Het is nu ma jan 21, 2019 4:15 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 329 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jan 09, 2019 12:40 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


HvR schreef:
P-G schreef:
HvR schreef:


Nee, dat is niet wat er staat. :foei2:


Het traditionele model dient toch te prevaleren 'als uitgangspunt'? In welke gevallen mag dan volgens HvR wordt afgewezen van bovenvermeld uitgangspunt?


Ik wijs niks af en dat er wordt afgeweken, is praktijk en in veel gevallen is dat prima. Ik hoef niks van individuen of hun keuzen te vinden.
Zolang mensen goed voor kinderen zorgen, zijn we al een heel eind, maar dat is niet het punt.

Wat ik probeer te zeggen, is dat we moeten oppassen niet het kind met het badwater weg te gooien
en zuiniger zouden moeten zijn op meer traditionele waarden en normen. Als geheel, als samenleving.
NL is een van de meest feminiene landen ter wereld en het is de vraag of we niet aan het doorslaan zijn ?


Bovenstaande alinea's zijn met elkander onverenigbaar. Indien de samenleving als geheel zuiniger dient te zijn op traditionele waarden - wat die ook mogen inhouden -, dan ontkomt men niet aan het vellen van een oordeel met betrekking tot het doen en laten van haar leden.

HvR schreef:
We hoeven mensen niet te 'pushen' om uit de kast te komen en te doen alsof homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld is.


Het individu dient zélf te kunnen bepalen om al dan niet uit te komen van diens homoseksuele gerichtheid. Daar moeten dan wel de maatschappelijke omstandigheden naar zijn; de ontkenning dat homoseksualiteit 'de normaalste zaak van de wereld is' - het is eenvoudigweg een biologisch fenomeen, dat ook in het dierenrijk bestaat - draagt geenszins daaraan bij.

HvR schreef:
We hoeven niet alle openbare toiletten te verbouwen voor een (kleine) minderheid die niet weet of het een M / V is.


Nee, het is kennelijk de aan de minderheid zijn wil opleggende meerderheid die bescherming verdient.

HvR schreef:
Het is misschien niet logisch om beide te moeten werken en de zorg uit te besteden aan vreemden.


Nee, de vrouw moet terug naar het aanrecht.

HvR schreef:
Het is misschien niet normaal dat 2/3 van de huwelijken eindigt in een scheiding.


Nee, het is wenselijker dat echtelieden gedwongen worden bij elkaar te blijven en dan desnoods elkaar de hersens inslaan.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jan 09, 2019 11:43 am 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


HvR schreef:
P-G schreef:
HvR schreef:


Nee, daar heb je gelijk in. En zo ben ik ook gevoelig voor het argument dat een kind bij een liefhebbend homostel het waarschijnlijk veel beter heeft dan een kind in een tehuis of zonder ouders. Natuurlijk zal dat van geval tot geval verschillen.

Echter, ik bedoel het op een meer algemeen niveau, zoals we ook vinden dat er weer meer meesters voor de klas moeten en niet alleen juffen. Omdat alleen feminiene voorbeelden niet goed zijn en alleen masculiene ook niet. Het gaat erom dat de basis in balans moet zijn en daarvoor is m.i. het traditionele model met een vader en een moeder uiteindelijk te prevaleren als uitgangspunt.


Aan de hand van het bovenstaande dienen kinderen die opgroeien in een eenoudergezin - bijvoorbeeld na het verlies van één van de ouders - uit huis worden geplaatst, want 'de basis in balans' is namelijk verdwenen.


Nee, dat is niet wat er staat. :foei2:


Het traditionele model dient toch te prevaleren 'als uitgangspunt'? In welke gevallen mag dan volgens HvR wordt afgewezen van bovenvermeld uitgangspunt?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jan 09, 2019 11:19 am 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


HvR schreef:
Marcel schreef:
HvR schreef:De (vele) homo's en de transgender die ik ken, kunnen dat in ieder geval niet.


De vele homo's die ik ken zouden dat prima kunnen, dus dat argument lijkt me weinig valide.
En zijn hetero's dan per definitie wel goede rolmodellen?


Nee, daar heb je gelijk in. En zo ben ik ook gevoelig voor het argument dat een kind bij een liefhebbend homostel het waarschijnlijk veel beter heeft dan een kind in een tehuis of zonder ouders. Natuurlijk zal dat van geval tot geval verschillen.

Echter, ik bedoel het op een meer algemeen niveau, zoals we ook vinden dat er weer meer meesters voor de klas moeten en niet alleen juffen. Omdat alleen feminiene voorbeelden niet goed zijn en alleen masculiene ook niet. Het gaat erom dat de basis in balans moet zijn en daarvoor is m.i. het traditionele model met een vader en een moeder uiteindelijk te prevaleren als uitgangspunt.


Aan de hand van het bovenstaande dienen kinderen die opgroeien in een eenoudergezin - bijvoorbeeld na het verlies van één van de ouders - uit huis worden geplaatst, want 'de basis in balans' is namelijk verdwenen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do dec 20, 2018 5:49 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


Biertje schreef:
P-G schreef:
Biertje schreef:
En dan zwijg ik nog maar over corruptie.


Dat kan men ook met betrekking tot Nederland doen. In de provincie Limburg bestaat van oudsher meer corruptie en fraude dan boven de rivieren en de Brabantse samenleving en politiek worden steeds meer beheerst door criminelen.
De corruptie zit al in het EP zelf over die belastingvrije vergoedingen, het wordt gewoon als netto loon ervaren, zonder dat daarover belasting is betaald, en controle is er slechts in een paar landen. Dat zegt al genoeg.


Het bovenstaande is een prachtige non sequitur.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do dec 20, 2018 5:47 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


Raya schreef:
P-G schreef:
Biertje schreef:
En dan zwijg ik nog maar over corruptie.


Dat kan men ook met betrekking tot Nederland doen. In de provincie Limburg bestaat van oudsher meer corruptie en fraude dan boven de rivieren en de Brabantse samenleving en politiek worden steeds meer beheerst door criminelen.


Ken je nagaan, dat het op Europees niveau nog veel erger moet zijn.

Niet doen dus, gewoon verstand gebruiken.


Ingeval het niet-wezen van een optimale valutagebied een argument tegen de euro is, dan vormt zij tevens een argument tegen de gulden. Is Raya zo consistent dat hij aldus ook tegen een nationale munt pleit?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do dec 20, 2018 1:13 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


Biertje schreef:
Raya schreef:
De EU-landen zijn in cultuur, maar ook in behoeften te verschillend om daar één beleid voor te kunnen voeren, ook op financieel gebied.
Dus heeft 1 munt geen kans van slagen en zal steeds verder verzwakken, doordat landen dingen moeten doen die andere landen niet zinnen en waarvan geprobeerd wordt ze onmogelijk te maken door wurgregels. Uiteindelijk zal dit tot steeds meer onvrede leiden in de landen, konten tegen de krib en uiteindelijk tot hesjes in wat voor kleur dan ook.
En dan zwijg ik nog maar over corruptie.


Dat kan men ook met betrekking tot Nederland doen. In de provincie Limburg bestaat van oudsher meer corruptie en fraude dan boven de rivieren en de Brabantse samenleving en politiek worden steeds meer beheerst door criminelen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do dec 20, 2018 11:42 am 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


Biertje schreef:
P-G schreef:
Baedeker refereert aan de economische theorie van de optimale valutagebieden. Erkent moet worden dat de Economische Monetaire Unie (nog) geen optimale valutagebied is. Ingeval het zijn van een dergelijk gebied voor baedeker allesbepalend is, dan is zijn pleidooi voor herinvoering van de Nederlandse gulden onbegrijpelijk; ons land was en is geen optimaal valutagebied.
Om eurozone zich te laten ontwikkelen in de richting van een optimaal valutagebied, kunnen uiteenlopende maatregelen worden genomen. Maar baedeker zal al deze maatregelen verwerpen, zodat de euro als allesbehalve een optimale valutagebied wat hem betreft een zelfvervullende voorspelling is.
Erkent moet worden dat de van de EMU geen optimaal valutagebied te maken is en er teveel verschillen zijn om van de EU een echte federatie te maken.Daarnaast is terecht angst dat technocratie doorslaat en Brussel een peperdure technocratie wordt met een hoop zakkenvullers


Voor een optimaal valutagebied zal men zich waarschijnlijk moeten beperken tot gebieden kleiner dan de door de tegenstanders van de Europese Unie toegejuichte natiestaten - voor zover deze überhaupt bestaan. Zelfs een land als België is geen optimaal valutagebied.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do dec 20, 2018 11:39 am 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


baedeker schreef:
Maatregelen gaan nemen? Van meet af aan was duidelijk dat convergentie een voorwaarde was voor de levensvatbaarheid van de euro.


In hoeverre was of is de nimmer plaatsgevonden convergentie een voorwaarde voor de levensvatbaarheid van:
  • de Nederlandse gulden;
  • de Duitse mark;
  • de Amerikaanse dollar;
  • het Britse pond.

Genoemde valuta dien(d)en een allesbehalve optimaal valutagebied. De Amerikaanse dollar en het Britse pond bestaan nog steeds en als het aan baedeker ligt, worden de Nederlandse gulden en de Duitse mark heringevoerd.

En ja, ter bevordering van de eurozone als optimaal valutagebied kunnen inderdaad uiteenlopende maatregelen worden genomen.

baedeker schreef:
Het is kennelijk beleid van de EU dat Nederland zich bindt aan afspraken terwijl andere lidstaten die aan hun laars mogen lappen, zelfs wanneer grote delen van de EU daar ernstige schade van ondervinden.


Het is niets anders dan louter Nederlands (!) beleid om aan window dressing te doen. Weliswaar voldoet Nederland één van de weinige lidstaten volledig aan de eisen van het Stabiliteits- en Groeipact, maar dat is slechts het halve verhaal. Telt men de private en publieke schulden bij elkaar op, dan heeft Nederland als percentage van het bruto binnenlands product een hogere schuld dan Frankrijk, Italië en zelfs Griekenland!

baedeker schreef:
Waar staat in het door kiezersbedrog en in minachting voor het parlement geaccordeerde eurozone budget dat dat opgelost gaat worden?


Gaat baedeker stellen dat een nieuw verdrag is geratificeerd op een andere wijze dan artikel 91 Grondwet voorschrijft?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo dec 19, 2018 5:45 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


baedeker schreef:
Niks zwaartepunt. Er zijn in deze gewoon afspraken gemaakt over staatsschuld, begroting en handelsoverschot. En je weet net zo goed als ik dat deze afspraken essentieel zijn voor convergentie binnen de muntunie, en dat deze convergentie de levensvatbaarheid van de euro bepaalt. Maar wat loop je hier nou te verdedigen? Dat Nederland zich bindt aan afspraken terwijl andere landen die van de EU aan hun laars mogen lappen? Dat de EU die schendingen zelfs toestaat wanneer grote delen van de EU daar ernstige schade van ondervinden? Dat we nog een stap verder gaan met een eurozone budget terwijl dit probleem niet opgelost is?


Voor de totstandkoming van alle Europese richtlijnen en verordening is nu eenmaal vereist de instemming van de Raad voor de Europese Unie, de raad waarin lidstaten worden vertegenwoordigd door leden van hun regering. Datzelfde kan nog steeds niet worden gezegd van het Europees Parlement.

Baedeker refereert aan de economische theorie van de optimale valutagebieden. Erkent moet worden dat de Economische Monetaire Unie (nog) geen optimale valutagebied is. Ingeval het zijn van een dergelijk gebied voor baedeker allesbepalend is, dan is zijn pleidooi voor herinvoering van de Nederlandse gulden onbegrijpelijk; ons land was en is geen optimaal valutagebied.
Om eurozone zich te laten ontwikkelen in de richting van een optimaal valutagebied, kunnen uiteenlopende maatregelen worden genomen. Maar baedeker zal al deze maatregelen verwerpen, zodat de euro als allesbehalve een optimale valutagebied wat hem betreft een zelfvervullende voorspelling is.

baedeker schreef:
Volgens mij voldoet P-G zelf niet aan de eisen die aan wetenschap gesteld mogen worden. Onderbouwing van de baten van Nexit is gevraagd en gegeven. Snobistisch geblèr is natuurlijk geen argument.


In het rapport zijn uiteenlopende, uit de lucht gegrepen aannames en veronderstellingen. Critici wezen hierop en reeds een groot aantal veronderstellingen zijn in het kader van de 'Brexit' ontkracht.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo dec 19, 2018 2:34 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


baedeker schreef:
Je vergist je. Dictaten waren er genoeg, maar niet toen ze nodig waren in Frankrijk en Duitsland. Zie daar de aard van de EU, en waarom verder sleutelen niks oplost.


Binnen de Europese Unie ligt het zwaartepunt nog altijd bij de lidstaten. En ja, dan zijn er ongelijke verhoudingen.

Lees het Nexit rapport eerst maar eens. [/quote]

Het op bestelling gekocht broddelwerk is ondergetekende bekend. Het voldoet eenvoudigweg niet de eisen die aan wetenschap gesteld mogen worden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo dec 19, 2018 1:15 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


baedeker schreef:
P-G schreef:
baedeker schreef:
Het probleem is natuurlijk dat de euro een sprong in het duister was, gebaseerd op de aanname dat er convergentie zou optreden. Dat landen economisch naar elkaar toe zouden groeien. Nodig om de euro levensvatbaar te maken. Maar ja, als je vervolgens jaar na jaar toestaat dat Duitsland een obsceen handelsoverschot aanhoudt, dan krijg je het tegenovergestelde, namelijk divergentie. Arme lidstaten die geen cent te makken hebben en dus als afzet- of groeimarkt nutteloos zijn. En aan de andere kant Duitsland dat zich verschuilt achter een falend euro beleid. Nu wil de EU geld gaan overpompen zodat uiteindelijk de Nederlandse belastingbetaler gaat betalen voor de export van Nederlandse bedrijven naar de rest van de EU. Moet ik nog uitleggen dat dat onzinnig is?
Voor zover vanuit de instituties der Unie gepleit zou worden voor het 'rondpompen' van geld, dan is zulks met een niet onterechte wanhoop. De Noord-Europese landen inclusief Nederland hebben na een eindeloze loonmatiging en sanering - waaraan nog geen einde lijkt te zijn gekomen - over de ruggen van hun eigen arbeiders een excessieve, in strijd met het Stabiliteits- en Groeipact zijnde handelsoverschot bereikt. Daar de Europese Unie als geheel een tamelijk gesloten economie is, leidt een overschot bij de één ceteris paribus tot een even groot tekort bij de ander.
Dit was overigens reeds het geval vóór de invoering van de euro, zelfs vóór het Verdrag van Maastricht dat voorzag in de oprichting van de Europese Unie. In de jaren tachtig voerde de Bondsrepubliek Duitsland een beleid van loonmatiging en sanering, terwijl de Fransen met slechtere economische structuur vasthielden aan Keynesianisme. Nadat de (West-)Duitse economie een concurrentievoordeel verkreeg, verdween het door de Franse overheid in de economie gepompte geld naar de (West-)Duitse industrie.

Het voorgaande toont aan dat niet de euro afgeschaft dient te worden doch dat het fiscale beleid van de lidstaten op elkaar afgestemd dienen te worden. Gedurende de afgelopen crisis hadden de Noord-Europese lidstaten een expansief begrotingsbeleid moeten voeren en Zuid-Europa moeten saneren, maar het tegenovergestelde is gebeurd.

De euro heeft z'n kans gehad. De commissie had de bevoegdheid om door te pakken op het handelsoverschot van Duitsland en op het begrotingstekort van Frankrijk, maar heeft dat niet gedaan.


En dan ziet de Commissie af van een 'dictaat' en dan is het wéér niet goed.

baedeker schreef:
Kaalslag in Zuid Europa. Handelsoorlog met Trump. De commissie is niets te gek om Duitsland maar niet op de vingers te hoeven tikken. Wat we hebben gezien is EU beleid. Het werkt niet, economisch gefaald. Het is onethisch. Het heeft geen zin om het met nog weer meer bevoegdheden te proberen. Tijd om eruit te stappen.


Uit niets blijkt dat terugtreding uit de Unie ons van enige baat zou voorzien. Daarnaast is het sociaal- en financieel-economisch beleid primair een aangelegenheid van de lidstaten zélf. En bedenk goed: het Noord-Europees beleid van loonmatiging en sanering is aanzienlijk ouder dan de Europese Unie.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo dec 19, 2018 12:40 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


baedeker schreef:
Het probleem is natuurlijk dat de euro een sprong in het duister was, gebaseerd op de aanname dat er convergentie zou optreden. Dat landen economisch naar elkaar toe zouden groeien. Nodig om de euro levensvatbaar te maken. Maar ja, als je vervolgens jaar na jaar toestaat dat Duitsland een obsceen handelsoverschot aanhoudt, dan krijg je het tegenovergestelde, namelijk divergentie. Arme lidstaten die geen cent te makken hebben en dus als afzet- of groeimarkt nutteloos zijn. En aan de andere kant Duitsland dat zich verschuilt achter een falend euro beleid. Nu wil de EU geld gaan overpompen zodat uiteindelijk de Nederlandse belastingbetaler gaat betalen voor de export van Nederlandse bedrijven naar de rest van de EU. Moet ik nog uitleggen dat dat onzinnig is?


Voor zover vanuit de instituties der Unie gepleit zou worden voor het 'rondpompen' van geld, dan is zulks met een niet onterechte wanhoop. De Noord-Europese landen inclusief Nederland hebben na een eindeloze loonmatiging en sanering - waaraan nog geen einde lijkt te zijn gekomen - over de ruggen van hun eigen arbeiders een excessieve, in strijd met het Stabiliteits- en Groeipact zijnde handelsoverschot bereikt. Daar de Europese Unie als geheel een tamelijk gesloten economie is, leidt een overschot bij de één ceteris paribus tot een even groot tekort bij de ander.
Dit was overigens reeds het geval vóór de invoering van de euro, zelfs vóór het Verdrag van Maastricht dat voorzag in de oprichting van de Europese Unie. In de jaren tachtig voerde de Bondsrepubliek Duitsland een beleid van loonmatiging en sanering, terwijl de Fransen met slechtere economische structuur vasthielden aan Keynesianisme. Nadat de (West-)Duitse economie een concurrentievoordeel verkreeg, verdween het door de Franse overheid in de economie gepompte geld naar de (West-)Duitse industrie.

Het voorgaande toont aan dat niet de euro afgeschaft dient te worden doch dat het fiscale beleid van de lidstaten op elkaar afgestemd dienen te worden. Gedurende de afgelopen crisis hadden de Noord-Europese lidstaten een expansief begrotingsbeleid moeten voeren en Zuid-Europa moeten saneren, maar het tegenovergestelde is gebeurd.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do jun 21, 2018 11:19 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


baedeker schreef:
P-G schreef:
baedeker schreef:
Jawel, maar het doet er voor mijn vraag niet toe.
Is het niet in feite zo dat grote lidstaten bij de meeste intergouvernementele organisaties juist niet de baas zijn?
Zouden de grotere lidstaten dan weigeren hun invloed uit te oefenen?

Binnen NAFTA kennelijk wél. WTO werkt op basis van consensus. Ik krijg ook niet de indruk dat Brazilië binnen Mercosur de baas is over Paraguay. Is de EU niet afwijkend in dat de grote staten de baas zijn?


De term "grootmacht" is mitsdien een grote leugen?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do jun 21, 2018 5:48 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


baedeker schreef:
P-G schreef:
baedeker schreef:
Ja, dus dat grote lidstaten de baas zijn is niet een logisch gevolg van intergouvernementele besluitvorming. Het kan kennelijk anders. Is het niet in feite zo dat grote lidstaten bij de meeste intergouvernementele organisaties juist niet de baas zijn?
Zoals in het vorig bericht naar vorenkwam, is de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst is geen intergouvernementele organisatie.

Jawel, maar het doet er voor mijn vraag niet toe.
Is het niet in feite zo dat grote lidstaten bij de meeste intergouvernementele organisaties juist niet de baas zijn?


Zouden de grotere lidstaten dan weigeren hun invloed uit te oefenen?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do jun 21, 2018 3:44 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


Gestopt schreef:
baedeker schreef:
P-G schreef:
De Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst voorziet niet in overlegstructuren die erop gericht zijn wet- en regelgeving te harmoniseren, opdat handelsbelemmeringen worden weggenomen. De gemaakte vergelijking gaat aldus mank.
De Verenigde Staten van Amerika, Mexico en Canada hebben besloten tot de instelling van een zogenoemde investeerder-staatarbitrage. Mitsdien hebben de lidstaten niet besloten tot het delen van soevereiniteit of een overdracht daarvan aan een publiekrechtelijke rechtspersoon maar voor overdracht van hun soevereiniteit aan het bedrijfsleven. Het is maar waarvoor men kiest.

Ja, dus dat grote lidstaten de baas zijn is niet een logisch gevolg van intergouvernementele besluitvorming. Het kan kennelijk anders. Is het niet in feite zo dat grote lidstaten bij de meeste intergouvernementele organisaties juist niet de baas zijn?

De multinationals en de financiele markten zijn de baas, overal


Aldus ook in de Russische Federatie?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do jun 21, 2018 3:42 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


baedeker schreef:
P-G schreef:
baedeker schreef:
Ik geloof er niks van. Zijn de VS binnen NAFTA ook de baas over Mexico en Canada?
De Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst voorziet niet in overlegstructuren die erop gericht zijn wet- en regelgeving te harmoniseren, opdat handelsbelemmeringen worden weggenomen. De gemaakte vergelijking gaat aldus mank.
De Verenigde Staten van Amerika, Mexico en Canada hebben besloten tot de instelling van een zogenoemde investeerder-staatarbitrage. Mitsdien hebben de lidstaten niet besloten tot het delen van soevereiniteit of een overdracht daarvan aan een publiekrechtelijke rechtspersoon maar voor overdracht van hun soevereiniteit aan het bedrijfsleven. Het is maar waarvoor men kiest.

Ja, dus dat grote lidstaten de baas zijn is niet een logisch gevolg van intergouvernementele besluitvorming. Het kan kennelijk anders. Is het niet in feite zo dat grote lidstaten bij de meeste intergouvernementele organisaties juist niet de baas zijn?


Zoals in het vorig bericht naar vorenkwam, is de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst is geen intergouvernementele organisatie.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do jun 21, 2018 2:39 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


Raya schreef:
Enzo501 schreef:
Raya schreef:
Ik had al aangegeven, er zijn beslist voordelen bij samenwerking. Maar ik heb nog geen enkel voordeel gezien of gehoord waarvoor eenwording cq overdracht van soevereiniteit noodzakelijk is.
Zelfs niet als je een gemeenschappelijk buitenlands beleid wilt voeren, of als samenwerkende landen een gezamenlijke handelsovereenkomst met om het even welk ander land aan wilt gaan. Gewoon geen beroepspolitici en doorgewinterde ambtenaren naar de onderhandelingstafel sturen, die voortdurend verzanden in politiek gewauwel, maar als ieder land voor zich eerst open en eerlijk opschrijven wat je met de overeenkomst wilt; daarvan kijken wat in een overeenkomst moet en daarmee naar het land waarmee je die overeenkomst wilt. Volkomen transparant. Achterkamertjes betekenen alleen maar dat zaken en afspraken het daglicht niet kunnen verdragen, en die moet je niet willen. Niet als Nederland en niet als EU.

Je ziet wat er gebeurt als bij een trouwe samenwerkingpartner als de VS ineens iemand het op de heupen krijgt en alle traditionale afspraken en samenwerkingsverbanden overboord begint te gooien en een handelsoorlog ontketent wat uiteindelijk alleen maar verliezers oplevert. Uiteraard kan zoiets in theorie EU verband ook gebeuren, maar de kans lijkt me veel kleiner door de veel nauwere banden, afspraken en economische afhankelijkheid.
En zoals je al aangeeft; het valt me steeds weer op dat degenen die het hardst over de EU klagen ook het hardst over nationale politiek klagen. Waarom je dan uit de EU zou willen en alles in handen van die politici waar je ook dag in dag uit over klaagt is me een raadsel. Ik vraag me dan af op welk godswonder vanuit Den Haag je zit dan zit wachten. Het wishful thinking gehalte waarbij opeens de wereld 180 graden draait en voor de volle 100% alles in jouw richting gaat waaien lijkt me onrealistisch hoog.


Ik lees nog steeds geen argument voor een staat EU. Eerder een argument tegen.
In Nederland is er de nodige onvrede, en groeiend, over de politici, die steeds verder afstaan van de burgers en hun leefwereld. Brussel zit nog verder weg en nog groter met nog minder aandacht voor de mensen voor wie ze het eigenlijk horen te doen.
Hier valt nog wat te doen om een kentering te weeg te brengen, en zoals je zelf al aangeeft, dat is al moeilijk genoeg. Moeten we één Eurpese staat hebben... dan wordt het pas echt onmogelijk en moet je echt met bommen en handgranaten gaan werken om de politieke neuzen weer richting belangen van de burgers te krijgen.


Bij juistheid van het bovenstaande is het onbegrijpelijk dat de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen beduidend lager is dan bij Tweede Kamerverkiezingen. Hetzelfde geldt eveneens voor het verzet tegen een verdere decentralisatie.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do jun 21, 2018 1:17 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


baedeker schreef:
P-G schreef:
baedeker schreef:
Niet bij de lidstaten, maar bij twee van de lidstaten. En de EU laat zich ook dit tweede democratisch tekort maar al te gemakkelijk aanleunen.
Dat is een logisch gevolg van een intergouvernementele besluitvorming; de grote lidstaten zijn de baas.

Ik geloof er niks van. Zijn de VS binnen NAFTA ook de baas over Mexico en Canada?


De Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst voorziet niet in overlegstructuren die erop gericht zijn wet- en regelgeving te harmoniseren, opdat handelsbelemmeringen worden weggenomen. De gemaakte vergelijking gaat aldus mank.
De Verenigde Staten van Amerika, Mexico en Canada hebben besloten tot de instelling van een zogenoemde investeerder-staatarbitrage. Mitsdien hebben de lidstaten niet besloten tot het delen van soevereiniteit of een overdracht daarvan aan een publiekrechtelijke rechtspersoon maar voor overdracht van hun soevereiniteit aan het bedrijfsleven. Het is maar waarvoor men kiest.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: di jun 19, 2018 10:04 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


baedeker schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:
Met uitsluiten van de rest van de lidstaten, sluiten Merkel en Macron een akkoord over hervorming van de EU.

En wat is het grote probleem binnen de EU?

Juist: het ondemocratische, het dictatoriale!


https://www.nu.nl/economie/5316830/le-m ... ereik.html
Het democratisch tekort is inherent aan een Europese Unie waarin het zwaartepunt van de politieke besluitvorming ligt bij de lidstaten.

Niet bij de lidstaten, maar bij twee van de lidstaten. En de EU laat zich ook dit tweede democratisch tekort maar al te gemakkelijk aanleunen.


Dat is een logisch gevolg van een intergouvernementele besluitvorming; de grote lidstaten zijn de baas.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: di jun 19, 2018 8:09 pm 

Reacties: 3013
Bekeken: 100059


Raya schreef:
Met uitsluiten van de rest van de lidstaten, sluiten Merkel en Macron een akkoord over hervorming van de EU.

En wat is het grote probleem binnen de EU?

Juist: het ondemocratische, het dictatoriale!


https://www.nu.nl/economie/5316830/le-m ... ereik.html


Het democratisch tekort is inherent aan een Europese Unie waarin het zwaartepunt van de politieke besluitvorming ligt bij de lidstaten.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 17 [ Er voldeden 329 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling