Het is nu za feb 27, 2021 12:07 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 57 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: economische gevolgen
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: do feb 25, 2021 9:09 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Ik koop al regelmatig wat op afspraak.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: do feb 18, 2021 12:27 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


KLM heeft afgelopen jaar een verlies van 1,2 miljard euro geleden. Voor het hele moederbedrijf Air France-Klm was dat in totaal 7,1 miljard.
Een gigantisch verlies dus.
De vraag is hoe dit zoveel mogelijk te voorkomen is. Van de 35 miljoen passagiers die KLM in het voorafgaande jaar had zijn nog maar 11 miljoen passagiers over.
Alhoewel ik geen econoom, financieel deskundige of bedrijfskundige ben, is het misschien een idee om zo'n groot verlieslatend bedrijf in tweeën te splitsen.
Eén bedrijf dat het in de gegeven omstandigheden nog redelijk goed doet en één ander deel dat gewoon buiten bedrijf, buiten werking is.
Al naar gelang de vraag naar luchtvervoer toeneemt kan dit uit het buiten bedrijf zijnde deel gehaald worden.
Dan is duidelijk waar de grote kosten zitten en waar een min of meer aangepaste doch normale bedrijfsvoering aan de orde is.
De kosten van het buitenbedrijf zijnde deel kunnen dan zo laag mogelijk worden gemaakt, zonder dat het de werking van het andere deel aantast.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: wo nov 04, 2020 7:12 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


In het somberste scenario heb je gelijk.
De overheid en tal van anderen hebben een optimistischer inschatting, ook al zal dat nog de nodige aanpassingen in de nabije toekomst vergen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: ma nov 02, 2020 12:21 am 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


P-G schreef:
HvR schreef:
Onzin. Dit kabinet zit er mede op de positie van Schiphol als hub (en haven Rotterdam) te bestendigen. KLM hoort daarbij.

Voor de BV NL is het van groot belang dat we die handelsposities (logistieke mainport) behouden.


Maar wat is de nut en noodzaak ervan om KLM op een zodanige wijze te redden, dat de rekening eenzijdig wordt gelegd bij de belastingbetaler en het personeel maar de verschaffers van kapitaal, banken, oliehandelaren en leasemaatschappijen buiten schot blijven?

Het is wat mij betreft al te goedkoop populisme om te beweren dat de belastingbetaler de rekening zal moeten betallen voor de redding van de KLM. De KLM krijgt grotendeels een lening die op termijn terugbetaald moet worden.
Als het lukt om de KLM in de lucht te houden heeft dat tot gevolg dat er tienduizenden banen in stand blijven.
Als al deze mensen werkloos zouden worden betekent dat ook een enorme last voor de samenleving.
Werkgelegenheid, economie en welvaart krijgen een zeer forse dreun als dit verloren gaat.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: zo nov 01, 2020 4:32 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Och, die aandelen van KLM zijn echt niet zo veel waard.
Daarvoor hoef je geen maatregelen te nemen of na te laten.
Het gaat om het bedrijf als geheel, de werknemers, het internationale netwerk, de landingsrechten overal ter wereld en de economische activiteit en bedrijvigheid die daarvan het gevolg zijn.
Als je dat kwijtraakt betekent dat een slag voor de economie.
Er zullen overigens zeker vliegtuigmaatschappijen zijn die de positie van KLM in zullen nemen, en verwacht kan worden dat er nog steeds vliegtuigen op Schiphol zullen landen en opstijgen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: zo nov 01, 2020 1:38 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Er is een fors probleem ontstaan met de overheidsondersteuning van KLM.
De piloten vakbond weigert mee te werken aan een salarisvermindering voor een periode van 5 jaar. Dit is de periode waarover de overheid het bedrijf in haar bestaan wil ondersteunen.
Hiermee vervalt de intentie van de overheid om het bedrijf overeind te houden. Dat is namelijk een voorwaarde om dit te doen.
De KLM piloten worden zeer goed betaald. Ze behoren tot de best betaalde piloten ter wereld.
Een offer is dus niet heel gek en dringend noodzakelijk.
Het enige dat er nu nog op zit is dat de directie de piloten één voor één vraagt of ze willen meewerken aan een verlaging van hun bezoldiging over de 5 jarige periode, hoe vervelend en pijnlijk dit ook is, en dat diegenen die daar wel aan mee willen werken kunnen blijven en de anderen ontslag aangezegd dient te worden. Het is niet anders, als men het bedrijf overeind wil houden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: za sep 12, 2020 4:38 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Ik weet niets van alle door jouw opgenoemde bedrijven, maar voor KLM is er een uitgebreid pakket aan maatregelen om de bonussen te schrappen en de salariskosten aanzienlijk omlaag te brengen met name voor het personeel met de hogere inkomens en zal men afzien van dividend uitkeringen aan beleggers. Veel van deze maatregelen worden ook in andere bedrijven genomen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: za sep 12, 2020 4:01 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Ik heb de indruk dat het kabinet met het derde steunpakket wel oog heeft voor bedrijven die geen overlevingskans hebben zonder de steun en of na de coronaperiode. Dat gaat economisch gezien dus de goede kant op.
Alle lof voor dit heldere inzicht. De rest van het pakket mag er ook best zijn. Vooral het aspect van de omscholing van overtollig personeel is een goede zaak.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: zo sep 06, 2020 7:59 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Er komt een derde steunpakket voor het bedrijfsleven, en dat niet alleen maar dat gaat tot 1 juli volgend jaar werken.
Dat lijkt heel mooi en de vakbeweging en de werkgeversorganisatie zijn in hun nopjes met dit geweldige resultaat.
Maar is het wel zo'n goed idee?
Natuurlijk kost het bakken met geld,geld dat geleend moet worden en dat de belastingbetalers met rente in de komende jaren moeten gaan opbrengen. Dat heeft tot gevolg dat de overheidsuitgaven in de komende jaren beknot worden.
Verder zullen bedrijven die het uiteindelijk toch niet gaan overleven het met deze overheidssteun nog een poos langer kunnen uithouden. Dat is goed geld naar kwaad geld gooien.
We komen hiermee dicht in de buurt van de voormalige Oostbloklanden-economie.
Ik heb daarom mijn twijfels of dit wel een 100% goed idee is.
Graag verneem ik wat economen van deze gang van zaken vinden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: zo jun 28, 2020 11:16 am 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Dat is heel nobel van je, Biertje. Het alleen belangrijk vinden en daar interesse voor hebben is één.
Heb je ook nuttige andere ideeën dan die huismoeder en sociale bewindslieden te berde brengen om die problemen het hoofd te bieden?
Overigens zullen er ook door het vliegdebacle vele mensen en ook veel klm-ers werkloos worden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: za jun 27, 2020 4:40 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Ik zei als je iets specifieks wilt weten zal ik het vrij toegankelijke bericht voor je hier aanhalen, druiloor.

Ondanks dat er vorig jaar veel tegenvallers waren heeft het bedrijf een winst van € 446 miljoen gemaakt.
Dat is al met al geen gek resultaat.
De omzet bedroeg € 11 miljard. Dat is geen kattenpis. Als dat wegvalt valt er een groot financieel/economisch gat.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: za jun 27, 2020 2:05 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


P-G schreef:
kwaaisteniet schreef:
P-G schreef:


De overheid leent aan KLM een bedrag groot één miljard euro middels een achtergestelde (!) lening. Voorts verstrekken commerciële banken leningen doch louter omdat de overheid negentig procent van de terugbetaling van die leningen garandeert. Dit betekent dat ingeval KLM failleert, de overheid een verliespost heeft van méér dan drie miljard euro.
Het moge duidelijk zijn dat ingeval van reguliere marktwerking, KLM reeds zou zijn gefailleerd. In dat geval zouden de aandeelhouders meer verliezen dan tijdelijk de dividenduitkeringen. Daarnaast zij opgemerkt dat een rentetarief de kredietverschaffer ook compenseert voor het risico dat hij loopt; een hoge rente geeft uiting aan het risico dat de overheid draagt met betrekking tot een faillissement van KLM. Zie wederom het voorgaande: de markt was slechts bereid om tweehonderd veertig miljoen aan ongedekte kredieten te verstrekken. Houders van aandelen en obligaties alsmede andere kapitaalverschaffers worden de hand boven het hoofd gehouden. Daarnaast worden overeenkomsten van kredietverstrekkers, leasemaatschappijen en oliehandelaren niet opgebroken. Dat is een hard gelag voor iemand die twee/derde van zijn netto-inkomen kwijt is aan de huur van een kamertje en waarbij de gasrekening omhoog gaat, omdat de moeder aarde gered dient te worden.

Nu kom je weer met een andere vergelijking met huurders die een te hoge huur moeten betalen.
Hoe ergerlijk ook, het heeft totaal niets uitstaande met de economische gevolgen van de coronacrisis.
Wat die hoge rente betreft: als ik het goed begrepen heb wordt er een half procent risico-opslag berekend.
Dan is het nog steeds een absurd hoge rente, die het de KLM moeilijk maakt om het bedrijf voort te zetten. En dat is nu juist wel de bedoeling.


Terzake de rentesamenstelling mag je bewijzen aanvoeren.
Hoe het ook zij, de markt heeft KLM niet willen redden. De economische crisis ten gevolge van de uitbraak van Covid 19 heeft ook niet zo zeer de problemen bij KLM veroorzaakt doch bovenal zichtbaar gemaakt.

Er is niets te bewijzen. Het is gewoon algemeen bekend uit openbare publicaties en mediaberichten.
Als je iets specifieks wilt weten zal ik het bericht hier aanhalen.
De KLM floreerde en was winstgevend voor de Corona-crisis.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: za jun 27, 2020 1:58 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Biertje schreef:
Citaat:
Een kwart van het personeel is het zo beu dat ze minder willen werken of zelfs helemaal willen stoppen. Dit zou een aderlating zijn voor de zorgsector, want die kampt al met een chronisch personeelstekort. De harde cijfers: over 1,5 jaar is de zorgsector op zoek naar 80.000 medewerkers, waarvan ruim 60.000 in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Over twintig jaar is dat tekort opgelopen naar maar liefst 700.000 zorgmedewerkers.


https://www.ad.nl/binnenland/zorgperson ... ~aa3452b9/

En dan denkt kwaaisteniet dat werven in het buitenland zin heeft :luidlachen: :foei2:

Als de Nederlanders niet meer in de zorg willen werken is het jammer genoeg niet anders.
Maar als er flinke werkloosheid ontstaat, wat feitelijk te verwachten is, lijkt het me goed mogelijk dat er veel werkzoekenden en studerenden richting de zorg worden gedirigeerd.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: za jun 27, 2020 9:25 am 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


P-G schreef:
kwaaisteniet schreef:
P-G schreef:
KLM of het zorgpersoneel - een verschil moet er wezen.

https://www.telegraaf.nl/financieel/147 ... ce=twitter


Ben je nu ook popi-Jopie aan het spelen?
De KLM krijgt leningen en geen giften. Bovendien moeten ze ingrijpend reorganiseren. Dat gaat ook ten koste van personeel, inleveren van loon, het afzien van bonussen en dividenden.
Verder moeten ze zo ongeveer 7% rente betalen over die leningen.
7%, dat heeft meer het karakter van een wurgcontract.
Ik hoop dat de regering dit percentage snel tenminste zal halveren.
Hier wordt grof geld verdiend aan een noodlijdend megabedrijf, met enige honderdduizenden banen die er van afhankelijk zijn, waarbij de kansen op overleven geminimaliseerd worden.
Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk?


De overheid leent aan KLM een bedrag groot één miljard euro middels een achtergestelde (!) lening. Voorts verstrekken commerciële banken leningen doch louter omdat de overheid negentig procent van de terugbetaling van die leningen garandeert. Dit betekent dat ingeval KLM failleert, de overheid een verliespost heeft van méér dan drie miljard euro.
Het moge duidelijk zijn dat ingeval van reguliere marktwerking, KLM reeds zou zijn gefailleerd. In dat geval zouden de aandeelhouders meer verliezen dan tijdelijk de dividenduitkeringen. Daarnaast zij opgemerkt dat een rentetarief de kredietverschaffer ook compenseert voor het risico dat hij loopt; een hoge rente geeft uiting aan het risico dat de overheid draagt met betrekking tot een faillissement van KLM. Zie wederom het voorgaande: de markt was slechts bereid om tweehonderd veertig miljoen aan ongedekte kredieten te verstrekken. Houders van aandelen en obligaties alsmede andere kapitaalverschaffers worden de hand boven het hoofd gehouden. Daarnaast worden overeenkomsten van kredietverstrekkers, leasemaatschappijen en oliehandelaren niet opgebroken. Dat is een hard gelag voor iemand die twee/derde van zijn netto-inkomen kwijt is aan de huur van een kamertje en waarbij de gasrekening omhoog gaat, omdat de moeder aarde gered dient te worden.

Nu kom je weer met een andere vergelijking met huurders die een te hoge huur moeten betalen.
Hoe ergerlijk ook, het heeft totaal niets uitstaande met de economische gevolgen van de coronacrisis.
Wat die hoge rente betreft: als ik het goed begrepen heb wordt er een half procent risico-opslag berekend.
Dan is het nog steeds een absurd hoge rente, die het de KLM moeilijk maakt om het bedrijf voort te zetten. En dat is nu juist wel de bedoeling.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: za jun 27, 2020 12:19 am 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


P-G schreef:
KLM of het zorgpersoneel - een verschil moet er wezen.

https://www.telegraaf.nl/financieel/147 ... ce=twitter


Ben je nu ook popi-Jopie aan het spelen?
De KLM krijgt leningen en geen giften. Bovendien moeten ze ingrijpend reorganiseren. Dat gaat ook ten koste van personeel, inleveren van loon, het afzien van bonussen en dividenden.
Verder moeten ze zo ongeveer 7% rente betalen over die leningen.
7%, dat heeft meer het karakter van een wurgcontract.
Ik hoop dat de regering dit percentage snel tenminste zal halveren.
Hier wordt grof geld verdiend aan een noodlijdend megabedrijf, met enige honderdduizenden banen die er van afhankelijk zijn, waarbij de kansen op overleven geminimaliseerd worden.
Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: vr jun 26, 2020 10:30 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


De FNV meldt op 13 december van vorig jaar trots dat ze structureel 8% loonsverhoging voor ziekenhuismedewerkers hebben bedongen, later oplopend tot 10,5%
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sector ... krijgen-lo

De andere medewerkers in de zorg hebben er 7,43 % structureel in twee jaar bij gekregen.
https://www.ad.nl/economie/nieuwe-cao-v ... ~a4fc37e1/

Je kunt wel popi-Jopie willen spelen, maar dat is in deze situatie gewoon onterecht.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: vr jun 26, 2020 8:16 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Het is gek, maar ik begreep dat ze pas een 8% structurele loonsverhoging hebben gekregen en dat dat verder tijdens de COA onderhandelingen moet gebeuren en niet vanwege een door emoties gekozen moment. Daarvoor diende de eenmalige extra netto uitkering.
Verder zal alles in verband met elkaar bekeken moeten worden. Het onderwijs wil ook een structurele verhoging, na eerdere verhogingen, En zo zijn er meer sectoren die afhankelijk zijn van overheidsbijdragen, politie, leger etc. en dan geeft het geen pas om nu maar één sector even buiten dit verband nog een extra structurele verhoging te geven. Daar kan ik wel begrip voor opbrengen.
Tenslotte zal er op financieel gebied nog heel veel moeten gebeuren om alles weer enigszins op orde te krijgen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: vr mei 15, 2020 10:33 am 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Hoe dan ook, virtueel schijnt Rutte het uitstekend te doen.
Dat is wel 1000 x beter dan dat extreem rechts er met de poe… eh...winst vandoor gaat.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: di mei 05, 2020 8:36 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Ik wil hier nog eens een pleidooi houden voor de ZZP-ers als er twee ZZP-ers met een relatie in hun inkomen verlies lijden door de corona-crisis.
Nu is het kennelijk zo dat deze mensen slechts recht krijgen op één bijstandsniveau uitkering.
Dat is onrechtvaardig ten opzichte van stellen waarvan één partner een ander soort inkomen verwerft maar waar geen rekening mee gehouden hoeft te worden bij het beroep op de inkomensregeling voor ZZP-ers.
Het gaat om een gering aantal mensen, maar die komen wel in één keer onbedoeld en buiten hun schuld in een armoedeval terecht.
Zij hebben natuurlijk hun uitgavepatroon en hun vaste lasten ingesteld op twee inkomens waardoor ze in fikse financiële problemen komen.
Als ze hun onderkomen kwijt raken e.d. gevolgen is dat wel een heel zure aangelegenheid, met name omdat andere ZZP-ers waarvan de partner goed verdient er geen enkele korting op de uitkering plaats vindt. Dat is onrechtvaardig ten opzichte van elkaar.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: di mei 05, 2020 11:25 am 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Internationale samenwerking is geboden, bijvoorbeeld om het coronavirus te bestrijden, om een vaccin te ontwikkelen, om een effectieve behandelmethode te vinden en om uiteindelijk iedereen op de hele wereld daarvan te voorzien om te voorkomen dat het virus weer de kop op kan steken, om te zorgen dat iedereen zich weer vrij kan bewegen, mensen weer vrij hun familie kunnen bezoeken, en er ook internationale handel kan plaatsvinden, etc.
Mensen die dat niet begrijpen vertonen beperkingen in hun blikveld.,
Sorteer op:  
Pagina 1 van 3 [ Er voldeden 57 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling