Het is nu di jun 25, 2019 9:58 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 10 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Geplaatst: di jan 29, 2019 9:14 pm 

Reacties: 274
Bekeken: 16133


Biertje schreef:
baedeker schreef:
Biertje schreef:
Wat is jouw oplossing?

Wat mij betreft: correctief referendum invoeren, halveren staatsomroep, afschaffen eerste kamer, invoeren constitutioneel hof, met de stofkam door het woud aan verdragen en subsidies, forse lastenverlichting voor particulieren en MKB.
Dat vul ik aan: verhogen belasting op vermogen met een vrijstelling van 3 ton, verlagen belasting op werken.

wow, big spenders.. waar gaan jullie al deze leuke rechtse plannetjes eigenlijk van betalen ? De opbrengst van de vermogensbelasting is momenteel ongeveer 2 miljard. Daar gaat dan een flink stuk van af, als je de meeste huizen vrijstelt... De halve omroep levert maar 500 miljoen op, een constitutioneel hof (?) en lastenverlichting zijn niet gratis. Alle subsidies samen zijn 4-5 miljard, laten we zeggen dat je er 1 miljard van kunt uitwieden.. waar komt dan het geld vandaan voor lastenverlchting voor particuleren én MKB ?

https://statline.cbs.nl/StatWeb/publica ... A=82569ned
https://openstate.eu/nl/2016/05/ministe ... dies-2015/

Het klinkt een beetje Trumpiaans allemaal.. Na ons de zondvloed en fuck de staatsschuld. Eigenlijk doet rechts anno 2018 precies wat rechts anno 1985 aan links verweet: potverteren.. en ideologische veren niet af kunnen schudden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Geplaatst: wo jan 16, 2019 2:19 pm 

Reacties: 274
Bekeken: 16133


Biertje schreef:
Einstein schreef:
Biertje schreef:
De gevolgen van onveilige sex zijn bekend. Het is gewoon de cultuur/

Dat is allemaal erg kort door de bocht en afschuiven/jijbakken. We zullen ook zelf aan de bak moeten :)

1. Arme landen zijn niet de oorzaak van de CO-2 toename en de klimaatverandering.
2. Niet Afrikanen, maar de nieuwe rechtse regering van Brazilie kapt de regenwouden !
3. Afrikanen hebben straks het meeste last van de temperatuurstijging..
4. We leven niet meer in 1860. Bevolkingsstijging heeft meer oorzaken dan "de cultuur".
Als je vind dat Brazilië moet stoppen met grootschalige kap van het tropisch regenwoud, waarom blijft het Rotterdams Havenbedrijf waarvan de overheid de meerderheid heeft van de aandelen, toch een joekel van een haven bouwen in Brazlilië dat ten koste gaat van mensen

Die deal heeft zo te lezen vooral met geld te maken. Het is een bijzonder gunstige deal, ook strategisch. Overigens had ik het over Bolsonaro (eehn klimaat-tokkie) en niet de vorige president. Dat plan is getekend in augustus vorig jaar, de voorronden in Brazilie waren op 8 oktober, twee maanden later. Het zou kunnen, dat Rotterdamse havenbedrijf wat voorzichtiger zou zijn geweest, wanneer ze hadden geweten dat Bolsonaro de verkiezingen zou winnen !

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Geplaatst: di jan 15, 2019 10:08 pm 

Reacties: 274
Bekeken: 16133


P-G schreef:
Einstein schreef:
Singapore is geen democratie, maar dat wil nog niet zeggen, dat alle maatregelen die in zo'n land worden genomen, ongrondwettelijk zijn. In zo'n miljoenenstad moeten ze het autoverkeer wel rantsoeneren onder bepaalde weersomstandigheden.. anders loopt het uit de hand met de smog. Dit kunnen we in Nederland óók krijgen, wanneer het autoverkeer doorgroeit.


Het was toch einstein die met zoveel woorden stelde een verbod op automobiliteit tijdens de spitsuren geen inbreuk op het eigendomsrecht vormt en zulks onderbouwde met de rechtspraktijk in de Republiek Singapore..

Inderdaad !

Citaat:
, welke staat ten onrechte werd gekwalificeerd als zijnde een democratische rechtsstaat.

Nee ik gaf geen kwalificatie, daar kwam jij mee.. de kwaliteit van de rechtstaat in die landen is inderdaad geen aanbeveling om wetten van die landen over te nemen, maar ik dacht, dat ik in mijn vorige bijdrage duidelijk had gemaakt, dat ik ook niet zozeer op dat rechtsstatelijke aspect doelde.. het gaat om de maatregelen die in die landen zijn genomen. Ik doelde op praktische redenen voor beperking van verkeer in de spitsuren. Die in Singapore wel degelijk gelden.. even en oneven nummerborden, dat soort werk. Of het allemaal grondwettelijk is daar heb ik eigenlijk geen idee, maar ik denk dat het onvermijdelijk is in zo'n stad, om het autoverkeer aan banden te leggen. Dat wil zeggen, het file-verkeer. Anders loopt de luchtvervuiling volledig uit de hand.

