Het is nu di sep 24, 2019 10:49 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 18 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jul 17, 2019 1:34 pm 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


Ik pleit niet voor het uit de EU zetten van landen waar teveel corruptie is, maar dat de bestrijding van corruptie een vitaal thema van de EU behoort te zijn.
Het associatieverdrag met Oekraïne is van hetzelfde snit als zoveel andere associatieverdragen die de EU heeft met tal van andere landen in de wereld waar we nu niet meteen staan te juichen vanwege het integere bestuur.
Er is dan ook geen speciale aanleiding om dat akkoord met Oekraïne teniet te doen.
Bovendien wordt vanuit de EU de bestrijding van corruptie krachtig bevorderd. Het is een zeer hardnekkig fenomeen dat vanuit Rusland is overgewaaid en wortel heeft geschoten toen Oekraïne nog onderdeel van de Sovjet Unie was.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jul 17, 2019 10:39 am 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


Ze heeft uitstekend geluisterd naar de wensen van verschillende partijen en deze in haar maidenspeech verwerkt in een voorlopige agenda voor de toekomst. Dat heeft ze uitstekend gedaan.
Ik heb de complete speech niet gehoord.
Wat ik mij afvroeg in hoeverre de EU commissie in de toekomst ook extra aandacht zal geven aan de gigantische (jeugd)werkloosheid in verscheidene zuid Europese landen. Daar moet het nodige gebeuren, ook al zou het alleen maar in de vorm van ter zake kundige adviezen aan de betreffende lidstaten zijn. Dit kan zo niet verder voortduren.
Daar helpt geen minimum sociale uitkering aan.
Verder is er ruime aandacht nodig voor corruptie in diverse landen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat EU gelden worden niet correct worden besteed of zelfs in zakken van politieke bestuurder en ambtenaren verdwijnen. Deze moeten minimaal teruggevorderd worden.
Ik was verbaasd over haar wegzetten van zeer tot extreem rechtse EU afgevaardigden. Het is in mijn idee zaak deze ook serieus te nemen daar waar dat kan en soms ook nodig is.
Zoals ze Farage op z'n nummer zette vond ik daarentegen wel grappig en gepast. Zo kun je iemand met een al te grote mond ook tegemoet treden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jul 03, 2019 7:48 pm 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


Raya schreef:
kwaaisteniet schreef:
Lancelot schreef:

Je kunt ook zeggen dat iemand die zich gedraagt als een olifant in een porseleinkast niet geschikt is om de functie te bekleden


De zaken waar Timmermans zich mee bezig heeft gehouden waren volkomen terecht. Of dat ook op diplomatieker wijze had gekund is mij niet bekend. Maar ja, feit is dat hij teveel vijandigheid heeft opgeroepen om commissievoorzitter te kunnen worden volgens de regeringsleiders.


Het probleem is dat ook Timmermans niet consequent is en kijkt om welke lidstaat het gaat. Het ene land wordt aangepakt als het niet aan de regels voldoet, terwijl het andere land de hand boven het hoofd wordt gehouden.

Dat maakt ook Timmermans ongeschikt voor een functie binnen de EU, welk pretendeert een democratisch en rechtvaardig beleid te voeren.

Ik weet niet wat je bedoelt.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jul 03, 2019 12:42 pm 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


Lancelot schreef:
P-G schreef:
Einstein schreef:
:krantjekoffie:

Het EP zal de benoeming moeten goedkeuren !

Jouw geloofsgenoten gaan haar zeker steunen.

Die hebben campagne gevoerd tegen Timmermans.


Zie alhier de Europese Unie van de lidstaten: staatshoofden en regeringsleiders bepalen wie welke posities mogen innemen. Hier moeten wij van af; louter het Europees Parlement zou de leden van de Commissie moeten benoemen.
En zie wat een Unie met het zwaartepunt van de politieke besluitvorming bij de lidstaten doet: iemand die vanuit rechtsstatelijk oogpunt kritiek heeft op enkele Oost-Europese lidstaten, wordt uiteindelijk afgestraft.

Je kunt ook zeggen dat iemand die zich gedraagt als een olifant in een porseleinkast niet geschikt is om de functie te bekleden


De zaken waar Timmermans zich mee bezig heeft gehouden waren volkomen terecht. Of dat ook op diplomatieker wijze had gekund is mij niet bekend. Maar ja, feit is dat hij teveel vijandigheid heeft opgeroepen om commissievoorzitter te kunnen worden volgens de regeringsleiders.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jul 03, 2019 11:58 am 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


In de politiek is het vaak afzien. De marges waarbinnen daadwerkelijk geopereerd kan worden zijn nogal smal. Ursula heeft haar uiterlijk in ieder geval wel mee. Ze ziet er fris en monter uit. Wat ze wil gaan doen nu ze mogelijk benoemd gaat worden als commissievoorzitter is natuurlijk de vraag, en wat ze daarvan waar gaat maken nog meer.
Eerst maar eens zien wat het Europese parlement over haar benoeming zal besluiten. Dan zien we verder.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jul 03, 2019 10:04 am 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


Ik wilde wel wat meer weten van Ursula von der Leyen, maar je link naar Der Spiegel functioneert niet meer. Dat is wel jammer. Nu weet ik nog steeds niet waar zij voor staat, en wie zij is, behalve haar uitgebreide familie en haar zangkunsten.
Daar wordt ik niet veel wijzer van.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jul 03, 2019 7:37 am 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


Raya schreef:
kwaaisteniet schreef:
Wat mij betreft was, of is het raadgevend referendum een uitstekend middel om de regering oftewel de overheid, duidelijk te maken hoe er in het land over bepaalde wetsvoorstellen gedacht wordt of werd.
Het heeft zeker in één geval, dat van het associatieverdrag met Oekraïne, niet goed uitgepakt. Dat kwam voornamelijk omdat het feitelijk geen referendabel onderwerp betrof. Het was gewoon onmogelijk om als klein land dwars tegen de overgrote meerderheid van de EU in te gaan. Als je dat als overheid ziet, kun je een dergelijk referendum niet laten plaats vinden omdat de uitkomst niet ingelost kan worden. Premier Rutte heeft er desondanks toch zo goed als mogelijk gehoor aan gegeven. Waarvoor hulde.
De overheid, de regering moet er ook van leren en er aan wennen, en de bevolking goede voorlichting geven over wat er van verwacht kan worden. Raadgevend is dus niet bindend. De regering, met de volksvertegenwoordiging, heeft de verantwoordelijkheid er het beste voor het land van te maken.
Ik ben minder enthousiast voor een bindend referendum wat D66 nu voorstaat. Dat gaat mij nu net weer iets te ver. Zo zit ons land niet in elkaar, we hebben geen geschiedenis op dat punt. Het is ook in strijd met onze grondwet en ons staatsrecht.
Ik zie het er ook vooralsnog niet van komen.


Ieder onderwerp is referendabel.

Als bij een referendum een bevolking aangeeft ergens tegen te zijn, kan dat gewoon leiden tot een tegenstem van de afvaardiging van dat volk binnen de EU. Er is namelijk geen enkele verplichting voor landen om voor te stemmen, mag ik hopen. Want als dat het geval is, zitten we in een dictatuur en moeten we onmiddellijk een bom onder de EU leggen.

Raadgevend of bindend, volksvertegenwoordigers horen het volk te vertegenwoordigen en dus hun belang te behartigen en hun keuze uit te dragen. Daar is niets op tegen. Dat op dit moment de wet of grondwet het niet toestaat is geen belemmering. Wetten, inclusief de grondwet, kunnen worden aangepast. En dat laatste ben ik erg voor. We moeten de democratie verankeren in de grondwet, zodanig dat het niet vertegenwoordigen van het volk, het liegen en bedriegen door politici en meer van die ernstige ondemocratische trucjes, streng gestraft worden, gevolgd door een beroepsverbod in de publieke of semi-publieke ruimte voor een periode van tenminste 15 jaar.

Ik ben het wel eens met je dat politici ook politieke straffen moeten krijgen als ze zich ernstig misdragen.
Het volk opjutten tegen een bepaald deel of bepaalde delen van de bevolking vind ik nogal ernstig. Een bekend politicus is in de positie om zulks te doen. Daar mag wat mij betreft een politieke straf voor uitgedeeld worden.
Voor de rest ben ik het bepaald niet eens met je dat ieder onderwerp ten alle tijden referendabel is. Je moet het volk ook op dat punt niet voor de gek houden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: di jul 02, 2019 11:46 pm 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


Wat mij betreft was, of is het raadgevend referendum een uitstekend middel om de regering oftewel de overheid, duidelijk te maken hoe er in het land over bepaalde wetsvoorstellen gedacht wordt of werd.
Het heeft zeker in één geval, dat van het associatieverdrag met Oekraïne, niet goed uitgepakt. Dat kwam voornamelijk omdat het feitelijk geen referendabel onderwerp betrof. Het was gewoon onmogelijk om als klein land dwars tegen de overgrote meerderheid van de EU in te gaan. Als je dat als overheid ziet, kun je een dergelijk referendum niet laten plaats vinden omdat de uitkomst niet ingelost kan worden. Premier Rutte heeft er desondanks toch zo goed als mogelijk gehoor aan gegeven. Waarvoor hulde.
De overheid, de regering moet er ook van leren en er aan wennen, en de bevolking goede voorlichting geven over wat er van verwacht kan worden. Raadgevend is dus niet bindend. De regering, met de volksvertegenwoordiging, heeft de verantwoordelijkheid er het beste voor het land van te maken.
Ik ben minder enthousiast voor een bindend referendum wat D66 nu voorstaat. Dat gaat mij nu net weer iets te ver. Zo zit ons land niet in elkaar, we hebben geen geschiedenis op dat punt. Het is ook in strijd met onze grondwet en ons staatsrecht.
Ik zie het er ook vooralsnog niet van komen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: di jul 02, 2019 9:36 pm 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


Biertje schreef:
kwaaisteniet schreef:
Het wordt tijd voor een sociaal liberaal. Ik zou zeggen fractie breng een goede en voor iedereen acceptabele kandidaat naar voren.
D66 noemt zichzelf sociaal liberaal maar wat nou precies is mag je wel eens uiitleggen. Enkel een handvol Armeniers die geen recht hebben op een verblijfsvergunning krijgen iets.

Als we het in de Europese context bezien gaat het er om dat men oog heeft voor de noden van de gewone mensen eerder en belangrijker dan de wensen van de rijken of de grote bedrijven. Verder gaat het om pragmatische oplossingsgerichtheid en wordt er niet vanuit dogma's gedacht en gewerkt. Andere belangrijke uitgangspunten zijn de universele rechten van de mens, (ook die van het kind) en de bevordering en instandhouding van de democratische rechtsstaat in al haar facetten.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: di jul 02, 2019 9:14 pm 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


De regeringsleiders schijnen er uit te zijn.
Wel merkwaardig dat er nu een vrouw door Bondskanselier Merkel naar voren wordt geschoven die helemaal geen 'Spitzenkandidat' was. Voor zover ik mij herinner heeft zij tegenover premier Rutte en president Macron op haar poot gespeeld dat het pertinent zo'n kandidaat moest worden. Hoe kan ze dan nu zelf iemand naar voren schuiven die dat niet was.
Het is een vreemde gang van zaken.
Wat weten we van haar visie op Europa? Niets toch?
Ik ben benieuw wat het Europese parlement hier allemaal van vindt.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: di jul 02, 2019 7:56 pm 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


Volgens mij heeft premier Rutte en president Macron een kandidaat op het oog. Die kan zo overgenomen worden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: di jul 02, 2019 3:03 pm 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


Het wordt tijd voor een sociaal liberaal. Ik zou zeggen fractie breng een goede en voor iedereen acceptabele kandidaat naar voren.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: di jul 02, 2019 12:55 pm 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


Verrek, je hebt gelijk. Het is meer dan schandalig dat ik er niet tussen zit.
Dat moet veranderen!

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: ma jul 01, 2019 10:25 pm 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


baedeker schreef:
kwaaisteniet schreef:
Het kost behoorlijk wat moeite om de belangrijkste posities van de nieuwe commissie in te vullen, ondanks dat zowel premier Rutte, als president Macron als Bondskanselier Merkel het eens waren dat één van de 'Spitzenkandidaten' benoemd zou moeten worden. Frans Timmermans heeft kennelijk te veel vijanden gemaakt en de Christendemocraten eisen het voorzitterschap op. Dat wordt een hele puzzel. Het is natuurlijk jammer dat de sociaal liberalen geen 'Spitzenkandidat' naar voren hebben gebracht. Wie weet was het dan allemaal eenvoudig opgelost.

De sociaal liberalen vonden bij monde van roerganger Verhofstadt dat een spitzenkandidat waar je niet in de hele EU op kon stemmen weinig serieus was. Laat ik het voor één keer met de man eens zijn. Maar goed, wat een zooitje: de faal van de euro, het geklier tegen Oost-Europa, het nul-resultaat op brexit, die Merkel waar we maar niet van af komen, en de grote bek van slager Macron ... nu komen ze er zelfs in de achterkamertjes niet meer uit. Is het niet een mooi moment om aan de burgers te vragen of ze deze EU wel willen?

Zoals je bekend kan zijn ben ik behalve Nederlander ook nog een opriochte Europeaan.
De EU is een proces en geen vaststaande situatie. Daar waar nodig worden verbeteringen aangebracht. Het kan altijd beter. Zonder de EU verzeilen we in een economisch moeras waar iedere grootmacht naar hartenlust mee kan spelen.
Om een serieuze speler op het wereldtoneel te zijn is de EU keihard nodig. Denk aan andere grootmachten of grootmachten in spé: Amerika, China, India, Rusland, Brazilië, etc. We worden, zeker economisch, eenvoudig onder de voet gelopen. Dat lijkt mij geen plezierig vooruitzicht. We leven niet meer in de zeventiende eeuw.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: ma jul 01, 2019 7:47 pm 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


Het kost behoorlijk wat moeite om de belangrijkste posities van de nieuwe commissie in te vullen, ondanks dat zowel premier Rutte, als president Macron als Bondskanselier Merkel het eens waren dat één van de 'Spitzenkandidaten' benoemd zou moeten worden.
Frans Timmermans heeft kennelijk te veel vijanden gemaakt en de Christendemocraten eisen het voorzitterschap op.
Dat wordt een hele puzzel.
Het is natuurlijk jammer dat de sociaal liberalen geen 'Spitzenkandidat' naar voren hebben gebracht. Wie weet was het dan allemaal eenvoudig opgelost.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: za apr 22, 2017 12:25 pm 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


De EU heeft als beleid om de cultuurverschillen te verdedigen en in stand te houden.
Verder is de EU geen belastingparadijs voor multinationals. Die hebben vrijwel de hele wereld als afzetgebied en die maakt het niet erg veel uit of ze nu binnen de EU een afzetgebied hebben of dat ze dat buiten de EU om moeten doen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: za apr 22, 2017 10:10 am 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


Laat het besef doordringen dat de EU een groot, het grootste, handelsblok ter wereld is. Daarmee heeft het ook een zekere macht ook al wordt dat (nog) niet militair vertaald. Dat betekent dat iedere Europeaan zich er bewust van moet zijn dat zowel Amerika als Rusland er belang bij hebben dat de EU in duigen valt. Dat is dan ook de belangrijkste reden dat Poetin Le Pen hartelijk steunt en Trump haar als een goede presidentskandidaat ziet.
Zij kunnen het niet verdragen dat andere machtiger zijn dan zij.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo feb 22, 2017 12:05 pm 

Reacties: 4143
Bekeken: 178970


Gestopt schreef:
Eerst maar eens zorgen dat we Nederland terug veroveren


Het ligt niet in mijn voornemen om ons land aan een gek in handen te geven.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 1 [ Er voldeden 18 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling