Het is nu zo mei 16, 2021 10:12 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 131 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: do mei 06, 2021 3:06 pm 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Raya schreef:
Lies schreef:
Hume schreef:
De schaalvergroting en specialisatie in de land en tuinbouw heeft ook jaren geduurd en
veel boeren en tuinders hebben heel wat leed hierom geleden.
Zo zal de omschakeling naar biologisch en circulaire land en tuinbouw ook jaren gaan duren en wel met leed gepaard gaan.

Bovendien is de vraag of we producten van deze sector altijd over de hele wereld moeten verplaatsen voor de verkoop.
Al dat vliegen en al die vrachtwagen vervuilen ook..
Misschien moet er wel een afstandsbelasting komen op vlees en agrarische producten ?
Misschien moet dat wel komen op alle producten?

Zo en zo zullen we werken veel minder moeten belasten en vervuilen veel meer.
Daarom klimaat verandering is niet alleen een zaak en probleem van boeren ,maar van alle sectoren.
Van onze landbouwproducten zetten we 79 procent af in Europese landen, omdat de landbouwgrond hier goed is. In deze grote wereld en het geworstel met onze eenheid in Europa (Alle Menschen werden Brüder) kan je dit toch lokale afzet noemen?


Onze grond is overbemest. En vaak ook vergiftigd, maar dat wordt er wijselijk niet bij gezegd.
Grond geschikt maken kan veelal ook in andere landen. En waarom zouden ze in tropische landen perse bloemkool moeten eten, als ander even goed voedsel daar beter gedijt? Vaak ligt het aan droogte. Geef ze waterpompen, help ze met kanalen en sloten aanleggen, zet eindelijk eens in op het goedkoper maken van ontzilten van zeewater, help ze met rioolzuivering, etc.
Niet te vaak naar Zembla kijken met een bak pinda's op tafel, maar neem in het echt eens een kijkje op het boerenland. Zoveel bloemkolen zullen niet vervoerd worden naar tropische landen als 79 procent van de producten afgezet wordt in Europa, naast de export van avocado’s.

Avocado’s zijn ‘net als kippen uit de legbatterij’: de enorme hype rond de vrucht zorgt voor de nodige milieuschade
https://www.businessinsider.nl/avocado- ... rverbruik/

Nederland houdt enorm van avocado’s. Na de Verenigde Staten importeert Nederland de meeste exemplaren van de groene vruchten. Toegegeven, veel belandt via ons land in de rest van de Europese Unie, maar we eten zelf nog altijd meer dan 40 miljoen kilo per jaar.En het onderstaande valt onder helpen: Onze technologische innovaties in de landbouw gaan de hele wereld over.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/ni ... 45-miljard

Minister Carola Schouten: “Nederlandse boeren, tuinders en vissers produceren mooie en kwalitatief goede producten voor zowel de nationale als de internationale markt. En de groei van productie is gepaard gegaan met een aanzienlijke verduurzaming op milieu, energie en duurzaam grondstoffengebruik. Daar ben ik trots op. Ik merk dat andere landen vol interesse kijken naar onze wijze van produceren. Naar de schaal waarop we produceren, maar ook naar de kennis en de technieken waarmee we dat doen. Onze technologische innovaties in de landbouw gaan de hele wereld over. Die kennis en kunde kunnen we nog veel meer delen, ook om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.”

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: do mei 06, 2021 10:51 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Hume schreef:
De schaalvergroting en specialisatie in de land en tuinbouw heeft ook jaren geduurd en
veel boeren en tuinders hebben heel wat leed hierom geleden.
Zo zal de omschakeling naar biologisch en circulaire land en tuinbouw ook jaren gaan duren en wel met leed gepaard gaan.

Bovendien is de vraag of we producten van deze sector altijd over de hele wereld moeten verplaatsen voor de verkoop.
Al dat vliegen en al die vrachtwagen vervuilen ook..
Misschien moet er wel een afstandsbelasting komen op vlees en agrarische producten ?
Misschien moet dat wel komen op alle producten?

Zo en zo zullen we werken veel minder moeten belasten en vervuilen veel meer.
Daarom klimaat verandering is niet alleen een zaak en probleem van boeren ,maar van alle sectoren.
Van onze landbouwproducten zetten we 79 procent af in Europese landen, omdat de landbouwgrond hier goed is. In deze grote wereld en het geworstel met onze eenheid in Europa (Alle Menschen werden Brüder) kan je dit toch lokale afzet noemen?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: do mei 06, 2021 10:10 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Roven en aanvullen in 1956 in een dichtbevolkt landje:

KUNSTMESTVERSTUlVING IN DE BOSBOUW
https://edepot.wur.nl/269793

Na het geven van de technische beschouwing inzake het gebruik van
de kunstmestverstuiver in de bosbouw, (2), zal nu de vraag moeten
worden beantwoord, hoe door bemesting een productieverhoging in de
bosbouw kan worden bereikt.
Productiever hoging moet van veel belang worden geacht. Naar mijn
mening wordt de bosbouw te veel buiten het economische vlak getrokken
en worden vaak argumenten betreffende landschapsverzorging en recreatie
als doorslaggevend voor het behoud van het bos aangevoerd.
Hierbij zou ik nimmer willen beweren, dat de recreatie en landschapsverzorging
geen belangrijke rol in ons zo dichtbevolkte land spelen. Het
moet echter mogelijk zijn. dat. zonder het achterstellen van de economie
of zonder het alleen laten gelden van het uiterste "it does not pay", de
verschillende functie' s van het bos harmonisch samengaan.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: do mei 06, 2021 9:58 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Hume schreef:
De hele wereld is moeilijk te overzien ,want er is zo veel grond buiten Nederland.
Laten we daarom eerst eens kijken naar Nederland en Europa.
De samenleving verandert ,zoals altijd, als nut en noodzaak duidelijk is.

Onderzoekers van Wageningen Universiteit & Research hebben onderzoek gedaan naar de ammoniakemissies van gangbare en biologische veehouderijen. Daaruit blijkt dat stallen met biologische koeien 22 procent minder ammoniak uitstoten dan gangbare bedrijven. De emissie per hectare grond is 53 procent lager.

Dat komt vooral doordat biologische bedrijven minder koeien houden, geen kunstmest gebruiken en meer weidegang toepassen, zegt onderzoeker Gerard Migchels. Ook voeren zij hun dieren minder krachtvoer, wat tot een lagere uitstoot leidt. ‘Alles wat je er aan de voorkant niet in stopt, komt er aan de achterkant niet uit’, aldus Migchels. Volgens de onderzoekers maakt dat biologische bedrijven zeer geschikt als ‘bufferbedrijf’ in de buurt van natuurgebieden.

Dat geldt niet voor biologische kippen- en varkenshouderijen. Die stoten per dier juist meer ammoniak uit dan gangbare bedrijven, vooral doordat zij minder dieren hebben per oppervlakte. Overigens kunnen melkveehouders niet zomaar overschakelen, omdat de markt voor biologische zuivel nog beperkt is.


https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter ... ~b55f7389/
In deze tijd is het toch niet moeilijk om de wereld te overzien en wie de lakens uitdeelt bij het spel verdeel en heers en de grondhonger?

Ik ben niet tegen biologisch, kringlooplandbouw en experimenteren, maar dan moet de consument ook mee lopen. Want voor ons als consument geldt ook ‘Alles wat je er aan de voorkant niet in stopt, komt er aan de achterkant niet uit’. We roven als consument in de wereld en dan moet je het weer aanvullen, dat is mijn ervaring in mijn strijd met een biologisch groentetuintje. Dan komt scheikunde, bemestingsleer en bodemkunde om de hoek kijken als je op een gegeven moment naar een leeg bord zit te kijken.

Ik zie boeren die al tijden van alles uitproberen, ieder op hun eigen manier, zoals onze oud-forumgebruiker Piet Hermus.....landbouw is de spiegel van de maatschappij:

Piet Hermus Interview - Nieuwe Boeren vraagt om nieuwe maatschappij
https://www.youtube.com/watch?v=DD5Cc7d2YgU

http://www.youtube.com/watch?v=DD5Cc7d2YgU

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: di mei 04, 2021 7:48 pm 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Nederland voedt niet de wereld, maar de wereld voedt Nederland.

Nederland heeft te weinig landbouwgrond om eigen bevolking te voeden
https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/298 ... te-voeden/

Zelfs als Nederland haar export stopt en iedereen vegetarisch gaat eten, kan de Nederlandse landbouw de Nederlandse bevolking niet voeden. Dat blijkt uit de cijfers van de landgebruikvoetafdruk van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Importeren, verwerken en verwaarden
Met andere woorden: De Nederlandse exportpositie heeft weinig te maken met de veronderstelling dat we in Nederland teveel voedsel zouden produceren. De exportpositie dankt Nederland vooral doordat we veel ruwe grondstoffen importeren, dit verwerken en verwaarden. Daarnaast wordt 54 procent direct rondom Nederland afgezet; in Duitsland, België, Frankrijk en Engeland. In de ogen van menig Nederlander (met een grootheidswaanzin) produceren we evenwel voor een wereldmarkt, maar Nederland is qua grootte net zo groot als de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Onze export is dus eigenlijk regionaal en binnen de grenzen van de EU. Gezien het feit dat we lid zijn van de EU is het niet meer dan logisch dat we producten vooral op deze markt afzetten.

Bovendien importeren we in kilogrammen meer grondstoffen of voedsel uit de EU dan dat we exporteren. Van de 64,1 miljard euro import kwam in 2019 zo’n 40 procent alleen al uit Duitsland, België, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk (10 procent uit Brazilië een de VS). Dit zijn veelal onbewerkte producten waaraan de Nederlandse industrie nog waarde toevoegt. Daarnaast bestaat bijna 20 miljard euro van de export uit sierteelt, landbouwtechniek, diensten en meststoffen. Op basis van alleen voedsel is er ‘slechts’ tien miljard euro waardeverschil tussen export en import.
Europa heeft de Nederlandse boeren heel hard nodig
https://www.trouw.nl/nieuws/europa-heef ... ~bb1ae892/

De hele wereld voeden
In dit verband wordt vaak de vraag gesteld waarom Nederland als op een na grootste exporteur van agrarische producten ‘de hele wereld zou moeten voeden’. Allereerst moet worden gesteld dat de omstandigheden voor voedselproductie in veel landen vele malen slechter zijn dan in Nederland. Wereldwijd is 10 procent van de grond geschikt voor landbouw, in Nederland liefst 54 procent. Volgens het Hoffmann Centre voor Sustainable Resource Economy is 80 procent van de wereldbevolking afhankelijk van voedselimport.

Op die exportcijfers valt ook wel wat af te dingen. Ons land fungeert in belangrijke mate als doorvoerhaven van agrarische producten die niet in Nederland zijn verbouwd. Van de 94,5 miljard euro aan exportwaarde bestaat 59 miljard euro (62,8 procent) uit Nederlandse producten (exclusief sierteelt). Als we onze import van agrarische producten daarvan afhalen, resteert een exportsaldo van 20 miljard euro.

Van onze landbouwproducten zetten we 79 procent af in Europese landen. Volgens het Europese Milieu Agentschap verbetert de Nederlandse positie bovendien de komende decennia verder. Door klimaatverandering zullen de zuidelijke Europese landen minder voedsel kunnen produceren en de noordelijke landen juist meer. We voeden dus niet ‘de hele wereld’, maar zijn wel een belangrijke voedselleverancier voor onze medeleden in de EU.Wereldwijd is 10 procent van de grond geschikt voor landbouw, in Nederland liefst 54 procent. Volgens het Hoffmann Centre voor Sustainable Resource Economy is 80 procent van de wereldbevolking afhankelijk van voedselimport.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: di mei 04, 2021 9:36 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Rightnow schreef:
Rightnow is overtuigd dat je in theorie alle mensen ook van voedsel kunt voorzien zonder Haber-Bosch. Maar dit moet worden uitgelegd en vooral, voorgedaan, door praktische landbouwers en ik denk dat daarmee een begin is gemaakt.

Als burger moet ik keuzes maken in wat ik koop en in wat ik verwacht van de overheid. De keuze kan zijn (naast het kopen van in mijn ogen goed geproduceerd voedsel): het promoten van een normale bescherming van bestaande (inclusief relatief de kleinere) boerenbedrijven. Het in kaart brengen van onbillijk en oneerlijk machtsmisbruik van overheden en grote bedrijven is hard nodig.
Die overtuiging heb ik (nog) niet. Ik zit op de lijn van boer Piet Hermus: De gehele wereldbevolking zonder kunstmest voeden gaat niet. Zij die dat willen en denken dat het wel kan, zouden dan maar aan 4,2 miljard mensen moeten vertellen dat zij niet meer mogen leven.

Ik zie hier ook boeren van alles in de praktijk uitproberen, en toch stoppen velen door mislukkingen weer met het probeersel. Zo ook een gangbare boer hier die tien jaar de ploeg heeft laten staan, waardoor de handel, zijn verdienste, op den duur alleen nog bestond uit onkruid. En bij biologische boeren zie ik ze vaak ook weer overschakelen om te overleven.

Er is een begin gemaakt, dat zeg je goed, maar de afloop is onzeker. De goede wil is er wel, maar de samenleving is er niet naar.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: ma mei 03, 2021 9:43 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


HvR schreef:
PeterJKH schreef:
Lancelot schreef:
Definieer nou eerst eens vreugde? Want ik vind dat nogal een vaag begrip. Vraag je aan persoon A wat "vreugde" in het leven is, dan krijg je waarschijnlijk een heel ander antwoord dan bij persoon B of C :mrgreen:


Ik denk zomaar dat heel veel mensen de immigratie te snel hebben vinden gaan. In de jaren '80 had je weliswaar een klein aantal migranten in Nederland wonen, voornamelijk Turken en Marokkanen, maar die waren dusdanig dun gezaaid dat ze niet het hele aangezicht van de wijk bepaalden. In een straat met 30-40 huizen woonde dan 1 of 2 gezinnen van buitenlandse komaf, bijvoorbeeld. Inmiddels is het zo dat hele wijken zijn overgenomen door mensen van buitenlandse komaf en de sporadische autochtone Nederlanders dié er nog wonen, zijn de minderheid geworden. 20% van de bevolking van Nederland bestaat inmiddels uit mensen die in de afgelopen 20-30 jaar hier naartoe zijn gekomen. De bevolkingsaanwas bestaat vrijwel geheel uit immigranten, jaar na jaar. Hadden we de migratie beperkt en de bevolkingsaanwas beperkt tot het geboortecijfer van de reeds aanwezige bevolking, dan was er geen woningtekort geweest. En hadden vele groengebieden in ons (dichtstbevolkte land van Europa) groen kunnen blijven.


Er zijn wel waarschuwingen geweest: Janmaat werd erom verketterd, Fortuijn werd erom vermoord, Wilders wordt tot op de dag van vandaag bedreigd.

Het is bizar dat de immigratie geen halt is toegeroepen en dat illegalen nog altijd niet worden uitgezet.
Fortuyn is vermoord door een activist met ideologische wortels, die in het gevecht met boeren in de jaren negentig al een pistool kocht om zich te beschermen. Tegenwoordig sluiten we een te veel aan ideologische wortels op: Vegan Streaker die celstraf uitzit voor brandstichting in Ermelo begonnen aan hongerstaking
https://www.destentor.nl/ermelo/vegan-s ... ~a3af703d/

Hongerstaking, wat weer goed is voor het stikstofprobleem in binnen- en buitenland als je onderstaand artikel leest van een oud forumgebruiker:

Stikstof, een explosief probleem
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/ ... f-probleem

De mens bestaat voor circa de helft uit kunstmeststikstof. Zonder Haber-Boschproces zouden we maximaal 3,5 miljard mensen op aarde kunnen voeden. Dat aantal bereikten we rond 1970, toen de Club van Rome het werk Grenzen aan de Groei schreef. Hierin werd beschreven wat de aarde wel en niet aankan aan bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling.

Nu zijn er 7,7 miljard mensen en dat aantal groeit. Dat is dus de kern van het stikstofprobleem. Het aantal mensen dat ook nog eens via verbrandingsmotoren stikstofoxiden en fijnstof uitstoot, leeft en consumeert. De gehele wereldbevolking zonder kunstmest voeden gaat niet. Zij die dat willen en denken dat het wel kan, zouden dan maar aan 4,2 miljard mensen moeten vertellen dat zij niet meer mogen leven.Pak het bericht van Rightnow hierboven er maar bij en zie het maar eens op te lossen op een evenwichtige manier bij alle belangen die er nu spelen. Of denk aan Remkes: eindrapport adviescollege stikstofproblematiek: 'Niet alles kan overal'.

En dat geldt ook voor de natuurbeheerders: Algensnot en tankmos smoren hei en stuifzand: Funest voor de dieren
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/ ... ~a19805a8/

Na een ritje met zijn terreinwagen parkeert Lex Querelle van Natuurmonumenten....... :foei:

Waar te veel recreatie vaak slecht is voor de natuur, niet hier. Dat het hier nog stuift is te danken aan recreanten: ,,Dit stuk wordt vrij druk bezocht door gezinnen met kinderen en ruiters. Die houden het mooi open.” De mens als geluk bij een ecologisch ongeluk, ironisch.Vroeger gebruikte men een schaap, of men liet de handjes wapperen: Willen jullie gras? Of willen jullie heide?

De Plagger - Van Kooten en De Bie
https://www.youtube.com/watch?v=6L-dJjc9moI

http://www.youtube.com/watch?v=6L-dJjc9moI

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: zo mei 02, 2021 11:52 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Lancelot schreef:
PeterJKH schreef:
Lancelot schreef:

2/3 van het Nederlandse grondoppervlakte is nog steeds landbouwgrond. Er kunnen dus gerust nog een paar miljoen mensen bij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde gaat een oud Nederlands gezegde immers


Ik denk zomaar dat de vreugde evenredig gaat afnemen met het dichter bevolkt maken van ons land.
Definieer nou eerst eens vreugde? Want ik vind dat nogal een vaag begrip. Vraag je aan persoon A wat "vreugde" in het leven is, dan krijg je waarschijnlijk een heel ander antwoord dan bij persoon B of C :mrgreen:
De vreugde is dat we de problemen op het bordje van de boeren leggen als de intensieve mensenhouderij. We gaan het beleven als schraalhans keukenmeester wordt door het spel verdeel en heers in dit land. Een klein vol landje waar het samengaan van mens en natuur door alle wensen niet gaat lukken. Als romantische wilde mens stampen en vreten we alles kapot:

Van vogels tot eikenbos: stikstof nekt leven op de Veluwe
https://www.nu.nl/klimaat/6130230/van-v ... eluwe.html

Het gaat dramatisch met de Veluwe, ons grootste natuurgebied op land, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs wetenschappers. Veel eikenbos is op sterven na dood. Mezenjongen breken door kalkgebrek hun pootjes in het nest. Heidevlinders en unieke bloeiende planten staan op de rand van uitsterven. Oorzaak: stikstofvervuiling, decennialang.Tegelijkertijd verlangen we naar plaatjes als dit (zoekplaatje....zoek de mens)

Verkleinde Afbeelding
Verkleinde afbeelding. Klik om te vergroten.


Met ‘voedselbosbouw’ verbeterden inheemse volken de natuur
https://www.nationalgeographic.nl/met-v ... -de-natuur

Prachtig, maar die inheemse volken waren met weinig. Kijkend naar buiten tuft de romantische wilde mens ook met dit miezerige weer op een vrije dag van natuur A naar natuur B.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: za mei 01, 2021 10:43 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Raya schreef:
Lies schreef:

Rudie Freriks: Eerst moet het kalf verdrinken. Dan moeten er nog tig onderzoeksbureaus vaststellen dat het kalf inderdaad verzopen is. Vervolgens krijgen de boeren de schuld dat er onvoldoende voedsel geproduceerd wordt. Etc......Vaak klagen boeren niet, maar slaan ze de spijker op de kop, zoals de melkveehouder hierboven. Ik zat onderstaand Foodlog- artikel te lezen vanmorgen en tegelijkertijd hoorde ik op de radio 'Ministerie komt om in miljarden mondkapjes'....zo heb je niets en zo heb je te veel. Stel je eens voor dat we met voedsel ook in zo'n situatie belanden....

Wageningen concludeert dat kringlooplandbouw niet zonder kunstmest kan
https://www.foodlog.nl/artikel/wagening ... tmest-kan/

Om de bestaande Europese plantaardige productie met dierlijke mest uit circulaire landbouw uit de EU vol te houden, moet de Unie haar hoop stellen op veevoerimporten uit Oekraïne. Dat is de conclusie uit een analyse van Wageningen UR over het kringlooplandbouwbeleid dat onze overheid wenst voor Nederland en de EU waar ons land deel van uitmaakt.
(...)
De analyse toont voor de goede verstaander aan dat kringlooplandbouw een concept is dat de aarde langzaam maar zeker uitboert.Handel en circulariteit: consequenties van kringlooplandbouw voor handel
https://www.wur.nl/nl/show-longread/Han ... handel.htmKringlooplandbouw is enkel mogelijk als we niet meer van de aarde vragen dan we terug kunnen geven.

Heel belangrijk is dat je zelf zowel het vragen als het geven in de hand hebt, en niet via allerhande constructies in verdragen met andere landen, die voor jou compenseren. Want als puntje bij paaltje komt, zullen mensen hun eigen belangen voor laten gaan, zeker als de belangen van anderen ver weg zijn.
Op wat zetten we als consument de rem?

EC: hogere EU-invoer van tarwe om de krappe balans voor 2020/21 te verlichten
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/4003 ... erlichten/

‘Gestrest’ door de krappe balans ontstond de Arabische Lente.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: za mei 01, 2021 10:36 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


En gisteren zat ik wat het nieuws betreft als een vogeltje in de wolken:

Al jaren verboden insectenverdelger nog steeds gevonden in grutto's
https://nos.nl/artikel/2378864-al-jaren ... n-grutto-s

Insecticide DDT aangetroffen in grutto; Nederlandse boer niet de oorzaak
https://www.veld-post.nl/artikel/400195 ... e-oorzaak/

Senegalese rijstboeren zien grutto liever dood
https://www.oneworld.nl/lezen/achtergro ... ever-dood/

Door dit citaat:

“Steeds vaker mislukt het broeden van de grutto in Nederland”, verduidelijkt Hooijmaijers telefonisch. “Wanneer die legsels mislukken, hebben ze geen reden meer om in Nederland te blijven, en vliegen ze veel vroeger dan gepland weer terug naar Afrika.”kwam ik terecht bij een Facebookbericht van schapenhouder Lammes Hopman:

Verkleinde Afbeelding
Verkleinde afbeelding. Klik om te vergroten.


Nou en dit is er op dit moment aan de hand na wat regenval. De nesten zijn weggespoeld. En zo wil de provincie het hele gebied gaan inrichten met dit extreme peil. Kortom is dit nou weidevogel beheer wat men voor ogen heeft?Hebben we als consument nog zicht op de situatie?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: za mei 01, 2021 10:15 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Rudie Freriks: Eerst moet het kalf verdrinken. Dan moeten er nog tig onderzoeksbureaus vaststellen dat het kalf inderdaad verzopen is. Vervolgens krijgen de boeren de schuld dat er onvoldoende voedsel geproduceerd wordt. Etc......Vaak klagen boeren niet, maar slaan ze de spijker op de kop, zoals de melkveehouder hierboven. Ik zat onderstaand Foodlog- artikel te lezen vanmorgen en tegelijkertijd hoorde ik op de radio 'Ministerie komt om in miljarden mondkapjes'....zo heb je niets en zo heb je te veel. Stel je eens voor dat we met voedsel ook in zo'n situatie belanden....

Wageningen concludeert dat kringlooplandbouw niet zonder kunstmest kan
https://www.foodlog.nl/artikel/wagening ... tmest-kan/

Om de bestaande Europese plantaardige productie met dierlijke mest uit circulaire landbouw uit de EU vol te houden, moet de Unie haar hoop stellen op veevoerimporten uit Oekraïne. Dat is de conclusie uit een analyse van Wageningen UR over het kringlooplandbouwbeleid dat onze overheid wenst voor Nederland en de EU waar ons land deel van uitmaakt.
(...)
De analyse toont voor de goede verstaander aan dat kringlooplandbouw een concept is dat de aarde langzaam maar zeker uitboert.Handel en circulariteit: consequenties van kringlooplandbouw voor handel
https://www.wur.nl/nl/show-longread/Han ... handel.htm

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: vr apr 30, 2021 9:34 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Biertje schreef:
Waarom enkel BPD en wie zit hier achter.? Lekker transparant. :noo:

https://www.bpd.nl/?gclid=Cj0KCQjwsqmEB ... tCEALw_wcB
Valt allemaal onder Bouwend Nederland (BPD ontwikkelt gebieden en wijken). Een gevecht om de ruimte/grond. En dan wordt stikstof gebruikt als de stok om de hond te slaan, i.p.v. het eerlijke gesprek. Die blijft achterwege door het gerommel met stikstof en kijken we naar het 'feestje van Maxime Verhagen, grondspeculanten, projectontwikkelaars en hypotheekverstrekkers.

Partijen: bescherm hoogwaardige landbouwgrond
https://www.boerderij.nl/partijen-besch ... dbouwgrond

CDA, VVD, CU, SGP en BBB willen dat hoogwaardige landbouwgrond beschermd wordt in het landelijk gebied.

CDA-er Derk Boswijk diende mede namens deze partijen een motie in om te onderzoeken hoe hoogwaardige landbouwgronden beschermd kunnen worden voor andere ruimteclaims, zoals woningbouw en energie. Het gaat CDA niet om behoud van alle grond, maar Boswijk wil vooral voorkomen dat het landbouwareaal te versnipperd wordt. “Het is niet zo dat we zeggen: alles moet bij het oude blijven. Wij zien echt wel dat er stappen moeten worden gezet. Maar wij zijn gewoon bang dat de landbouw zo meteen het kind van de rekening gaat worden”, aldus de politicus.

Veel druk op landbouwgrond
Demissionair landbouwminister Carola Schouten erkent dat er veel druk is op landbouwgrond. Er lopen momenteel diverse studies naar de inrichting van het land, mede in het kader van het Nationaal programma landelijk gebied. Die wil ze eerst afwachten voordat ze een reactie geeft op het voorstel van de partijen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: vr apr 30, 2021 8:24 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Wie klaagt nu niet als de jacht op je geopend is, en zelfs op het landschap en de biodiversiteit?

Voornemen tot overeenkomst voor stikstofsaldering "Valkenhorst"
https://www.biedboek.nl/nl/realestate/v ... te-katwijk

De ontwikkeling van Valkenhorst zal leiden tot een toename van verkeer in (de omgeving van) de nieuwe wijk. Om negatieve effecten als gevolg van de toegenomen verkeersemissies en daaruit voortkomende depositie op Natura 2000-gebieden uit te kunnen sluiten moet de stikstofdepositie van de ontwikkeling volledig worden gesaldeerd.

(...)

Met deze overeenkomst zet BPD de (stal)vergunningen van drie (agrarische) bedrijven binnen het plangebied “Valkenhorst” in als stikstofsalderingsmaatregel voor de ontwikkeling op gronden van het Rijksvastgoedbedrijf (woningen, winkels, voorzieningen, bedrijven inclusief de bouw en aanleg openbare ruimte).

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: ma apr 26, 2021 12:20 pm 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


PeterJKH schreef:
Lies schreef:
Klagen als boer in deze tijd doe je als je de regie uit handen geeft en je je te afhankelijk hebt gemaakt in de strijd om grond, vooral als je samen gaat werken met een partner die vanaf het begin het plan heeft om je te ruimen voor de vuurvlinder, de natuur en recreatiewoningen.

Boerenbedrijven uit Blokzijl moeten plaatsmaken voor de vuurvlinder
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1540370/B ... uurvlinder

Reddingsplan
In deze aflevering staat het conflict tussen de vuurvlinder en de veehouder centraal. Volgens De Vlinderstichting is de grote vuurvlinder de meest bijzondere vlinder in Nederland en hoort beschermd te worden in het kader van Natura 2000. Om de uiterst zeldzame vlinder te redden, wil Overijssel een gebied vrijmaken.

Vorig jaar sloegen zij de handen ineen met terreineigenaren Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, de gemeente Steenwijkerland, het waterschap en LTO Noord. Er kwam een reddingsplan om de vlinders te verhuizen naar De Wieden. De Weerribben en de Wieden moeten opnieuw worden ingericht en met elkaar worden verbonden. Aan de westkant van het Giethoornsche Meer zal een ‘moerasroute’ worden gemaakt, het leefgebied van het beestje.

In het nauw
Extra ruimte dus voor de natuur. De keerzijde van het verhaal is dat het ten koste gaat van de boerenbedrijven. Zij voelen zich in het nauw gedreven. Kasper van Benthem: "We worden opgesloten tussen natuur en kunnen straks geen kant meer op."Randland - Veehouder of vuurvlinder
https://www.npostart.nl/randland/24-04- ... ON_1329663

Terwijl hij altijd samen met en in de natuur heeft geleefd. "Boeren zijn helemaal niet tegen de natuur. Vaak willen ze naast het bedrijf iets doen voor het gebied. Laat ons het onderhouden. Maar waarom moet dat op een gedwongen manier? Waarbij van bovenaf alles ingetekend wordt, weinig overleg mogelijk is en gewoon grond wordt afgepakt."
Het probleem is gewoon dat Nederland in mijn jeugd (jaren '70) bestond uit een paar grote steden in het Westen van het land, verder een aantal middelgrote steden verspreid over het land en daar tussenin zag je vooral agrarisch gebied en natuurgebied. In nauwelijks enkele decennia is het beschikbare gebied voor landbouw, veeteelt en natuur met enorme sprongen gedaald. Ik weet nog dat ik in de trein zat rond 1980, en dan had je na Rotterdam een hele tijd "niks", alleen maar groen gebied, je passeerde het oude dorpje Kethel, en dan kwam Delft, en na Delft weer een tijdje alles groen en dan Rijswijk en Den Haag. Tegenwoordig is ál dat groen weg en rijd je gewoon constant tussen bebouwd gebied, woonwijken, industriegebieden, bedrijventerreinen, enz, maar groen of weilanden of natuur is er niet meer te ontdekken.

En boeren hebben zich moeten aanpassen door op steeds kleinere postzegeltjes land toch hun bedrijf te kunnen blijven uitoefenen. Vaak grensde boerenland in mijn jeugd aan bijv. "braakliggend terrein", lees: een stuk land dat noch in gebruik was bij boeren, noch een andere bestemming had, en waar de natuur gewoon haar gang kon gaan. Van die stukjes land waar eigenlijk niemand zich mee bemoeide. Je vond daar vaak de prachtigste bloemen en planten, vogels, en ook vlinders. Fauna en flora, zeg maar. Dat bestaat tegenwoordig niet meer, want elke vierkante centimeter heeft tegenwoordig een "bestemming" en wordt op de één of andere manier gereguleerd.
Daarom twijfel ik weleens door alle maatregelen i.v.m. de stikstofcrisis wat ze nu werkelijk willen halveren, de veestapel of de mensenstapel.

Boeren in de Peel en Kempen omstreeks 1800
https://www.landschap.nl/tijdschrift/ar ... eeks-1800/

Aarts typeert de landbouw in Peel en Kempen in die tijd als roofbouw. Lang wist het boerenbedrijf zich aan te passen aan de uitputting van de bodem, maar in de 19e eeuw lukte dat niet meer. Zelfs de hei kon niet overleven en er ontstonden rampzalige zandverstuivingen. De hei veranderde van bondgenoot in vijand.
In de loop van de 19e eeuw stopte de verarming, vooral door overheidsingrijpen, technologische ontwikkeling en een toenemende vraag naar zuivel en vlees. Door aanleg van infrastructuur, introductie van kunstmest en import van veevoer veranderde het gemengde bedrijf in een gespecialiseerd veebedrijf en de gesloten kringloop raakte open. De heide werd overbodig en ontgonnen tot vooral bos. Hei resteerde in natuurgebieden op de armste gronden.De reis van de chilisalpeter naar Delfzijl
https://www.deverhalenvangroningen.nl/a ... r-delfzijl

Tegenwoordig willen we met boerenzaken terug in de tijd i.p.v. door innoveren vooruit, noemen we veel een 'Een goudje van niks', tot we geconfronteerd worden met armoede en honger. Zo zit die ecologische boer in de reportage er ook naar te kijken denk ik als je dan toch moet verdwijnen door stikstof en vuurvlinders.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: zo apr 25, 2021 11:08 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Klagen als boer in deze tijd doe je als je de regie uit handen geeft en je je te afhankelijk hebt gemaakt in de strijd om grond, vooral als je samen gaat werken met een partner die vanaf het begin het plan heeft om je te ruimen voor de vuurvlinder, de natuur en recreatiewoningen.

Boerenbedrijven uit Blokzijl moeten plaatsmaken voor de vuurvlinder
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1540370/B ... uurvlinder

Reddingsplan
In deze aflevering staat het conflict tussen de vuurvlinder en de veehouder centraal. Volgens De Vlinderstichting is de grote vuurvlinder de meest bijzondere vlinder in Nederland en hoort beschermd te worden in het kader van Natura 2000. Om de uiterst zeldzame vlinder te redden, wil Overijssel een gebied vrijmaken.

Vorig jaar sloegen zij de handen ineen met terreineigenaren Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, de gemeente Steenwijkerland, het waterschap en LTO Noord. Er kwam een reddingsplan om de vlinders te verhuizen naar De Wieden. De Weerribben en de Wieden moeten opnieuw worden ingericht en met elkaar worden verbonden. Aan de westkant van het Giethoornsche Meer zal een ‘moerasroute’ worden gemaakt, het leefgebied van het beestje.

In het nauw
Extra ruimte dus voor de natuur. De keerzijde van het verhaal is dat het ten koste gaat van de boerenbedrijven. Zij voelen zich in het nauw gedreven. Kasper van Benthem: "We worden opgesloten tussen natuur en kunnen straks geen kant meer op."Randland - Veehouder of vuurvlinder
https://www.npostart.nl/randland/24-04- ... ON_1329663

Terwijl hij altijd samen met en in de natuur heeft geleefd. "Boeren zijn helemaal niet tegen de natuur. Vaak willen ze naast het bedrijf iets doen voor het gebied. Laat ons het onderhouden. Maar waarom moet dat op een gedwongen manier? Waarbij van bovenaf alles ingetekend wordt, weinig overleg mogelijk is en gewoon grond wordt afgepakt."

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: do apr 22, 2021 12:01 pm 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Biertje schreef:
Hume schreef:
Lies schreef:
Biodiversiteit en de natuur, we houden er zo van in Nederland. Met pijn ruimen politici in onderstaand artikel ong.10 Drentse boerenbedrijven van voor de mechanisatie.

156 Hectare zonnepark, niet niks en dan is het logisch dat je de bevolking niet inlicht, een hobby tegenwoordig.

'Omwonenden zonnepark Lagelandpolder zijn voor voldongen feit geplaatst'
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/810730/O ... -geplaatst

De gang van zaken rond de plannen voor een zonnepark in de Lagelandpolder verdient geen schoonheidsprijs. Daar zijn vriend en vijand het woensdag over eens in de Groninger gemeenteraad,
Het kan ook anders.

Geen grote windturbines erbij, maar groene energie binnenhalen met zonnepanelen op daken, parkeerterreinen en langs op- en afritten van snelwegen. En mogelijk het toestaan van kleine windturbines bij boerenbedrijven van maximaal vijftien meter hoog.

Met deze vormen van energieopwekking wil Hollands Kroon bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Gemeenten in het land zijn door de rijksoverheid opgedragen hiervoor plannen te ontwikkelen, de zogeheten Regionale Energie Strategie.
Mede door maatschappelijke weerstand tegen grootschalige windparken in de Noordkop, maakt het college pas op de plaats met uitbreiding van grote windturbines. Het college is ook tegen energieopwekking op het IJsselmeer, maar houdt de mogelijkheid open ’van zonne-energie op eilanden bij de Wieringerhoek’https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt ... 1_11433340
En weer wordt verzwegen dat de rekening geheel bij de burger komt te liggen en de voordeeltjes bij de bedrijven
Ja, bij veel burgers die het niet kunnen betalen. Ik denk bij alle duurzame telefoontjes: pluk de massa, dat is kassa.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: do apr 22, 2021 9:27 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Biodiversiteit en de natuur, we houden er zo van in Nederland. Met pijn ruimen politici in onderstaand artikel ong.10 Drentse boerenbedrijven van voor de mechanisatie.

156 Hectare zonnepark, niet niks en dan is het logisch dat je de bevolking niet inlicht, een hobby tegenwoordig.

'Omwonenden zonnepark Lagelandpolder zijn voor voldongen feit geplaatst'
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/810730/O ... -geplaatst

De gang van zaken rond de plannen voor een zonnepark in de Lagelandpolder verdient geen schoonheidsprijs. Daar zijn vriend en vijand het woensdag over eens in de Groninger gemeenteraad,

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: di apr 20, 2021 12:32 pm 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Je kan een land of beroepsgroep kapot regelen en je verwonderen als er nog iets overblijft.

De Nederlandse natuur wordt kapotbeheerd. ‘Het is een wonder dat er nog zoveel over is’
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuu ... ~bc016334/

Natuurbeheer is en blijft een moetje in Nederland, constateren twee onderzoekers. Natuurorganisaties krijgen te maken met perverse prikkels en bureaucratie; behoud van soorten is gericht op wat minimaal moet.

Ze zien de discussie over een uitweg uit de stikstofcrisis voortdurend de verkeerde kant op gaan. “Ook de goedbedoelde suggestie om de landbouw te halveren en de natuur te herstellen, werkt niet”, zegt Turnhout. “Omdat we in Nederland ervoor hebben gekozen natuurgebieden zo klein mogelijk te houden, zijn de helft van de beschermde soorten en habitats afhankelijk van het boerenland, bufferzones en verbindingen. Maar de bufferzones tussen landbouw en natuur worden toch intensief gebruikt, verbindingszones zijn er tien jaar geleden afgehaald en overal vind je pesticiden.”

“We lopen inmiddels achteraan in Europa, terwijl we met onze kennis en onze natuur voorop hadden kunnen lopen”, zegt Hunink. Dat zou het geval zijn geweest als Nederland zijn natuur zou koesteren om het mooie ervan, valt Turnhout bij. “Maar wij hebben kritische grenswaarden en lapmiddelen. Er zit niets positiefs in ons natuurbeleid, het is niks meer dan voldoen aan juridische eisen.”

De overheid zelf heeft geen enkele ambitie
De stikstofcrisis, die ontstond nadat de Raad van State twee jaar geleden het Programma Aanpak Stikstof (Pas) ongeldig verklaarde, had een goede aanleiding kunnen zijn om de natuur wezenlijk te verbeteren, zeggen de onderzoekers. “Maar het Pas is nu het Sas, de compensatie- en herstelmaatregelen voor te veel stikstofuitstoot zijn structureel geworden”, moppert Turnhout. “Men richt zich weer op intensief beheer in gebieden die toch al intensief worden beheerd. Maar je kunt niet zes keer per jaar de heide plaggen. Dat natuurbeheerders hier toch in meegaan komt heel plat door het geld dat je alleen krijgt als je die maatregelen uitvoert. De overheid zelf heeft geen enkele ambitie om iets met natuurbeheer te doen.”In plaats van geld geef de TBO's een schaap, zo deden ze dat vroeger ook, i.p.v. intensief beheer Een stapje terug om bij Lumiere's woorden te blijven. Bovendien als men vindt dat de boeren de kar zelf weer moeten trekken vanwege de vervuiling, waarom de natuurbeheerders dan niet?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: di apr 20, 2021 10:41 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


Wereld Natuur Fonds, daar wordt jij geen lid van Lies, daar wil ik niet voor betalen zei mijn vader toen ik met zo'n wens uit school kwam. Hij vond dat Prins Bernhard niet deugde. Maar als je het onderstaande leest deugen ze zonder hem ook niet in het spel om grond en ruimte. Daar ga je dan als politiek Den Haag en een nieuw bestuurscultuur. Ze leiden ons om de tuin en gaan te keer als de ratten in Amsterdam.

Stikstofdaling een-tweetje WNF en kabinetadviseurs
https://www.boerenbusiness.nl/opinies/g ... tadviseurs

Dit moet ongeveer het Haagse spel zijn dat is gespeeld om het reductiedoel voor stikstof op te krikken naar 50 tot 70%. Eerst werd gesproken over stikstofreducties van pakweg 30 tot 50%. Half maart wordt opeens het veel hogere percentage de media ingeslingerd. Hoe kan dat?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: di apr 20, 2021 9:23 am 

Reacties: 413
Bekeken: 23253


En dan dit, hoe is het toch mogelijk? En dan doe ik op het platteland ook nog niet mee met dit tel-spelletje.

Recordaantal bijen geteld tijdens Nationale Bijentelling
https://www.nu.nl/binnenland/6128440/re ... lling.html

Bij de vierde Nationale Bijentelling is dit weekend een recordaantal bijen geteld. Meer dan negenduizend mensen noteerden tot nu toe meer dan 170.000 bijen.

Dat aantal kan nog oplopen, aangezien mensen tot maandagavond hun telformulieren kunnen inleveren. Vorig jaar werden er door tienduizend mensen zo'n 130.000 bijen geteld.

Dat er opnieuw duizenden mensen meededen aan de telling is goed nieuws voor de wilde bij, zegt bijenexpert bij Naturalis Koos Biesmeijer. "De jaarlijkse tuintellingen dragen bij aan het onderzoek naar de wilde bijen in Nederland. Het geeft ons nieuw inzicht in bijvoorbeeld de verschillen tussen regio's, of de stedelijke omgeving en het platteland."

Sorteer op:  
Pagina 1 van 7 [ Er voldeden 131 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling