Het is nu zo okt 24, 2021 11:07 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 639 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 32  Volgende
Auteur Bericht
Bericht nummer:#501  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 12:18 pm 
Online
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: ma mei 07, 2012 10:05 am
Berichten: 5740
Berichten: Intopic
Lumiere schreef:
Geen onzin, geen maatregelen, meer besmettingen is meer dit:

So, we’ve reached 34 deaths per day from COVID. It’s a shocking number that really gets swamped over by all the other numbers. I’m going to describe the usual dying process in the ICU from this disease. I’m wearing my clinical hat, be warned.

The trip through the ICU is serpentine. We admit patients now who not only have low oxygen levels, but are in distress. Prior to that internal medicine physicians have been providing ICU level care on the floors. They treat potential coinfections, mange noncovid aspects of patient health and importantly try to turn the course of the disease with steroids and monoclonal antibody therapy. If the trajectory is set, they come to the unit to be placed on a ventilator. This is where we are learning as we go. First you must understand that we are usually 14 days away from the initial infection. The virus is long gone by now. If coronavirus was the lightning storm than what we are dealing with is the wild fire that got out of control.

That is why none of the antiviral therapies work in the ICU. We are battling uncontrolled inflammation. You know when you bang your arm and it hurts way more the next day? Like that, but because COVID targets blood vessels it’s like banging every part of your body. Just like you putting an ice pack on that bruise, we are using dexamethasone, a steroid, Tocilizumab, an interlukin blocker, and COV-REGEN2 in those who are late antibody formers. All the while we are waiting for the fire to go out, so we can see what happens next. It’s what we like to call the, “do no harm phase.” This is where we try to find the balance of getting enough air in the patient so they don’t suffocate while trying not to tear up their stiff lungs and start the inflammation up again. If this were a joint you wouldn’t move it. But that’s not an option, unless your a candidate for ECMO, which is where we put the patient on a lung bypass circuit.

Oxygen and CO2 exchange outside the body via garden hose size cannula placed in the neck and groin. It’s pretty exceptional, & we can only do about 12 @ a time. In the non ECMO pathway, we take it day by day. Our job is to protect the vulnerable patient from other things. Blood clots, bacterial infections, skin break down, kidney failure, malnutrition while we wait for the lungs to heal. It can take weeks. Ok, now take a deep breath, all the way. Trust me. Just do it. Now hold it. That’s your new starting point. I want you to take your next breath from there. And your next. Don’t cheat. Pretty anxiety provoking, right?

To keep people with this lung disease (it’s call ARDS) from ripping their lungs apart we need to sedate them very heavily. Sometimes even paralyze them. It can make people incredibly weak, but there are no other options.
No for weeks we wait. Waiting for the lungs to heal. To relax. There is no clear way to predict who will get better and when. It’s an unclear pathway dictated by genetics and immunity. It’s heralded by the ventilators silence as it can relax and not push the air so hard.
At that point we can start to wake our patients up. There emergence is often dramatic, like coming up from deep water. We need to be gentle. Too much struggling and we can lose all of our gains.

There is however a subset. They seem to improve initially, but despite everything we do they deteriorate after a week on the ventilator. No matter what we do their lungs get stiffer and stiffer. Instead of healing, their lungs are replaced be scar tissue.
We search for hidden infections, scan them for blood clots, look for strange drug reactions and autoimmune disease. Over the ensuing weeks, their hearts start to fail from the tremendous work of pushing blood through fibrous lungs.
Deprived of blood the kidneys fail first. Dialysis will keep them going forward a while longer, but without lung transplantation the heart eventually stops. Often we sit down with families before these final things happen to let them know the path their loved ones are on.
We seek out there values and goals. We let them know what we can accomplish and what we can’t. It’s often choosing between the lesser of two evils, and often I am conflicted about putting people in such difficult positions.
The journey of dying in the ICU from #COVID19 takes on average about a 6 weeks. I have seen what that does to families.

Despite our resources and technology we can do little but support our patients and their families through the process waiting for them to heal. And though most who read this thread know that vaccination can prevent almost all of this, it is why those of us in healthcare struggle knowing this is now preventable. It’s a thought that torments us through every day of those 6 weeks. I’ve seen some get better quickly. They act like good old bacterial pneumonia. Others take longer. We talk to families about tracheostomies and long term ventilation. They make progress but they will have long term complications from their journey.Mensen die dat een goed idee vinden zijn suffe wappies :snooty:


Nederlandse vertaling:

We hebben dus 34 doden per dag als gevolg van COVID bereikt. Het is een schokkend nummer dat echt wordt overspoeld door alle andere nummers. Ik ga het gebruikelijke stervensproces op de IC aan deze ziekte beschrijven. Ik draag mijn klinische hoed, wees gewaarschuwd.

De reis door de ICU is kronkelig. We nemen nu patiënten op die niet alleen een laag zuurstofgehalte hebben, maar ook in nood verkeren. Daarvoor verleenden internisten zorg op IC-niveau op de verdiepingen. Ze behandelen mogelijke co-infecties, schurft niet-covid aspecten van de gezondheid van de patiënt en, belangrijker nog, proberen het verloop van de ziekte te veranderen met steroïden en monoklonale antilichaamtherapie. Als het traject is ingesteld, komen ze naar de unit om op een ventilator te worden geplaatst. Dit is waar we leren als we gaan. Eerst moet u begrijpen dat we meestal 14 dagen verwijderd zijn van de eerste infectie. Het virus is nu al lang voorbij. Als coronavirus de bliksemstorm was, dan hebben we te maken met de wilde brand die uit de hand liep.

Daarom werkt geen van de antivirale therapieën op de IC. We vechten tegen ongecontroleerde ontstekingen. Weet je wanneer je op je arm slaat en het de volgende dag veel meer pijn doet? Zoals dat, maar omdat COVID zich op bloedvaten richt, is het alsof je op elk deel van je lichaam slaat. Net zoals je een ijspak op die blauwe plek legt, gebruiken we dexamethason, een steroïde, Tocilizumab, een interlukin-blokker en COV-REGEN2 bij degenen die late antilichaamvormers zijn. Al die tijd wachten we tot het vuur uit is, zodat we kunnen zien wat er daarna gebeurt. Het is wat we graag de "doe geen kwaad-fase" noemen. Dit is waar we proberen de balans te vinden om voldoende lucht in de patiënt te krijgen, zodat ze niet stikken terwijl ze proberen hun stijve longen niet te verscheuren en de ontsteking weer op gang te brengen. Als dit een gewricht was, zou je het niet verplaatsen. Maar dat is geen optie, tenzij je een kandidaat bent voor ECMO, waar we de patiënt op een longbypasscircuit plaatsen.

Zuurstof en CO2 wisselen buiten het lichaam uit via een canule ter grootte van een tuinslang die in de nek en lies wordt geplaatst. Het is vrij uitzonderlijk, en we kunnen er maar ongeveer 12 per keer doen. In het niet-ECMO-traject bekijken we het van dag tot dag. Het is onze taak om de kwetsbare patiënt te beschermen tegen andere zaken. Bloedstolsels, bacteriële infecties, huidbeschadiging, nierfalen, ondervoeding terwijl we wachten tot de longen genezen. Het kan weken duren. Oké, haal nu diep adem, helemaal. Geloof me. Doe het gewoon. Houd het nu vast. Dat is je nieuwe startpunt. Ik wil dat je vanaf daar je volgende adem haalt. En je volgende. Bedrieg niet. Behoorlijk angstig, toch?

Om te voorkomen dat mensen met deze longziekte (het heet ARDS) hun longen uit elkaar scheuren, moeten we ze heel zwaar verdoven. Soms zelfs verlammen ze. Het kan mensen ongelooflijk zwak maken, maar er zijn geen andere opties.
Nee, we wachten al weken. Wachten tot de longen genezen. Om te ontspannen. Er is geen duidelijke manier om te voorspellen wie wanneer beter zal worden. Het is een onduidelijk pad dat wordt gedicteerd door genetica en immuniteit. Het wordt aangekondigd door de stilte van de ventilatoren omdat het kan ontspannen en de lucht niet zo hard kan duwen.
Op dat moment kunnen we onze patiënten wakker maken. Daar is de opkomst vaak dramatisch, zoals het opkomen uit diep water. We moeten zachtaardig zijn. Te veel worstelen en we kunnen al onze winsten verliezen.

Er is echter een subset. Ze lijken aanvankelijk te verbeteren, maar ondanks alles wat we doen, verslechteren ze na een week aan de beademing. Wat we ook doen, hun longen worden stijver en stijver. In plaats van te genezen, worden hun longen vervangen door littekenweefsel.
We zoeken naar verborgen infecties, scannen ze op bloedstolsels, zoeken naar vreemde medicijnreacties en auto-immuunziekten. In de daaropvolgende weken begint hun hart te bezwijken door het enorme werk om bloed door vezelige longen te stuwen.
Zonder bloed falen de nieren eerst. Door dialyse gaan ze nog een tijdje vooruit, maar zonder longtransplantatie stopt het hart uiteindelijk. Vaak gaan we met families zitten voordat deze laatste dingen gebeuren om hen te laten weten op welk pad hun dierbaren zich bevinden.
We zoeken daar waarden en doelen. We laten ze weten wat we kunnen bereiken en wat we niet kunnen. Het is vaak kiezen tussen de minste van twee kwaden, en vaak ben ik in conflict over het plaatsen van mensen in zulke moeilijke posities.
De reis van sterven op de IC van #COVID19 duurt gemiddeld ongeveer 6 weken. Ik heb gezien wat dat met gezinnen doet.

Ondanks onze middelen en technologie kunnen we weinig anders doen dan onze patiënten en hun families ondersteunen tijdens het proces dat wacht tot ze genezen. En hoewel de meesten die deze thread lezen weten dat vaccinatie bijna alles kan voorkomen, is het de reden waarom degenen onder ons in de gezondheidszorg worstelen met de wetenschap dat dit nu te voorkomen is. Het is een gedachte die ons elke dag van die 6 weken kwelt. Ik heb sommigen snel beter zien worden. Ze gedragen zich als een goede oude bacteriële longontsteking. Anderen doen er langer over. We praten met families over tracheostomieën en langdurige beademing. Ze boeken vooruitgang, maar ze zullen op de lange termijn complicaties ondervinden van hun reis.
Zal ik je de "reis" eens beschrijven van mijn vader, die is overleden aan een hersentumor? Ik kan je verklappen dat dat geen prettige was, zowel voor mijn vader zelf als voor de mensen om hem heen. Wat ik bedoel te zeggen is dat een dergelijk relaas ook is te schrijven voor dozijnen en dozijnen andere potentieel dodelijke aandoeningen. Houd me ten goede, ieder verhaal op zich is een aangrijpend verhaal en dan met name voor de direct getroffenen. Maar Covid heeft er allerminst het alleenrecht op.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#502  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 12:22 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: di apr 01, 2014 3:25 am
Berichten: 3803
Berichten: Intopic
En als een hersentumor op dezelfde manier acuut en besmettelijk was als covid dan namen we dezelfde maatregelen

_________________
Poetin komt bij een waarzegger en vraagt: "Wanneer zal ik sterven?" waarop de waarzegger zegt: "op een Europese feestdag". Poetin schrikt en vraagt: "Op welke feestdag?" Waarop de waarzegger antwoordde: "Maakt niet uit, wanneer u sterft is het een Europese feestdag"


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#503  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 12:26 pm 
Online
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: ma mei 07, 2012 10:05 am
Berichten: 5740
Berichten: Intopic
Lumiere schreef:
En als een hersentumor op dezelfde manier acuut en besmettelijk was als covid dan namen we dezelfde maatregelen


Er zijn meer overdraagbare ziektes dan Covid alleen, ook ziekte die tot ernstige ziekte met gevolgen of zelfs overlijden kunnen leiden. Waar het om gaat is dat er vele ziektes zijn waarover eenzelfde relaas is te schrijven qua ziekteverloop en impact op de direct betrokkenen. Net te doen alsof dat alleen voor Covid geldt, doet de zaak geen recht.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#504  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 12:31 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: di apr 01, 2014 3:25 am
Berichten: 3803
Berichten: Intopic
Ik kan mij zo voorstellen dat op het moment dat er een acute dijkdoorbraak is en we met zijn allen alles laten vallen om daar iets aan te doen, PeterJKH aan komt hollen met de mededeling dat we niet moeten vergeten dat droogte ook een zeer belangrijk probleem is en we ons niet zo moeten focussen op overstromingen...

Enfin, corona is een acuut probleem die ongecontroleerd ons zorgsysteem overspoelt met mensen die aan gruwelijke verstikkingsverschijnselen lijden en daardoor uitstel van zorg en meer dodenmet zich meebrengt. Dat is het probleem. Dat tante Bep een depressie kan krijgen van maatregelen is nogal van ondergeschikt belang.

_________________
Poetin komt bij een waarzegger en vraagt: "Wanneer zal ik sterven?" waarop de waarzegger zegt: "op een Europese feestdag". Poetin schrikt en vraagt: "Op welke feestdag?" Waarop de waarzegger antwoordde: "Maakt niet uit, wanneer u sterft is het een Europese feestdag"


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#505  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 12:38 pm 
Online
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: wo mei 08, 2013 5:21 pm
Berichten: 24183
Berichten: Intopic
Lumiere schreef:
Ik kan mij zo voorstellen dat op het moment dat er een acute dijkdoorbraak is en we met zijn allen alles laten vallen om daar iets aan te doen, PeterJKH aan komt hollen met de mededeling dat we niet moeten vergeten dat droogte ook een zeer belangrijk probleem is en we ons niet zo moeten focussen op overstromingen...

Enfin, corona is een acuut probleem die ongecontroleerd ons zorgsysteem overspoelt met mensen die aan gruwelijke verstikkingsverschijnselen lijden en daardoor uitstel van zorg en meer dodenmet zich meebrengt. Dat is het probleem. Dat tante Bep een depressie kan krijgen van maatregelen is nogal van ondergeschikt belang.
Maar daarom kan je wel zorgen dat bijvoorbeeld het voorportaal van de zorg (lees:huisarts) niet als een duizenddingendoekje wordt ingezet, net als de politie. Het lijkt mij veel beter dat er gespecialiseerd wordt: GGD neemt alle vaccinaties van de huisartsen over. Als jij steeds als minister maar weer de zorg onpopulair maakt door hen te overspoelen met regeldruk maar dat werken in de zorg niet populair hetgeen tekorten in de zorg verder in de hand werkt. En uiteindelijk ontlast je de zorg dan ook niet meer door het sluiten van de horeca want dat is een druppel op de gloeiende plaat. Het meest vreemde is dat op alle studies waar een tekort aan is een numerus fixus op heerst.

_________________
Een heel andere Great Reset, die van energie wordt in gang gezet
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/240256 ... fmiljarden


Laatst bijgewerkt door Biertje op wo okt 13, 2021 12:38 pm, in totaal 1 keer bewerkt.

Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#506  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 12:38 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: vr nov 20, 2015 5:26 pm
Berichten: 11284
Berichten: Intopic
500.000 levensjaren, naar saldo.
Dat is niet van ondergeschikt belang.
:foei:

_________________
Je verwacht een fatsoenlijke overheid, en dan krijg je 10 jaar systemisch racisme bij de belastingdienst, en een afbraak van democratie en rechtsstaat. Je verwacht dat de verantwoordelijken verantwoordelijkheid nemen, maar die stoppen het in de doofpot, en stellen zich gewoon weer kandidaat, alsof er niets aan de hand is. Je verwacht verstandige kiezers die dit afstraffen, maar dan heb je kartelgastjes die op het crimineeltje stemmen, of op vriendjes van het crimineeltje, om Rutte er mee weg te laten komen. What's next?


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#507  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 12:41 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: di apr 01, 2014 3:25 am
Berichten: 3803
Berichten: Intopic
Ja sufferd Baedeker heeft liever dat mensen een verstikkingsdood sterven, overspoelde ziekenhuizen en uitgestelde zorg.... omdat tante Bep wel eens depressie kan krijgen. Wat een domdenkerij :duh:

_________________
Poetin komt bij een waarzegger en vraagt: "Wanneer zal ik sterven?" waarop de waarzegger zegt: "op een Europese feestdag". Poetin schrikt en vraagt: "Op welke feestdag?" Waarop de waarzegger antwoordde: "Maakt niet uit, wanneer u sterft is het een Europese feestdag"


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#508  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 12:58 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: di apr 15, 2014 4:28 pm
Berichten: 7691
Berichten: Intopic
Woonplaats: Mijn eigen Vinexwijk
baedeker schreef:
500.000 levensjaren, naar saldo.
Dat is niet van ondergeschikt belang.
:foei:

Is dat een schatting van het aantal mensen in ons land die zo bang zijn (geweest) dat ze nauwelijks nog aan leven toekomen(toekwamen)? Of die geen raad wisten met de gevolgen van isolatie en vereenzaming?

Zo'n angst is dan niet de acute schrik voor de tijger die voor je neus staat... dat was nog functioneel geweest.

Dat het maar mag gelukken om de angst tenslotte, hopelijk zo vlot mogelijk, met moed tegemoet te treden. We hebben buiten die moed en wat we daarmee gaan bereiken, geen knop om een angst of een besef van verlies uit te zetten behalve misschien midazolam en dat is dan vaak nog erger dan de kwaal.

_________________
Een uitvoerende macht die zich niet gecontroleerd weet, gaat daar op een gegeven moment gebruik van maken.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#509  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 1:04 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: vr nov 20, 2015 5:26 pm
Berichten: 11284
Berichten: Intopic
Lumiere schreef:
Ja sufferd Baedeker heeft liever dat mensen een verstikkingsdood sterven, overspoelde ziekenhuizen en uitgestelde zorg.... omdat tante Bep wel eens depressie kan krijgen. Wat een domdenkerij

Sufferd Lumiere weet niet wat per saldo betekent.
Is al een keer of 36 uitgelegd.

Doei trol
:bye:

_________________
Je verwacht een fatsoenlijke overheid, en dan krijg je 10 jaar systemisch racisme bij de belastingdienst, en een afbraak van democratie en rechtsstaat. Je verwacht dat de verantwoordelijken verantwoordelijkheid nemen, maar die stoppen het in de doofpot, en stellen zich gewoon weer kandidaat, alsof er niets aan de hand is. Je verwacht verstandige kiezers die dit afstraffen, maar dan heb je kartelgastjes die op het crimineeltje stemmen, of op vriendjes van het crimineeltje, om Rutte er mee weg te laten komen. What's next?


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#510  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 1:06 pm 
Online
lid

Geregistreerd: za mei 05, 2012 9:28 pm
Berichten: 23778
Berichten: Intopic
Rightnow schreef:
baedeker schreef:
500.000 levensjaren, naar saldo.
Dat is niet van ondergeschikt belang.
:foei:

Is dat een schatting van het aantal mensen in ons land die zo bang zijn (geweest) dat ze nauwelijks nog aan leven toekomen(toekwamen)? Of die geen raad wisten met de gevolgen van isolatie en vereenzaming?

Zo'n angst is dan niet de acute schrik voor de tijger die voor je neus staat... dat was nog functioneel geweest.

Dat het maar mag gelukken om de angst tenslotte, hopelijk zo vlot mogelijk, met moed tegemoet te treden. We hebben buiten die moed en wat we daarmee gaan bereiken, geen knop om een angst of een besef van verlies uit te zetten behalve misschien midazolam en dat is dan vaak nog erger dan de kwaal.

We hebben nog geen link van het rapport gezien. Dus het blijft gokken op welke criteria de schatting gebaseerd is.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#511  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 1:12 pm 
Online
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: wo mei 08, 2013 5:21 pm
Berichten: 24183
Berichten: Intopic
En dan dit nog: en passant heeft de politiek een nieuw waarschuwingssysteem ingevoerd over corona. We staan er zeer slecht voor. :leugens:
Zo worden mensen bang gemaakt.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1313072 ... -zorgelijk

_________________
Een heel andere Great Reset, die van energie wordt in gang gezet
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/240256 ... fmiljarden


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#512  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 1:29 pm 
Online
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: ma mei 07, 2012 10:05 am
Berichten: 5740
Berichten: Intopic
Enzo501 schreef:
Rightnow schreef:
baedeker schreef:
500.000 levensjaren, naar saldo.
Dat is niet van ondergeschikt belang.
:foei:

Is dat een schatting van het aantal mensen in ons land die zo bang zijn (geweest) dat ze nauwelijks nog aan leven toekomen(toekwamen)? Of die geen raad wisten met de gevolgen van isolatie en vereenzaming?

Zo'n angst is dan niet de acute schrik voor de tijger die voor je neus staat... dat was nog functioneel geweest.

Dat het maar mag gelukken om de angst tenslotte, hopelijk zo vlot mogelijk, met moed tegemoet te treden. We hebben buiten die moed en wat we daarmee gaan bereiken, geen knop om een angst of een besef van verlies uit te zetten behalve misschien midazolam en dat is dan vaak nog erger dan de kwaal.

We hebben nog geen link van het rapport gezien. Dus het blijft gokken op welke criteria de schatting gebaseerd is.


Je kunt gewoon de website van het RIVM raadplegen. Daarop is te vinden dat in december 2020 (dus bijna een jaar geleden) uit onderzoek bleek dat minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren zijn gegaan dankzij de uitgestelde zorg wegens corona. RIVM heeft toen slechts onderzoek gedaan naar 30% van de medisch specialistische uitgestelde zorg, dus het aantal is waarschijnlijk nog een stuk hoger. Tevens is alleen de eerste coronagolf onderzocht.

Inmiddels zijn we al een aantal golven verder en een fiks aantal uitgestelde behandelingen verder. Een getal van 100.000 tot 400.000 verloren gezonde levensjaren ten gevolge van uitgestelde behandelingen wordt dan ook realistisch geacht.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#513  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 1:35 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: di apr 01, 2014 3:25 am
Berichten: 3803
Berichten: Intopic
baedeker schreef:
Lumiere weet niet wat per saldo betekent.


Ja hoor, per saldo zijn mensen die met verstikking opgenomen worden in het ziekenhuis een acuut probleem en is tante Bep die misschien een depressie krijgt en daardoor misschien een jaar korten leeft van ondergeschikt belang

Dat jij dat als suffe dorpsidioot nog steeds niet snapt :duh:

_________________
Poetin komt bij een waarzegger en vraagt: "Wanneer zal ik sterven?" waarop de waarzegger zegt: "op een Europese feestdag". Poetin schrikt en vraagt: "Op welke feestdag?" Waarop de waarzegger antwoordde: "Maakt niet uit, wanneer u sterft is het een Europese feestdag"


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#514  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 1:36 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: di apr 01, 2014 3:25 am
Berichten: 3803
Berichten: Intopic
PeterJKH schreef:
Enzo501 schreef:
Rightnow schreef:

Is dat een schatting van het aantal mensen in ons land die zo bang zijn (geweest) dat ze nauwelijks nog aan leven toekomen(toekwamen)? Of die geen raad wisten met de gevolgen van isolatie en vereenzaming?

Zo'n angst is dan niet de acute schrik voor de tijger die voor je neus staat... dat was nog functioneel geweest.

Dat het maar mag gelukken om de angst tenslotte, hopelijk zo vlot mogelijk, met moed tegemoet te treden. We hebben buiten die moed en wat we daarmee gaan bereiken, geen knop om een angst of een besef van verlies uit te zetten behalve misschien midazolam en dat is dan vaak nog erger dan de kwaal.

We hebben nog geen link van het rapport gezien. Dus het blijft gokken op welke criteria de schatting gebaseerd is.


Je kunt gewoon de website van het RIVM raadplegen. Daarop is te vinden dat in december 2020 (dus bijna een jaar geleden) uit onderzoek bleek dat minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren zijn gegaan dankzij de uitgestelde zorg wegens corona. RIVM heeft toen slechts onderzoek gedaan naar 30% van de medisch specialistische uitgestelde zorg, dus het aantal is waarschijnlijk nog een stuk hoger. Tevens is alleen de eerste coronagolf onderzocht.

Inmiddels zijn we al een aantal golven verder en een fiks aantal uitgestelde behandelingen verder. Een getal van 100.000 tot 400.000 verloren gezonde levensjaren ten gevolge van uitgestelde behandelingen wordt dan ook realistisch geacht.


Dat is een argument voor meer maatregelen en een coronapas, niet voor het tegendeel

_________________
Poetin komt bij een waarzegger en vraagt: "Wanneer zal ik sterven?" waarop de waarzegger zegt: "op een Europese feestdag". Poetin schrikt en vraagt: "Op welke feestdag?" Waarop de waarzegger antwoordde: "Maakt niet uit, wanneer u sterft is het een Europese feestdag"


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#515  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 1:37 pm 
Online
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: ma mei 07, 2012 10:05 am
Berichten: 5740
Berichten: Intopic
Lumiere schreef:
PeterJKH schreef:
Enzo501 schreef:

We hebben nog geen link van het rapport gezien. Dus het blijft gokken op welke criteria de schatting gebaseerd is.


Je kunt gewoon de website van het RIVM raadplegen. Daarop is te vinden dat in december 2020 (dus bijna een jaar geleden) uit onderzoek bleek dat minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren zijn gegaan dankzij de uitgestelde zorg wegens corona. RIVM heeft toen slechts onderzoek gedaan naar 30% van de medisch specialistische uitgestelde zorg, dus het aantal is waarschijnlijk nog een stuk hoger. Tevens is alleen de eerste coronagolf onderzocht.

Inmiddels zijn we al een aantal golven verder en een fiks aantal uitgestelde behandelingen verder. Een getal van 100.000 tot 400.000 verloren gezonde levensjaren ten gevolge van uitgestelde behandelingen wordt dan ook realistisch geacht.


Dat is een argument voor meer maatregelen en een coronapas, niet voor het tegendeel


https://www.medischcontact.nl/nieuws/la ... nazorg.htm

Deze is wellicht ook interessant.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#516  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 1:38 pm 
Online
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: ma mei 07, 2012 10:05 am
Berichten: 5740
Berichten: Intopic
Lumiere schreef:
PeterJKH schreef:
Enzo501 schreef:

We hebben nog geen link van het rapport gezien. Dus het blijft gokken op welke criteria de schatting gebaseerd is.


Je kunt gewoon de website van het RIVM raadplegen. Daarop is te vinden dat in december 2020 (dus bijna een jaar geleden) uit onderzoek bleek dat minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren zijn gegaan dankzij de uitgestelde zorg wegens corona. RIVM heeft toen slechts onderzoek gedaan naar 30% van de medisch specialistische uitgestelde zorg, dus het aantal is waarschijnlijk nog een stuk hoger. Tevens is alleen de eerste coronagolf onderzocht.

Inmiddels zijn we al een aantal golven verder en een fiks aantal uitgestelde behandelingen verder. Een getal van 100.000 tot 400.000 verloren gezonde levensjaren ten gevolge van uitgestelde behandelingen wordt dan ook realistisch geacht.


Dat is een argument voor meer maatregelen en een coronapas, niet voor het tegendeel


Waar het over gaat, is dat we 10 levens hebben opgeofferd om er 1 te redden, niet over een coronapas.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#517  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 1:40 pm 
Online
lid

Geregistreerd: za mei 05, 2012 9:28 pm
Berichten: 23778
Berichten: Intopic
PeterJKH schreef:
Lumiere schreef:
PeterJKH schreef:


Je kunt gewoon de website van het RIVM raadplegen. Daarop is te vinden dat in december 2020 (dus bijna een jaar geleden) uit onderzoek bleek dat minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren zijn gegaan dankzij de uitgestelde zorg wegens corona. RIVM heeft toen slechts onderzoek gedaan naar 30% van de medisch specialistische uitgestelde zorg, dus het aantal is waarschijnlijk nog een stuk hoger. Tevens is alleen de eerste coronagolf onderzocht.

Inmiddels zijn we al een aantal golven verder en een fiks aantal uitgestelde behandelingen verder. Een getal van 100.000 tot 400.000 verloren gezonde levensjaren ten gevolge van uitgestelde behandelingen wordt dan ook realistisch geacht.


Dat is een argument voor meer maatregelen en een coronapas, niet voor het tegendeel


Waar het over gaat, is dat we 10 levens hebben opgeofferd om er 1 te redden, niet over een coronapas.

Het verlies aan gezonde levensjaren is niet hetzelfde als het opofferen van levens.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#518  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 1:42 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: di apr 15, 2014 4:28 pm
Berichten: 7691
Berichten: Intopic
Woonplaats: Mijn eigen Vinexwijk
Biertje schreef:
En dan dit nog: en passant heeft de politiek een nieuw waarschuwingssysteem ingevoerd over corona. We staan er zeer slecht voor. :leugens:
Zo worden mensen bang gemaakt.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1313072 ... -zorgelijk

Laten we eerst maar eens vaststellen hoe groot het risico is, in sterftepercentage, na besmetting.

Je kunt besmettingen meten via goede surveys met behulp van antilichamen, vooral IgG. Dat heeft het WHO bulletin al vorig jaar voor ons gerapporteerd en het rapport kwam uit op 0,23 procent - voor in principe de gehele wereldbevolking.

Voor mensen rond de zestig jaar zonder specifieke bij de dokter bekende problemen zal het in die buurt moeten uitkomen.

_________________
Een uitvoerende macht die zich niet gecontroleerd weet, gaat daar op een gegeven moment gebruik van maken.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#519  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 1:43 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: di apr 01, 2014 3:25 am
Berichten: 3803
Berichten: Intopic
PeterJKH schreef:
Lumiere schreef:
PeterJKH schreef:


Je kunt gewoon de website van het RIVM raadplegen. Daarop is te vinden dat in december 2020 (dus bijna een jaar geleden) uit onderzoek bleek dat minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren zijn gegaan dankzij de uitgestelde zorg wegens corona. RIVM heeft toen slechts onderzoek gedaan naar 30% van de medisch specialistische uitgestelde zorg, dus het aantal is waarschijnlijk nog een stuk hoger. Tevens is alleen de eerste coronagolf onderzocht.

Inmiddels zijn we al een aantal golven verder en een fiks aantal uitgestelde behandelingen verder. Een getal van 100.000 tot 400.000 verloren gezonde levensjaren ten gevolge van uitgestelde behandelingen wordt dan ook realistisch geacht.


Dat is een argument voor meer maatregelen en een coronapas, niet voor het tegendeel


https://www.medischcontact.nl/nieuws/la ... nazorg.htm

Deze is wellicht ook interessant.


Ja dus? Wat is je alternatief? Corona patiënten geen zorg geven en letterlijk laten stikken? :evendenken:

_________________
Poetin komt bij een waarzegger en vraagt: "Wanneer zal ik sterven?" waarop de waarzegger zegt: "op een Europese feestdag". Poetin schrikt en vraagt: "Op welke feestdag?" Waarop de waarzegger antwoordde: "Maakt niet uit, wanneer u sterft is het een Europese feestdag"


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#520  BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2021 1:44 pm 
Online
lid

Geregistreerd: za mei 05, 2012 9:28 pm
Berichten: 23778
Berichten: Intopic
Rightnow schreef:
Biertje schreef:
En dan dit nog: en passant heeft de politiek een nieuw waarschuwingssysteem ingevoerd over corona. We staan er zeer slecht voor. :leugens:
Zo worden mensen bang gemaakt.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1313072 ... -zorgelijk

Laten we eerst maar eens vaststellen hoe groot het risico is, in sterftepercentage, na besmetting.

Je kunt besmettingen meten via goede surveys met behulp van antilichamen, vooral IgG. Dat heeft het WHO bulletin al vorig jaar voor ons gerapporteerd en het rapport kwam uit op 0,23 procent - voor in principe de gehele wereldbevolking.

Voor mensen rond de zestig jaar zonder specifieke bij de dokter bekende problemen zal het in die buurt moeten uitkomen.

Beleid wordt gemaakt op de druk op de zorg, niet het aantal overledenen.


Omhoog
 Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 639 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 32  Volgende

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Biertje, Majestic-12 [Bot], Marcel, PeterJKH en 155 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen

Zoek naar:
Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling