Het is nu di jul 07, 2020 4:23 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 5 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: HEMA komt met notarisdienst
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: HEMA komt met notarisdienst

Geplaatst: di nov 05, 2013 7:54 am 

Reacties: 57
Bekeken: 3202


Volledig mee eens. Het gros van de testamenten en samenlevingscontracten zijn standaard.
In mijn werk als erfrechtspecialist heb ik inmiddels duizenden testamenten gezien. Ik durf wel te zeggen van 90 % daarvan
identiek was. Vooral de ouderlijke boedelverdelingen (art. 4:1176 (oud) BW) en de vruchtgebruiktestamenten komen veel voor.
De eerste zijn niet meer te maken, maar komen nog bij bosjes voor en vallen massaal open.
Het nieuwe erfrecht zoals we dat nu een jaar of 10 hebben zorgt dat het voor grote groepen niet meer nodig is een testament te maken. Voor ongehuwd samenwonenden is het echter een must en kan dat inderdaad heel simpel zijn. Zelfs met kinderen kan dat, omdat
het eenvoudig is stiefkinderen tot erfgenaam te benoemen.

Wie estate planning wenst te doen met legaten, vruchtgebruiken, afwijkende rentes etc is de notaris echter de aangewezen persoon.
Het gaat dan meestal om vermogende mensen, een kleine groep dus op de zeer grote groep die voldoende heeft aan een standaardtestamentje of helemaal geen testament.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: HEMA komt met notarisdienst

Geplaatst: vr nov 01, 2013 2:37 pm 

Reacties: 57
Bekeken: 3202


Ik gaf al aan dat veel akten standaardgevallen zijn. Dat een testament prima zonder notaris verleden kan worden bewijst het systeem in de landen zonder notariaat, zoals het UK en de USA. Daar kun je zelf testamenten opmaken en er zijn daar genoeg mogelijkheden
het testament goed vast te leggen of te laten bewaren. Je kunt de hulp inroepen van een advocaat of jurist, maar nodig is dat niet.
Overigens kent men in de USA wel notarissen (Notary Public) maar die doet niets anders dan handtekeningen legaliseren en
stukken van een zegel voorzien, om te bewijzen dat ze op die dag bestonden. Authentieke akten maken zoals in ons land kan de
notary niet.

Ook de gemiddelde transport- en hypotheekakte kan zonder notaris. Er zitten wel wat risico's aan : de notaris doet, als hij zijn
werk goed doet, een vooronderzoek (het zgn "rechercheren") en kan dan in het kadaster of voorgaande akte wel eens
problemen ontdekken die van groot belang zijn voor het voorliggende transport.
De vraag is echter of deze kans erg groot is. Ik heb járenlang iedere dag ca 100 notariële akten gecontroleerd (ik was belast met het notarieel toezicht bij de Belastingdienst) en slechts een enkele keer kwam ik akten met problemen tegen. Het betrof dan bovendien vaak nog zaken die ná het transport aan het licht kwamen, lang niet altijd vanuit de notaris.

Je kunt je dus afvragen of ons rechtsverkeer veel risico loopt als bepaalde akten niet meer langs de notaris gaan.
Het systeem in bijvoorbeeld het UK en de USA bewijzen dat het kan, anders zou men daar reeds lang notarissen ingevoerd hebben.

Nog even iets over de verdiensten van het notariaat. Ik heb eens onderzoek gedaan naar de zogenaamde "rekening courant" van notarissen. Dat was de financiële verhouding tussen de notaris en de Belastingdienst.
De notaris houdt bij transporten van onroerende zaken de overdrachtsbelasting die de koper betaalt, in. Deze moest hij
een maand na het transport aan de Belastingdienst afdragen (het systeem is nu veranderd, maar dat terzijde).
Het betekent dus dat de notaris gedurende een maand rente trekt over de derdengelden.
Onderzoek leerde dat dit enorm opliep. De gemiddelde notaris kon op een zeer luxe vakantie door de renteopbrengsten als hij
het geld goed rentedragend wegzette.
Uitspringer was wel een notaris (later afgezet) die een groot kantorencomplex transporteerde, waarover 10 miljoen overdrachts-
belasting verschuldigd was. De notaris rook zijn kans en zette het geld vast op een maanddeposito tegen 5 % rente.
Dit leverde hem ruim 50.000 euro rente op, mede doordat hij ook nog eens 2 weken te laat afdroeg aan de Belastingdienst,
waar toen geen sancties op stonden. Pas na dreigementen mijnerzijds werd het geld overgemaakt, uiteraard zonder rente....

Wat erger was : ik heb dit aangekaart bij de Kamer van Toezicht, die echter eens hun schouders ophaalden en weer aan de slag gingen....Het onderzoek werd niet in dank aanvaard....Even ter toelichting : in de Kamers zitten ook notarissen.....

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: HEMA komt met notarisdienst

Geplaatst: do okt 31, 2013 7:59 am 

Reacties: 57
Bekeken: 3202


Even over de verdiensten van notarissen. Deze zijn nog altijd niet slecht. Nettowinsten van rond de 100.000 euro zijn
voor de gemiddelde notaris nog altijd normaal en velen zitten daar ruim boven. Vooral de notarissen in de grote maatschappen, die zich vooral bezighouden met zakelijke transacties, worden echt steenrijk.
De "eenpitter", die kleinere kantoortjes, moeten het vooral hebben van transporten van woningen, hypotheken en
de zogenaamde "familiepraktijk" (testamenten, huwelijksvoorwaarden etc).
Daar zullen de verdiensten veel lager liggen, omdat de concurrentie op juist díe akten erg groot is.
De overheadkosten zijn voor kleine kantoren ook erg groot, omdat geen enkele notaris zonder een man of 5, 6 personeel kan werken. Daaronder zit altijd een goede en ervaren notarisklerk, die doorgaans forse salarissen verdienen om ze vast te houden.

De minst verdienende op zo'n kantoor is vrijwel altijd de kandidaat-notaris. Soms worden ze afgescheept met het minimumloon en niet zelden blijven ze járen op een modaal salaris zitten. Wie kans ziet om notaris te worden heeft geluk.
Veel kandidaten echter haken af en stromen uit naar andere banen, zoals belastinginspecteur (erfbelasting) of
bij banken of verzekeraars (als estateplanner of afwikkelaar van nalatenschappen).

Ik ben beroepshalve betrokken bij de Kamers van Toezicht en daar neemt het aantal zaken waarin notarissen over de schreef gaan al járen toe. Vooral de oudere notarissen zagen geen kans financieel een stap terug te doen en kwamen financieel in de problemen.
Dat uit zich vaak door geld te "lenen" uit de derdengelden. Een doodzonde in het notariaat, omdat je als notaris met je vingers van het geld van de klanten af moet blijven. Ook wordt vaak gesnoept van de overdrachtsbelasting,die de notaris maandelijks aan
de belastingdienst moet afdragen. Dat zijn vaak grote bedragen en als je dan krap zit, is het een kleine stap om daar iets van te
"lenen". Het aanvullen lukt echter zelden en dan komen ze voor de Kamer van Toezicht voor een pak slaag.

Doorgaans zijn de problemen te wijten aan ordinair "op te grote voet" leven van de notaris. Ik heb al heel wat zaken meegemaakt
waarin het vooral de vrouw van de notaris was die haar luxeleventje niet wilde terugschroeven. Peperdure auto's, een veel te groot huis, riskante privébeleggingen (een notaris mag géén leningen afsluiten, behalve voor zijn eigen woning) en dure vakanties.
Enkele jaren terug stond zo'n notaris weer eens voor de Kamer van Toezicht, omdat hij op veel te ruime voet leefde.
Toen de President van de rechtbank (voorzitter van de Kamer) hem vroeg hoe hij het nu vond om iedere keer op het matje te worden geroepen antwoordde hij : "Ik heb liever 1x per maand ruzie met de Kamer dan iedere dag met mijn vrouw" !
Uiteindelijk heeft de man vrijwillig het beroep van notaris neergelegd.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: HEMA komt met notarisdienst

Geplaatst: do okt 31, 2013 7:47 am 

Reacties: 57
Bekeken: 3202


Ik moet nog zien of de Kamers van Toezicht, het tuchtorgaan van het notariaat, dit gaat accepteren. Uit de vele tuchtzaken van de afgelopen jaren blijkt dat deze Kamers er niet zo blij mee zijn als het persoonlijk contact tussen klant en notaris onvoldoende is.
Nog onlangs werden 2 te goeder naam en faam bekend staande notarissen in Rhoon afgezet omdat ze de toelichting op de (vaak simpele) akten overlieten aan een zeer ervaren notarisklerk.

In het HEMA concept komt nu juist die persoonlijke toelichting door de notaris onder druk te staan.

Het beroep van Openbaar Ambtenaar (we kennen er twee : de notaris en de gerechtsdeurwaarder) is de afgelopen jaren sterk
gedegradeerd door het beroep meer commercieel te maken. Notarissen moesten zonodig gaan concurreren en gerechtsdeurwaarders mochten zich gaan bezighouden met commerciële incassozaken.
Beide besluiten zijn dom geweest. Hierdoor is de integriteit en ambachtelijkheid van deze aloude beroepen te grabbel gegooid.
Zoals iedereen weet gaan commercie en integriteit niet zo lekker samen.
In het notariaat bleek dat al vaak doordat een minder goedwillende klant met zijn zaak naar notaris A gaat. Deze ziet het niet zo zitten en weigert zijn diensten. De klant gaat naar notaris B, die door de concurrentie zijn winstmarges onder druk ziet staan
en de minder fraaie klant wél ter wille is. Toen de tarieven nog voor iedere notaris gelijk waren en de vestigingnorm 1 notaris per
20.000 inwoners was, kwam dat de integriteit van het beroep zeer ten goede.

Voor gerechtsdeurwaarders geldt dit ook sinds deze zich intensiever zijn gaan bezighouden met commerciële incassozaken.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: HEMA komt met notarisdienst

Geplaatst: wo okt 30, 2013 7:39 am 

Reacties: 57
Bekeken: 3202


Veel notariële akten zijn standaard. Daar komt weinig vakmanschap bij kijken en voor de notaris is het pure winst.
Dit geldt met name voor transport- en hypotheekakten en veel standaardtestamenten.
Ook de akten waarbij BV's worden opgericht zijn modelzaken. Toch rekent de notaris hiervoor de hoofdprijs.

De zaken gaan inderdaad bij veel notarissen slecht. Was het tot een jaar of 15 geleden zo dat een notarispraktijk je gegarandeerd miljonair maakte (jaarwinsten netto van een ton of 3 waren heel normaal), dat is allang voorbij. Tegenwoordig is de concurrentie moordend, door het vrijlaten van de tarieven. Daarnaast heeft de economische crisis er ook geen goed aan gedaan en een grote klap was ook de vrije vestiging. Daarvoor was het zo dat de Kroon het aantal notarisplaatsen vaststelde en vol was vol.
Nu kan iedereen die aan de benoemingsvereisten voldoet en een acceptabel bedrijfsplan overlegt, zich vestigen.

Een recente wijziging van de notariswet maakt de "notaris in loondienst" mogelijk. DIt mag echter alleen als de werkgever zélf een notaris is. Ik denk dat HEMA dus een samenwerkingsverband met notarissen is aangegaan die de formele kant van de zaak afhandelen. Kennelijk was dat zakelijk bezien interessant voor de betreffende notaris(sen), die ieder graantje meepikken in deze "barre tijden". Voor de doorsnee-akten is er geen probleem. Het gevaar zit hem in het zogenaamd "rechercheren". De vraag is of
de HEMA-notaris zijn zorgplicht op dit punt wel goed zal uitvoeren. Ik denk het overigens wel, want het verzaken daarvan leidt
onherroepelijk tot afzetting door de Kamer van Toezicht.

Ik zie er niet zoveel problemen in. De "gerenommeerde" kantoren zijn vaak onnodig duur en rekenen hoofdprijzen voor simpele akten die na het wijzigen van de personalia aan de lopende band uit de printer rollen ("aktenfabriek").

Terzijde : ik kom met regelmaat op bijeenkomsten van lokale notariële "ringen" en daar sprak een paar jaar geleden een
bekakte notaris tot mij "Zeg nou zelf, een fatsoenlijk mens kan toch niet rond komen van minder dan 1,5 ton per jaar".
Dat typeerde prima het sfeertje in die wereld....
Sorteer op:  
Pagina 1 van 1 [ Er voldeden 5 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling