Het is nu wo jun 23, 2021 11:21 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 13 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Een referendum is te zwart-wit
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Een referendum is te zwart-wit

Geplaatst: zo nov 24, 2019 12:20 pm 

Reacties: 243
Bekeken: 16376


Lumiere schreef:
baedeker schreef:
Lumiere schreef:
En gelukkig is een meerderheid in de Tweede Kamer het met mij eens dat het referendum kut is, ik ben dus prima vertegenwoordigd door wijze Kamerleden.

Welnee, deze tweede kamer is in meerderheid pro-referendum gekozen.


Oh? Wat raar dat jij dat denkt, laten we eens tellen:

VVD tegen 33 zetels: " Wij zijn niet voor welke vorm van een referendum op welk niveau dan ook"

CDA tegen 19 zetels: "Daarom schaffen we het raadgevend referendum af."

Groenlinks tegen 14 zetels: " Deze benadering doet meer recht aan de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken dan de ja-nee
vraag in referenda. Er wordt een procedure ontwikkeld om deliberatieve democratie in te zetten en deze komt in plaats van de referendumwet."

Christenunie tegen 5 zetels: "De ChristenUnie is geen voorstander van een raadgevend referendum."

Denk tegen 3 zetels: "DENK is tegen bindende referenda."

SGP tegen 3 zetels: Kan je morgen weer lezen dat ze tegen zijn

33+19+14+5+3+3=77 :fluiten:

Kijk en daarom noem ik jou en HvR 'domrechts', jullie zijn nog niet in staat een simpele optelsom te maken :duh:
Ik denk eerder dat die partijen bang zijn vooor de kiezer, dat die iets er doorheen geduwd krijgen wat ze anders niet lukt. Immers, je stemt op een pief die zelf nog niet weet wat hij.zij wil want dat wordt bekonkelt in o.m. de Eerste Kamer en de achterkamertjes.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Een referendum is te zwart-wit

Geplaatst: za nov 23, 2019 3:26 pm 

Reacties: 243
Bekeken: 16376


Baedeker schreef:
Leuk en aardig, maar Raya heeft natuurlijk gelijk dat de reden voor het stemmen met last er niet toe doet. Het blijft stemmen met last. Wat er overblijft van je verhaal is dat je stemmen met last wél acceptabel vindt als politieke partijen (waar staan die ook al weer in de grondwet?) dat opleggen over de 360 punten van een coalitieakkoord gedurende vier jaar, maar niet als het voltallige electoraat dat op 1 punt doet. Tsja ... wat mot ik met zo'n verhaal?
Nog gekker, doordat het ledenaantal blijft dalen verhoogt de overheid de subsidie want als de politieke verenigingen failliet gaan is dat heel erg. :luidlachen:

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Een referendum is te zwart-wit

Geplaatst: za nov 23, 2019 10:28 am 

Reacties: 243
Bekeken: 16376


Raya schreef:
Biertje schreef:
Raya schreef:
Niet met twee maten meten, P-G!

Voor zover coalitieakkoorden evenwel een inbreuk vormen op het stemmen zonder last, zijn zij een uiting van of een noodzakelijk kwaad vanwege het parlementaire stelsel met evenredige vertegenwoordiging.
Kamerleden stemmen zonder last. Dus ook niet met last als noodzakelijk kwaad.
Kamerleden die zich wel binden aan een regeerakkoord of zich laten gezeggen vanuit kadaverdiscipline zouden beter de eer aan zichzelf houden en opstappen.
Die regeerakkoorden zijn er omdat men elkaar niet vertrouwt en zekerheid wil hebben dat bepaalde wensen worden vervuld. Het grote probleem is dat regeerakkoorden vaak realisme en oprechtheid missen.


Dat die regeerakkoorden vaak realisme en oprechtheid missen, komt dan weer door de koehandel in minderheidsstandpunten.

"Als jullie mij steunen bij mijn minderheidsstandpunt om zo een meerderheid te krijgen, steun ik jullie bij een minderheidsstandpunt van jullie!"

En zo wordt er lekker doorgedramd wat eigenlijk maar heel weinig mensen willen in dit land. Niet wat nodig is voor het land, maar wat goed is voor enkelen.
Exact, handjeklap en je principes overboord gooien.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Een referendum is te zwart-wit

Geplaatst: za nov 23, 2019 8:56 am 

Reacties: 243
Bekeken: 16376


Raya schreef:
Niet met twee maten meten, P-G!

Voor zover coalitieakkoorden evenwel een inbreuk vormen op het stemmen zonder last, zijn zij een uiting van of een noodzakelijk kwaad vanwege het parlementaire stelsel met evenredige vertegenwoordiging.
Kamerleden stemmen zonder last. Dus ook niet met last als noodzakelijk kwaad.
Kamerleden die zich wel binden aan een regeerakkoord of zich laten gezeggen vanuit kadaverdiscipline zouden beter de eer aan zichzelf houden en opstappen.
Die regeerakkoorden zijn er omdat men elkaar niet vertrouwt en zekerheid wil hebben dat bepaalde wensen worden vervuld. Het grote probleem is dat regeerakkoorden vaak realisme en oprechtheid missen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Een referendum is te zwart-wit

Geplaatst: vr nov 22, 2019 6:13 pm 

Reacties: 243
Bekeken: 16376


Marcel schreef:
Begin een revolutie!
Nou en of. Die 70.000 handtekeningen die Dictatuur66 voorstelt waarmee de burgers de Tweede Kamer kunnen voorstellen om een wet aan te passe is een sigaar uit eigen doos en bovendien is alles al dichtgetimmerd in een regeerakkoord. Daar trappen de burgers terecht niet in

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Een referendum is te zwart-wit

Geplaatst: wo nov 20, 2019 8:56 am 

Reacties: 243
Bekeken: 16376


Raya schreef:
P-G schreef:
HvR schreef:En wie beschermt de rechtsstaat tegen haar eigen zwakten ? :evendenken:

De angst voor referenda wordt ingegeven door de angst voor de mening van de kiezers.

De enige reden om de referendumwet maar weer snel af te schaffen, was dat de uitkomsten niet waren zoals gewenst. Lastig....

In plaats van te luisteren naar de mensen en het beleid aan te passen, is het in de huidige tijd makkelijker om de kiezer monddood te maken.

Dit stelsel heeft haar langste tijd gehad.


De volksraadgeving is een staatsrechtelijk gedrocht. Ingeval van een negatieve uitslag ligt de bal nog steeds - lees: wederom - bij de volksvertegenwoordiging. Daarbij hebben volksvertegenwoordigers de keuze tussen hetzij tegen de eigen principes te stemmen, hetzij ervan beschuldigd te worden ondemocratisch te zijn. Terecht heeft de Raad van State geconcludeerd dat de volksraadgeving onverenigbaar is met de parlementaire democratie in het algemeen en het stemmen zonder last in het bijzonder.

Tegen referenda in welke vorm dan ook bestaan wezenlijke bezwaren. Denk hierbij aan de continuïteit van en dr samenhang in het beleid. Dat laatste is een stelsel met evenredige vertegenwoordiging niet zelden het resultaat van compromissen. Het referendum haalt dit onderuit.
Maar als men zonodig een referendum wenst, dan louter één die correctief, bindend en op initiatief van kiezers zelf is, waarbij een aangenomen voorstel door de meerderheid van de kiesgerechtigden kan worden weggestemd.


Je gaat nog steeds straal langs het begrip 'volksVERTEGENWOORDIGING'.

Als jij je bedrijf vertegenwoordigd, wordt je geacht de belangen van het bedrijf te behartigen, zoals het bedrijf wil, binnen de opdracht en grenzen welke gelden.
Als mijn advocaat mij vertegenwoordigd, wordt van die advocaat verlangt dat hij mijn belangen behartigt, en niets doet of besluit wat ik niet wil.

Een volksvertegenwoordiger krijgt geen carte blanche, maar een opdracht om conform de partijlijn en het verkiezingsprogramma dat hij aan de Kiezers heeft voorgelegd, die Kiezer te vertegenwoordigen, conform de grondwet alles afwegend aan het algemeen belang.

Het is aan de volksvertegenwoordigers zelf of een referendum nodig is.
Behartigen de volksvertegenwoordigers de burgers daadwerkelijk door hun belangen te behartigen, dan is een referendum niet nodig, want dan weet de volksvertegenwoordiger wat de belangen van de burgers zijn, zowel van de groep welke hij direct vertegenwoordigd als van alle burgers, welke hij indirect vertegenwoordigd, en zal daarnaar handelen. Ergo: referendum overbodig.

Doet een volksvertegenwoordiger dat niet, dan is een referendum op zijn plaats. Desnoods een referendum voor nieuwe verkiezingen, zoals een bedrijf een vertegenwoordiger kan ontslaan als die niet handelt in het belang van het bedrijf. Of ik een andere advocaat kan nemen, omdat de huidige niet in mijn belang handelt.

Zo simpel is het. Moeilijker gaan we het ook niet maken!
Exact, het grootste deel van het volk kiest niet voor crony capitalisme, dat overkomt hen

Zie hier trutje Keizer, waarom is het zo moeilijk om colporteurs gewoon buiten de deur te houden door het gesloten contract direct nietig te verklaren?

https://www.ad.nl/nieuws/kabinet-dreigt ... ~a7cfbd6b/

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Een referendum is te zwart-wit

Geplaatst: za nov 09, 2019 3:34 pm 

Reacties: 243
Bekeken: 16376


P-G schreef:
Het referendum is een onjuiste wijze om burgers te betrekken bij de politieke besluitvorming. Het referendum is ongenuanceerd, polariserend, destructief en maakt het overheidsbeleid onsamenhangend. Bij de representatieve democratie staan bruggen bouwen, continuïteit, samenhang en het maken van een belangenafweging centraal. Met referenda was de 'boel bij elkaar houden' niet mogelijk geweest tijdens de verzuiling. En zie wat er nu gebeurt in het Verenigd Koninkrijk: de uitslag van één volksraadpleging houdt het land nu al drie jaar in zijn greep en zorgt voor een scheur in de samenleving.

Toch zouden burgers meer betrokken moeten worden bij de politieke besluitvorming. Politici worden al dan niet terecht verweten geen maatschappelijke voeling te hebben en voor andere belangen dan die van de samenleving op te komen. Een antwoord hierop kan zijn het oprichten van een burgerforum, bestaande uit honderdvijftig (150) willekeurig aangewezen burgers. Laat hen als gelote volksvertegenwoordigers de gekozen volksvertegenwoordigers adviseren! Op deze wijze wordt de burger deelgenoot van het beleid.
Uiteraard kleven hier haken en ogen aan. Om tot een goede vertegenwoordiging te komen, dient voor de aangewezen personen een opkomstplicht te komen, vergelijkbaar met de plicht voor burgers ingeval van juryrechtspraak. Wil men dat niet, dan zou de loting moeten plaatsvinden tussen hen die zich daartoe hebben opgegeven. En dat doet weer afbreuk aan de representativiteit van het burgerforum.

Dit wijze van participatie aan besluitvorming kan eigenlijk als blauwdruk dienen voor de gehele samenleving. Laat de werknemers in de publieke sector meebeslissen en stimuleer dat ondernemingen toebehoren aan het personeel, bijvoorbeeld doordat alleen het personeel aandelen in kapitaal van de besloten vennootschap mag hebben. Dat is pas een democratisering!
Een burgerforum voegt niets toe daar er sprake is van lobbycratie en crony capitalism. En: nergens staat in de grondwet dat adviezen moeten worden opgevolgd. Tijdens bijvoorbeeld de bankencrisis zijn diverse adviezen verstrekt welke maatregelen er genomen moeten worden opdat dit nooit meer gebeurd. Het tegendeel zien we: mensen met studieschulden die nog meer schulden mogen maken bij de aan koop van een huis en dus nog meer mogen lenen. Een burgerforum gaat dit niet veranderen.

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnen ... ar-BBWsvRr

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Een referendum is te zwart-wit

Geplaatst: wo nov 06, 2019 7:03 pm 

Reacties: 243
Bekeken: 16376


P-G schreef:
Biertje schreef:
P-G schreef:


Het bovenstaande toont goed aan dat mensenrechtenverdragen als het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens nodig zijn: mensenrechten zijn voor types als baedeker leuk, totdat ze worden geëffectueerd.
We kunnen ook een teveel aan mensenrechten hebben. Een Armeens die een beroep doet op een moreel appel, dat is zoiets als chantage. Of zoals een IS-strijdster toch maar binnenlaten vanwege kinderen die overigens hier waarschijnlijk niet eens geboren zijn. OF iemand na 40 jaar cel vanwege het zomaar afknallen van 6 mensen w.o. een kind, toch vrijlaten.


1. Een moreel appel is juridisch nietszeggend.
2. Strafrechtelijke vervolging is geen grondrecht voor een verdachte, maar een bevoegdheid van het Openbaar Ministerie.
3. Men wordt in Nederland niet zomaar bevrijd.
1. Een moreel appel is verkrachting van de rechtsstaat door willekeur en zorgt voor zieltjeswinst

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Een referendum is te zwart-wit

Geplaatst: wo nov 06, 2019 4:46 pm 

Reacties: 243
Bekeken: 16376


P-G schreef:
baedeker schreef:
P-G schreef:
Of D66 zich bezondigt aan demagogie is in casu irrelevant. Hetzelfde geldt voor de vraag of danwel wat ondergetekende heeft gestemd bij de laatste verkiezingen. Het is niets anders dan een jij-bak; de eerdere ontkenning dat Zwitserland vanwege het referendum geen demagogen kent, wordt hiermee zelfs ontkracht.

Sommige voorstanders van directe democratie in Zwitserland wensen dat hun land niet langer is gebonden aan internationale verdragen, zolang het volk zich daaromtrent niet heeft uitgesproken middels een referendum. Denk hierbij aan het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Ergo: [t]he referendum is a device of dictators and demagogues.

Ik weet werkelijk niet waar je het over hebt. Landen als Nederland en Zwitserland hebben echt geen verdragen nodig om een fatsoenlijk niveau aan mensenrechten te waarborgen. Zonder EVRM houden we niet op rechtsstaten te zijn, laat staan dat we daardoor landen van dictators and demagogues worden. Dat is echt grote onzin P-G. We zijn mee gehobbeld in een onnodige gimmick en kregen er een uiterst kostbare speeltuin voor activistische asiel-, milieu- en EU superstaat-juristen bij. En als Ollongren dan vervolgens morrelt aan democratie en persvrijheid, dan blijkt het speeltje daar nou net weer geen remedie tegen. Heel verstandig van de Zwitsers dat ze ieder internationaal verdrag democratisch willen toetsen. Nederland zou ook eens de stofkam moeten halen door zijn verdragen.


Het bovenstaande toont goed aan dat mensenrechtenverdragen als het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens nodig zijn: mensenrechten zijn voor types als baedeker leuk, totdat ze worden geëffectueerd.
We kunnen ook een teveel aan mensenrechten hebben. Een Armeens die een beroep doet op een moreel appel, dat is zoiets als chantage. Of zoals een IS-strijdster toch maar binnenlaten vanwege kinderen die overigens hier waarschijnlijk niet eens geboren zijn. OF iemand na 40 jaar cel vanwege het zomaar afknallen van 6 mensen w.o. een kind, toch vrijlaten.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Een referendum is te zwart-wit

Geplaatst: wo nov 06, 2019 9:11 am 

Reacties: 243
Bekeken: 16376


P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Want in de geschiedenis is het volk nooit zijn eigen vijand geweest?


Minder vaak dan politici, die de vijand van het eigen volk bleken te zijn.


Oh ja, zijn er nooit burgeroorlogen uitgebroken? Zijn nooit democratische regeringen en rechtsstaten op uiterst democratische wijze om zeep geholpen? Heeft nimmer een meerderheid besloten dat een minderheid niet (meer) bij 'het volk' hoort?
Kijk naar Nederland waar vele ISDS verklaringen zijn getekend en de rechtsstaat dus al is uitgeschakeld en de rechtstaat vakkundig al om zeep is geholpen?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Een referendum is te zwart-wit

Geplaatst: zo nov 03, 2019 9:24 am 

Reacties: 243
Bekeken: 16376


Hume schreef:
Biertje schreef:
Raya schreef:
Er zijn tal van manieren waarop een referendum kan worden ingezet. En daarbij hoeft een referendumvraag helemaal niet zwart/wit te zijn. Kwestie van je fantasie gebruiken. We zitten tenslotte niet vast aan wat iemand ooit heeft bedacht.

Wat is er mis met een referendum dat gaat over of een echte zwarte Piet willen hebben of een roetveegpiet? Wellicht stopt dat de polarisatie


Referendum is een overblijfsel van de jaren 60 uit de vorig eeuw
Het past niet meer in deze tijd.
De bevolking is verder over verschillende belangengroepen en door markt onderzoek zijn standpunten eenvoudig in kaar te brengen.
Het is aan de vertegenwoordigers van deze groepen en politieke partijen om tot overeenstemming te komen over het te voeren beleid.
Weet je wat ook niet meer past in deze tijd? Politieke partijen want geen leden. Heel vreemd dat ze dan subsidie krijgen wegens gebrek aan contributie. De vakbonden krijgen dat toch ook niet? Wat ook niet meer past is het rondstrooien van belastinggeld zonder dat men weet wat er gebeurt, eigenlijk is het meer het kopen van stemmen. En het vingertje van Nederland mag ook wel eens verdwijnen evenals die grote mond.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Een referendum is te zwart-wit

Geplaatst: za nov 02, 2019 10:55 pm 

Reacties: 243
Bekeken: 16376


Raya schreef:
Er zijn tal van manieren waarop een referendum kan worden ingezet. En daarbij hoeft een referendumvraag helemaal niet zwart/wit te zijn. Kwestie van je fantasie gebruiken. We zitten tenslotte niet vast aan wat iemand ooit heeft bedacht.

Wat is er mis met een referendum dat gaat over of een echte zwarte Piet willen hebben of een roetveegpiet? Wellicht stopt dat de polarisatie

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Een referendum is te zwart-wit

Geplaatst: za nov 02, 2019 8:08 pm 

Reacties: 243
Bekeken: 16376


Einstein schreef:
Referenda hebben in de regel maar 2 keuzes. Dat kan zeer onpraktisch uitwerken. Bij Brexit ontstond het probleem, dat er maar één Leave en maar één Remain stem was, terwijl de uitvoering van de winnende stem (Leave) op allerlei verschillende manieren kon worden doorgevoerd. Zelfs wanneer de Britse referendum-uitslag bindend was geweest, waren die vragen blijven staan. Wat is precies het mandaat ?

Een referendum heeft één uitslag, ja of nee. Een "ja" kan volgens de voorstanders maar op één manier kunnen worden doorgevoerd (hun manier), een "nee" zou volgens de tegenstanders een blokkade betekenen voor onbepaalde tijd, over het hele thema. Zo beroepen Eurosceptici zich 14 jaar na dato graag op het referendum over de Europese grondwet en claimen vervolgens dat alle bindende afspraken en alle toetsingskaders voor wetten in Europa taboe zijn, want bindende kaders voor wetgeving zijn immers onderdeel van een grondwet en een grondwet willen we niet. Het is heel moeilijk uit te leggen, dat er een verschil bestaat tussen een enkel toetsingskader (op een bepaalde thema) en een grondwet (over alles).

Bij een wetgevingsproces in een parlement komen alle aspecten van een vraagstuk ter tafel en beslissen politici en deskundigen over het resultaat. Ze kunnen daarbij uitzonderingen bedingen en compromissen sluiten. Resultaat is wetgeving, die óók rekening houdt met de minderheid. Dat is m.i. te prefereren boven een referendum, waarin 50-60% van "het volk" zich uitspreekt over "de kwestie". De werkelijkheid is altijd ingewikkelder dan die ene ja-nee vraag, die aan de kiezers wordt voorgelegd.

Er kan tenslotte sprake zijn van een tegengesteld mandaat van referendum aan de ene kant, en parlementsverkiezingen aan de andere kant. Naar mijn mening moeten we kiezen.. en dan kies ik voor de parlementaire democratie, omdat die minder zwart-wit is.. en om de vier jaar voortschrijdend inzicht toestaat en een referendum blijkbaar niet.
Als een referendum te zwartwit is waarom is de euro dan klakkeloos ingevoerd, zonder daarover goed na te denken? Waarom is HSL aangelegd terwil het project stijf staat van de aannames? En de Betuwelijn idem?
Sorteer op:  
Pagina 1 van 1 [ Er voldeden 13 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling