr 01, 2021 7:49 pm 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


Over die fouten maken en die uitkering die dan terug betaald moest worden etc. kan gesteld worden dat de 2e kamer dat zelf mede onder aanvoering van het onverstandige kamerlid Wilders middels wetgeving heeft ingesteld. Dat is dus niet iets van Rutte persoonlijk. Dat dient de 2e kamer inclusief de regering zich als geheel aan te trekken evenals de Eerste Kamer, de adviserende Raad van State en de magistratuur die vergat dat ze in voorkomende gevallen een matigingsbevoegdheid bezit en kan toepassen.
Dat zou ik Rutte niet als politicus in z'n eentje willen aanrekenen. In dit geval heeft iedereen en alle geledingen van ons landsbestuur en bij de rechterlijke macht boter op het hoofd.

Nu klagen diverse partijleiders dat er een politieke verkenning heeft plaats gevonden.
Dat is ook weer zoiets.
De Tweede Kamer heeft daartoe zelf besloten: het 'liberale motorblok' van de VVD en D66 moesten o.a. vanwege hun verkiezingsuitslag de verkenning doen. Dan moet je achteraf daarover geen treurzang laten horen.
Het is wat ze zelf zo wilde.
Enfin, zo blijf je je verbazen over het wel erg korte geheugen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: do apr 01, 2021 11:29 am 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


Het is idioot om op een verkenning taboes te leggen.
Een verkenning is niets meer dan een verkenning.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: do apr 01, 2021 10:14 am 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


Verkenners mogen alles verkennen wat zij nuttig of noodzakelijk achten om tot een informatie en een formatie, oftewel tot regeringsvorming te kunnen komen.
Daar is natuurlijk helemaal niets illegaals aan.
Het is wel begrijpelijk dat de uitgelekte gespreksonderwerpen die zij hadden geformuleerd tot heftige emoties leiden.
De verkenners zullen ongetwijfeld een heel plausibele verklaring hebben voor de punten die (voortijdig) uitgelekt zijn.
Aan het eind van hun verkenning hadden ze immers een verslag moeten schrijven en dat aan de tweede kamer moeten aanbieden. Daarin zou natuurlijk zeer waarschijnlijk ook een zelfde verklaring zijn gekomen.
Het is allemaal opwinding voor de opwinding, met als gevolg zeer verscherpte onderlinge verhoudingen.
Dat is niet bevorderlijk voor het vertrouwen, hetgeen ze zeggen juist nastreven.
Dit probleem had ook op een andere manier opgelost kunnen worden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: wo maart 31, 2021 11:24 pm 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


Verkenners doen in principe niets anders dan verkennen.
Het is werkelijk absurd om er een andere lading aan te geven.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: tweede kamer maakt er zelf een puinhoop van.

Geplaatst: wo maart 31, 2021 10:01 pm 

Reacties: 393
Bekeken: 4193


De Tweede kamer eist onder aanvoering van de niet al te verstandige Wilders dat alle stukken van de verkenning bij hen terecht komen. Tot op heden zijn er een achttal velletjes van de verkenners op tafel gekomen. De rest zit bij de de afdeling van de nieuw aangestelde verkenners.
Het lijkt allemaal logisch in het kader van de transparantie.
Er is alleen één essentieel ding waar totaal geen rekening mee gehouden wordt:
En dat is dat alle gesprekken die hebben plaats gevonden in vertrouwen zijn geweest.
In vertrouwen dat de verkenners daar dus vertrouwelijk mee om zouden gaan.
Daarom is het natuurlijk stuitend dat al deze gesprekken plotseling onverwacht in de openbaarheid komen.
Dit leidt tot een enorme puinhoop en het zal uiterst moeilijk zijn om de verkenningsfase, de informatiefase en de formatiefase in dit licht op een ordentelijke manier te laten verlopen.
Ik voorzie een moeizame regeringsvorming.
Dat heeft ons land niet verdiend.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 1 [ Er voldeden 20 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling