Het is nu do jul 09, 2020 10:32 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 731 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: zo jul 05, 2020 1:20 pm 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


P-G schreef:
http://www.youtube.com/watch?v=RRlxC_xJTE4

Enkele uiterst nuchtere woorden van Pieter Omtzigt over onder meer de euro.
Nog meer nuchtere woorden van Omtzigt. Jammer allen dat hij aartsonservatisme niet als een gevaar ziet dat broodnodige niet op economie gerichte veranderingen tegenhoudt. De factor handel en interne markt is met het stichten van de EU veel en veel te ver doorgeschoten en ik zie niet in of het nog gerepareerd kan worden. Voor corruptie had men helemaal geen belangstelling

https://www.bnr.nl/nieuws/internationaa ... aat-europa

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: za jul 04, 2020 9:26 am 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


Lumiere schreef:
HvR schreef:
Lumiere schreef:


Ja dus? Daar kiezen- en betalen we een parlement voor


In dit geval was er behoefte aan en draagvlak voor een referendum. En men zei 'neen'.

Dan is het raar / niet te doen gebruikelijk om met een nieuwe overeenkomst niet opnieuw je achterban te willen / durven raadplegen.

Dat snap zelfs jij....


Ach er kan aan wel meer dingen behoefte zijn, ik ben überhaupt niet voor referenda en dit verdrag was gewoon een goed idee net zoals de EU een goed idee is.
Waarom is de EU een goed idee? Er geen sprake van convergentie maar divergentie, de economische verschillen zijn groot, de one-size-fits-it-all-munt zorgt voor nog meer problemen, we hebben te grote cultuurverschillen die niet overbrugbaar zijn. Het is net als met een relatie: je moet veel met elkaar gemeen hebben en willen delen. En juist dat willen we niet.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: za jul 04, 2020 8:07 am 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


HvR schreef:
Lumiere schreef:
baedeker schreef:
Hierbij is de tekst van het verdrag van Lissabon bewust onleesbaar gemaakt. De amendementen weergeven alleen maar een gewijzigde zin, en niet het hele (gewijzigde) artikel of artikellid.


*Proest* Mja 'onleesbaar' voor mensen die niet even twee papierwerken naast elkaar kunnen leggen :hardlachen:


Och ja, het zijn maar 263 pagina's (juridische) tekst om naast elkaar te leggen en 'verschilletjes te interpreteren'.

Hier leven duizenden consultants, lobbyisten en juristen van. Jaaaaren..... :rolleyes:
Yep en juist van deze mensen groeit de reële economie niet, maar maar krimpt deze. Het is maar dat je het weet.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: vr jul 03, 2020 10:58 am 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


Hume schreef:
Biertje schreef:
Hume schreef:


Het is wel erg opvallend dat de Nexetiers van Baudet, achter Poetin aan aanlopen.
De Poetin-democratie ,zal Europa en Nederland ,zeker niet de vrede en welvaart brengen,
die we nu hebben .
Dat verschil tussen Poeting en de EU wordt steeds kleiner. Hoe kan dat de EU een land niet eens terugfluit dat stiekem en niet anoniem al haar burgers wil volgen en de informatie deelt met (buitenlandse) veiligheidsdiensten?

https://www.bnr.nl/nieuws/technologie/1 ... -van-tafel


Boeven vangen is van groot belang voor Nederland .
Poetin knuffelen zoals de Baudetjes dat doen , wordt onze ondergang.

Terwijl duizenden criminelen met elkaar kletsten keek de Europese recherche mee. Donderdag kwam de politieoperatie in verschillende landen naar buiten.
Brigadiers van de Franse Gendarmerie valt het vanaf 2017 op dat gevonden telefoons van criminelen erg vaak gebruikmaken van dezelfde beveiligde communicatietechniek: EncroChat. Niet zelden zijn die telefoons van leden van georganiseerde misdaadgroepen en drugskartels. Vanaf 2019 probeert een Frans-Nederlandse samenwerking van politie- en justitiediensten de versleutelde berichtendienst te kraken. Met succes.

Gisteren gaven de politiediensten een gezamenlijke persconferentie in Den Haag. De ontmanteling van EncroChat leverde volgens de Franse openbaar aanklager Carole Etienne een ‘kolossale hoeveelheid aan versleutelde data’ op. Haar Nederlandse collega's noemen het een ‘goudmijn’.
Maandenlang kunnen honderden rechercheurs in verschillende Europese landen rechtstreeks meekijken met chatgesprekken tussen duizenden criminelen. Van loopjongens tot gevaarlijke bendeleiders, allen wanen ze zich veilig.


https://www.trouw.nl/binnenland/zo-ontm ... ~b75658d4/


En der tussen hebben criminelen vrij pel op de Schiphol en de Rotterdamse haven, ze kunnen op elk terrein binnenkomen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: vr jul 03, 2020 9:46 am 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


Hume schreef:
baedeker schreef:
P-G schreef:
Tegen de stelling dat de Europese Unie ondemocratisch is, kan het nodige worden ingebracht. Het Europees Parlement is namelijk direct verkozen en in de Raad van de Europese Unie worden lidstaten vertegenwoordigd door hun staatshoofden casu quo regeringsleiders. Laatstgenoemden handelen eveneens op grond van een democratische legitimatie. Daarnaast is de Unie tot stand gekomen middels ratificatie conform het staatsrecht van de lidstaten. Voor zover mij bekend, is Nederland een democratie.

Onze premier is in eigen land al doof voor de kiezers, laat staan dat hij in de EU wie dan ook vertegenwoordigt behalve lobbyisten. Ik heb niet om het EP gevraagd. Ik heb wél de EU overtuigend afgewezen in 2005, en wacht nog steeds opdat de instanties waarvan jij beweert dat ze democratisch zijn, daar naar acteren.


Het is wel erg opvallend dat de Nexetiers van Baudet, achter Poetin aan aanlopen.
De Poetin-democratie ,zal Europa en Nederland ,zeker niet de vrede en welvaart brengen,
die we nu hebben .
Dat verschil tussen Poeting en de EU wordt steeds kleiner. Hoe kan dat de EU een land niet eens terugfluit dat stiekem en niet anoniem al haar burgers wil volgen en de informatie deelt met (buitenlandse) veiligheidsdiensten?

https://www.bnr.nl/nieuws/technologie/1 ... -van-tafel

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: vr jul 03, 2020 7:57 am 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


Citaat:
Tegen de stelling dat de Europese Unie ondemocratisch is, kan het nodige worden ingebracht. Het Europees Parlement is namelijk direct verkozen en in de Raad van de Europese Unie worden lidstaten vertegenwoordigd door hun staatshoofden casu quo regeringsleiders. Laatstgenoemden handelen eveneens op grond van een democratische legitimatie.
Daarnaast is de Unie tot stand gekomen middels ratificatie conform het staatsrecht van de lidstaten. Voor zover mij bekend, is Nederland een democratie.
Maar over het niet-transparante systeem dat trilogen heet en in achter gesloten deuren worden gevoerd, dat benoemd P-G dus niet.

https://www.youtube.com/watch?v=oQiKrTuyKfE

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jul 01, 2020 11:21 am 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


P-G schreef:
Biertje schreef:
Dat hebben veel meer mensen niet, dus wat je probleem? Het is niet democratisch laat staan transparant en de lobbyisten lopen de deur plat.


Is 'Den Haag' dan zoveel beter dan 'Brussel'? Volksvertegenwoordigers, journalisten en wetenschappers uiten in toenemende mate hun onvrede en bezorgdheid over de informatievoorziening vanuit de Regering. Typerend zijn de zogenoemde toeslagenaffaire en het in verband met de uitbraak van Covid-19 buitenwerking stellen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). En hoewel wij thans de grootste recessie sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw meemaken, staat de verlaging van het tarief voor vennootschapsbelasting nog steeds in de planning. En dat terwijl deze verlaging het alternatief is voor het afschaffen van de dividendbelasting, een maatregel die het resultaat was van een lobby vanuit het grootbedrijf. Econoom, bestuurskundige en columnist voor onder meer RTL Z dr. Bolhuis is op dit onderwerp gepromoveerd en is tot de conclusie gekomen dat lobby's een primaire reden is waarom coalitieakkoorden afwijken van de verkiezingsprogramma's van de coalitiepartijen.

En hoewel in bepaalde regio's - men denke aan het noorden des lands en (Zuid-)Limburg - sommigen fantaseren over een (hernieuwde) onafhankelijkheid van (thans) ons koninkrijk, bepleit geen zichzelf serieus nemend politicus voor opheffing van de Nederlandse staat. Datzelfde geldt voor de alhier aanwezige leden die pleiten voor een terugtrekking van ons land uit de Europese Unie, hierna uitgeduid als de "Nexit". Maar hoe anders is dit ten aanzien van de Europese Unie. De Unie is ondemocratisch en niet transparant. Gewezen wordt op onder meer de beperkte invloed van het Europees Parlement. Maar zodra wordt voorgesteld om de Unie (verder) te democratiseren - wat feitelijk en praktisch zou neerkomen op een Europese federatie -, dan wordt zulks afgewezen. Men wil namelijk geen politieke unie, zoals het dan heet. Maar daarmee komen de opgeworpen bezwaren terzake democratie en transparantie tegen de Europese Unie te vervallen. Het is alsof men een schenking van een zwarte Ferrari weigert, omdat deze niet rood is. Als vervolgens een roodgekleurde Ferrari geschonken krijgt, weigert men deze omdat het een Ferrari is. Het bezwaar over de kleur van de geschonken Ferrari is dan gewoon een misleiding.

Met betrekking tot de Europese Unie in het algemeen en de huidige vormgeving het bijzonder kunnen wezenlijke bezwaren worden geuit. Maar wat is het redelijke alternatief? De Unie voorziet onder meer in de bewerkstelliging van een interne markt, waarbij uiteenlopende handelsbelemmeringen worden geëlimineerd. Het gaat hierbij niet alleen om het wegnemen van importtarieven en -quota, maar ook om algemeen verbindende voorschriften die uiteenlopen en daarmee al dan niet bewust handelsbelemmeringen opwerpen. Voorschriften die per lidstaat uiteenlopen, kunnen partijen een concurrentienadeel opleveren; om te voldoen aan plaatselijke voorschriften, moeten partijen hun producten aanpassen en daartoe extra investeringen doen. Voor met name het midden- en kleinbedrijf kan zulks ondoenlijk zijn, waardoor men effectief van plaatselijke markten worden geweerd.

Met handelsbelemmeringen inclusief per lidstaat uiteenlopende voorschriften kan men op verschillende wijze omgaan. Men kan deze voor lief nemen. Sommige voorstanders van de Nexit lijken voor deze optie te kiezen. Maar Nederland is een klein land, heeft mitsdien een open economie en derhalve groot belang bij het wegnemen van handelsbelemmeringen. Het verklaart wellicht waarom de politieke erfgenamen van wijlen dr. Fortuyn bij Leefbaar Rotterdam zich nog altijd keren tegen een Nexit. Een andere oplossing bieden (voorgestelde) verdragen als de Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Dit soort verdragen leidt evenwel tot een ratrace, waarbij voor bescherming van gerechtvaardigde belangen van bijvoorbeeld het milieu, het klimaat, de volksgezondheid, de consument en de werknemer geen plaats is. Dit stuit bovenal op bezwaren bij met name voorstanders van de Nexit ter linkerzijde van het politieke spectrum. Een ander, meer algemeen gedeeld bezwaar is dat dergelijke verdragen voorzien in een investeerder-staatsarbitrage. Tot slot kan men handelsbelemmeringen wegnemen zoals plaatsheeft bij de Europese Unie: het invoeren van gemeenschappelijke, in alle plaatselijke markten gelijkluidende voorschriften die voorzien in bescherming van gerechtvaardigde belangen. Voorts is de totstandkoming van die gemeenschappelijke voorschriften sedert het Verdrag van Rome geleidelijk verder gedemocratiseerd.

Voor de totstandkoming van gemeenschappelijke voorschriften is vereist dat men in de verschillende plaatselijke markten op hoofdlijnen vergelijkbare opvattingen heeft. Dit raakt de politieke, economische en maatschappelijke orde alsmede de rechts-, politieke en bestuurlijke cultuur. Eenvoudig gezegd: men moet een beetje op elkaar lijken. En daar wringt ten aanzien van de Europese Unie de schoen. We kunnen van mening verschillen over bijvoorbeeld euthanasie, maar problematisch is dat wij in dezelfde unie zitten als Polen met 'homovrije' zone, Hongarije waarin de regering na een 'Weimer-achtige' machtiging per decreet regeert alsook Bulgarije en Roemenië met - diplomatiek uitdrukt - andere opvattingen inzake bestuurlijke integriteit. Om nog maar te zwijgen over Malta, alwaar niet-Europese criminelen een paspoort en daarmee toegang tot alle lidstaten kunnen kopen. We kunnen van mening verschillen in welke mate exact werknemers een ontslagbescherming verdienen of in welke mate overleg de voorkeur verdient boven massale stakingen, maar problematisch is dat sommige lidstaten een concurrentievoordeel verkrijgen door de afwezigheid van elke vorm van ontslagbescherming (de Angelsaksische landen) of geen overlegorganen kennen (Italië).

De Europese Unie is geen kattenpis. Goed onderbouwd kan worden dat de Unie in zowel de breedte als de diepte één of meer stappen te ver is gegaan. Denk hierbij aan de geografie of het hebben van een gemeenschappelijke munt. Maar over de alternatieven dient niet te lichtzinnig te worden gedacht of illusies te worden gemaakt. Ook dient men niet na te laten de hand in eigen boezem te steken.


Ik weiger sowieso de Ferarri want het punt is dat je van een bepaalde stand moet zijn eer Ferarri jou zo'n bolide gunt. Een zak geld is namelijk niet voldoende. Dit is het enige automerk wat ik ken dat zo'n handelswijze heeft. Daarmee staat de Italiaanse autofabrikant overigens wel in haar recht.

Over die politieke unie, die lost de problemen niet op want onoverbrugbaar door enorme cultuur- maar ook economische verschillen.Bovendien hebben we die al bij de voordeur afgewezen, terwijl de euro zonder begrotingsunie door de achterdeur is ingevoerd .
Ook inzake geopolitiek men spreekt niet met één mond en staatssteun van ondernemingen was vóór de coronacrisis gewoon mogelijk. Ook ongezond is dat staten hun bedrijven teveel beschermen zoals bij AF het geval is en zorgt voor diezelfde situatie zoals in China: geen gelijk speelveld.
Daarnaast zie ik ernstige constructiegebreken zoals het Groei- en Stabiliteitspact dat te eenzijdig is gericht op de staatsschuld en niet op de totale schuld die huishoudens, bedrijven en staat hebben .
Ik zie niets in doormodderen.
Maar het allerbelangrijkste vergeet P-G: wat hebben we nog met elkaar gemeen, wat willen we met elkaar delen zonder te zeiken over geld, Het EGKS was succesvold evenals de EG en alle landen hebben daar baar bij gaat. Maar bij de vorming van de EU is de focus teveel komen te liggen op interne markten en nog meer afzetgebieden en op zaken als een democratische rechtstaat in elke lidstaat was de focus juist niet gericht terwijl het gros van de lidstaat heeft geleden onder WO-II dan wel de gevolgen die daarna optraden zoals het Ijzeren Gordijn en de Tweedeling van Europa. Juist de landen die geleden hebben onder het Russiceh blivjen vreemd genoeg zaken doen met Rusland en de democratische rechtstaat is daar verzwakt. Daar valt ook niets meer aan te doen en landen kunnen alleen uit de EU worden verwijderd al ze daar elf voor kiezen.

Het gaat te veel voer bedrijven en minder over de burger,

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: di jun 30, 2020 9:55 pm 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


baedeker schreef:
Hier heb je na Nexit in ieder geval geen last van.

NL als nettobetaler EU begroting.
EU als nettobetaler van €180 voor de snelweg rond de fabriek Vredestein in Hongarije.
Beste jongetje van de klas uitsubsidieert zijn banen naar elders.

EU betaalde 180 miljoen voor snelweg rond fabriek Vredestein in Hongarije
Yeo, wegwezen. Want wat betaald Vredestein zelf? niets.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: di jun 30, 2020 2:00 pm 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


Hume schreef:
baedeker schreef:
Hume schreef:
Europa is een partner van de VS in de NAVO en geen knechtje ,zoals Nederland dat jaren heeft beschouwt.

Europa is een continent met als grootste land Rusland.
Nederland is een partner van de VS in de NAVO, maar een knechtje van de EU.
Die twee gaan steeds minder samen.Het continent Amerika is veel groter dan de VS en toch praten we al jaren over Amerika.
Het continent Europa is veel groter dan de EU en toch praten we over Europa.
Misschien kun je eens een bijscholing volgen bij een ROC over geschiedenis en staatsvorming,
want kennis gaat verder dan de kleuterschool .
We zeggen wel Amerika maar feitelijk is de Verenigde Staten van Amerika. En Rusland valt grotendeels onder Azië en niet onder Europa. Nederland is lid van de NATO maar gedraagt zich niet als een volwassen partner en laat zich , met alle anderen, knechten door de VS.
Je hebt bijscholing nodig, zie ik :bye:

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: za jun 20, 2020 6:33 pm 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


Lancelot schreef:
PeterJKH schreef:
Lancelot schreef:
Pardon? Natuurlijk is de EU wel een commerciële organisatie met winstoogmerk en behoort dat ook te zijn. Ik wil immers voordeel hebben van de EU. Als het mij niets oplevert dan heeft de EU natuurlijk ook geen zin. Overigens ben ik het helemaal met je eens dat heen en weer gesleep tussen Brussel en Straatsburg een erg slecht kantje is van de machtspolitiek tussen de verschillende lidstaten. Jammer wat dat betreft dat er nog steeds geen sprake is van een Verenigde Staten van Europa met als hoofdstad Frankfurt. Dan was dat gedoe ook niet nodig.


De enigen die voordeel hebben van de EU, zijn de parlementariërs en hun medewerkers, met hun torenhoge beloningen (belastingvrij!) en hun presentiegelden die ze opstrijken door even hun handtekening te zetten in het boek bij de portier, om vervolgens met hun secretaresse/maîtresse te gaan flierefluiten.

Soms denk ik wel eens dat jij niet zoveel op hebt met de EU

Dat hebben veel meer mensen niet, dus wat je probleem? Het is niet democratisch laat staan transparant en de lobbyisten lopen de deur plat.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: za jun 20, 2020 11:49 am 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


Lancelot schreef:
Raya schreef:
Marcel schreef:


Wel de lusten maar niet de lasten dus.


Dat ik vroeger mijn klanten had moeten betalen om bij mij te kopen en mijn leveranciers om bij hun te mogen kopen, bovenop de handelsprijzen zou volstrekt idioot zijn geweest.

Er is geen enkele reden om bij een handelsverdrag geld aan de jaarlijks aan de EU geld over te maken om met de EU handel te kunnen drijven.
Dat is neoliberaal en zeer eenzijdig. Immers, de EU gaat GB niet betalen omdat zij ook handel met GB drijft.
De term neoliberaal gebruik je ook maar als een frame, eigenlijk alleen maar om een bepaalde mening te diskwalificeren Een vorm van iemand monddood proberen te maken. Maar goed, als de EU denkt dat een deal alleen lucratief is voor de EU als de UK daarvoor een bepaalde prijs betaalt is het slim en verstandig van de EU die prijs te vragen.De UK kan daar dan vervolgens over nadenken en als ze dit niet de prijs waard vinden het weigeren. Even goede vrienden. Wat is het probleem?
Neoliberalisme is geen frame maar een feit en gebruik je niet om mensen monddood te maken maar wel om aan te duidend dat er iets ongezonds scheef zit in de maatschappij war een klein groepjes de vruchten van plukt en de grote groep het mag ophoesten. Neoliberalisme heeft ook als gevolg justitiële tweedeling. Dus wat is je probleem met de term neoliberaal of neoliberalisme?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: vr jun 19, 2020 12:54 pm 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


kwaaisteniet schreef:
Ik zal het nog even over Italië hebben:
Italië is minder arm dan het zich voordoet.
De mensen hebben weinig private schulden.
Er wordt ongeveer 100 miljard euro verkwanseld vanwege een slechte belasting moraal bij kleine ondernemers.
Het alsnog innen van dat bedrag is een goede aanzet om de staatsschuld te verlichten.

Mensen hebben op hun 62e recht op een staatspensioen als ze 38 jaar gewekt hebben. Dat kan gewoon niet bij een sterk verouderde bevolking. Het is eenvoudig onbetaalbaar.
Verder is het vrij moeilijk om een onderneming te starten. Dit pakt vooral nadelig uit voor jongeren.
Het is ook niet goed voor de economische ontwikkeling van het land.

Het is begrijpelijk dat de Italiaanse regering dat allemaal niet graag hoort vanuit het buitenland. Maar wel noodzakelijk.
Ze moeten flinke hervormingen en verbeteringen doorvoeren om er weer bovenop te komen.
De Italianen, behalve hun populistische regering, kunnen dat best begrijpen, zeker als ze hun hand bij Europa ophouden.
Wat denk jij van de belastingmoraal bij de grote jongens en multinationals in de belastingparadijzen Ierland, Luxemburg, Nederland ? En Griekenland dan, de puissante rijken betalen decennia lang niets meer.
Maar het gekke is, daarover gaat het nooit. En alleen om die reden kan er geen sprake zijn van een politieke unie want belastingontduiking is ene onderdeel van cutluur.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: vr jun 19, 2020 7:50 am 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


Hume schreef:
Biertje schreef:
PeterJKH schreef:


Ik ben maar een simpele ziel, dus waarschijnlijk dat ik daardoor het hele gedoe niet zo begrijp. Waarom zou Groot-Brittannië niet gewoon kunnen zeggen: we zitten niet te wachten op een centrale regering in Brussel of Straatsburg (maak je keuze), maar we willen liever terugkeren naar de situatie zoals die onder de EG gold: economische samenwerking, maar geen gecentraliseerd gezag vanuit de EU. Nou, dan lijkt het mij heel simpel. Voor de handel gelden gewoon de afspraken, voor immigratie en andere politieke zaken heeft Groot-Brittannië dan gewoon zelfbeschikkingsrecht. Wat is er moeilijk aan?
]Een hele hoop mensen zien die politieke unie niet zitten. Het probleem is dat de VVD in Europa open markten wil en voor het bedrijfsleven alles gelijk moet zijn. Nooit heeft men willen inzien dat een gezamenlijk munt zonder begrotingsunie vroeg of laat een probleem gaat worden. We zien ook de enorme economische verschillen en het feit dat de zuidelijke lidstaten concurrentiekracht missen doordat de Noordelijke lidstaten gigantische hervormingen hebben doorgevoerd, terwijl de burger daar niet eens beter van is geworden. We voelen er niks voor om de buitengrenzen gezamenlijke te verdedigen zodat de zuidelijke lidstaten alles op mogen vangen. Het is nu of nooit. Het enige wat ons tegenhoudt zijn de kosten. Target2 is iets van 70-100 miljard dat moeten we afboeken, evenals de leningen aan Griekenland, maar dat was allang al bekend.
En voor de rest moet je opnieuw onderhandelen met andere landen.Nederland ,alleen in de wereld ziet helemaal niemand zitten ,zeker niet mensen die vrede en welvaart willen.
De 19e eeuw hebben we al een keer gehad en Nederland heeft genoeg armoede gekend in die tijd.
Gelukkig hebben de politici met verstand ,dit al lang in de gate.
Met de VVD en het CDA dat idiote bezuinigingen doorvoeren, zelfs op het leger en zich opzettelijk afhankelijk maart van andere landen als het gaar om veiligheid. Wel het land dat in Europa de grootste mond opentrekt en de grootste vinger opheft, het meeste eist van Europa , maar zelf weinig biedt. Hoezo zorgt dat voor een duurzame relaltie? :drunk:

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: vr jun 19, 2020 6:44 am 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


PeterJKH schreef:
Marcel schreef:
Raya schreef:
Wat de Brexit het VK gaat brengen, moeten we nog afwachten. Net zoals we af moeten wachten wat het ons gaat brengen. Brussel zit daar niet echt mee, want die heeft nog steeds geen haast met het verdrag met het VK. Brussel treiter het VK al vanaf het moment dat ze aankondigde de EU te willen verlaten.


Wat de Brexit de EU gaat brengen, moeten we nog afwachten. Net zoals we af moeten wachten wat het Groot-Brittannië gaat brengen. Londen zit daar niet echt mee, want die heeft nog steeds geen haast met het verdrag met de EU. Londen treiter de EU al vanaf het moment dat ze aankondigde de EU te willen verlaten.


Ik ben maar een simpele ziel, dus waarschijnlijk dat ik daardoor het hele gedoe niet zo begrijp. Waarom zou Groot-Brittannië niet gewoon kunnen zeggen: we zitten niet te wachten op een centrale regering in Brussel of Straatsburg (maak je keuze), maar we willen liever terugkeren naar de situatie zoals die onder de EG gold: economische samenwerking, maar geen gecentraliseerd gezag vanuit de EU. Nou, dan lijkt het mij heel simpel. Voor de handel gelden gewoon de afspraken, voor immigratie en andere politieke zaken heeft Groot-Brittannië dan gewoon zelfbeschikkingsrecht. Wat is er moeilijk aan?
]Een hele hoop mensen zien die politieke unie niet zitten. Het probleem is dat de VVD in Europa open markten wil en voor het bedrijfsleven alles gelijk moet zijn. Nooit heeft men willen inzien dat een gezamenlijk munt zonder begrotingsunie vroeg of laat een probleem gaat worden. We zien ook de enorme economische verschillen en het feit dat de zuidelijke lidstaten concurrentiekracht missen doordat de Noordelijke lidstaten gigantische hervormingen hebben doorgevoerd, terwijl de burger daar niet eens beter van is geworden. We voelen er niks voor om de buitengrenzen gezamenlijke te verdedigen zodat de zuidelijke lidstaten alles op mogen vangen. Het is nu of nooit. Het enige wat ons tegenhoudt zijn de kosten. Target2 is iets van 70-100 miljard dat moeten we afboeken, evenals de leningen aan Griekenland, maar dat was allang al bekend.
En voor de rest moet je opnieuw onderhandelen met andere landen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do jun 18, 2020 11:17 am 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


Hume schreef:
Raya schreef:
We moeten terug naar een munt als ruilmiddel, niet als beleggings- of verzamelobject, om daarmee te gaan speculeren.
De waarde van een munt worden gebonden aan iets dat waarde heeft en niet aan gebakken lucht. Geld moet niet worden geschept om daar geld mee te maken (geldscheppende banken).

Als we niet naar zo'n simpele munt kunnen, kunnen we beter weer gewoon ruilhandel beginnen. We pakken de EU de Natura 2000 landstukken af, en verdelen het onder de mensen. Kan iedereen zijn eigen groenten gaan verbouwen en kippen houden. En een koe, om te melken, ipv een munt.


Jij wilt nog verder terug in de geschiedenis dan de Baudisten ,naar de middeleeuwen!
Daar baan we ook naar toe, dankzij de neoliberalen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do jun 18, 2020 7:16 am 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


baedeker schreef:
Hume schreef:
baedeker schreef:
Soevereiniteit hè, dan kan het allemaal.
Ik zie dat je eigenlijk geen bezwaren kunt bedenken. Klopt dat?


U wilt weer terug naar de 19e eeuw ,ook toen was Nederland neutraal en anti Europees
en die geschiedenis kan zich beter niet gaan herhalen.
Na de laatste oorlog tegen Engeland , het land bankroet en de VOC ten einde ,
werden de Fransen als helden van de Revolutie binnengehaald en de Oranjes verjaagd .
De Bataafse Republiek was zeer Frans gezind , echter het volk was zeer verdeeld.
Daarom ook de pro Franse houding t.o.v de broer van Napoleon.
De verdeeldheid bleef een belangrijke rol spelen door de patriotten en vooral in Noord Holland .
Dit kwam o.a. tot uiting bij de invasie/ oorlog tegen Rusland/Engeland 1798

Vhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Brits-Ru ... rd-Holland

https://www.westfriesgenootschap.nl/arc ... 99_305.php

Na de inlijving door Napoleon zelf en de vreselijke armoede door het continentaal stelsel ,
kregen de Oranjegezinden meer aanhang en weer de overmacht en dit liep uit op koning Willem I.
Nog nooit waren de straten van Amsterdam zo onbewoond /leeg geweest en zwierven er zoveel werkelozen door het land.
Daarom, de Franse tijd heeft in Nederland veel ellende veroorzaakt.

Het was niet vreemd dat Nederland na zoveel oorlogen met de grootmachten en armoede,
niet weer een oorlog wilde te voeren tegen de Belgen in 1830 en tegen andere landen.
Het land had vrede en welvaart nodig en wilde vooral neutraal zijn t.o.v als die onbetrouwbare buurlanden.
Deze geïsoleerde en anti Europese houding heeft meer dan 100 jaar geduurd tot na WOII.
Wilders en Baudet willen deze traditie van ooit, weer uit de oude doos halen.
Ons land wordt daar niets wijzer van.

Nederland voert al eeuwen met wisselend succes een verstandige politiek van evenwicht tussen grote landen Engeland, Frankrijk en Duitsland. We hadden binnen de EU veel harder achter het VK moeten staan toen dat land hervormingen eiste. Maar onze historicus premier had het inzicht weer eens niet, en hobbelde achter het Frans-Duits dictaat aan. Dat is een heilloze weg voor landje 5%, zeker nu landen als Spanje en Italië, waar we nooit last van hadden, op luide toon samen met Franse steun ons geld opeisen. Het wordt eens tijd dat je vooruit kijkt Hume, en het faalproject EU laat voor wat het is.
Welke hervormingen gaat het VK doorvoeren? De staatsschuld en de private schuld is monsterlijk hoog. Staatsschuld 1617 miljard, schuld huishoudens. En dan is er nog die krimpt van 20% in de Britse economie vanwege o.m. Brexit. De genoemde bedragen zijn in ponden.

https://www.bbc.com/news/business-50671834

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jun 17, 2020 8:47 am 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


Hume schreef:
U wilt weer terug naar de 19e eeuw ,ook toen was Nederland neutraal en anti Europees
en die geschiedenis kan zich beter niet gaan herhalen.
Na de laatste oorlog tegen Engeland , het land bankroet en de VOC ten einde ,
werden de Fransen als helden van de Revolutie binnengehaald en de Oranjes verjaagd .
De Bataafse Republiek was zeer Frans gezind , echter het volk was zeer verdeeld.
Daarom ook de pro Franse houding t.o.v de broer van Napoleon.
De verdeeldheid bleef een belangrijke rol spelen door de patriotten en vooral in Noord Holland .
Dit kwam o.a. tot uiting bij de invasie/ oorlog tegen Rusland/Engeland 1798

Vhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Brits-Ru ... rd-Holland

https://www.westfriesgenootschap.nl/arc ... 99_305.php

Na de inlijving door Napoleon zelf en de vreselijke armoede door het continentaal stelsel ,
kregen de Oranjegezinden meer aanhang en weer de overmacht en dit liep uit op koning Willem I.
Nog nooit waren de straten van Amsterdam zo onbewoond /leeg geweest en zwierven er zoveel werkelozen door het land.
Daarom, de Franse tijd heeft in Nederland veel ellende veroorzaakt.

Het was niet vreemd dat Nederland na zoveel oorlogen met de grootmachten en armoede,
niet weer een oorlog wilde te voeren tegen de Belgen in 1830 en tegen andere landen.
Het land had vrede en welvaart nodig en wilde vooral neutraal zijn t.o.v als die onbetrouwbare buurlanden.
Deze geïsoleerde en anti Europese houding heeft meer dan 100 jaar geduurd tot na WOII.
Wilders en Baudet willen deze traditie van ooit, weer uit de oude doos halen.
Ons land wordt daar niets wijzer van in 2020 hebben we Europa nodig voor onze vrede en welvaart ,in een wereld met andere grootmachten.
De geschiedenis herhaalt zich altijd. Jij vergeet China, iedereen zal straks onderdanig moeten zijn aan China en het zijn huist neoliberalen zoals jij die China in Europa hebben gehaald vanwege een paar grijpstuivers en dankzij het overlaten van het voeren van geopolitiek aan de lidstaten. Wie neutraal wil zijn is niet langer lid van de NAVO en de EU. Het is niet Baudet noch Wilders die de EU kapot maakt, dan zijn juist neoliberalen die het enkel om handel, handel en nog eens handel gaat. Over de democratische rechtstaat in Europa, dat is totaal onbelangrijk geworden. We gaan handel drijven met dat soort landen, enkel om de lieve vrede te bewaren.
Neem nou het Groei- en Stabiliteitspact, waarom telt enkel de staatsschuld mee en niet de totale schuld inclusief de niet uit balans blijkende verplichtingen? Zijn e Zuidelijke lidstaten dan zulke schuldenaren? Nee, dat zijn de Noordelijke lidstaten en dan met name de drie belastingparadijzen in de EU: Nederland, Luxemburg, Ierland.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jun 17, 2020 7:41 am 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


Raya schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:


Zoals vroeger in de 'slang', maar dan misschien een wat kleiner slangetje.


Dan geldt nog steeds de onmogelijke drie-eenheid.


Waar een wil is, is een weg!
Raya, je kunt van de munt niet een soort van verkeerslicht maken. Laat zien hoe dat in de praktijk werkt.En voor P-G: waarom moet je altijd je munt aan een andere munt koppelen? Het enige wat je voorkomt is speculatie maar niet de waardedaling, want uiteindelijk geldt voor munt dat het een ratrace wordt naar de bodem.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: di jun 16, 2020 2:40 pm 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


P-G schreef:
baedeker schreef:
P-G schreef:
Kwantitatieve verruimingen door de Europese Centrale Bank kunnen worden gebruikt als argument tegen de euro indien tegelijkertijd wordt gepleit voor een herinvoering van de gulden in combinatie met kwantitatieve verruimingen door De Nederlandsche Bank.

Waarom zou je zelf aan QE doen? De ECB doet dat formeel om de inflatie wat aan te wakkeren, maar een vastgeklikte gulden zou daar gewoon op meeliften. En een onder-tafel ECB doel als het steunen van landen met hoge schulden is al helemaal niet meer van toepassing.


Hoe denkt baedeker de vaste wisselkoers te kunnen behouden zonder het feitelijk en praktisch opgeven van monetaire soevereiniteit?
Waarom is een vaste wisselkoers belangrijk?

https://www.gwktravelex.nl/online-reism ... n%20landen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: ma jun 15, 2020 2:37 pm 

Reacties: 5377
Bekeken: 247229


Raya schreef:
Het laat zien dat de EU mislukt is. Het te log, te bureaucratisch en te eigenwijs geworden.
En teveel van elkaar verschillende economiën, geen convergentie maar divergentie ewe hebben niets met elkaar gemeen. En dat we bij elkaar moeten blijven vanwege veiligheid is bullshit.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 37 [ Er voldeden 731 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling