WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Religie Levensbeschouwing en Filosofie [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10] 

Ga naar: "Leidende Cultuurbeleid noodzakelijk"

willem: Leidende Cultuurbeleid noodzakelijk (zo jun 05, 2016 5:07 pm)

In de discussie: "Koen Everink vermoord" (http://wspforum.nl/wsp/viewtopic.php?f=2&t=8587&start=20) pleitte ik voor een op integratie gericht cultuurbeleid, waarin de nederlandse cultuur centraal staat en dat onderwijs, media naast typisch cultureel nederlandse ook algemeen westerse waarden moeten uitdragen (westerse waarden zijn vrijwel synoniem aan de waarden van de Verlichting).

Portman schreef daarop: Er staat, bij mijn weten, nergens in onze wetten dat mensen die in dit land wonen "de typisch cultureel nederlandse ook algemeen westerse waarden moeten uitdragen". Wel wordt van iedereen verwacht zich in Nederland aan de Nederlandse wetten en regels te houden.

Ik schreef daarop: Ik doelde op met "Men" niet zozeer op de individuen, maar op het cultuur- en integratiebeleid.

Wat ik dus wilde stellen met mijn aanvulling dat naast typisch cultureel nederlandse ook algemeen westerse waarden in het cultuur- en integratiebeleid moeten worden uitgedragen. Wetten en regels zijn bij lange na niet voldoende om culturele integratie te bewerkstelligen. En culturele integratie is noodzakelijk om de wij/zij tegenstellingen te doen verdwijnen.

Welnu, er verscheen een boek over: "De verlichting uit evenwicht"

http://www.knack.be/nieuws/belgie/het-probleem-is-niet-dat-we-geen-waarden-hebben-maar-dat-ze-onder-de-mat-worden-geveegd/article-longread-711635.html?utm_source=Newsletter-05/06/2016&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBDAGKN&M_BT=15432476254819

Er uitgelicht:
De kern is dat echt 'samen-leven' ook een vorm van culturele integratie vergt.

De feitelijke gevolgtrekking is dat culturele diversiteit tot scheidingen en "Wij-zij" tegenstellingen leidt. Net als ik zelf betoogde zie ik nu dat ook volgens deze vlamingen er weer gestreefd moet worden naar gemeenschappelijke waarden, en dat de westerse waarden (of de verelichting) daarin centraal moeten staan. Het multicultuurbeleid moet naar de priullenbak en vervangen worden door een op integratie in de Nederlandse en, ruimer, westerse cultuur gericht beleid.

Rightnow: Re: Leidende Cultuurbeleid noodzakelijk (zo jun 05, 2016 9:45 pm)

Balkenende had het over de waarden en normen van de democratische (en multiculturele) samenleving http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2801737/2002/01/30/Balkenende-maakt-het-zichzelf-te-makkelijk.dhtml - Daar mogen we het van mij op houden; dat is al moeilijk genoeg voor Turken en Marokkanen. Die zullen wel hun eigen cultuur willen behouden.

Dat gaat maar ten dele, want men moet aanvaarden kunnen dat hier de "westerse" waarden, niet uit de Islam afkomstig, dominant zijn, en zich ook als moslim daar mee kunnen verenigen, dat men met "andersdenkenden" in de samenleving op gelijke voet zaken doet en elkaar gelijkwaardig behandelt.

Dat is het cultureel ideaal wat niets zegt over de Islam maar wel over het feit dat er bij de islamitische cultuur nog een lange weg te gaan is - de uitzonderingen zijn er maar soennieten en shiiten hebben geen weerwoord op het islamisme - en daarom onstaan er moeilijkheden met sommige groepen die door de "mainstream" niet hard worden teruggefloten want die "mainstream" heeft misschien zoals ik meen nog geen weerwoord tegen de ketterij.

portman: Re: Leidende Cultuurbeleid noodzakelijk (ma jun 06, 2016 1:05 am)

Waarom is men zo bang om elementen van een andere cultuur dan de onze in onze samenleving te laten integreren? En wat is er zo heilig en superieur aan onze cultuur om dat te willen tegenhouden? Als onze wetten en regels door iedereen normaal worden nageleefd is er niets aan de hand, tenzij men denkt dat men 'doodgaat' van b.v. een hoofddoek of een minaret, wat uiteraard bespottelijk is. Of is er dan misschien toch sprake van ernstige xenofobie of racisme?

portman: Re: Leidende Cultuurbeleid noodzakelijk (ma jun 06, 2016 8:48 am)

Inderdaad nog steeds hetzelfde xenofobe gezwam. Bron?

HvR: Re: Leidende Cultuurbeleid noodzakelijk (ma jun 06, 2016 9:50 am)


Inderdaad nog steeds hetzelfde xenofobe gezwam. Bron?Als je dit al "xenofoob" noemt.... :rolleyes:

M.i. is bovenstaande een neutrale en logische analyse, gebaseerd op basale uitgangspunten in de sociologie.
Mensen die dit ontkennen, zijn mede-verantwoordelijk voor de vele integratieproblemen omdat zij nooit duidelijkheid hebben durven verschaffen aan immigranten.

portman: Re: Leidende Cultuurbeleid noodzakelijk (ma jun 06, 2016 11:14 am)Inderdaad nog steeds hetzelfde xenofobe gezwam. Bron?Als je dit al "xenofoob" noemt.... :rolleyes:

M.i. is bovenstaande een neutrale en logische analyse, gebaseerd op basale uitgangspunten in de sociologie.
Mensen die dit ontkennen, zijn mede-verantwoordelijk voor de vele integratieproblemen omdat zij nooit duidelijkheid hebben durven verschaffen aan immigranten.
Ik heb een andere mening en oeioeioei wat voel ik me schuldig... :leugens:

HvR: Re: Leidende Cultuurbeleid noodzakelijk (ma jun 06, 2016 6:00 pm)
Inderdaad nog steeds hetzelfde xenofobe gezwam. Bron?Als je dit al "xenofoob" noemt.... :rolleyes:

M.i. is bovenstaande een neutrale en logische analyse, gebaseerd op basale uitgangspunten in de sociologie.
Mensen die dit ontkennen, zijn mede-verantwoordelijk voor de vele integratieproblemen omdat zij nooit duidelijkheid hebben durven verschaffen aan immigranten.

Ik heb een andere mening en oeioeioei wat voel ik me schuldig... :leugens:


Dat is nergens voor nodig, doe ik ook niet....

Maar misschien kun je voor de verandering eens onderbouwen waarom je de kwalificatie "xenofoob" wel van toepassing vindt ?

portman: Re: Leidende Cultuurbeleid noodzakelijk (di jun 07, 2016 3:04 am)

Jij weet heel goed wat "xenofobie" inhoudt en ik vind dat er sprake is van xenofobie in i.i.g.één van de citaten in #1.

portman: Re: Leidende Cultuurbeleid noodzakelijk (di jun 07, 2016 3:25 am)


Jij weet heel goed wat "xenofobie" inhoudt en ik vind dat er sprake is van xenofobie in i.i.g.één van de citaten in #1.

Volgens het citaat moeten de normen en waarden van allochtonen wijken voor de westerse omdat die blijkbaar beter zijn. Naar mijn mening kun je niet de normen en waarden van een grote bevolkingsgroep ontnemen zolang die niet strijdig zijn met onze wetten en regels.

Einstein: Re: Leidende Cultuurbeleid noodzakelijk (di jun 07, 2016 1:24 pm)


Leidende Cultuurbeleid noodzakelijk

Geen Nederlands. In deze krantenkop-titel is het "Leiden d cultuurbeleid noodzakelijk" , zonder e en zonder hoofdletter C voor cultuur. Sorry dat ik je Nederlands moet corrigeren, maar het lijkt me van toepassing. Ook de Nederlandse taal is namelijk onderdeel van de Nederlandse cultuur, waar je voor pleit. Geef dan svp zelf het goede voorbeeld. Dit soort slordigheden, notabene in de titel boven dit pleidooi kan natuurlijk niet.


De kern is dat echt 'samen-leven' ook een vorm van culturele integratie vergt.

Integratie was altijd al het streven, jouw wens komt neer op assimilatie. Jij wilt een leidende cultuur.

Een mainsteam cultuur is er altijd wel geweest, maar daarnaast bestonden honderden andere smaken. We hebben al heel wat geintegreerd in dit door de Saksen overlopen land, sinds de vroege middeleeuwen. Als onafhankelijke entiteit stelt Nederland zich al vanaf de Unie van Utrecht (1581) open voor andere culturele invloeden. Dit was onze uitvinding van de wettelijke vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Dat allereerst.

Het is natuurlijk wel misgegaan, zie Scheffer. Ik betreur de segregatie van scholen en wijken. Jammer, dat het zo is gelopen. Maar is dat op te lossen met beleid.. de overheid kan ons toch niet verplichten, om ethnisch-gespreid te gaan wonen of onszelf ineens anders te gaan kleden, of naar andere muziek te gaan luisteren. Hoe moet die "leiding" van jou, dat lijkt me een praktisch probleem.

Vul het maar eens in...

Stel dat je Artikel 6 Grondwet - met een pennenstreek - hebt geschrapt.. Hoe gaat dat cultureel leiding-geven precies en wat zijn de eisen ? Stel je ook sancties voor ? Ik daag je uit Willem om je eerste bijdrage eens uit te werken en explicieter te maken. Wat houdt jouw leidende cultuurbeleid voor Nederlanders concreet in en voor wie ? Moet iedereen straks verlicht humanist worden, of juist een bepaalde religie aanhangen, dus joods, danwel christelijk ? Hoe bereik je dat dan.. Komen Pinkeltje en Pluk van de Petteflet op de verplichte leeslijst voor kleuters ? Zuinigheid en spaarzaamheid verplicht gesteld… Moeten mensen verplicht naar IKEA op zondag ?

Ik trek het nu een beetje in het absurde, toegegeven, maar als ik Wilders hoor.. moeten Noord-Afrikaanse groenteboeren straks niet meer worden toegestaan ? kan een boete volgen voor een restauranthouder, wanneer hij in zijn restaurant geen varkensvlees op het menu wil ? Of voor de Hema, wanneer Zwarte Piet niet op correcte wijze is weergegeven ?


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]