WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Religie Levensbeschouwing en Filosofie [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12] 

Ga naar: "De democratie is in Gevaar."

willem: De democratie is in Gevaar. (zo jul 19, 2015 10:58 pm)

Onlangs las ik met grote stelligheid de volgende bewering:

Democratie is en blijft het minst slechte politieke systeem voor een rechtvaardige samenleving.

De opvattingen over wat rechtvaardig is, is subjectief, en in grote lijnen, ook cultureel. Een aantal voorbeelden.
Zo is de rechtvaardigheid voor een wahibitische moslim iets wat door Allah bepaald wordt en daarmee iets van Koran en Sharia. Democratie is in dat geval beperkt: het moet eerst in het kader van Sharia en Koran passen, en dus komen er schriftgeleerden bij kijken, die meer macht hebben dan een willekeurige gekozen politicus.
Voor een Soeffi-moslim (het enige land waar deze stroming meerderheid is , is Azerbayan) is het iets wat ondoorgrondelijk is, en is de Koran een spirituele gids, maar in geen geval een letterlijke handleiding. Het soeffisme staat dus zeer wel open voor democratie, mits de cultureel-politieke elite zich door de Koran laat inspireren en daar zo nu en dan eens iets uit aanhaalt; de Sharia is voor hen van generlei waarde.
Voor mensen uit een mannelijke cultuur (bijna alle angelsaksische culturen, Italië, Colombia, Japan, e.v.a.) mogen de besten (dus de hardste werkers, de gewiekste zakenlui, de intelligentste uitvinders, de meest populaire zangers, de beste voetballers, enzovoorts) best veel meer verdienen en bezitten dan anderen.
Voor mensen uit vrouwelijke culturen (vooral Nederland en de Scandinavische landen -zeer sterk vrouwelijk- of Chili, Spanje, Portugal, Frankrijk -zwak vrouwelijk-, e.v.a) is het van belang dat de zwakkeren beschermd en kansen geboden worden. Binnen vrouwelijke culturen is men bezorgder over de verdeling van macht en bezit.

Een democratie is dus iets anders in de ene cultuur dan in de andere. Maar er zijn ook andere kanttekeningen te maken.

Ten Eerste: Vele westerse democratieën zijn voortgekomen uit de Verlichting. Men neemt dus aan dat ieder mens, mits bevrijd van feodale en kerkelijke machtsstructuren en dankzij onderwijs rationeel denkend en handelend naar omstandigheden en beschikbare informatie, rationele keuzes maakt en dat daarmee ook democratie garanties biedt voor keuzes die het beste zijn voor iedereen. In de huidige wereld hebben de media en zij die deze beheersen een onevenredig grote invloed. Komt daarbij dat met de media grote commerciële belangen samenhangen. Het verspreiden van diepgaande achtergrondinformatie verkoopt minden goed dan sport, roddel en amusement. De media spelen steeds minder een vormende, voorlichtende en informerende rol. Anfderzijds wordt het onderwijs er kwalitatief niet beter op. Steeds vaker weten leerlingen niets meer uit hun hoofd, maar halen alle informatie van Internet. Het niet beschikken over parate kennis maakt dat mensen steeds minder over een referentiekader beschikken, waardoor men minder in staat is rationeel onderbouwde kritiek te formuleren. Het maakt mensen ontvankelijker voor complottheorieën en extremisme.

Ten Tweede: De globalisering maakt dat democratieën aan inhoud verliezen. Omdat de natiestaten dfe kapitaalstromen niet meer beheersen. Zij zijn daardoor afhankelijk geworden voor investeringen, en daarmee voor werkgelegenheid en macro-economisch welvaren van Priveekapitalen die door de globalisering een enorme machtspositie hebben gekregen. Iets wat nu al zichtbaar is in de europese Unie. De Nationale democratieën stellen niet veel meer voor. Bureaucraten in Brussel en Frankfort hebben het, samen met internationale kapitaalbeheerders voor het zeggen.

Ten Derde: De culturele globalisering veroorzaakt acculturisatieprocessen, waardoor nihilisme (waardenloosheid) terrein wint. Voor de kansrijken: het maakt niet uit hoe je rijk en machtig wordt, als je het maar wordt. Voor de kansarmen: de wereld is toch onrechtvaardig, stelen, bedriegen, roven is daarmee niet langert een zonde. Voor de politici gaat het nog slechts om gekozen worden, de rit uitzitten om daarna een mooie en hoogbetaalde baan als adviseur of in de raad van comissarissen te bemachtigen, dat alles dankzij het kennen van de politieke netwerken.

Democratie heeft totnogtoe alleen nog maar goed gewerkt binnen cultureel homogene natiestaten, met goedopgeleide bevolking en daarmee stemmers, en een zeker patriottisme (betrokkenheid bij volk en vaderland).

De democratie is in gevaar, en hoe bescherm je haar?

osker: Re: De democratie is in Gevaar. (ma jul 20, 2015 12:47 am)

Zolang er kapitalisme als economisch systeem is, is de democratie niet in gevaar.
Vrijheid, democratie en kapitalisme vormen een drie-eenheid.

portman: Re: De democratie is in Gevaar. (ma jul 20, 2015 12:50 am)


Zolang er kapitalisme als economisch systeem is, is de democratie niet in gevaar.
Vrijheid, democratie en kapitalisme vormen een drie-eenheid.

Vrijheid voor wie?

willem: Re: De democratie is in Gevaar. (ma jul 20, 2015 3:21 am)


Zolang er kapitalisme als economisch systeem is, is de democratie niet in gevaar.
Vrijheid, democratie en kapitalisme vormen een drie-eenheid.
Dat valt te betwijfelen. Politieke stabiliteit en democratie staan of vallen met een brede middenklasse. Die middenklasse verdwijnt door de globalisering van het kapitalisme.

En als die verdwijnt komt vanzelf de klassestrijd terug en daarmee is het afgelopen met het kapitalisme. Óf doordat er een dictatuur van het proletariaat óf doordat het fascisme een einde maakt aan het liberalisme en de markteconomie, en die laatste door corporatisme vervangt.

Raya: Re: De democratie is in Gevaar. (ma jul 20, 2015 6:53 am)

De democratie is zeker in gevaar.
De steeds grotere controledrift (nu ook al opheffen van het beroepsgeheim voor artsen bij vermoeden van fraude) zaait als een kanker om zich heen.
Vooral omdat het steeds richting de gewone bevolking is en fraude onder vermogenden en multinationals juist wordt toegedekt als 'opgeblazen akkefietjes'.
De repressie wordt steeds groter, en steeds vaker moet het volk een beroep doen op de WOB, waar dan ook nog eens hele pagina's zwart zijn gemaakt.
Het bedreigt de democratie doordat het volk bang wordt gemaakt en informatie wordt onthouden.
Het is dan ook een combinatie van de eerste door jou genoemde punten.

Ook nog even een opmerking over de quote

Democratie is en blijft het minst slechte politieke systeem voor een rechtvaardige samenleving.


Die quote is erg gevaarlijk. Het suggereert dat we maar genoegen zouden moeten nemen met een slechte democratie.
Maar niets is minder waar. Als iets slecht is -ook al is het het minst slechte- is er niet alleen ruimte voor verbetering, maar moet er ook gewaakt worden voor verder afzakken. En dat laatste -afzakken- zijn we op dit moment in ijltempo aan het doen.

osker: Re: De democratie is in Gevaar. (ma jul 20, 2015 7:20 am)Zolang er kapitalisme als economisch systeem is, is de democratie niet in gevaar.
Vrijheid, democratie en kapitalisme vormen een drie-eenheid.
Dat valt te betwijfelen. Politieke stabiliteit en democratie staan of vallen met een brede middenklasse. Die middenklasse verdwijnt door de globalisering van het kapitalisme.

En als die verdwijnt komt vanzelf de klassestrijd terug en daarmee is het afgelopen met het kapitalisme. Óf doordat er een dictatuur van het proletariaat óf doordat het fascisme een einde maakt aan het liberalisme en de markteconomie, en die laatste door corporatisme vervangt.
Welnee.
Een robuuste democratie heeft een aantal onwrikbare fundamenten
1. Grondwet
2. Gekozen bestuurders
3. Scheiding van de machten
4. Gedegen rechtssysteem

Als er dan verder welvaart is, werkgelegenheid is, met een kleine efficiënte overheid, is er niets aan de hand.

Lancelot: Re: De democratie is in Gevaar. (ma jul 20, 2015 9:06 am)Zolang er kapitalisme als economisch systeem is, is de democratie niet in gevaar.
Vrijheid, democratie en kapitalisme vormen een drie-eenheid.
Dat valt te betwijfelen. Politieke stabiliteit en democratie staan of vallen met een brede middenklasse. Die middenklasse verdwijnt door de globalisering van het kapitalisme.

En als die verdwijnt komt vanzelf de klassestrijd terug en daarmee is het afgelopen met het kapitalisme. Óf doordat er een dictatuur van het proletariaat óf doordat het fascisme een einde maakt aan het liberalisme en de markteconomie, en die laatste door corporatisme vervangt.
Volgens mij is de globale middenklasse populatie de afgelopen decennia enorm gegroeid en is nog steeds groeiende.

http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3681/An_emerging_middle_class.html

Juist het kapitalisme zorgt voor deze populatiegroei. Kapitalisme zorgt ook voor meer vrijheden. Immers, het afbreken van protectionistisch gedrag is goed voor multinationals. Deze bedrijven zorgen er dus voor dat overheden vrijheid verhogende wetgeving invoert. Democratie wordt ook versterkt door kapitalisme. Hoe meer geluiden en ideeën gehoord kunnen worden en in vrijheid besproken kunnen worden, hoe beter dit is voor de innovatie in het bedrijfsleven. Niet voor niets is de absolute armoede de afgelopen decennia gehalveerd, participeren vrouwen steeds meer in de maatschappij, is onderwijs voor steeds meer mensen beschikbaar en is de toegang tot de gezondheidszorg enorm toegenomen. Het gaat hartstikke goed met de wereld, en dat komt, zoals Osker ook al memoreerde, omdat er steeds meer kapitalisme, vrijheid en democratie is op de wereld.

Danny430: Re: De democratie is in Gevaar. (ma jul 20, 2015 9:41 am)


Zolang er kapitalisme als economisch systeem is, is de democratie niet in gevaar.
Vrijheid, democratie en kapitalisme vormen een drie-eenheid.


Onjuist, het grootkapitaal ondermijnt steeds meer onze verworven democratische rechten. De politiek staat in dienst van het grootkapitaal en niet andersom. Dat in combinatie dat politieke beloften er tegenwoordig niet meer toe doen, waardoor politieke idealen een vroege dood lijken te sterven. Wij leven inmiddels in een kapitalistische dictatuur, overeind gehouden door schulden en een schijnwelvaart. Totdat het kaartenhuis ineenstort. Dat gaat vroeg of laat gebeuren.

Enzo501: Re: De democratie is in Gevaar. (ma jul 20, 2015 9:42 am)
Zolang er kapitalisme als economisch systeem is, is de democratie niet in gevaar.
Vrijheid, democratie en kapitalisme vormen een drie-eenheid.
Dat valt te betwijfelen. Politieke stabiliteit en democratie staan of vallen met een brede middenklasse. Die middenklasse verdwijnt door de globalisering van het kapitalisme.

En als die verdwijnt komt vanzelf de klassestrijd terug en daarmee is het afgelopen met het kapitalisme. Óf doordat er een dictatuur van het proletariaat óf doordat het fascisme een einde maakt aan het liberalisme en de markteconomie, en die laatste door corporatisme vervangt.
Volgens mij is de globale middenklasse populatie de afgelopen decennia enorm gegroeid en is nog steeds groeiende.

http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3681/An_emerging_middle_class.html

Juist het kapitalisme zorgt voor deze populatiegroei. Kapitalisme zorgt ook voor meer vrijheden. Immers, het afbreken van protectionistisch gedrag is goed voor multinationals. Deze bedrijven zorgen er dus voor dat overheden vrijheid verhogende wetgeving invoert. Democratie wordt ook versterkt door kapitalisme. Hoe meer geluiden en ideeën gehoord kunnen worden en in vrijheid besproken kunnen worden, hoe beter dit is voor de innovatie in het bedrijfsleven. Niet voor niets is de absolute armoede de afgelopen decennia gehalveerd, participeren vrouwen steeds meer in de maatschappij, is onderwijs voor steeds meer mensen beschikbaar en is de toegang tot de gezondheidszorg enorm toegenomen. Het gaat hartstikke goed met de wereld, en dat komt, zoals Osker ook al memoreerde, omdat er steeds meer kapitalisme, vrijheid en democratie is op de wereld.
Waar de schoen wringt is dat we vanuit ons referentiekader de laatste decennia uitgaan van almaar groeiende welvaart en conflictloze maatschappelijke verhoudingen. Maar feitelijk is dit historisch gezien in Europa nog steeds een unieke situatie, dus dat daar op een gegeven moment deukjes in ontstaan is niet verwonderlijk. Zeker als zekerheden op de tocht staan en de welvaart onherroepelijk aan het afnemen is door de lagere arbeidsparticipatie vanwege demografische ontwikkelingen en de globalisering. Niet overal zal de welvaart op peil blijven/komen en je ziet in Zuid-Europa dat kiezers alternatieven kiezen die erger zijn dan de kwaal. Deze realiteit gaat logischerwijze met de nodige weerstand gepaard, wat dan weer op fora als deze geregeld tot enorme proporties wordt opgeblazen. Het is goed ontwikkelingen te duiden, maar dat moet dan ook wel op historische basis en met inachtneming van wereldwijde ontwikkelingen. Het negeren en afsluiten van deze ontwikkelingen zijn juist een gevaar voor de democratie.

Enzo501: Re: De democratie is in Gevaar. (ma jul 20, 2015 9:46 am)Zolang er kapitalisme als economisch systeem is, is de democratie niet in gevaar.
Vrijheid, democratie en kapitalisme vormen een drie-eenheid.


Onjuist, het grootkapitaal ondermijnt steeds meer onze verworven democratische rechten. De politiek staat in dienst van het grootkapitaal en niet andersom. Dat in combinatie dat politieke beloften er tegenwoordig niet meer toe doen, waardoor politieke idealen een vroege dood lijken te sterven. Wij leven inmiddels in een kapitalistische dictatuur, overeind gehouden door schulden en een schijnwelvaart. Totdat het kaartenhuis ineenstort. Dat gaat vroeg of laat gebeuren.
De oude strijd tegen het grootkapitaal zoals in het begin van de vorige eeuw in de vorm van het marxisme is uitgeprobeerd heeft bewezen uiteindelijk alle democratische structuren te vernietigen. Het huidige systeem is niet ideaal, maar alle alternatieven zijn slechter.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]