Het is nu ma feb 24, 2020 10:05 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 9 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Premier Rutte wil hogere CAO lonen.
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Premier Rutte wil hogere CAO lonen.

Geplaatst: wo jun 26, 2019 8:48 pm 

Reacties: 64
Bekeken: 1502


Enzo501 schreef:
Biertje schreef:

'...als hij de koopkracht wil verbeteren, dan moeten de belastingen naar beneden.' Dat roept Enzo hier al tijden.


Dat is niet voldoende; de arbeidsinkomensquote is historisch laag.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Premier Rutte wil hogere CAO lonen.

Geplaatst: wo jun 26, 2019 1:30 pm 

Reacties: 64
Bekeken: 1502


Hume schreef:
Biertje schreef:
P-G schreef:


Hoe langer het beleid van loonmatiging en sanering wordt doorgevoerd, hoe meer burger er last van zullen ondervinden. Jongere generaties van de ene naar de andere tijdelijke arbeidsbetrekking, maar zet op den duur de positie van degenen met een arbeidsbetrekking voor onbepaalde tijd eveneens onder druk. Degenen met de een tijdelijke arbeidsbetrekking worden gedwongen hun looneisen te matigen, al is het maar om te voorkomen dat zij op welke manier dan ook eindigen met een tijdelijke arbeidsbetrekking.
De eindeloze loonmatiging is schadelijk voor de economische structuur. Voor de financiering van allerhande zaken en diensten moet steeds meer vreemd vermogen worden aangewend, daar men steeds minder mogelijkheden heeft om te sparen. Zo bezien, is een nieuwe recessie ten gevolge van een kredietcrisis slechts een kwestie van tijd.
Weet je wat nog slechter is? het enorme tekort aan woningen, het feit dat de ene zwemt in in het geld en de ander een karig bestaan met schulden moet lijden, de steeds maar hogere wordende schulden. Waarom blijven we banken redden en waarom geen verschuiving van belasting op arbeid naar vermogen? Jouw partij is voor de jonkies maar dat zie ik niet in daden terug.


Het tekort aan woningen komt voor het belangrijkste deel door het wanbeleid van gemeenten en minder door Den Haag.


De Rijksoverheid zou eens de regie moeten nemen! Verscheidene partijen schreeuwen daar al jaren om. Met een grondwaardebelasting kan het Rijk grondspeculatie bestrijden, zodat meer bouwgrond beschikbaar komt. Middels zelfbewoningsclausules of andere constructies kan men tevens huisjesmelkers weren.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Premier Rutte wil hogere CAO lonen.

Geplaatst: wo jun 26, 2019 1:23 pm 

Reacties: 64
Bekeken: 1502


Biertje schreef:
P-G schreef:
kwaaisteniet schreef:
De jongeren worden inderdaad met dit regeringsbeleid op tal van terreinen gedupeerd. Ik maak me daar ook grote zorgen om.


Hoe langer het beleid van loonmatiging en sanering wordt doorgevoerd, hoe meer burger er last van zullen ondervinden. Jongere generaties van de ene naar de andere tijdelijke arbeidsbetrekking, maar zet op den duur de positie van degenen met een arbeidsbetrekking voor onbepaalde tijd eveneens onder druk. Degenen met de een tijdelijke arbeidsbetrekking worden gedwongen hun looneisen te matigen, al is het maar om te voorkomen dat zij op welke manier dan ook eindigen met een tijdelijke arbeidsbetrekking.
De eindeloze loonmatiging is schadelijk voor de economische structuur. Voor de financiering van allerhande zaken en diensten moet steeds meer vreemd vermogen worden aangewend, daar men steeds minder mogelijkheden heeft om te sparen. Zo bezien, is een nieuwe recessie ten gevolge van een kredietcrisis slechts een kwestie van tijd.
Weet je wat nog slechter is? het enorme tekort aan woningen, het feit dat de ene zwemt in in het geld en de ander een karig bestaan met schulden moet lijden, de steeds maar hogere wordende schulden. Waarom blijven we banken redden en waarom geen verschuiving van belasting op arbeid naar vermogen? Jouw partij is voor de jonkies maar dat zie ik niet in daden terug.


Oh, het partijkader van D66 lijkt de maatschappelijke werkelijkheid volledig uit het oog te zijn verloren. Terwijl jongeren de duurzame agenda moeten realiseren, staan diezelfde jongeren met huizenhoge studieschuld langs de kant op de woningmarkt. Millennials zouden duurzame woningen verlangen, maar laten we eerst überhaupt met woningen beginnen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Premier Rutte wil hogere CAO lonen.

Geplaatst: di jun 18, 2019 6:34 pm 

Reacties: 64
Bekeken: 1502


Enzo501 schreef:
baedeker schreef:
Rutte heeft zijn keutel alweer ingetrokken. Hij is niet van plan zijn oproep aan bedrijven om de salarissen te verhogen aan een datum te verbinden. Hij wil de bedrijven nu even de kans geven "het been bij te trekken".
:snooty:

De overheid moet nu ook nog ingrijpen in het salarisbeleid van bedrijven in de private markt? Voor iemand die zegt dat de overheid teveel de vette vingers overal in heeft zitten een merkwaardig standpunt.
Nee, de overheid moet zelf het lastenbeleid aanpakken, daar heeft Rutte direct invloed op.


De overheid kan wel degelijk een voorbeeld stellen en invloed uitoefenen, daar zij één van de grootste werkgever is. Maar zij doet het tegenovergestelde in het kader het saneringsbeleid.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Premier Rutte wil hogere CAO lonen.

Geplaatst: di jun 18, 2019 5:27 pm 

Reacties: 64
Bekeken: 1502


kwaaisteniet schreef:
De jongeren worden inderdaad met dit regeringsbeleid op tal van terreinen gedupeerd. Ik maak me daar ook grote zorgen om.


Hoe langer het beleid van loonmatiging en sanering wordt doorgevoerd, hoe meer burger er last van zullen ondervinden. Jongere generaties van de ene naar de andere tijdelijke arbeidsbetrekking, maar zet op den duur de positie van degenen met een arbeidsbetrekking voor onbepaalde tijd eveneens onder druk. Degenen met de een tijdelijke arbeidsbetrekking worden gedwongen hun looneisen te matigen, al is het maar om te voorkomen dat zij op welke manier dan ook eindigen met een tijdelijke arbeidsbetrekking.
De eindeloze loonmatiging is schadelijk voor de economische structuur. Voor de financiering van allerhande zaken en diensten moet steeds meer vreemd vermogen worden aangewend, daar men steeds minder mogelijkheden heeft om te sparen. Zo bezien, is een nieuwe recessie ten gevolge van een kredietcrisis slechts een kwestie van tijd.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Premier Rutte wil hogere CAO lonen.

Geplaatst: di jun 18, 2019 1:44 pm 

Reacties: 64
Bekeken: 1502


kwaaisteniet schreef:
De jongeren worden inderdaad met dit regeringsbeleid op tal van terreinen gedupeerd. Ik maak me daar ook grote zorgen om.


Voor studie en eigenwoningbezit dient men steeds grotere schulden aan te gaan. Daarbij moet worden beseft dat schuld en vermogen twee zijden van dezelfde medaille zijn. Grotere schulden impliceren grotere vermogens, aldus een grotere vermogensongelijkheid. Denkt kwaaisteniet dat deze ontwikkeling houdbaar is?
Het bovenstaande maakt duidelijk dat bij de overheid het geld tegen de plinten klotst, zij investeringen dient te doen en haar uitgaven te verhogen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Premier Rutte wil hogere CAO lonen.

Geplaatst: di jun 18, 2019 11:49 am 

Reacties: 64
Bekeken: 1502


kwaaisteniet schreef:
P-G schreef:
kwaaisteniet schreef:

Ik kan mij niet herinneren dat de premier een loonmatigingswet heeft ingevoerd of vergelijkbare maatregelen heeft getroffen.
Er was min of meer consensus bij alle betrokken partijen, vakbonden en werkgevers over matiging van de lonen om zo de economie en daarmee het bedrijfsleven en de werkgelegeheid te bevorderen. Een prima zaak.


Middels het flexibiliseren van de arbeidsmarkt en het doorvoeren van saneringen - te midden in een economische crisis, zodat sprake is van een procyclisch begrotingsbeleid - heeft de overheid bijgedragen aan de loonmatiging die onze arbeiders ruim tien jaar treft. Uiteraard is beleid van sanering en loonmatiging gunstig voor onze concurrentiepositie en daarmee tevens de mogelijkheid voor export geweest, maar is daarmee nog niet zaligmakend. Dit beleid komt namelijk met een prijs. Allereerst tast dit beleid de koopkracht en aldus ook de consumptie aan. Het faillissement van een keten van warenhuizen van V&D kwam niet uit de lucht vallen: de Nederlandse consument is hetzij aan het staken, hetzij boven alles op zoek naar het goedkoopste. Daarnaast heeft het beleid van loonmatiging en sanering gezorgd voor een excessieve, in strijd met de Europese afspraken zijnde overschot op de lopende rekening. De gemaakte winsten komen - mede ingegeven door de loonmatiging - niet bij de werknemers terecht doch worden uitgekeerd aan aandeelhouders of eenvoudigweg opgepot casu quo gebruikt voor het inkopen van eigen aandelen. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling blijven ook achter, want ons bedrijfsleven heeft het concurrentievoordeel verkregen wegens de (te) lage lonen. Tegen deze achtergrond is de toenemende vermogensongelijkheid niet vreemd. Hetzelfde geldt overigens voor de onevenwichtigheden binnen de Europese Unie. De Europese economie is als geheel tamelijk gesloten, zodat het voordeel van het ene lidstaat in beginsel gelijkstaat aan het nadeel van het andere. De Noord-Europese bedrijven spelen de Zuid-Europese concurrenten in eigen land van het speelveld.

Je haalt 'procyclisch' wel wat zaken door elkaar.
Dat er bijvoorbeeld momenteel een begrotingsoverschot is heeft niet direct te maken met het beleid tijdens de crisis, maar met name na de crisis toen eindelijk een hoeveelheid heilige huisjes van zowel links als rechts terzijde werden geschoven. Het kabinet van de VVD en de PvdA heeft dit huzarenstukje weten op te voeren. Hierdoor werden de overheidsfinanciën nagenoeg in één keer weer gezond. Dat was ook wel nodig omdat de staatsschuld inmiddels aardig opgelopen was. Nu kan een deel van het rekeningoverschot o.a. aangewend worden om die vrij hoge staatsschuld weer naar beneden te werken en kunnen er bovendien tal van andere nuttige zaken mee worden gedaan. Wat dat betreft is het een goede zaak dat er nu een overschot is.


Ondergetekende sprak over het overschot op de lopende rekening. De lopende rekening is iets anders dan de Rijksbegroting.

kwaaisteniet schreef:
Ik weet wel dat er economen zijn die menen dat er nog veel meer overheidsgeld uitgegeven moet worden tijdens een crisis. Maar de praktijk leert dat dat niet zo gunstig uitpakt als wanneer de tering naar de nering wordt gezet en de overheid gediciplineerd wordt in haar uitgavenpatroon. Het is nu trouwens ook oppassen dat we overhaast en ondoordacht teveel struktureel gaan uitgeven, want dan komen we over enkele jaren weer in de problemen. Voorzichtigheid en terughoudendheid op dit gebied is geboden.


De laatste recessie was het gevolg van een kredietcrisis, meer specifiek: een crisis omtrent private schulden. Met het beleid van loonmatiging en sanering werd de recessie verdiept, daar naast burgers en bedrijven ook de overheid nog eens op de rem ging stappen. Aan de achterliggende oorzaken is nauwelijks iets gedaan. Terwijl de lonen nauwelijks stijgen - de arbeidsinkomensquote is historisch laag -, hebben met name jongeren te maken met ongekend hoge woonlasten, studieschulden en een dure kinderopvang. Dat gaat ons nog eens flink opbreken.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Premier Rutte wil hogere CAO lonen.

Geplaatst: ma jun 17, 2019 2:48 pm 

Reacties: 64
Bekeken: 1502


kwaaisteniet schreef:
P-G schreef:
De minister-president is verantwoordelijk voor het jarenlange beleid van loonmatiging en sanering. Nu wil hij opeens hogere lonen? Met eindeloos geflexibiliseerde arbeidsmarkt gaat dat niet gebeuren.

Ik kan mij niet herinneren dat de premier een loonmatigingswet heeft ingevoerd of vergelijkbare maatregelen heeft getroffen.
Er was min of meer consensus bij alle betrokken partijen, vakbonden en werkgevers over matiging van de lonen om zo de economie en daarmee het bedrijfsleven en de werkgelegeheid te bevorderen. Een prima zaak.


Middels het flexibiliseren van de arbeidsmarkt en het doorvoeren van saneringen - te midden in een economische crisis, zodat sprake is van een procyclisch begrotingsbeleid - heeft de overheid bijgedragen aan de loonmatiging die onze arbeiders ruim tien jaar treft. Uiteraard is beleid van sanering en loonmatiging gunstig voor onze concurrentiepositie en daarmee tevens de mogelijkheid voor export geweest, maar is daarmee nog niet zaligmakend. Dit beleid komt namelijk met een prijs. Allereerst tast dit beleid de koopkracht en aldus ook de consumptie aan. Het faillissement van een keten van warenhuizen van V&D kwam niet uit de lucht vallen: de Nederlandse consument is hetzij aan het staken, hetzij boven alles op zoek naar het goedkoopste. Daarnaast heeft het beleid van loonmatiging en sanering gezorgd voor een excessieve, in strijd met de Europese afspraken zijnde overschot op de lopende rekening. De gemaakte winsten komen - mede ingegeven door de loonmatiging - niet bij de werknemers terecht doch worden uitgekeerd aan aandeelhouders of eenvoudigweg opgepot casu quo gebruikt voor het inkopen van eigen aandelen. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling blijven ook achter, want ons bedrijfsleven heeft het concurrentievoordeel verkregen wegens de (te) lage lonen. Tegen deze achtergrond is de toenemende vermogensongelijkheid niet vreemd. Hetzelfde geldt overigens voor de onevenwichtigheden binnen de Europese Unie. De Europese economie is als geheel tamelijk gesloten, zodat het voordeel van het ene lidstaat in beginsel gelijkstaat aan het nadeel van het andere. De Noord-Europese bedrijven spelen de Zuid-Europese concurrenten in eigen land van het speelveld.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Premier Rutte wil hogere CAO lonen.

Geplaatst: ma jun 17, 2019 10:49 am 

Reacties: 64
Bekeken: 1502


De minister-president is verantwoordelijk voor het jarenlange beleid van loonmatiging en sanering. Nu wil hij opeens hogere lonen? Met eindeloos geflexibiliseerde arbeidsmarkt gaat dat niet gebeuren.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 1 [ Er voldeden 9 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling