Het is nu vr feb 26, 2021 10:55 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 30 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: economische gevolgen
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: wo nov 04, 2020 9:12 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Biertje schreef:
P-G schreef:
kwaaisteniet schreef:

Het is wat mij betreft al te goedkoop populisme om te beweren dat de belastingbetaler de rekening zal moeten betallen voor de redding van de KLM. De KLM krijgt grotendeels een lening die op termijn terugbetaald moet worden.
Als het lukt om de KLM in de lucht te houden heeft dat tot gevolg dat er tienduizenden banen in stand blijven.
Als al deze mensen werkloos zouden worden betekent dat ook een enorme last voor de samenleving.
Werkgelegenheid, economie en welvaart krijgen een zeer forse dreun als dit verloren gaat.


Het is voorzienbaar dat KLM méér ondersteuning nodig zal hebben, dan zij thans zal verkrijgen. Naarmate deze crisis voortduurt, zal de noodzakelijk tot extra ondersteuning toenemen. Mocht KLM dan alsnog failleren, dan draait de belastingbetaler letterlijk voor de verleende steun op; mocht KLM niet failleren vanwege de steun, dan hebben wij spoedig te maken met een volstrekt insolvabele onderneming. Dan ligt niet alleen sanering in het verschiet doch ook het van overheidswege afschrijven op de leningen.
Het bovenstaande is nóg een reden waarom de Rijksoverheid had moeten kiezen voor het simuleren van een faillissement, waarbij de overheid de activa tegen marktwaarde zou hebben genationaliseerd. De kapitaalvennootschap welke thans de onderneming van KLM draagt, zou dan als een lege huls met een pot geld achterblijven en al dan niet na een faillissement kunnen worden geliquideerd.

Maar het bovenstaande met populisme van doen heeft...
Daarnaast kan het bedrag aan verleende steun wel eens hoger zijn dan de waarde van KLM en je loopt kans dat je naast kLM ook nog eens geld in AF mag steken. We moeten leren van de gemaakte fouten in het verleden.


Ongetwijfeld weet Biertje het beter, maar ondergetekende was reeds in de veronderstelling dat de steun aan KLM groter is dan het waarde van de onderneming. Maar verbeter me ingeval het voorgaande incorrect is.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: wo nov 04, 2020 5:14 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


kwaaisteniet schreef:
P-G schreef:
HvR schreef:
Onzin. Dit kabinet zit er mede op de positie van Schiphol als hub (en haven Rotterdam) te bestendigen. KLM hoort daarbij.

Voor de BV NL is het van groot belang dat we die handelsposities (logistieke mainport) behouden.


Maar wat is de nut en noodzaak ervan om KLM op een zodanige wijze te redden, dat de rekening eenzijdig wordt gelegd bij de belastingbetaler en het personeel maar de verschaffers van kapitaal, banken, oliehandelaren en leasemaatschappijen buiten schot blijven?

Het is wat mij betreft al te goedkoop populisme om te beweren dat de belastingbetaler de rekening zal moeten betallen voor de redding van de KLM. De KLM krijgt grotendeels een lening die op termijn terugbetaald moet worden.
Als het lukt om de KLM in de lucht te houden heeft dat tot gevolg dat er tienduizenden banen in stand blijven.
Als al deze mensen werkloos zouden worden betekent dat ook een enorme last voor de samenleving.
Werkgelegenheid, economie en welvaart krijgen een zeer forse dreun als dit verloren gaat.


Het is voorzienbaar dat KLM méér ondersteuning nodig zal hebben, dan zij thans zal verkrijgen. Naarmate deze crisis voortduurt, zal de noodzakelijk tot extra ondersteuning toenemen. Mocht KLM dan alsnog failleren, dan draait de belastingbetaler letterlijk voor de verleende steun op; mocht KLM niet failleren vanwege de steun, dan hebben wij spoedig te maken met een volstrekt insolvabele onderneming. Dan ligt niet alleen sanering in het verschiet doch ook het van overheidswege afschrijven op de leningen.
Het bovenstaande is nóg een reden waarom de Rijksoverheid had moeten kiezen voor het simuleren van een faillissement, waarbij de overheid de activa tegen marktwaarde zou hebben genationaliseerd. De kapitaalvennootschap welke thans de onderneming van KLM draagt, zou dan als een lege huls met een pot geld achterblijven en al dan niet na een faillissement kunnen worden geliquideerd.

Maar het bovenstaande met populisme van doen heeft...

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: zo nov 01, 2020 8:48 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Enzo501 schreef:
P-G schreef:
Enzo501 schreef:

Mee eens. Bizar dat in de huidge situatie sommigen het blijkbaar een goed idee vinden om de logistieke rol van Nederland en de zo'n beetje laatste industriele tak (Tata) om zeep te helpen. Direct en indirect heb je het hier over honderduizenden banen.


Niemand bepleit dat wat ooit de Nederlandse Hoogovens waren, om zeep worden geholpen. Is echter nogal moeilijk te verteren dat de burger op kosten worden gejaagd in kader van de duurzaamheid - een op zichzelf rechtvaardig belang -, terwijl het grootbedrijf allerhande gunstige regelen krijgt aangeboden?

Dat gezegd hebbende, durft Enzo zijn hand in het vuur te steken voor wat betreft het in Nederland houden van de Hoogovens door Tata Steel?

Het zijn zaken die niet rechtstreeks aan elkaar te koppelen zijn. Je kunt stoppen met het proberen overeind te houden van grote delen van de economie (Rotterdamse en Amsterdamse havens, Schiphol, Hoogovens) in deze crisis maar ik denk niet dat dit het belasten van burgers in het streven naar een vergroening van de maatschappij ook maar een krummel minder zal zijn. Burgers die het kunnen betalen worden nu nog gesubsidieerd als ze een dure Tesla kopen of voor 30000 euro hun hun vergroenen, maar dat is natuurlijk niet meer op te brengen als heel veel mensen er aanspraak op gaan maken en dan komen de gebruikelijke methoden als het zwaarder belasten van brandstof en gas weer om de hoek kijken.
We moeten eens in Duitsland en Frankrijk gaan kijken waar nog wel volop maakindustrie is die een grote bijdrage aan de economie leveren om te zien waarom in Nederland het ondernemersklimaat voor dit soort bedrijven zo slecht is.


In de Bondsrepubliek bestaat inderdaad een veel grotere maakindustrie, maar zulks moet niet worden overdreven: ook de Duitse industrie heeft de afgelopen decennia haar toevlucht gevonden in Midden- en Oost-Europa vanwege de goedkopere arbeid. Daarnaast zijn in de Bondsrepubliek de praktische opleidingen van een hoger niveau en vormt zijzelf een grotere afzetmarkt voor de eigen industrie.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: zo nov 01, 2020 6:43 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


HvR schreef:
P-G schreef:
HvR schreef:
Onzin. Dit kabinet zit er mede op de positie van Schiphol als hub (en haven Rotterdam) te bestendigen. KLM hoort daarbij.

Voor de BV NL is het van groot belang dat we die handelsposities (logistieke mainport) behouden.


Maar wat is de nut en noodzaak ervan om KLM op een zodanige wijze te redden, dat de rekening eenzijdig wordt gelegd bij de belastingbetaler en het personeel maar de verschaffers van kapitaal, banken, oliehandelaren en leasemaatschappijen buiten schot blijven?


Wie zou de rekening anders moeten betalen ?

Oliemaatschappijen, leasemaatschappijen, vliegtuigbouwers zijn alle zelf slachtoffer van deze crisis en moeten al geholpen worden.

Banken zijn zoals altijd een apart verhaal, die zouden gerust wat meer mogen bijdragen.


Oliemaatschappijen en leasemaatschappijen gedragen zich in verband met de derivatenhandel nauwelijks anders dan banken.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: zo nov 01, 2020 6:38 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Enzo501 schreef:
HvR schreef:
Onzin. Dit kabinet zit er mede op de positie van Schiphol als hub (en haven Rotterdam) te bestendigen. KLM hoort daarbij.

Voor de BV NL is het van groot belang dat we die handelsposities (logistieke mainport) behouden.

Mee eens. Bizar dat in de huidge situatie sommigen het blijkbaar een goed idee vinden om de logistieke rol van Nederland en de zo'n beetje laatste industriele tak (Tata) om zeep te helpen. Direct en indirect heb je het hier over honderduizenden banen.


Niemand bepleit dat wat ooit de Nederlandse Hoogovens waren, om zeep worden geholpen. Is echter nogal moeilijk te verteren dat de burger op kosten worden gejaagd in kader van de duurzaamheid - een op zichzelf rechtvaardig belang -, terwijl het grootbedrijf allerhande gunstige regelen krijgt aangeboden?

Dat gezegd hebbende, durft Enzo zijn hand in het vuur te steken voor wat betreft het in Nederland houden van de Hoogovens door Tata Steel?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: zo nov 01, 2020 6:36 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


HvR schreef:
Onzin. Dit kabinet zit er mede op de positie van Schiphol als hub (en haven Rotterdam) te bestendigen. KLM hoort daarbij.

Voor de BV NL is het van groot belang dat we die handelsposities (logistieke mainport) behouden.


Maar wat is de nut en noodzaak ervan om KLM op een zodanige wijze te redden, dat de rekening eenzijdig wordt gelegd bij de belastingbetaler en het personeel maar de verschaffers van kapitaal, banken, oliehandelaren en leasemaatschappijen buiten schot blijven?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: za jun 27, 2020 2:16 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


kwaaisteniet schreef:
P-G schreef:
kwaaisteniet schreef:

Nu kom je weer met een andere vergelijking met huurders die een te hoge huur moeten betalen.
Hoe ergerlijk ook, het heeft totaal niets uitstaande met de economische gevolgen van de coronacrisis.
Wat die hoge rente betreft: als ik het goed begrepen heb wordt er een half procent risico-opslag berekend.
Dan is het nog steeds een absurd hoge rente, die het de KLM moeilijk maakt om het bedrijf voort te zetten. En dat is nu juist wel de bedoeling.


Terzake de rentesamenstelling mag je bewijzen aanvoeren.
Hoe het ook zij, de markt heeft KLM niet willen redden. De economische crisis ten gevolge van de uitbraak van Covid 19 heeft ook niet zo zeer de problemen bij KLM veroorzaakt doch bovenal zichtbaar gemaakt.

Er is niets te bewijzen. Het is gewoon algemeen bekend uit openbare publicaties en mediaberichten.
Als je iets specifieks wilt weten zal ik het bericht hier aanhalen.
De KLM floreerde en was winstgevend voor de Corona-crisis.


Geen bewijs dus.
KLM had overigens een solvabiliteit van amper tien procent voordat de crisis uitbrak. Een dergelijk percentage is laag.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: za jun 27, 2020 1:44 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


kwaaisteniet schreef:
P-G schreef:
kwaaisteniet schreef:


Ben je nu ook popi-Jopie aan het spelen?
De KLM krijgt leningen en geen giften. Bovendien moeten ze ingrijpend reorganiseren. Dat gaat ook ten koste van personeel, inleveren van loon, het afzien van bonussen en dividenden.
Verder moeten ze zo ongeveer 7% rente betalen over die leningen.
7%, dat heeft meer het karakter van een wurgcontract.
Ik hoop dat de regering dit percentage snel tenminste zal halveren.
Hier wordt grof geld verdiend aan een noodlijdend megabedrijf, met enige honderdduizenden banen die er van afhankelijk zijn, waarbij de kansen op overleven geminimaliseerd worden.
Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk?


De overheid leent aan KLM een bedrag groot één miljard euro middels een achtergestelde (!) lening. Voorts verstrekken commerciële banken leningen doch louter omdat de overheid negentig procent van de terugbetaling van die leningen garandeert. Dit betekent dat ingeval KLM failleert, de overheid een verliespost heeft van méér dan drie miljard euro.
Het moge duidelijk zijn dat ingeval van reguliere marktwerking, KLM reeds zou zijn gefailleerd. In dat geval zouden de aandeelhouders meer verliezen dan tijdelijk de dividenduitkeringen. Daarnaast zij opgemerkt dat een rentetarief de kredietverschaffer ook compenseert voor het risico dat hij loopt; een hoge rente geeft uiting aan het risico dat de overheid draagt met betrekking tot een faillissement van KLM. Zie wederom het voorgaande: de markt was slechts bereid om tweehonderd veertig miljoen aan ongedekte kredieten te verstrekken. Houders van aandelen en obligaties alsmede andere kapitaalverschaffers worden de hand boven het hoofd gehouden. Daarnaast worden overeenkomsten van kredietverstrekkers, leasemaatschappijen en oliehandelaren niet opgebroken. Dat is een hard gelag voor iemand die twee/derde van zijn netto-inkomen kwijt is aan de huur van een kamertje en waarbij de gasrekening omhoog gaat, omdat de moeder aarde gered dient te worden.

Nu kom je weer met een andere vergelijking met huurders die een te hoge huur moeten betalen.
Hoe ergerlijk ook, het heeft totaal niets uitstaande met de economische gevolgen van de coronacrisis.
Wat die hoge rente betreft: als ik het goed begrepen heb wordt er een half procent risico-opslag berekend.
Dan is het nog steeds een absurd hoge rente, die het de KLM moeilijk maakt om het bedrijf voort te zetten. En dat is nu juist wel de bedoeling.


Terzake de rentesamenstelling mag je bewijzen aanvoeren.
Hoe het ook zij, de markt heeft KLM niet willen redden. De economische crisis ten gevolge van de uitbraak van Covid 19 heeft ook niet zo zeer de problemen bij KLM veroorzaakt doch bovenal zichtbaar gemaakt.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: za jun 27, 2020 2:42 am 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


HvR schreef:
P-G schreef:
kwaaisteniet schreef:


Ben je nu ook popi-Jopie aan het spelen?
De KLM krijgt leningen en geen giften. Bovendien moeten ze ingrijpend reorganiseren. Dat gaat ook ten koste van personeel, inleveren van loon, het afzien van bonussen en dividenden.
Verder moeten ze zo ongeveer 7% rente betalen over die leningen.
7%, dat heeft meer het karakter van een wurgcontract.
Ik hoop dat de regering dit percentage snel tenminste zal halveren.
Hier wordt grof geld verdiend aan een noodlijdend megabedrijf, met enige honderdduizenden banen die er van afhankelijk zijn, waarbij de kansen op overleven geminimaliseerd worden.
Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk?


De overheid leent aan KLM een bedrag groot één miljard euro middels een achtergestelde (!) lening. Voorts verstrekken commerciële banken leningen doch louter omdat de overheid negentig procent van de terugbetaling van die leningen garandeert. Dit betekent dat ingeval KLM failleert, de overheid een verliespost heeft van méér dan drie miljard euro.
Het moge duidelijk zijn dat ingeval van reguliere marktwerking, KLM reeds zou zijn gefailleerd. In dat geval zouden de aandeelhouders meer verliezen dan tijdelijk de dividenduitkeringen. Daarnaast zij opgemerkt dat een rentetarief de kredietverschaffer ook compenseert voor het risico dat hij loopt; een hoge rente geeft uiting aan het risico dat de overheid draagt met betrekking tot een faillissement van KLM. Zie wederom het voorgaande: de markt was slechts bereid om tweehonderd veertig miljoen aan ongedekte kredieten te verstrekken. Houders van aandelen en obligaties alsmede andere kapitaalverschaffers worden de hand boven het hoofd gehouden. Daarnaast worden overeenkomsten van kredietverstrekkers, leasemaatschappijen en oliehandelaren niet opgebroken. Dat is een hard gelag voor iemand die twee/derde van zijn netto-inkomen kwijt is aan de huur van een kamertje en waarbij de gasrekening omhoog gaat, omdat de moeder aarde gered dient te worden.


Ach en wee.

Maar je gaat er dan toch wel makkelijk aan voorbij dat de omgeving KLM / Schiphol / Randstad, waar jij dus in de buurt woont,
zeer aantrekkelijk is om te wonen en werken en BV NL een duurzaam concurrentievoordeel oplevert. Lusten en lasten....


De lusten worden nogal vaak geprivatiseerd en onevenredig verdeeld; de lasten worden genationaliseerd.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: za jun 27, 2020 1:39 am 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


kwaaisteniet schreef:
P-G schreef:
KLM of het zorgpersoneel - een verschil moet er wezen.

https://www.telegraaf.nl/financieel/147 ... ce=twitter


Ben je nu ook popi-Jopie aan het spelen?
De KLM krijgt leningen en geen giften. Bovendien moeten ze ingrijpend reorganiseren. Dat gaat ook ten koste van personeel, inleveren van loon, het afzien van bonussen en dividenden.
Verder moeten ze zo ongeveer 7% rente betalen over die leningen.
7%, dat heeft meer het karakter van een wurgcontract.
Ik hoop dat de regering dit percentage snel tenminste zal halveren.
Hier wordt grof geld verdiend aan een noodlijdend megabedrijf, met enige honderdduizenden banen die er van afhankelijk zijn, waarbij de kansen op overleven geminimaliseerd worden.
Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk?


De overheid leent aan KLM een bedrag groot één miljard euro middels een achtergestelde (!) lening. Voorts verstrekken commerciële banken leningen doch louter omdat de overheid negentig procent van de terugbetaling van die leningen garandeert. Dit betekent dat ingeval KLM failleert, de overheid een verliespost heeft van méér dan drie miljard euro.
Het moge duidelijk zijn dat ingeval van reguliere marktwerking, KLM reeds zou zijn gefailleerd. In dat geval zouden de aandeelhouders meer verliezen dan tijdelijk de dividenduitkeringen. Daarnaast zij opgemerkt dat een rentetarief de kredietverschaffer ook compenseert voor het risico dat hij loopt; een hoge rente geeft uiting aan het risico dat de overheid draagt met betrekking tot een faillissement van KLM. Zie wederom het voorgaande: de markt was slechts bereid om tweehonderd veertig miljoen aan ongedekte kredieten te verstrekken. Houders van aandelen en obligaties alsmede andere kapitaalverschaffers worden de hand boven het hoofd gehouden. Daarnaast worden overeenkomsten van kredietverstrekkers, leasemaatschappijen en oliehandelaren niet opgebroken. Dat is een hard gelag voor iemand die twee/derde van zijn netto-inkomen kwijt is aan de huur van een kamertje en waarbij de gasrekening omhoog gaat, omdat de moeder aarde gered dient te worden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: vr jun 26, 2020 7:13 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Lancelot schreef:
P-G schreef:
Lancelot schreef:
Waarom? Moet een longspecialist die nu op de Balkenendenorm of daarboven zit er nog meer structureel bij krijgen? En moeten mensen die nu in de zorg stromen structureel beloond worden voor het werk dat ze niet hebben hoeven uitvoeren? ik vind het wel prima zo dat alle zorgmedewerkers die voor 1 juni j.l. zorg verleenden € 1.000 netto krijgen. Een mooie geste van onze overheid waar ik graag belasting voor betaal.


Die zorgbonus is een fooi. Dit laat zich bovenal voelen in het licht van de staatssteun aan KLM en daarmee bovenal aan banken, oliehandelaren, verstrekkers van kapitaal, bonustrekkers en belastingontwijkers. Het zorgpersoneel is beloofd dat de eenmalige bonus een netto-bedrag zal zijn, maar de uitvoering roept vragen op. Een vergelijkbare regeling in verband met gemaakte overuren bleek 'te complex'.

Dat gezegd hebbende, de afgeschoten motie voorzag niet in een concrete loonsverhoging of anderzijds verbetering van de arbeidsomstandigheden van het zorgpersoneel. De motie riep op het kabinet op te komen met een plan.

Met het in het achterhoofd dat de zorg de op 1 na grootste kostenpost is voor de belastingbetaler lijkt het me niet slim om de beloning structureel te verhogen als dit betrekking heeft op het harde werken van de zorgmedewerker de afgelopen maanden. Daarvoor leent een eenmalige uitkering, zoals nu door de overheid gaat gebeuren, veel beter. Als het geen betrekking heeft op het harde werken van de zorgmedewerker, kan het volgens mij alleen betrekking hebben op het gegeven dat zorgmedewerkers structureel onder de marktprijs werken. In andere woorden, als je vindt dat zorgmedewerkers structureel meer moeten verdienen betekent dit dat ze nu te weinig verdienen en moet je kunnen aangeven wat het juiste bedrag moet zijn en waarom. Daarin faalde de oppositie. Ze roepen in koor "meer geld", maar waarop dat gebaseerd is mag Joost weten. Waarschijnlijk gewoon een afleverinkje emoporn.


In de weggestemde motie werd gevraagd aan het kabinet te komen met een plan dat erin voorzag dat het zorgpersoneel structureel meer waardering zou krijgen. Het hoe en wat, dat werd aan het kabinet vrijgelaten. Mitsdien is het verweer dat er geen financiële dekking is, volstrekt misplaatst.

Het zorgpersoneel loopt al jaren op op de toppen van zijn kunnen. Tijdens de uitbraak van Covid 19 werd evenwel meer dan ooit duidelijk hoe essentieel de zorg is. Daarom kunnen wij het ons niet permitteren dat ruim veertig procent (40%) van het zorgpersoneel vanwege de geringe waardering overweegt iets anders te gaan doen. Maar na het wegstemmen van de motie door de coalitiepartijen en het 'what ever it takes' willen redden van KLM, zal die veertig procent inmiddels achterhaald zijn.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: vr jun 26, 2020 12:57 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Lancelot schreef:
HvR schreef:
Enzo501 schreef:

73-71.
Een van de redenen was dat Asscher die het voorstel zelf mede had ingediend nog buiten de zaal was toen de stemming plaatsvond, hij te laat was en als afwezig was omgeroepen. Maar wat is het eigenlijk een diepe schande dat na alles van de afgelopen maanden nog 73 kamerleden tegen dat voorstel stemden.


On-be-grij-pe-lijk.
Waarom? Moet een longspecialist die nu op de Balkenendenorm of daarboven zit er nog meer structureel bij krijgen? En moeten mensen die nu in de zorg stromen structureel beloond worden voor het werk dat ze niet hebben hoeven uitvoeren? ik vind het wel prima zo dat alle zorgmedewerkers die voor 1 juni j.l. zorg verleenden € 1.000 netto krijgen. Een mooie geste van onze overheid waar ik graag belasting voor betaal.


Die zorgbonus is een fooi. Dit laat zich bovenal voelen in het licht van de staatssteun aan KLM en daarmee bovenal aan banken, oliehandelaren, verstrekkers van kapitaal, bonustrekkers en belastingontwijkers. Het zorgpersoneel is beloofd dat de eenmalige bonus een netto-bedrag zal zijn, maar de uitvoering roept vragen op. Een vergelijkbare regeling in verband met gemaakte overuren bleek 'te complex'.

Dat gezegd hebbende, de afgeschoten motie voorzag niet in een concrete loonsverhoging of anderzijds verbetering van de arbeidsomstandigheden van het zorgpersoneel. De motie riep op het kabinet op te komen met een plan.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: di jun 23, 2020 5:15 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Raya schreef:
P-G schreef:
KLM of het zorgpersoneel - een verschil moet er wezen.

https://www.telegraaf.nl/financieel/147 ... ce=twitter


Jezelf bijna doodwerken om mensenlevens te redden, omdat het kabinet te belazerd was op tijd maatregelen te nemen, en dan zo behandeld worden door dat Kabinet.

Alsof het kabinet kwaad op je is omdat je mensenlevens (vooral ouderen) hebt gered!


De motie om het zorgpersoneel beter te belonen, is zojuist door de meerderheid in de Tweede Kamer verworpen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: ma jun 22, 2020 6:00 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


KLM of het zorgpersoneel - een verschil moet er wezen.

https://www.telegraaf.nl/financieel/147 ... ce=twitter

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: ma jun 22, 2020 3:54 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


HvR schreef:
PeterJKH schreef:
Biertje schreef:
Welk landschap? Dat hebben we allang al niet meer. Nimby is een Nederlandse ziekte en als we het hebben over de oneindige hoeveelheid megastallen, massale verblijven met kippen, en of dat niet het landschap ontsiert wordt men boos. En over het landschap, een koe hoort zoveel mogelijk in de wei, dat hoort bij het landschap. Kan niet want kost teveel.


Ik moest een tijdje geleden wel even in mezelf lachen. We waren op bezoek bij kennissen die een huis in het "groene hart" hadden gekocht, vrijstaand en "midden in het groen". Met gepaste bewondering de woning bekeken en toen buiten een wijntje gedronken. Overal aan de einder zag je hoogbouw van de volgende grotere plaats, of industriegebouwen van een bedrijventerrein, ergens in de buurt liepen een snelweg en een spoorweg, enz. En dat is dan wat we tegenwoordig in Nederland verstaan onder "buiten wonen"...


Buiten wonen die je in Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, etc. Daar is nog veel ruimte en groen.

Al die mensen zijn gek om samen te willen klonteren in de Randstad....


Waarom denk je dat mensen gaan wonen in de Randstad?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: vr mei 29, 2020 2:42 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Raya schreef:


Mooi!

Vanmiddag kwam op sociale media voorbij dat wij als samenleving vier en een halve miljard euro besteden aan het redden van KLM - en daarmee tevens de verschaffers van kapitaal, leasemaatschappijen, handelaren in olie en daarvan afgeleide producten, belastingontwijkders en bonustrekkers -, zes en een half ton voor de agrarische sector, drie ton voor de culturele sector én een applaus voor de zorg...

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: di mei 26, 2020 5:09 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


De Algemene Vergadering van Air France-KLM heeft zojuist ingestemd met een bonus voor topman Benjamin Smith.

Aandeelhouders Air France-KLM stemmen voor bonus topman Smith

Dit mag niet zonder gevolgen blijven!

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: ma mei 25, 2020 2:01 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Raya schreef:
Een kabinet dat werkelijk voor een vrije markt is, zou vele (vaak onnodige) belemmeringen wegnemen voor mensen die voor zichzelf aan de slag willen. Meer straat-stalletjes, bijvoorbeeld zonder onnodige eisen en bureaucratie.

Maar dat zit er niet in. De grote bedrijven mogen niet teveel concurrentie ondervinden, behalve als het om werknemers zelf gaat. Hoe groter die concurrentie, hoe goedkoper de slaafjes.


Het verklaart waarom Nederland een ontwikkeld lagelonenland is.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: zo mei 24, 2020 6:49 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


HvR schreef:
P-G schreef:
Biertje schreef:
Wat Dijsselbloem zegt is wel waar, KLm heeft al een behoorlijke hoeveelheid schuld. Nog méér lenen betekent ook afboeken. Maar wat is jou waard als KLM koste wat het kost gered wordt? Noem eens een bedrag.


Er is een feitelijk en praktisch blanco cheque gegeven aan een luchtvaartmaatschappij, wiens kernactiviteit inherent onverdedigbaar is met het streven naar een duurzame wereld. Het zijn bovenal houders van aandelen en obligaties, leasemaatschappijen én handelaren in olie en daarvan afgeleide financiële producten die de vruchten ervan plukken. Leg dat maar eens uit iemand die twee/derde van zijn netto-inkomen kwijt is aan de huur van een kamertje met gedeeld sanitair, zodra vanwege het moeten redden van de wereld en het wegwerken van het tekort op de Rijksbegroting de belastingen op het gasverbruik wederom stijgt.
En nee, de steun aan KLM blijft niet beperkt tot tweeënhalf tot vier miljard euro; Onze Minister van Financiën heeft namelijk zijn eigen "whatever it takes[!]" uitgesproken.


Ik betaal meer dan de helft van mijn inkomen aan belastingen. Dat is pas onrechtvaardig.


Bij de inkomstenbelasting wordt een feitelijke belastingdruk van één/derde zelden gehaald.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: economische gevolgen

 Berichttitel: Re: economische gevolgen
Geplaatst: zo mei 24, 2020 4:05 pm 

Reacties: 572
Bekeken: 14622


Biertje schreef:
HvR schreef:
Al die mensen moeten wel eten en velen doen dat dankzij Schiphol en Rotterdam.
En dankzij Shell, AkzoNobel en ING, etc.

Dat kan je toch niet zomaar overboord kiepen !?!

Het is allemaal mooipraat maar als de schoorsteen niet rookt, valt er uberhaupt niets meer te kiezen....
Wat Dijsselbloem zegt is wel waar, KLm heeft al een behoorlijke hoeveelheid schuld. Nog méér lenen betekent ook afboeken. Maar wat is jou waard als KLM koste wat het kost gered wordt? Noem eens een bedrag.


Er is een feitelijk en praktisch blanco cheque gegeven aan een luchtvaartmaatschappij, wiens kernactiviteit inherent onverdedigbaar is met het streven naar een duurzame wereld. Het zijn bovenal houders van aandelen en obligaties, leasemaatschappijen én handelaren in olie en daarvan afgeleide financiële producten die de vruchten ervan plukken. Leg dat maar eens uit iemand die twee/derde van zijn netto-inkomen kwijt is aan de huur van een kamertje met gedeeld sanitair, zodra vanwege het moeten redden van de wereld en het wegwerken van het tekort op de Rijksbegroting de belastingen op het gasverbruik wederom stijgt.
En nee, de steun aan KLM blijft niet beperkt tot tweeënhalf tot vier miljard euro; Onze Minister van Financiën heeft namelijk zijn eigen "whatever it takes[!]" uitgesproken.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 2 [ Er voldeden 30 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling