Het is nu vr dec 01, 2023 11:42 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 173 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Oorlog in Israel
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: do nov 30, 2023 10:30 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


De 'senior terrorists' waren 5 en 13 jaar'.

Als Israel de oorlog opnieuw start vind ik dat de internationale gemeenschap moet ingrijpen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: wo nov 29, 2023 5:33 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Het IDF heeft een woning in Jenin omsingeld en beschoten.
Volgens hen hebben ze daarbij twee 'senior terrorists' gedood.
De Palestijnse autoriteiten melden echter dat ze twee kinderen hebben gedood.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: wo nov 29, 2023 12:35 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Intussen zijn de ziekenhuizen in Jenin door IDF soldaten omsingeld en mogen gewonden niet in het ziekenhuis behandeld worden.
Kan President Biden hier iets aan doen Het gaat volledig mis op de Westbank.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: di nov 28, 2023 11:41 am 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Er is maar één oplossing om de voortdurende strijd definitief te beëindigen.
Als beide volken zich houden aan de gemaakte afspraken en overeenkomsten komt er heel veel positieve energie vrij.

Dat heeft voor beide volken veel voordelen.
Het belangrijkste is dat men er geen gigantische legermacht en bewapening meer op na hoeft te houden, dat scheelt enorm in de kosten.
Verder kan er bovendien een normalisering van de relaties tot stand komen.
Dat scheelt zeker een slok op een borrel.
Uiteindelijk zullen er ook normale economische relaties ontstaan en komt er handel over en weer.
Het zal niet allemaal in zeer korte tijd gerealiseerd worden, maar het is een proces dat enige tijd in beslag zal nemen.
Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat niemand het meer heeft over deze waanzinnige strijd en er gewoon twee staten naast elkaar bestaan, zoals België naast Nederland bestaat, etc.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: ma nov 27, 2023 8:05 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Dat vrijlaten van Palestijnse gevangenen op de Westbank is ook onderhevig aan speciale regels.
Zo mag er van de Israëlische minister voor veiligheid geen feest meer gevierd worden bij de vrijlating.
Op straat waren dat nogal luidruchtige en feestelijke gebeurtenissen.
Maar wat oh wat gebeurde er vervolgens.
In een gezin waar een vrijgelaten jongeling was thuisgekomen had men ook een feestje met taart en snoepgoed georganiseerd.
In een razzia kwam het Israëlische leger het huis binnenstormen en omdat men constateerde dat er in huis feest gevierd werd werd één van de bewoners gevangen genomen. Nou ja, zo gaat dat tegenwoo0rdig op de Westbank.

Nu heeft Netanyahu bepaald dat er een nieuwe stad in Zuid Gaza gesticht moet worden voor de meer dan 1 miljoen ontheemde Gazanen uit Gazastad.
Het lijkt mij het beste dat Jerusalem nu ook maar elders gebouwd moet gaan worden. Gelijke monniken gelijke kappen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: ma nov 27, 2023 5:54 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


In de Knesset ligt momenteel een wet voor die Israëlische neutrale of objectieve journalisten de mond moet snoeren.
Dit heeft met name uitwerking op de onafhankelijke krant Haaretz.
Verder worden met de razzia's op de Westbank op dit moment 2 maal zoveel Palestijnen gevangen genomen als er middels de gevangenen ruil met Hamas vrij gelaten worden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: ma nov 27, 2023 5:12 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Op dit moment vinden er heuse razzia's op de Westbank plaats.

Het is het beste als er een wapenstilstand tot stand komt en dat er pogingen worden gedaan om de Turken het over te laten nemen van de Israëliërs in Gaza.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: ma nov 27, 2023 4:41 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Voorstel over de samenstelling van zo'n commissie:
Voorzitter Barak Obama, hij begrijpt heel goed de problemen die spelen;
Verder kan er één commissielid door Israel dat geen Jood of Israëliër is benoemd worden en datzelfde geldt voor de Palestijnen,
Voor Israel kan verder bijvoorbeeld oudpremier Ehud Olmert of Ehud Barak dienen,
Voor de Palestijnen zou bijvoorbeeld oudpremier Rami_Hamdallah of premier Mohammad Shtayyeh kunnen optreden.
Dan heb je een commissie van 5 mensen die tezamen de zaken die spelen gaan oplossen door een besluit met de stemmen van tenminste 4 van de 5 leden te nemen.
Het plan kan voorgelegd worden aan en becommentarieerd worden door de parlementen, waarna er een definitief plan op tafel komt.
Het zal nooit kunnen voldoen aan alle wensen, maar het moet voldoen aan een aantal basisvoorwaarden, zoals een uitvoerbare en levensvatbare twee statenoplossing, waarbij de veiligheid, onafhankelijkheid en vrijheid voor beide staten gegarandeerd wordt.
Daarna zal het voorgelegd kunnen worden aan de VN veiligheidsraad en/of de Algemene Vergadering van de VN, waarna het bekrachtigd wordt.
Hoe het in de praktijk verder vorm gegeven wordt kan tevens in een plan van aanpak geregeld worden.
Mijn gedachte is dat het plan binnen 3 jaar uitgevoerd moet zijn.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: ma nov 27, 2023 2:33 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Ik ben van mening dat door het plan van Netanyahu om Gaza-stad onbewoonbaar te maken de spanningen alleen maar zullen exploderen.
Het is zaak om hem en zijn kompanen van dit heilloze plan af te brengen.
Verder hoor ik van diverse kanten dat er een vredesproces op gang gebracht zal moeten worden.
Mensen, dit heeft nog nooit gewerkt. Dat wordt altijd weer op de één of andere wijze teniet gedaan.
Dat heeft alles te maken met de tegenstrijdige belangen.
De zaak tussen de Palestijnen op de Westbank en Gaza en de staat Israel zullen van buiten op korte termijn geregeld moeten worden.
Natuurlijk kan dat niet zonder hun medewerking en hun inspraak. Maar met elkaar komt er niets van terecht.
Misschien is het een idee om een internationale niet al te grote commissie aan te stellen die deze zaak definitief gaat oplossen, zo, dat beide volken goede levenskansen hebben en de veiligheid voor beide volken gegarandeerd is.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: ma nov 27, 2023 11:26 am 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Ik was toen ook al niet erg gelukkig met de ontwikkelingen tussen Saoedi Arabië en Israel.
Met name dat de zaken met Palestijnen niet naar behoren waren opgelost vond ik schrijnend.
Er had toen nog geen terroristische aanslag van Hamas e.a. plaats gevonden en ook was er nog geen oorlog van Israel met Hamas, (lees Gaza).

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: zo nov 26, 2023 8:41 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Het is momenteel een zaak tussen de staat Israel en Hamas.
Hamas houdt er geregeld terreur methoden op na.
Helaas doet Israel het duizendvoudige.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: zo nov 26, 2023 5:01 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


HvR schreef:
kwaaisteniet schreef:
Ik hoor geen enkele kritiek op het barbaarse optreden van het Israëlische leger.
Dat is op z'n minst merkwaardig.
Nu over Hamas.
Als er wederzijdse oorlogshandelingen zijn is het logisch en vanzelfsprekend dat die plaats vinden.
Dat neemt niet weg dat ongewapende burgers beschermd moeten worden.
Of het mogelijk is om Hamas volledig uit te schakelen is de vraag.
Vele deskundigen menen dat dit godsonmogelijk is.
Het ware daarom beter om te proberen een politieke oplossing te vinden.
Momenteel zijn de Israëlische autoriteiten bepaald nog niet in de stemming om dit te doen, maar het is natuurlijk wel de beste optie, gelet op het feit dat een volledige uitschakeling van Hamas vrijwel onmogelijk blijkt te zijn, hoezeer velen dat wel als de meest wenselijke oplossing zien.

Beide partijen zullen noodzakelijkerwijs elkaar moeten gaan respecteren, hoe pijnlijk en moeilijk dat ook is.


Dat werkt al 2.000 jaar niet, waarom nu wel ?

Ik denk zomaar dat jij er structureel naast zit, met je 'analyses'. Mooipraat is het, meer niet.... :rolleyes:


Ik weet niet waar jij die 2.000 jaar vandaan tovert, maar het is allemaal begonnen rond 1900 met de opstelling van het Zionistische Handvest, waarna er eerst kleine groepjes Europese joden naar Palestina trokken. Allengs werden dat er steeds meer. Na de 2e wereldoorlog kwam er een ware exodus tot stand die door de Engelse troepen, die het mandaat over Palestina na 1916 van de Ottomanen hadden overgenomen om de zaak te bewaken, dit niet meer konden verhinderen.
Hetgeen in 1948 resulteerde in het eenzijdig uitroepen van de Joodse staat in Palestina tot grote ergenis van de daar wonende Palestijnen die het er totaal niet mee eens waren. Maar zij werden totaal genegeerd door de internationale machthebbers na de 2e wereldoorlog.
Eerst kwam er toen nog een oorlog met de omringende landen die het er ook totaal mee oneens waren. Die oorlog werd door het toenmalige Israëlische leger gewonnen en die zorgden er meteen voor dat de helft van de Palestijnse bevolking het land werd uitgedreven. Zij kwamen in vluchtelingenkampen terecht zonder enige burgerrechten.
Ondanks dat er diverse resoluties door de veiligheidsraad werden uitgevaardigd om de Palestijnen terug naar hun bezittingen en hun bestaan te laten keren hield Israel zich daar nooit aan.
Zie daar het ontstaan van het conflict.
Als je een andere versie kent hoor ik die graag.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: zo nov 26, 2023 2:11 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Ik hoor geen enkele kritiek op het barbaarse optreden van het Israëlische leger.
Dat is op z'n minst merkwaardig.
Nu over Hamas.
Als er wederzijdse oorlogshandelingen zijn is het logisch en vanzelfsprekend dat die plaats vinden.
Dat neemt niet weg dat ongewapende burgers beschermd moeten worden.
Of het mogelijk is om Hamas volledig uit te schakelen is de vraag.
Vele deskundigen menen dat dit godsonmogelijk is.
Het ware daarom beter om te proberen een politieke oplossing te vinden.
Momenteel zijn de Israëlische autoriteiten bepaald nog niet in de stemming om dit te doen, maar het is natuurlijk wel de beste optie, gelet op het feit dat een volledige uitschakeling van Hamas vrijwel onmogelijk blijkt te zijn, hoezeer velen dat wel als de meest wenselijke oplossing zien.
Beide partijen zullen noodzakelijkerwijs elkaar moeten gaan respecteren, hoe pijnlijk en moeilijk dat ook is.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: zo nov 26, 2023 11:02 am 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Laten we eens even alles op een rijtje zetten:
Als een land of een volk belaagd wordt of onder een bezetting leeft heeft het volgens het oorlogsrecht het volledige recht om zich daartegen te verzetten.
Dat wordt wel eens gemakshalve over het hoofd gezien.
De bezetting van de Westbank is feitelijk een illegale bezetting. Het koloniseren van dit bezette gebied is een schending van het oorlogsrecht.
De mensen op de Westbank zijn gerechtigd zich daar op alle mogelijke wijzen tegen te verzetten.

De omsingeling en belegering van Gaza is illegaal en de Gazanen hebben 100% recht zich daartegen te verzetten.
Het is niet toegestaan om willekeurige burgers te belagen. Dan wordt het terrorisme.
Daarmee hebben Hamas en Islamitische Jihad zich volkomen buiten de orde geplaatst.
Zij mogen dus volledig bestreden worden.
Wat niet toegestaan is dat er meer dan een miljoen mensen worden ontheemd zonder adequate opvang, dat ziekenhuizen worden belegerd en ontruimd, dat woningen en wooncomplexen worden gebombardeerd, dat ongewapende burgers worden beschoten of zelfs gebombardeerd, dat mensen water en voedsel wordt onthouden, en ga zo maar door. Dit zijn regelrechte oorlogsmisdaden en tezamen vormen ze een genocidale oorlog. Deze Israëlische oorlogshandelingen zijn zeer vergelijkbaar met de Armeense kwestie die door velen als genocide worden aangeduid.

Ik las dat Lies het verschrikkelijk vond dat Hamas op de Westbank twee zogenaamde 'verraders' middels een soort eigen tribunaal had veroordeeld, had gedood en opgehangen. Dat is natuurlijk op geen enkele wijze goed te praten.
Aan de andere kant hoor ik niets van Lies over de inmiddels 229 door het Israëlische leger gedode Palestijnen op de Westbank, om nog maar te zwijgen over de onlangs 1600 gevangen genomen Palestijnen die totaal niets verkeerds gedaan hebben, terwijl ze volgens het oorlogsrecht daar overigens wel het recht toe hebben. noch over de vernietiging van hele wooncomplexen, of het illegaal vestigen van Joodse kolonies in dat gebied.

We zullen het ook maar niet hebben op de grootschalige verwoesting van Gaza, het omkomen van naar schatting 20.000 burgerslachtoffers, d.i. inclusief de onder het puin van de bombardementen liggende doden, waarvan bijna de helft kinderen; het grote aantal gewonden, waarvoor de ziekenhuis capaciteit zodanig is gereduceerd dat ze het totaal niet aankunnen, etc.
Ik ben benieuwd hoe Lies dat beoordeelt.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: za nov 25, 2023 10:01 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Biertje schreef:
kwaaisteniet schreef:
Hamas is met enthousiaste medewerk9ing van de toenmalige Israëlische regering als religieuze tegenhanger van de seculiere PLO opgericht.
Bij verkiezingen in 2007 is in meerderheid gekozen voor Hamas omdat Fatah nogal corrupt bleek.
Niemand heeft gewaarschuwd dat als Hamas gekozen zou worden Israel dat niet zou dulden.
Hamas was wel veel minder corrupt, maar is een islamitische organisatie die streeft naar de beëindiging van de Israëlische bezetting van hun land Palestina.
Inmiddels is wel gebleken dat zij er ook nogal ernstige terroristische methoden op na houden en ook intern er zeer dictatoriale en zeer grove methoden op na houden. Verkiezingen hebben nadien dan ook niet meer plaats gevonden. Zij hebben de absolute macht volledig naar zich toegetrokken.

Israel heeft Gaza inmiddels al zo'n 17 jaar omsingelt en belegerd en maar zeer zelden mondjesmaat bepaalde zaken toegestaan, terwijl het landje vrijwel volledig afhankelijk is van Israel.
Er zijn een paar keer pogingen ondernomen om de relatie te normaliseren en het Handvest van Hamas is ook gewijzigd in dat ze Gaza en de Westbank voor de Palestijnen (lees Hamas) willen hebben, maar dat heeft niet geresulteerd in de normalisering van de relatie. Dat kwam mede door het feit dat Israel de zaken op haar manier wilde organiseren en dat kwam met name neer op het vermoorden van bepaalde Palestijnen. Hierdoor is het niet gelukt.
Waarom had er een waarschuwing van Israël moeten komen dat zij geen terroristische organisatie duldt? Hamas streeft naar vernietiging van Israël.

De Gazanen hebben dat toen onvoldoende beseft.
Zij dachten een andere partij in de democratische verkiezingen te kiezen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: za nov 25, 2023 6:18 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Hamas is met enthousiaste medewerk9ing van de toenmalige Israëlische regering als religieuze tegenhanger van de seculiere PLO opgericht.
Bij verkiezingen in 2007 is in meerderheid gekozen voor Hamas omdat Fatah nogal corrupt bleek.
Niemand heeft gewaarschuwd dat als Hamas gekozen zou worden Israel dat niet zou dulden.
Hamas was wel veel minder corrupt, maar is een islamitische organisatie die streeft naar de beëindiging van de Israëlische bezetting van hun land Palestina.
Inmiddels is wel gebleken dat zij er ook nogal ernstige terroristische methoden op na houden en ook intern er zeer dictatoriale en zeer grove methoden op na houden. Verkiezingen hebben nadien dan ook niet meer plaats gevonden. Zij hebben de absolute macht volledig naar zich toegetrokken.

Israel heeft Gaza inmiddels al zo'n 17 jaar omsingelt en belegerd en maar zeer zelden mondjesmaat bepaalde zaken toegestaan, terwijl het landje vrijwel volledig afhankelijk is van Israel.
Er zijn een paar keer pogingen ondernomen om de relatie te normaliseren en het Handvest van Hamas is ook gewijzigd in dat ze Gaza en de Westbank voor de Palestijnen (lees Hamas) willen hebben, maar dat heeft niet geresulteerd in de normalisering van de relatie. Dat kwam mede door het feit dat Israel de zaken op haar manier wilde organiseren en dat kwam met name neer op het vermoorden van bepaalde Palestijnen. Hierdoor is het niet gelukt.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: vr nov 24, 2023 6:29 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Ik hecht vrijwel geen geloof aan het feit dat de Israëlische autoriteiten deze oorlog tegen Hamas en andere strijders kunnen winnen, tenzij zij bereid zijn deze oorlog nog zeer lange tijd vol te houden en nog vele duizenden soldaten aan op te offeren.
Het lijkt mij dan ook beter als ze tot een soortement compromis komen, waarbij een zekere veiligheid van de Gazanen en de veiligheid van Israel overeengekomen wordt, mogelijk met hulp van een derde partij die dit kan garanderen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: vr nov 24, 2023 11:29 am 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Ik hoorde meneer Rosenthal vandaag weer iets zeggen dat bepaald niet erg klopt.
Zo meldde hij dat er een aantal gijzelaars door Hamas weliswaar vrijgelaten worden die totaal niets misdaan hebben, en dat Israel er in ruil een hoeveelheid 'gevangenen' voor vrij vrijlaat.
Hij benadrukte dat het gevangenen waren. Dat is dus iets anders dan gijzelaars.
Helaas moet ik hem toch enigszins uit de droom helpen.
Veel zogenaamde Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen hebben ook niets misdaan en zijn ook niet veroordeeld.
Dat geldt zeker voor de laatste ruim 1600 gevangenen. Het zijn gijzelaars meneer Rosenthal.
Zij worden vastgehouden vanwege 'veiligheidsredenen', niet omdat ze iets kwaads hebben gedaan.
Je kunt ze daarom ook wel gijzelaars noemen.
Zodra de illegale bezetting opgeheven is hoeven ze ook niet meer gevangen gehouden te worden.
Verder gaat het om vrouwen en kinderen. Daarvan mag je zeker wel afvragen of ze terecht gevangen gehouden worden.
Maar het beste is het natuurlijk dat de bezetting wordt beëindigd.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: wo nov 22, 2023 6:55 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Het is nauwelijks voorstelbaar dat Israëlische nakomelingen van de joden, die veelal zulke gruwelijke levenservaringen vanwege Nazi Duitsland in de 2e wereldoorlog hebben overleefd, nu vergelijkbare gruwelijkheden de Palestijnen aandoen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Oorlog in Israel

 Berichttitel: Re: Oorlog in Israel
Geplaatst: wo nov 22, 2023 6:24 pm 

Reacties: 512
Bekeken: 6224


Intussen gaat het op de Westbank ook volkomen mis. Er zijn sinds 7 oktober al meer dan 220 mensen omgebracht, 2700 verwond, 30 journalisten gevangen gezet, naast de vele honderden andere mensen die gevangen gezet werden, let wel mensen die niets misdaan hebben. verder worden er grootschalige verwoestingen aangebracht.
Het wordt werkelijk te gek.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 9 [ Er voldeden 173 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling