WSP
http://www.wspforum.nl/wsp/

Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.
http://www.wspforum.nl/wsp/viewtopic.php?f=2&t=9295
Pagina 5 van 16

Auteur:  baedeker [ do maart 29, 2018 10:35 pm ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

P-G schreef:
baedeker schreef:
P-G schreef:
Het bovenstaande verdient nogmaals aandacht, want in feite worden de gevestigde partijen verweten geluisterd te hebben naar de bevolkingsgroep die electoraal het meeste in de melk te brokkelen hebben, zonder wie een politieke meerderheid niet behaald kan worden. Aldus worden de gevestigde partijen verweten dat zij hebben gehandeld naar de wens van de meerderheid, die maar al te graag een hypotheek op de toekomst wilde vestigen.
Had er een referendum aan besteed, dan was dit misschien geloofwaardig overgekomen.
Het Verenigd Koninkrijk heeft reeds een schoolvoorbeeld gegeven: referenda doen een inbreuk op de representatieve democratie, waarin volksvertegenwoordigers en bestuurders in weerwil van de wensen van het vergrijsde electoraat rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van jongere generaties.

Ja, op basis van willekeurige segmentatie vindt men altijd wel groepen die het er niet mee eens zijn. Het is een gelegenheidsargument dat je gebruikt voor situaties waarin jij belangen gerechtvaardigd vindt, niet een serieus argument dus. Bovendien heeft het parlement de Brexit nog steeds niet afgeschoten, zodat ik even zoekende ben wie volgens jou dan anders had moeten beslissen.
Het is andersom, een mooi voorbeeld van hoe een parlement na een referendum de volkswil overneemt.

In Nederland frommelt men maar wat aan. Zo een 3% EU-norm, waar verder geen enkele lidstaat zich druk over maakte, moest en zou opeens gehaald worden. Ruzie met de gedoogpartner, waarna een hoop theater in de staatsmedia over de PVV die zou zijn weggelopen. Geen verkiezingen natuurlijk, omdat Brussel. Maar wel wisselende combinaties met D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie om de economie in crisistijd nog verder naar de filistijnen te helpen. Nu dat tranendal over millenials die inderdaad de sjaak zijn van de toen gemaakte keuzes. Ow wacht, het was toch de wens van de meerderheid. Wat leidt deze "democratie" toch eigenlijk tot een poppenkast.

Auteur:  Raya [ vr maart 30, 2018 9:00 am ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Genoemde maatregel maakt onderdeel uit van het regeerakkoord, waaromtrent reeds het één en ander is gesteld. Verantwoordelijke politici maken een andere, wellicht onjuiste taxatie. Een onjuiste waardering van de feiten brengt evenwel geen wijziging in ons staatsrecht.


Ja, en het huis waar in ik woon maakt deel uit van de straat.

Iemand heeft bedacht die dividendbelasting af te moeten schaffen en uiteraard moet dat bedrag gecompenseerd worden.
Wie heeft dat ingebracht en waar kwam het idee vandaan!

Zeg het maar, P-G! Zeg maar wie hiermee gekomen is en in wiens belang.


Tenminste één van de volksvertegenwoordigers van de coalitiepartijen is met dit idee gekomen, kennelijk met de taxatie dat zulks het vestigingsklimaat zal verbeteren.


O, het was dus EEN volksvertegenwoordiger?
En die komt met een voorstel waarvan hij allang weet dat vriend en vijand van mening zijn dat het totaal geen zoden aan de dijk zal zetten en niet zal zorgen voor meer werkgelegenheid.

Ik kan me wel voorstellen dat multinationals ervan af wilden, omdat zij die dividendbelasting moesten inhouden en dus berekenen en daardoor ook een ietsiepietsie minder aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor buitenlandse beleggers (Nederlandse beleggers konden die belasting immers weer aftrekken).
Het was dus geen VOLKSvertegenwoordiger, maar een MULTINATIONALvertegenwoordiger, en laten we die volgens de grondwet nou niet kennen in ons politieke bestel!

Auteur:  P-G [ wo apr 04, 2018 3:13 pm ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

baedeker schreef:
Ja, op basis van willekeurige segmentatie vindt men altijd wel groepen die het er niet mee eens zijn. Het is een gelegenheidsargument dat je gebruikt voor situaties waarin jij belangen gerechtvaardigd vindt, niet een serieus argument dus.


Het bovenstaande impliceert een gelijkschakeling - een idee dat strijdig is met de rechtsstatelijke beginselen waarop onze samenleving is gestoeld.

Auteur:  P-G [ wo apr 04, 2018 3:15 pm ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Raya schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:


Ja, en het huis waar in ik woon maakt deel uit van de straat.

Iemand heeft bedacht die dividendbelasting af te moeten schaffen en uiteraard moet dat bedrag gecompenseerd worden.
Wie heeft dat ingebracht en waar kwam het idee vandaan!

Zeg het maar, P-G! Zeg maar wie hiermee gekomen is en in wiens belang.


Tenminste één van de volksvertegenwoordigers van de coalitiepartijen is met dit idee gekomen, kennelijk met de taxatie dat zulks het vestigingsklimaat zal verbeteren.


O, het was dus EEN volksvertegenwoordiger?
En die komt met een voorstel waarvan hij allang weet dat vriend en vijand van mening zijn dat het totaal geen zoden aan de dijk zal zetten en niet zal zorgen voor meer werkgelegenheid.


Raya suggereert in de hoofden van anderen te kunnen kijken.

Raya schreef:
Ik kan me wel voorstellen dat multinationals ervan af wilden, omdat zij die dividendbelasting moesten inhouden en dus berekenen en daardoor ook een ietsiepietsie minder aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor buitenlandse beleggers (Nederlandse beleggers konden die belasting immers weer aftrekken).
Het was dus geen VOLKSvertegenwoordiger, maar een MULTINATIONALvertegenwoordiger, en laten we die volgens de grondwet nou niet kennen in ons politieke bestel!


Het is de wetgever bestaande uit de Regering en de Staten-Generaal doch niet welk kapitaalvennootschap dan ook, die besluiten neemt terzake het al dan niet afschaffen van de dividendbelasting.

Auteur:  baedeker [ wo apr 04, 2018 3:46 pm ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

P-G schreef:
baedeker schreef:
Ja, op basis van willekeurige segmentatie vindt men altijd wel groepen die het er niet mee eens zijn. Het is een gelegenheidsargument dat je gebruikt voor situaties waarin jij belangen gerechtvaardigd vindt, niet een serieus argument dus.
Het bovenstaande impliceert een gelijkschakeling - een idee dat strijdig is met de rechtsstatelijke beginselen waarop onze samenleving is gestoeld.

Welnee, dat is gewoon democratische besluitvorming. Wat P-G wil is constitutioneel correct aangenomen beslissingen van het electoraat terugdraaien wanneer die niet in zijn straatje passen, met een beroep op een zorgvuldigheid die zijn partij hier te lande bij het afschaffen van het referendum geen moment toonde.
Puur opportunisme van lieden die zichzelf hebben wijsgemaakt dat hun mening belangrijker is dan die van het electoraat.

Auteur:  baedeker [ wo apr 04, 2018 3:53 pm ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Ja, de volksvertegenwoordigers in kwestie kennen we wel.

Afbeelding

Auteur:  Raya [ wo apr 04, 2018 3:57 pm ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Tenminste één van de volksvertegenwoordigers van de coalitiepartijen is met dit idee gekomen, kennelijk met de taxatie dat zulks het vestigingsklimaat zal verbeteren.


O, het was dus EEN volksvertegenwoordiger?
En die komt met een voorstel waarvan hij allang weet dat vriend en vijand van mening zijn dat het totaal geen zoden aan de dijk zal zetten en niet zal zorgen voor meer werkgelegenheid.


Raya suggereert in de hoofden van anderen te kunnen kijken.

Raya schreef:
Ik kan me wel voorstellen dat multinationals ervan af wilden, omdat zij die dividendbelasting moesten inhouden en dus berekenen en daardoor ook een ietsiepietsie minder aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor buitenlandse beleggers (Nederlandse beleggers konden die belasting immers weer aftrekken).
Het was dus geen VOLKSvertegenwoordiger, maar een MULTINATIONALvertegenwoordiger, en laten we die volgens de grondwet nou niet kennen in ons politieke bestel!


Het is de wetgever bestaande uit de Regering en de Staten-Generaal doch niet welk kapitaalvennootschap dan ook, die besluiten neemt terzake het al dan niet afschaffen van de dividendbelasting.


Nee, lieverd. Het gaat om in wiens belang iemand van de regering of staten-generaal een besluit neemt.
We hebben het conform de grondwet over volksvertegenwoordigers en wel van Nederland. Geen multinational-vertegenwoordigers. Nederlandse bestuurders van die multinationals, hebben een stem als burger, hen een tweede stem geven middels lobby of wat dan ook, is uitermate ondemocratisch.

Van Kamerleden en bewindslieden, maar ook van hoge ambtenaren, mag je terecht verwachten, dat zij handelen in het belang van de Nederlandse burgers. Een gezond vestigingsbeleid maakt daar onderdeel vanuit, maar het is al lang en breed aangetoond, dat het schrappen van de dividendbelasting en verlagen van de winstbelasting, niet bijdraagt aan een gezond vestigingsbeleid en niet in het belang is van de burgers in het algemeen, die het verlies van die inkomsten moeten gaan ophoesten.

Auteur:  P-G [ wo apr 04, 2018 6:15 pm ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Raya schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:


O, het was dus EEN volksvertegenwoordiger?
En die komt met een voorstel waarvan hij allang weet dat vriend en vijand van mening zijn dat het totaal geen zoden aan de dijk zal zetten en niet zal zorgen voor meer werkgelegenheid.


Raya suggereert in de hoofden van anderen te kunnen kijken.

Raya schreef:
Ik kan me wel voorstellen dat multinationals ervan af wilden, omdat zij die dividendbelasting moesten inhouden en dus berekenen en daardoor ook een ietsiepietsie minder aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor buitenlandse beleggers (Nederlandse beleggers konden die belasting immers weer aftrekken).
Het was dus geen VOLKSvertegenwoordiger, maar een MULTINATIONALvertegenwoordiger, en laten we die volgens de grondwet nou niet kennen in ons politieke bestel!


Het is de wetgever bestaande uit de Regering en de Staten-Generaal doch niet welk kapitaalvennootschap dan ook, die besluiten neemt terzake het al dan niet afschaffen van de dividendbelasting.


Nee, lieverd. Het gaat om in wiens belang iemand van de regering of staten-generaal een besluit neemt.
We hebben het conform de grondwet over volksvertegenwoordigers en wel van Nederland. Geen multinational-vertegenwoordigers. Nederlandse bestuurders van die multinationals, hebben een stem als burger, hen een tweede stem geven middels lobby of wat dan ook, is uitermate ondemocratisch.

Van Kamerleden en bewindslieden, maar ook van hoge ambtenaren, mag je terecht verwachten, dat zij handelen in het belang van de Nederlandse burgers. Een gezond vestigingsbeleid maakt daar onderdeel vanuit, maar het is al lang en breed aangetoond, dat het schrappen van de dividendbelasting en verlagen van de winstbelasting, niet bijdraagt aan een gezond vestigingsbeleid en niet in het belang is van de burgers in het algemeen, die het verlies van die inkomsten moeten gaan ophoesten.


Hoe men ook denkt over het voorstel, dat de inhoud Raya niet bevalt, is geen bewijs de volksvertegenwoordiging haar grondwettelijke plicht verzaakt.

Overigens kent niet louter het grootbedrijf een lobby. Ouderenorganisaties en vakbonden hebben die ook.

Auteur:  Raya [ wo apr 04, 2018 8:05 pm ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Raya suggereert in de hoofden van anderen te kunnen kijken.Het is de wetgever bestaande uit de Regering en de Staten-Generaal doch niet welk kapitaalvennootschap dan ook, die besluiten neemt terzake het al dan niet afschaffen van de dividendbelasting.


Nee, lieverd. Het gaat om in wiens belang iemand van de regering of staten-generaal een besluit neemt.
We hebben het conform de grondwet over volksvertegenwoordigers en wel van Nederland. Geen multinational-vertegenwoordigers. Nederlandse bestuurders van die multinationals, hebben een stem als burger, hen een tweede stem geven middels lobby of wat dan ook, is uitermate ondemocratisch.

Van Kamerleden en bewindslieden, maar ook van hoge ambtenaren, mag je terecht verwachten, dat zij handelen in het belang van de Nederlandse burgers. Een gezond vestigingsbeleid maakt daar onderdeel vanuit, maar het is al lang en breed aangetoond, dat het schrappen van de dividendbelasting en verlagen van de winstbelasting, niet bijdraagt aan een gezond vestigingsbeleid en niet in het belang is van de burgers in het algemeen, die het verlies van die inkomsten moeten gaan ophoesten.


Hoe men ook denkt over het voorstel, dat de inhoud Raya niet bevalt, is geen bewijs de volksvertegenwoordiging haar grondwettelijke plicht verzaakt.

Overigens kent niet louter het grootbedrijf een lobby. Ouderenorganisaties en vakbonden hebben die ook.


Dat bewijs is al tig keer geleverd. Mensen laten werken onder het wettelijk minimumloon zonder in te grijpen, bijvoorbeeld. En zelfs het faciliteren ervan. Om maar een zijstraatje van de vele te noemen.

Auteur:  P-G [ wo apr 04, 2018 10:51 pm ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

baedeker schreef:
Welnee, dat is gewoon democratische besluitvorming. Wat P-G wil is constitutioneel correct aangenomen beslissingen van het electoraat terugdraaien wanneer die niet in zijn straatje passen, met een beroep op een zorgvuldigheid die zijn partij hier te lande bij het afschaffen van het referendum geen moment toonde.


Ondergetekende spreekt voor niets en niemand anders dan louter zichzelf. Overigens is het politieke besluit tot terugtrekking uit de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk genomen door het Britse Lagerhuis.

Auteur:  P-G [ wo apr 04, 2018 10:51 pm ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Raya schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:


Nee, lieverd. Het gaat om in wiens belang iemand van de regering of staten-generaal een besluit neemt.
We hebben het conform de grondwet over volksvertegenwoordigers en wel van Nederland. Geen multinational-vertegenwoordigers. Nederlandse bestuurders van die multinationals, hebben een stem als burger, hen een tweede stem geven middels lobby of wat dan ook, is uitermate ondemocratisch.

Van Kamerleden en bewindslieden, maar ook van hoge ambtenaren, mag je terecht verwachten, dat zij handelen in het belang van de Nederlandse burgers. Een gezond vestigingsbeleid maakt daar onderdeel vanuit, maar het is al lang en breed aangetoond, dat het schrappen van de dividendbelasting en verlagen van de winstbelasting, niet bijdraagt aan een gezond vestigingsbeleid en niet in het belang is van de burgers in het algemeen, die het verlies van die inkomsten moeten gaan ophoesten.


Hoe men ook denkt over het voorstel, dat de inhoud Raya niet bevalt, is geen bewijs de volksvertegenwoordiging haar grondwettelijke plicht verzaakt.

Overigens kent niet louter het grootbedrijf een lobby. Ouderenorganisaties en vakbonden hebben die ook.


Dat bewijs is al tig keer geleverd. Mensen laten werken onder het wettelijk minimumloon zonder in te grijpen, bijvoorbeeld. En zelfs het faciliteren ervan. Om maar een zijstraatje van de vele te noemen.


Welk bewijs is waarvoor geleverd?

Auteur:  Raya [ wo apr 04, 2018 11:18 pm ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Hoe men ook denkt over het voorstel, dat de inhoud Raya niet bevalt, is geen bewijs de volksvertegenwoordiging haar grondwettelijke plicht verzaakt.

Overigens kent niet louter het grootbedrijf een lobby. Ouderenorganisaties en vakbonden hebben die ook.


Dat bewijs is al tig keer geleverd. Mensen laten werken onder het wettelijk minimumloon zonder in te grijpen, bijvoorbeeld. En zelfs het faciliteren ervan. Om maar een zijstraatje van de vele te noemen.


Welk bewijs is waarvoor geleverd?


Faciliteren dat bedrijven mensen ONDER het WETTELIJK minimumloon kunnen uitbetalen.
Dan verzaak je als volksvertegenwoordiging je grondwettelijke plicht.

Auteur:  P-G [ do apr 05, 2018 9:08 am ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Raya schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:


Dat bewijs is al tig keer geleverd. Mensen laten werken onder het wettelijk minimumloon zonder in te grijpen, bijvoorbeeld. En zelfs het faciliteren ervan. Om maar een zijstraatje van de vele te noemen.


Welk bewijs is waarvoor geleverd?


Faciliteren dat bedrijven mensen ONDER het WETTELIJK minimumloon kunnen uitbetalen.
Dan verzaak je als volksvertegenwoordiging je grondwettelijke plicht.


Het bovenstaande mag Raya onderbouwen mede met oog op artikel 20 lid 1 juncto 19 lid 1 Grondwet.

Auteur:  Raya [ do apr 05, 2018 9:37 am ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Welk bewijs is waarvoor geleverd?


Faciliteren dat bedrijven mensen ONDER het WETTELIJK minimumloon kunnen uitbetalen.
Dan verzaak je als volksvertegenwoordiging je grondwettelijke plicht.


Het bovenstaande mag Raya onderbouwen mede met oog op artikel 20 lid 1 juncto 19 lid 1 Grondwet.


Hier heeft artikel 20 van de grondwet niets mee te maken.
Er is een wet aangaande het minimumloon. Dat is het wettelijk minimumloon. Lager loon mag niet worden uitbetaald volgens de wet. Een ieder die toch lager loon uitbetaald of dat faciliteerd, overtreedt de wet.

Auteur:  Enzo501 [ do apr 05, 2018 9:43 am ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Raya schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:


Faciliteren dat bedrijven mensen ONDER het WETTELIJK minimumloon kunnen uitbetalen.
Dan verzaak je als volksvertegenwoordiging je grondwettelijke plicht.


Het bovenstaande mag Raya onderbouwen mede met oog op artikel 20 lid 1 juncto 19 lid 1 Grondwet.


Hier heeft artikel 20 van de grondwet niets mee te maken.
Er is een wet aangaande het minimumloon. Dat is het wettelijk minimumloon. Lager loon mag niet worden uitbetaald volgens de wet. Een ieder die toch lager loon uitbetaald of dat faciliteerd, overtreedt de wet.

Heeft de grondwet er nu wel of niet mee te maken? :hum:

Auteur:  Raya [ do apr 05, 2018 10:09 am ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Enzo501 schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Het bovenstaande mag Raya onderbouwen mede met oog op artikel 20 lid 1 juncto 19 lid 1 Grondwet.


Hier heeft artikel 20 van de grondwet niets mee te maken.
Er is een wet aangaande het minimumloon. Dat is het wettelijk minimumloon. Lager loon mag niet worden uitbetaald volgens de wet. Een ieder die toch lager loon uitbetaald of dat faciliteerd, overtreedt de wet.

Heeft de grondwet er nu wel of niet mee te maken? :hum:


Ik neem aan dat je het gelezen hebt. Ik heb nergens kunnen lezen dat de overheid/regering het wettelijk verplicht uit te betalen minimumloon voor arbeid, mag (laten) ontduiken. Jij wel?

Auteur:  P-G [ do apr 05, 2018 10:29 am ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Raya schreef:
Enzo501 schreef:
Raya schreef:


Hier heeft artikel 20 van de grondwet niets mee te maken.
Er is een wet aangaande het minimumloon. Dat is het wettelijk minimumloon. Lager loon mag niet worden uitbetaald volgens de wet. Een ieder die toch lager loon uitbetaald of dat faciliteerd, overtreedt de wet.

Heeft de grondwet er nu wel of niet mee te maken? :hum:


Ik neem aan dat je het gelezen hebt. Ik heb nergens kunnen lezen dat de overheid/regering het wettelijk verplicht uit te betalen minimumloon voor arbeid, mag (laten) ontduiken. Jij wel?


Ingeval van een leemte in de wetgeving of een wettelijk voorschrift waarin een uitzondering wordt gemaakt op het uitgangspunt, is van strijdigheid met de wet geen sprake.

Auteur:  P-G [ do apr 05, 2018 10:31 am ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Enzo501 schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Het bovenstaande mag Raya onderbouwen mede met oog op artikel 20 lid 1 juncto 19 lid 1 Grondwet.


Hier heeft artikel 20 van de grondwet niets mee te maken.
Er is een wet aangaande het minimumloon. Dat is het wettelijk minimumloon. Lager loon mag niet worden uitbetaald volgens de wet. Een ieder die toch lager loon uitbetaald of dat faciliteerd, overtreedt de wet.

Heeft de grondwet er nu wel of niet mee te maken? :hum:


Bovenstaande vraag is irrelevant: het onderwerp van onderhavige draad is inmiddels in de vergetelheid, opdat inhoudelijk niet langer gereageerd behoeft te worden.

Auteur:  Raya [ do apr 05, 2018 10:39 am ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

P-G schreef:
Raya schreef:
Enzo501 schreef:

Heeft de grondwet er nu wel of niet mee te maken? :hum:


Ik neem aan dat je het gelezen hebt. Ik heb nergens kunnen lezen dat de overheid/regering het wettelijk verplicht uit te betalen minimumloon voor arbeid, mag (laten) ontduiken. Jij wel?


Ingeval van een leemte in de wetgeving of een wettelijk voorschrift waarin een uitzondering wordt gemaakt op het uitgangspunt, is van strijdigheid met de wet geen sprake.


Er is een wet die bepaalt dat tenminste het wettelijk minimumloon moet worden betaald voor gedane arbeid. Deze wet is niet in strijd met de grondwet, dus is iedereen gehouden zich aan die wet te houden, ook de overheid, ook om die wet te handhaven.


Voor de mensen die er wel over willen praten maar de betreffende artikelen uit de Grondwet niet kennen:

Artikel 19 1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. 2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap. 3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

Artikel 20 1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. 2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid. 3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.Wie wil beweren dat de wet op het minimumloon kan en mag worden ontdoken op basis van de grondwet, gelieve dat helder te verwoorden.

Auteur:  Raya [ do apr 05, 2018 10:43 am ]
Berichttitel:  Re: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

P-G schreef:
Enzo501 schreef:
Raya schreef:


Hier heeft artikel 20 van de grondwet niets mee te maken.
Er is een wet aangaande het minimumloon. Dat is het wettelijk minimumloon. Lager loon mag niet worden uitbetaald volgens de wet. Een ieder die toch lager loon uitbetaald of dat faciliteerd, overtreedt de wet.

Heeft de grondwet er nu wel of niet mee te maken? :hum:


Bovenstaande vraag is irrelevant: het onderwerp van onderhavige draad is inmiddels in de vergetelheid, opdat inhoudelijk niet langer gereageerd behoeft te worden.Zie #89

(Hoge) ambtenaren en politici hebben of zitten slapen of de boel belazerd. Ook op het gebied van lonen, waardoor nog meer sociale huurwoningen nodig zijn.

Pagina 5 van 16 Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/