Citaat:
Geen stelling wordt ingenomen over de grondwettelijkheid van genoemde maatregelen doch wel degelijk aan de hand van de rechtsstatelijke beginselen over hun rechtvaardigheid.

En nee, ik denk nog steeds niet dat deze ideeen in strijd zouden zijn met een grondrecht, of zelfs enig gewoon recht. Voorzover ik weet, is er geen recht op verplaatsing per niet-electrische automobiel in onze grondwet opgenomen. Eigendom van een automobiel impliceert niet dat je die automobiel mag laten draaien of zo. Laat staan dat je ermee zou mogen rijden. Dat staat nergens in de grondwet.

Citaat:
Einstein schreef:
Uiteraard, je kunt niet willekeurig wettelijke maatregelen gaan nemen. Proportionaliteit is momenteel de discussie en dat moet ook eerlijk worden bekeken. Passend is het, zie Urgenda. En wie het precies moet uitvoeren (subsidiariteit) is nog niet zo duidelijk, want de concrete maatregelen moeten nog worden genomen. Daar hebben we ook voor getekend.. Parijs.. Katowice..


In het arrest dat einstein met zoveel woorden aanhaalt, is geconcludeerd dat de Staat jegens dager onrechtmatig handelt op grond van artikelen 2 en 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (hierna aangeduid als: "het EVRM"). Zie alhier - leest baedeker ook mee? - de constitutionele orde, welke met de ratificatie en achtereenvolgens de inwerkingtreding van het EVRM is geschapen. Een toetsing aan de rechtsstatelijke beginselen - zoals deze onder meer zijn te herleiden uit het EVRM alsmede de rechtspleging door zowel het Europese Hof van de Rechten van de Mens als die door binnenlandse rechtscolleges - kan het door einstein verbod op automobiliteit gedurende de spitsuren niet doorstaan.
..interessant.. artikel 2 en 8 ? Artikel 2 was bescherming van het recht op leven en 8 is respect voor de persoonlijke levenssfeer. Maar dat zou dus betekenen dat automobilisten voor hun leven afhankelijk zijn van hun automobiel. Als we het verkeer zouden beperken tot alléén die personen, dan lijkt me dat een stuk schelen ! dus ik ben er helemaal voor. En artikel 8.. persoonlijke levenssfeer.. zegt misschien iets over het recht op privacy in een auto, maar dat impliceert m.i. niet, dat iemand zich ook in die auto mag verplaatsen. Dus gebruik mag maken van de openbare weg.

Ik heb overigens geen arrest aangehaald, alleen twee verdragen. Als de consequentie logisch is, dan zal er ongetwijfeld een arrest bestaan. Wat ik wel weet, is dat een autoloze zondag perfectly legal kan worden georganiseerd, zolang er een mogelijkheid is om ontheffing aan te vragen. Dat is dus wel verplicht, om die ontheffing mogelijk te maken. Ik praat dan overrrrr... periode 1997-2003 en de diverse autoloze zondagen die er indertijd werden georganiseerd. Dat was wel degelijk wettelijk mogelijk, met een eenvoudige lokale verordening (net als in Beijng en Singapore)

Wanneer automobliteit tijdens de spits een grondrecht zou zijn, waarom ontzeggen wij dan mensen met (te) weinig geld het gebruik van een auto ? Heeft iemand dat ooit aanhangig gemaakt ? Dat de burger in verband met EVRM het recht heeft op automobiliteit ?

Ik weet niet of deze van toepassing is..

"Politie en marechaussee hebben de afgelopen drie jaar ten onrechte het rijbewijs ingenomen van 229 automobilisten van 70 jaar en ouder. Dat deden zij omdat zij bij controles concludeerden dat deze ouderen lichamelijk of psychisch niet meer in staat waren om een auto te besturen.

Na medisch onderzoek en eventueel een rijtest bleken deze 70-plussers echter volledig in orde te zijn. Vaak kregen ze pas na meer dan een half jaar hun rijbewijs terug.

Een en ander is op te maken uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Het CBR beoordeelt in Nederland de rijvaardigheid en medische geschiktheid van autobestuurders. De organisatie stelt in een reactie dat er geen sprake is van willekeur, omdat de inschatting van de politie in veel meer gevallen (88 procent) juist wordt bevestigd."


https://nos.nl/artikel/2225367-rijbewij ... nomen.html

... enig rekenwerk leert dat als 88% juist is geconcludeerd en 229 fouten werden gemaakt, dat er dan totaal bijna 2000 mensen per jaar tegen hun zin, maar op medische of psychische indicatie hun rijbewijs kwijtraken, waarvan 1700 niet aanvechtbaar. Jij beweert dus, dat je die 1700 ouderen direkt zou kunnen helpen, met een beroep op EVRM ?

Citaat:
Problematisch is reeds de vereiste van passendheid; weliswaar zal een dergelijk verbod ervoor zorgen dat tijdens de door het openbaar gezag aangewezen spitsuren de uitstoot van schadelijke stoffen zal worden verminderd, maar wat als door een dergelijke maatregel de spitsuren feitelijk worden verplaatst? Van een vermindering van de totale uitstoot van schadelijke stoffen alsook de frequentie van hoge concentratie zal dan niets terechtkomen. Maar onderstellende dat het bepleitte verbond wel degelijk passend is, dan strandt het voorstel in verband met de vereiste van subsidiariteit: de uitstoot van schadelijke gassen alsmede congestie kunnen op een andere, minder ingrijpende - en wellicht succesvollere - wijze worden tegengegaan.

Dat laatste mag je onderbouwen. Overigens in mijn voorstel zijn electrische voertuigen uiteraard vrijgesteld van beperkingen :)

En het is niet zo dat je helemaal niks meer mag of zo. De spitsuren worden gespreid, althans in Bejing werkt dat zo. Er zit een uur tussen de even en oneven nummerborden. Ik heb dit verhaal van een vakantieganger overigens. De term is Road space rationing.

https://en.wikipedia.org/wiki/Road_space_rationing

Citaat:
Einstein schreef:
Grotesk ? eventjes ? :hum: Dit lijkt op baedekers drogreden, dat door de Nederlandse bijdrage de zeespiegel maximaal 2 centimeter kan dalen :gniffel: Waarom zouden we verkeer en vervoer vrij moeten spelen van CO2 maatregelen ? Vergelijk openbaar vervoer en overig wegverkeer, (RO/CLO - indicatoren)


De stelling over de Nederlandse bijdrage aan de zeespiegelstijging mag einstein onderbouwen. Overigens is onjuist dat automobiliteit vrijgesteld van allerhande maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het klimaat; sedert jaar en dag hebben autorijders - terecht - van doen met accijnsheffing.

Ahh die stelling.. moet je baedeker vragen PG, die is niet van mij :luidlachen: en wat betreft die accijnzen, you ain't seen nothing yet. En de basisprijs van de brandstoffen zal ook gaan stijgen.

Citaat:
Einstein schreef:
Tuurlijk. Daarom moet het ook die kant op, of we moeten over op OV. Maar daarvoor zul je de dames en heren wel incentives moeten geven. Anders blijft men gewoon in pruttelmobielen rondtuffen :)


Stimuleringsmaatregelen ter vermindering van het energieverbruik alsmede verduurzaming van de energievoorziening - bepleit door ondergetekende - hebben evenwel een ander karakter van verboden - bepleit door einstein.

Ik verwacht dat er meer nodig zal zijn. Jij staat je erop voor dat je een dertiger/veertiger bent.. ik ben iets ouder en ik weet niet of ik het mee zal maken, maar er is uiteindelijk, bij echte schaarste van fossiel, meer dan één soort maatregel nodig. Sommige maatregelen gaan nu eenmaal ten koste van wat wij nu voelen als "vrijheden". Beperken van het verkeer is een vorm van beperken van de vrijheid. Dus je moet na half acht bij een oneven nummerbord en voor half acht met een even nummerbord. Of je vraagt een van de twee aan.. en de stad deelt vergunningen uit. Whatever. ergens zit een grens wat een stad, of een stedelijke regio, aan individueel, zelfstandig autoverkeer kan behappen. Dat is macro. En micro is onze vrijheid. Want die individuele automobilist wil in zijn auto kunnen stappen wanneer hij/zij wil. Dat is nu. Maar als dat niet werkt.. of een gevaar is voor de volksgezondheid.. dan moet je wat. Of je mag iets niet.. allemaal tegelijk.. en ja ook werkgevers zullen zich moeten aanpassen. Of briefjes regelen.. etc. Als het echt urgent is dan is er altijd wel een mouw aan te passen.

Citaat:
Einstein schreef:
We blijven het oneens hierover. Ik denk niet, dat voor beperking van (auto-)verkeer de grondwet hoeft te worden aangepast.


Nee, voor een verbod op automobiliteit is vereist een wijziging danwel afschaffing van artikel 1 van het aanvullend protocol op het EVRM.

Ik wens je veel succes met die 1700 naar automobiliteit snakkende ouderen, zie boven.

Citaat:
Einstein schreef:
Mwa.. tien autoloze zondagen toegerekend aan 2 jaar zet geen zoden aan de dijk, qua energiegebruik.. zondag is ook geen werkdag. Het doel van de maatregelen in de jaren 70 was ook niet energiebesparing, of beperking van emissies ! Niemand lette in die tijd nog op het brandstofgebruik van auto's ! De autoloze zondagen werden opgelegd, omdat van staatswege was besloten, dat men minder noodvoorraden wilde inzetten. De bedoeling was, om de steun aan Israel zo lang mogelijk te kunnen volhouden en de Arabische boycot uit te zingen.


Het minder inzetten van noodvoorraden kan louter worden bereikt met het reduceren van het energieverbruik.

Yep. Dat kwam daarna op. Ook het bewustzijn, dat we van allerlei onfrisse regimes afhankelijk zijn, voor onze energie..

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Geplaatst: do jan 10, 2019 8:39 pm 

Reacties: 274
Bekeken: 16133


Biertje schreef:
Joyce schreef:
Juist, vreemd genoeg hoor/lees je bijna niemand, ook niet op dit forum, iets zeggen over de
idioot snelle groei van de wereldbevolking.

Mede daarom worden oerwouden gekapt, wilde dieren worden uit hun habitat gedreven,
mensen rukken overal op, dat is naar mijn mening het allergrootste probleem op deze aardbol.

Geef de mensen in vooral Afrika, India enz. voorlichting, deel gratis condooms uit in plaats van
ontwikkelingshulp aan dictators geven.

Zonder bomen komen er steeds meer overstromingen want het regenwater glijdt zonder wortels
die het water tegen houdt snel naar beneden en neemt modder mee, de CO2 opname van bomen
wordt verwoest, kortom dat is de grote boosdoener.
De gevolgen van onveilige sex zijn bekend. Het is gewoon de cultuur/

Dat is allemaal erg kort door de bocht en afschuiven/jijbakken. We zullen ook zelf aan de bak moeten :)

1. Arme landen zijn niet de oorzaak van de CO-2 toename en de klimaatverandering.
2. Niet Afrikanen, maar de nieuwe rechtse regering van Brazilie kapt de regenwouden !
3. Afrikanen hebben straks het meeste last van de temperatuurstijging..
4. We leven niet meer in 1860. Bevolkingsstijging heeft meer oorzaken dan "de cultuur".

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Geplaatst: wo jan 09, 2019 11:50 pm 

Reacties: 274
Bekeken: 16133


Biertje schreef:
Einstein schreef:
P-G schreef:


In de Republiek Singapore worden verscheidene mensenrechten met handen en voeten getreden en is feitelijk en praktisch sprake van een dictatuur. Dus nee, de Republiek Singapore is allesbehalve een democratische rechtsstaat.

Rechtvaardigheid verlangt dat geen enkel grondrecht illusionair van karakter wordt. En nee, grondrechten zijn niet absoluut en hebben evenmin een ongebreidelde reikwijdte. Vooropgesteld dient echter te worden dat overheidsingrijpen louter te rechtvaardigen is ingeval van bescherming van een gerechtvaardigd belang - men denke aan de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de openbare orde -, waarbij de te nemen maatregelen de toetsing aan passend, subsidiariteit en proportionaliteit doorstaan.

Singapore is geen democratie, maar dat wil nog niet zeggen, dat alle maatregelen die in zo'n land worden genomen, ongrondwettelijk zijn. In zo'n miljoenenstad moeten ze het autoverkeer wel rantsoeneren onder bepaalde weersomstandigheden.. anders loopt het uit de hand met de smog. Dit kunnen we in Nederland óók krijgen, wanneer het autoverkeer doorgroeit.

Uiteraard, je kunt niet willekeurig wettelijke maatregelen gaan nemen. Proportionaliteit is momenteel de discussie en dat moet ook eerlijk worden bekeken. Passend is het, zie Urgenda. En wie het precies moet uitvoeren (subsidiariteit) is nog niet zo duidelijk, want de concrete maatregelen moeten nog worden genomen. Daar hebben we ook voor getekend.. Parijs.. Katowice..

Citaat:
Ondergetekende trekt niet in twijfel de causaliteit tussen enerzijds de toename van koolstofdioxide in de atmosfeer enerzijds en klimaatsverandering met alle gevolgen van dien anderzijds. Evenmin wordt in twijfel getrokken de invloed van de mens op de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer. Het evenwel grotesk dat het verbieden van automobiliteit - nota bene louter tijdens de spitsuren - in Nederland de zeespiegelstijging eventjes een halt wordt toegeroepen.

Grotesk ? eventjes ? :hum: Dit lijkt op baedekers drogreden, dat door de Nederlandse bijdrage de zeespiegel maximaal 2 centimeter kan dalen :gniffel: Waarom zouden we verkeer en vervoer vrij moeten spelen van CO2 maatregelen ? Vergelijk openbaar vervoer en overig wegverkeer, (RO/CLO - indicatoren)

Citaat:
Voorts komt bovenstaand argument te vervallen ingeval van een verduurzaming van het wagenpark. Het gebruik van een verbrandingsmotor in combinatie een andere energiedrager dan waterstof gaat inherent samen met de uitstoot van gassen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid, het milieu en het klimaat. Een verbrandingsmotor is namelijk weinig efficiënt; waar Mercedes-Benz met haar Formule 1-krachtbron meer dan vijftig procent van de toegediende energie weet om te zetten in aandrijving, is dat bij de motoren in reguliere straatauto's niet hoger dan dertig procent. Vergelijk dat eens met de zevenennegentig procent bij de immer elektrische en emissievrije auto's van Rimac Automobili!

Tuurlijk. Daarom moet het ook die kant op, of we moeten over op OV. Maar daarvoor zul je de dames en heren wel incentives moeten geven. Anders blijft men gewoon in pruttelmobielen rondtuffen :)

Citaat:
Om het energieverbruik te reduceren en te verduurzamen moet niet worden gegrepen naar maatregelen die grondrechten illusionair maken of louter leiden tot een verplaatsing van schadelijke activiteiten.

We blijven het oneens hierover. Ik denk niet, dat voor beperking van (auto-)verkeer de grondwet hoeft te worden aangepast. De autoloze zondagen die er na 1999 zijn geweest werden opgezet door steden, dus op lokaal niveau. Geen probleem. Den Uyl regeerde tijdens de oliecrisis van 1973. In Nederland was er indertijd geen grondwetsartikel, wat tegen de autoloze zondag kon worden ingebracht. Anders was de oppositie daar wel mee gekomen, om de regering in de problemen te brengen ! De VVD was na 1973 tegen alle voorstellen, om een autoloze zondag in te voeren (1997, 2013)

Citaat:
Zoals de autoloze zondagen in de jaren zeventig niet leidde tot een vermindering van het energieverbruik - men reeds gewoon op zater- of maandagen in plaats van zondagen - zal bij een verbod op automobiliteit tijdens de spitsuren tot eenzelfde desillusie leiden.

Mwa.. tien autoloze zondagen toegerekend aan 2 jaar zet geen zoden aan de dijk, qua energiegebruik.. zondag is ook geen werkdag. Het doel van de maatregelen in de jaren 70 was ook niet energiebesparing, of beperking van emissies ! Niemand lette in die tijd nog op het brandstofgebruik van auto's ! De autoloze zondagen werden opgelegd, omdat van staatswege was besloten, dat men minder noodvoorraden wilde inzetten. De bedoeling was, om de steun aan Israel zo lang mogelijk te kunnen volhouden en de Arabische boycot uit te zingen.

Citaat:
Beter kan gegrepen worden naar fiscale of daarmee vergelijkbare maatregelen, zoals het verhogen van de accijnzen en het invoeren van een congestieheffing.

Het één sluit het ander niet uit, lijkt mij ! Er moet meer gebeuren, anders blijft iedereen naar elkaar wijzen... en wordt het Katowice rulebook een illusie.

Accijnzen zekers.. Vergelijk het pruttelmobilisme gerust met een rookverslaving.. zachte heelmeesters gaan echt niet helpen.
Zondag is voor de mensen in de logistiek, zorg, transport, energie en weet ik veel wat gewoon een werkdag. De autoloze zondag werd een succes omdat je wel een verdomd goede reden moest hebben om op zondag te gaan rijden. Maar wat het meeste effect heeft veroorzaakt was niet de autoloze zondag maar dat brandstof op de bon ging.at lokte trouwens ook levensgevaarlijke acties uit zoals brandstof hamsteren.
De autoloze zondag die linkse partijen in Amsterdam houden heeft niets met brandstofbesparing te maken.
Daarnaast is de auto een enorme melkkoe waar de schatkist niet zonder kan.

Dat laatste bedoel ik.. die auto is misschien nog lastiger te beinvloeden dan de sigaret ! De overheid zit in een spagaat, met verantwoordeijkheid voor infrastructuur. In elk geval.. zullen we m.i. moeten afkicken van de verbrandingsmotor..

Natuurlijk is (was) de autoloze zondag een linkse hobby ! Maar ook best gezellig hoor :) lekker stil.. en veiliger voor kinderen op straat.. Voor herhaling vatbaar wat mij betreft :)

En het afkicken van de auto hoeft niet cold turkey he. Electrisch rijden zou 50-70 jaar kunnen overbruggen. En dan moet die kernfusie echt werken.. anders komt ook het electro-automobilisme een keer ten einde. De "automobiel" is 700-1200 kilo metaal om een mens, meestal 1 mens, niet zelden over fietsbare afstanden te vervoeren. De auto is een van de minst effectieve en minst duurzame objecten, die wij vorige eeuw hebben geproduceerd.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Geplaatst: wo jan 09, 2019 6:16 pm 

Reacties: 274
Bekeken: 16133


P-G schreef:
Einstein schreef:
P-G schreef:
Er bestaat geen causaal verband tussen enerzijds tijd danwel locatie en anderzijds rechtsvaardigheid. Een verwijzing van Einstein naar de kennelijke praktijk in de Republiek Singapore en de Volksrepubliek China kan dan ook een inbreuk op grondrechten niet rechtvaardigen. Voornoemde staten zijn overigens op generlei wijze te kwalificeren als een rechtsstaat.

Wat bedoel je met rechtsvaardigheid ? Grondrechten ? welke ? er is misschien een grondrecht om een pruttelmobiel onvervreemdbaar te mogen bezitten, maar er is geen grondrecht, om jezelf op de openbare weg te begeven met een pruttelmobiel. Wanneer jouw redenering zou kloppen, dan was het voor de staat onmogelijk om een wegenverkeerswet op te tuigen. Wat ik duidelijk probeerde te maken, is dat een overheid wel degelijk de bevoegdheid heeft, om verkeer - in het algemeen - aan banden te leggen ! Ik zie ook niet, waarom de overheid van de republiek Singapore geen rechtsstaat zou zijn ? Met China ligt het misschien anders, maar Singapore heeft voor zover ik weet gewoon een Angelsaksische grondwet en rechtssysteem.


In de Republiek Singapore worden verscheidene mensenrechten met handen en voeten getreden en is feitelijk en praktisch sprake van een dictatuur. Dus nee, de Republiek Singapore is allesbehalve een democratische rechtsstaat.

Rechtvaardigheid verlangt dat geen enkel grondrecht illusionair van karakter wordt. En nee, grondrechten zijn niet absoluut en hebben evenmin een ongebreidelde reikwijdte. Vooropgesteld dient echter te worden dat overheidsingrijpen louter te rechtvaardigen is ingeval van bescherming van een gerechtvaardigd belang - men denke aan de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de openbare orde -, waarbij de te nemen maatregelen de toetsing aan passend, subsidiariteit en proportionaliteit doorstaan.

Singapore is geen democratie, maar dat wil nog niet zeggen, dat alle maatregelen die in zo'n land worden genomen, ongrondwettelijk zijn. In zo'n miljoenenstad moeten ze het autoverkeer wel rantsoeneren onder bepaalde weersomstandigheden.. anders loopt het uit de hand met de smog. Dit kunnen we in Nederland óók krijgen, wanneer het autoverkeer doorgroeit.

Uiteraard, je kunt niet willekeurig wettelijke maatregelen gaan nemen. Proportionaliteit is momenteel de discussie en dat moet ook eerlijk worden bekeken. Passend is het, zie Urgenda. En wie het precies moet uitvoeren (subsidiariteit) is nog niet zo duidelijk, want de concrete maatregelen moeten nog worden genomen. Daar hebben we ook voor getekend.. Parijs.. Katowice..

Citaat:
Einstein schreef:
De associatie met georgisme (of geoisme) klopt ook niet, misschien zette mijn formulering je op het verkeerde been. Mijn argument heeft niet zozeer te maken met het eigendom van de lucht of het land, wat een geoistisch argument zou zijn.. mijn argument had te maken met het begrip Openbare Ruimte. De lucht maakt daar deel van het beheer uit.. en de overheid is verantwoordelijk voor de volksgezondheid ! Gaat er iets mis met een raffinaderij nabij Rotterdam, dan is de overheid bevoegd, om 20-40 kilometer in de omtrek wegen af te sluiten, teneinde burgers te beschermen. Zie ook de recente urgenda-zaak. De consequenties van de CO2 toename zijn zo gevaarlijk voor Nederland, i.h.b. de bewoners van de randstad (!), dat beperkende maatregelen op basis van openbare veiligheid zouden kunnen worden genomen.


Ondergetekende trekt niet in twijfel de causaliteit tussen enerzijds de toename van koolstofdioxide in de atmosfeer enerzijds en klimaatsverandering met alle gevolgen van dien anderzijds. Evenmin wordt in twijfel getrokken de invloed van de mens op de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer. Het evenwel grotesk dat het verbieden van automobiliteit - nota bene louter tijdens de spitsuren - in Nederland de zeespiegelstijging eventjes een halt wordt toegeroepen.

Grotesk ? eventjes ? :hum: Dit lijkt op baedekers drogreden, dat door de Nederlandse bijdrage de zeespiegel maximaal 2 centimeter kan dalen :gniffel: Waarom zouden we verkeer en vervoer vrij moeten spelen van CO2 maatregelen ? Vergelijk openbaar vervoer en overig wegverkeer, (RO/CLO - indicatoren)

Citaat:
Voorts komt bovenstaand argument te vervallen ingeval van een verduurzaming van het wagenpark. Het gebruik van een verbrandingsmotor in combinatie een andere energiedrager dan waterstof gaat inherent samen met de uitstoot van gassen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid, het milieu en het klimaat. Een verbrandingsmotor is namelijk weinig efficiënt; waar Mercedes-Benz met haar Formule 1-krachtbron meer dan vijftig procent van de toegediende energie weet om te zetten in aandrijving, is dat bij de motoren in reguliere straatauto's niet hoger dan dertig procent. Vergelijk dat eens met de zevenennegentig procent bij de immer elektrische en emissievrije auto's van Rimac Automobili!

Tuurlijk. Daarom moet het ook die kant op, of we moeten over op OV. Maar daarvoor zul je de dames en heren wel incentives moeten geven. Anders blijft men gewoon in pruttelmobielen rondtuffen :)

Citaat:
Om het energieverbruik te reduceren en te verduurzamen moet niet worden gegrepen naar maatregelen die grondrechten illusionair maken of louter leiden tot een verplaatsing van schadelijke activiteiten.

We blijven het oneens hierover. Ik denk niet, dat voor beperking van (auto-)verkeer de grondwet hoeft te worden aangepast. De autoloze zondagen die er na 1999 zijn geweest werden opgezet door steden, dus op lokaal niveau. Geen probleem. Den Uyl regeerde tijdens de oliecrisis van 1973. In Nederland was er indertijd geen grondwetsartikel, wat tegen de autoloze zondag kon worden ingebracht. Anders was de oppositie daar wel mee gekomen, om de regering in de problemen te brengen ! De VVD was na 1973 tegen alle voorstellen, om een autoloze zondag in te voeren (1997, 2013)

Citaat:
Zoals de autoloze zondagen in de jaren zeventig niet leidde tot een vermindering van het energieverbruik - men reeds gewoon op zater- of maandagen in plaats van zondagen - zal bij een verbod op automobiliteit tijdens de spitsuren tot eenzelfde desillusie leiden.

Mwa.. tien autoloze zondagen toegerekend aan 2 jaar zet geen zoden aan de dijk, qua energiegebruik.. zondag is ook geen werkdag. Het doel van de maatregelen in de jaren 70 was ook niet energiebesparing, of beperking van emissies ! Niemand lette in die tijd nog op het brandstofgebruik van auto's ! De autoloze zondagen werden opgelegd, omdat van staatswege was besloten, dat men minder noodvoorraden wilde inzetten. De bedoeling was, om de steun aan Israel zo lang mogelijk te kunnen volhouden en de Arabische boycot uit te zingen.

Citaat:
Beter kan gegrepen worden naar fiscale of daarmee vergelijkbare maatregelen, zoals het verhogen van de accijnzen en het invoeren van een congestieheffing.

Het één sluit het ander niet uit, lijkt mij ! Er moet meer gebeuren, anders blijft iedereen naar elkaar wijzen... en wordt het Katowice rulebook een illusie.

Accijnzen zekers.. Vergelijk het pruttelmobilisme gerust met een rookverslaving.. zachte heelmeesters gaan echt niet helpen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Geplaatst: ma dec 31, 2018 4:56 pm 

Reacties: 274
Bekeken: 16133


P-G schreef:
Einstein schreef:
P-G schreef:
Met oog op het eigendomsrecht - een klassiek grondrecht - alsmede de bevordering van voldoende werkgelegenheid en voldoende woongelegenheid - twee sociale grondrechten - is het bovenstaande onaanvaardbaar.

De snelwegen waren op bepaalde zondagen in 1973 echt wel off limits voor auto's.. als je het juridisch wilt bekijken is ook de lucht een element in deze: een recht om de lucht te belasten met vervuiling is blijkbaar impliciet toegewezen aan de eigenaar van het motorvoertuig. Maar de lucht is openbaar domein en de overheid heeft daarover iets te vertellen. De regering van Singapore en China kunnen daarover meepraten: de soms noodzakelijke maatregelen tegen autoverkeer in verband met smog zijn niet aan te vechten met eigendomsrecht.


Er bestaat geen causaal verband tussen enerzijds tijd danwel locatie en anderzijds rechtsvaardigheid. Een verwijzing van Einstein naar de kennelijke praktijk in de Republiek Singapore en de Volksrepubliek China kan dan ook een inbreuk op grondrechten niet rechtvaardigen. Voornoemde staten zijn overigens op generlei wijze te kwalificeren als een rechtsstaat.

Wat bedoel je met rechtsvaardigheid ? Grondrechten ? welke ? er is misschien een grondrecht om een pruttelmobiel onvervreemdbaar te mogen bezitten, maar er is geen grondrecht, om jezelf op de openbare weg te begeven met een pruttelmobiel. Wanneer jouw redenering zou kloppen, dan was het voor de staat onmogelijk om een wegenverkeerswet op te tuigen. Wat ik duidelijk probeerde te maken, is dat een overheid wel degelijk de bevoegdheid heeft, om verkeer - in het algemeen - aan banden te leggen ! Ik zie ook niet, waarom de overheid van de republiek Singapore geen rechtsstaat zou zijn ? Met China ligt het misschien anders, maar Singapore heeft voor zover ik weet gewoon een Angelsaksische grondwet en rechtssysteem.

Citaat:
Ook zijn geoïstisch argument

De associatie met georgisme (of geoisme) klopt ook niet, misschien zette mijn formulering je op het verkeerde been. Mijn argument heeft niet zozeer te maken met het eigendom van de lucht of het land, wat een geoistisch argument zou zijn.. mijn argument had te maken met het begrip Openbare Ruimte. De lucht maakt daar deel van het beheer uit.. en de overheid is verantwoordelijk voor de volksgezondheid ! Gaat er iets mis met een raffinaderij nabij Rotterdam, dan is de overheid bevoegd, om 20-40 kilometer in de omtrek wegen af te sluiten, teneinde burgers te beschermen. Zie ook de recente urgenda-zaak. De consequenties van de CO2 toename zijn zo gevaarlijk voor Nederland, i.h.b. de bewoners van de randstad (!), dat beperkende maatregelen op basis van openbare veiligheid zouden kunnen worden genomen.

Citaat:
terzake de luchtvervuiling kan een door Einstein bepleit verbod op autorijden tijdens de spitsuren niet rechtvaardigen; het gebruik van een voertuig met een verbrandingsmotor gaat te allen tijde en niet louter tijdens de spits samen met luchtvervuiling.

Tijdens de spits is het vervuilingsprobleem erger, dat kan elke natuurkundige jou uitleggen. Heeft iets te maken met concentraties.. en bij de CO2 uitstoot is het probleem in de spits ook erger, doordat filevorming onregelmatig rijden en daarmee ineffectief brandstofgebruik in de hand werkt.

En ja wat betreft de pruttelmobiel zou het zomaar kunnen zijn, dat we de komende 20 jaar een keer een maatregel krijgen, die pruttelmobielen weert van de openbare weg. Dat kunnen we met oldtimers en stints ook doen.. dus..

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Geplaatst: za dec 29, 2018 2:27 am 

Reacties: 274
Bekeken: 16133


Je blijft een beetje in de ontkenningsfase steken, biertje..

Ik denk dat je te pessimistisch bent wat betreft de elite. Die is zeer mode-gevoelig. Ook de elite (vooral de elite !) zal voor de beeldvorming willen vermijden, wat niet meer sociaal aanvaardbaar is. Stoppen met roken.. Electrisch rijden... en misschien staat zelfs die auto uiteindelijk aan de kant.. en wordt het een electrische fiets. Zo ver hoeft de elite niet.

NIET meer autorijden
NIET meer vakantievliegen
NIET meer fossiel opstoken

Over meebetalen door het bedrijfsleven zijn we het eens. We willen allemaal ons werk houden.. werkgevers moeten het dus gewoon faciliteren. Uiteindelijk bespaart het kosten. Nu betalen ze een reiskostenvergoeding, straks een bijdrage in de benodigde OV-investeringen.

Automobiel ? Kill your darlings, het roer moet om !

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Geplaatst: do dec 27, 2018 10:59 pm 

Reacties: 274
Bekeken: 16133


P-G schreef:
Einstein schreef:
Enzo501 schreef:

Tijd voor een flinke crisis, dat lost voor een flink deel het fileprobleem op. Vervelend al die mensen dag in dag uit op weg naar hun werk.
Een flinke asteroide, ook gunstig voor de beperking van het woon-werk verkeer :smdb:: vervelend van alle verwoestingen..

Wat als we het woon-werk verkeer per persoon per tijdseenheid drastisch zouden beperken ? Spitsuur is het probleem..

Laat de auto eens thuis. Ik zie geen beer op de weg voor verplicht OV-gebruik tussen ca 6:30 en ca 8:30

Heb je aantoonbaar een probleem, vraag maar om een ontheffing


Met oog op het eigendomsrecht - een klassiek grondrecht - alsmede de bevordering van voldoende werkgelegenheid en voldoende woongelegenheid - twee sociale grondrechten - is het bovenstaande onaanvaardbaar.

De snelwegen waren op bepaalde zondagen in 1973 echt wel off limits voor auto's.. als je het juridisch wilt bekijken is ook de lucht een element in deze: een recht om de lucht te belasten met vervuiling is blijkbaar impliciet toegewezen aan de eigenaar van het motorvoertuig. Maar de lucht is openbaar domein en de overheid heeft daarover iets te vertellen. De regering van Singapore en China kunnen daarover meepraten: de soms noodzakelijke maatregelen tegen autoverkeer in verband met smog zijn niet aan te vechten met eigendomsrecht. Wat betreft die sociale grondrechten, mijn rode hart breekt dat ik maatregelen moet verdedigen die de welvaart en het welzijn der arbeidersklasse niet zullen dienen, PG.. maar ik ben ervan overtuigd, dat drastische maatregelen NU nodig zijn. Vandaar mijn voorstel. En Raya kom me niet met jijbakken over het bedrijfsleven mot ook betalen.. want het bedrijfsleven zal verplicht worden, om zich aan te passen aan een ander soort woon-werk verkeer. Gedwongen verhuizing van bepaalde bedrijven - nu aan de snelweg - en een verplichte bijdrage aan geboden OV-faciliteiten door werkgevers is wat mij betreft geen taboe. We zullen m.i. op termijn moeten afkicken van de automobiliteit.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Na 2000 hebben politici en ambtenaren zitten slapen.

Geplaatst: do dec 27, 2018 10:03 pm 

Reacties: 274
Bekeken: 16133


Enzo501 schreef:
Biertje schreef:
Stel je nou eens voor dat we dagenlang sneeuw of ijzel hadden, wat zou dat doen met de files?

https://www.ad.nl/binnenland/dramatisch ... ~a0c00111/

Tijd voor een flinke crisis, dat lost voor een flink deel het fileprobleem op. Vervelend al die mensen dag in dag uit op weg naar hun werk.
Een flinke asteroide, ook gunstig voor de beperking van het woon-werk verkeer :smdb:: vervelend van alle verwoestingen..

Wat als we het woon-werk verkeer per persoon per tijdseenheid drastisch zouden beperken ? Spitsuur is het probleem..

Laat de auto eens thuis. Ik zie geen beer op de weg voor verplicht OV-gebruik tussen ca 6:30 en ca 8:30

Heb je aantoonbaar een probleem, vraag maar om een ontheffing
Sorteer op:  
Pagina 1 van 1 [ Er voldeden 10 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling