Het is nu di dec 07, 2021 8:20 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 231 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: za dec 04, 2021 11:26 am 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Rightnow schreef:
De reden dat ik destijds niet in de plaatselijke "Herenboeren" ben gestapt, was het extreme zich afzetten tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Vreemd natuurlijk want ik gebruik wel vaak biologische producten maar toch heb ik altijd gedacht: sodomieter op met jullie verpolitiekte chemofobie, er waait altijd een toefje Roundup vanaf buurman's perceel naar je onbespoten bio-akker!

Volgens mij moet er enig verschil worden gemaakt tussen de beleving van "biologisch" door misleide consumenten, en de praktische ervaring van boeren die het praktizeren en die dan kunnen aangeven wat er voor hun gevoel, kennis en ervaring mogelijk is en onmogelijk voor hun akkers, gewassen, dieren.

Biologische productie en alle andere soorten landbouw daar moeten boeren zelf de leiding nemen en houden, en met ons in gesprek gaan. Voorziening met goed voedsel, onafhankelijk van China of de VS, en onafhankelijk van megalomane multinationals, daar voel ik voor, en dat kan met of zonder kunstmest en synthetische bestrijdingsmiddelen.
Waarom zou je het niet doen, niets mooier toch dan afhankelijk zijn? Herenboeren de vlinderstrik: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurg ... kse-polder

De grond blijft eigendom van de gemeente, maar Natuurmonumenten heeft de grond voor 30 jaar in erfpacht. Beide partijen willen daar natuur en recreatie ontwikkelen in het bestaande polderlandschap. Het was voor ons als coöperatie moeilijk om geschikte landbouwgrond te vinden in Rotterdam. Maar toen wij in contact kwamen met Natuurmonumenten bleken we een goede match.Over het waaien van een toefje Roundup of een ander middel maak ik mij minder zorgen, omdat ik hier in de buurt boeren met het onderstaande aan het werk zie: Precisiespuiten: nauwkeurigheid heeft een prijskaartje
https://www.proeftuinprecisielandbouw.n ... jskaartje/

Die boeren maken zich dan weer meer zorgen over de plagen die overwaaien van de biologische akker. En zo draaien we in kringetjes en komen geen stap vooruit.

Een paar jaar geleden verbaasde ik mij over boeren die vertrokken uit dit 'gaaf' land, maar steeds vaker krijg ik er begrip voor. Niet dat elders de gebraden haantjes ze dan in de mond vliegen, maar wel verlost van veel druk, weg van het gevecht om de ruimte vol regels en wensen.

Wensen die ze ook op hun bord krijgen: LTO: stop verdere achteruitgang boereninkomen in NSP
https://www.lto.nl/lto-stop-verdere-ach ... en-in-nsp/

Na vier jaar praten over verdienvermogen, wordt het enige concrete instrument dat inkomens in de land- en tuinbouw stabiel kan houden in stappen met 30% verminderd.Missie geslaagd voor menig natuurclub, met als resultaat dat nog meer gemiddelde familiebedrijven verdwijnen. Het GLB....het duizend dingen doekje voor maatschappelijke opgaven.

's Avonds kijkend naar de sterrenhemel.....herstel: kijkend naar een hemel vol rooie lampen, denk ik weleens 'wat kan je je toch als land in de nesten werken', of 'wees eerlijk en vertel het werkelijke plan'.

Nederland heeft de ‘stikstofcrisis’ helemaal aan zichzelf te danken
https://www.wyniasweek.nl/nederland-hee ... te-danken/

Wil de EU die ‘schrale’ natuur beschermen door harde stikstofeisen te tellen?
Welnee. Europa stelt geen eisen aan de stikstofdepositie, dat doet Nederland zelf. We zijn slechts verplicht te voldoen aan de Habitat-richtlijn, die stelt dat we in de Natura2000 gebieden moeten streven naar een ‘gunstige staat van instandhouding’. Daar wordt nota bene niet eens een termijn voor genoemd.

Het is ook juridisch onduidelijk, of dit gaat over alle dier- en plantensoorten in zo’n gebied, of alleen de soorten die oorspronkelijk de reden waren om het als Natura2000-gebied aan te wijzen. EU-landen interpreteren dit heel verschillend.

Stikstof is maar één van de factoren die meespelen bij die ‘gunstige staat van instandhouding’, en meestal is onbekend welke invloed dit heeft. Sommige Natura2000-gebieden blijken in de praktijk niet of nauwelijks last van te hebben van die ‘overbelasting’ met stikstof. Al in 2019, in het rapport Stikstof in Perspectief, hekelde het Planbureau voor de Leefomgeving deze obsessie met Kritische Depositiewaardes.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: vr dec 03, 2021 10:43 am 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Boersen: Het leren van elkaar, respect hebben voor elkaars ideeën en tegelijk tot een oplossing móeten komen draagt wat mij betreft bij aan een genuanceerde blik.

De ene Herenboer is de andere niet, maar bij het onderstaande moet ik steeds denken aan het communistisch bolwerk in mijn provincie, gekweekt door boeren met een vlinderstrik.

GroenLinks: Motie nieuwe grondpolitiek: Overwegende, dat eigendom van de (agrarische) grond ons helpt de oplossingen dichterbij te brengen. Verdienvermogen van de boer kan worden verbeterd als de grond word gekocht door de overheid.

Verkleinde Afbeelding
Verkleinde afbeelding. Klik om te vergroten.


Bosoppervlakte in Nederland verder afgenomen
https://dvhn.nl/binnenland/Bosoppervlak ... 04453.html

De bosoppervlakte in Nederland is in de afgelopen vier jaar met 1925 hectare (0,5 procent) verder afgenomen. Dat komt naar voren uit een analyse van Wageningen Environmental Research (WENR), die is gepubliceerd in het vakblad Natuur, Bos en Landschap. De onderzoekers constateren dat vooral de aanplant van nieuw bos achterblijft. In de afgelopen vijftig jaar is niet eerder zo weinig bos aangeplant.

Sinds 1970 nam de hoeveelheid bos tientallen jaren toe, maar sinds 2013 was een sterke daling te zien. "Dit heeft veel ogen geopend," zegt Mart-Jan Schelhaas, bosecoloog bij Wageningen Environmental Research. "In de afgelopen vier jaar is geprobeerd om deze trend om te buigen. Dat is deels gelukt, maar over de afgelopen vier jaar zien we nog steeds netto-ontbossing in Nederland. Het huidige bosoppervlakte van 363.801 hectare is vergelijkbaar met het niveau van 1990."

Ontbossing wordt veroorzaakt door veranderingen in landgebruik. Schelhaas legt uit dat bomen worden weggehaald om bijvoorbeeld open natuur te creëren, zoals heidelandschappen, maar ook voor het aanleggen van woonwijken en het verbreden van wegen. "Dit is anders dan bij bomenkap voor houtproductie of ziektes, zoals essentaksterfte. Dit bos blijft als zodanig bestaan, omdat er op dezelfde plek nieuw bos voor terug groeit."Leve de natuur, weg met het bos?
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/227507 ... et-het-bos

Geen herplant nodig
Bomen moeten daarvoor plaatsmaken. En dat is definitief, want de gekapte bomen hoeven volgens Natura2000 niet op een andere plek gecompenseerd te worden. Want het bos wordt omgevormd naar een andere vorm van natuur, dat maakt herplant overbodig.

Op diverse plekken in Nederland merken natuurliefhebbers daar de consequenties van. Bossen verdwijnen, kale vlaktes en bebouwing verschijnen.Op naar een nieuwe grondpolitiek, terwijl nieuwe natuur en bos met elkaar blijft botsen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: vr dec 03, 2021 9:48 am 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Dat plastic wordt gebruikt om verspilling tegen te gaan, te lezen in onderstaand artikel.

De waarheid over duurzame condooms om komkommers
https://www.foodlog.nl/artikel/de-waarh ... -condooms/

Recent riep een goede Vlaamse zeilkennis van me op Facebook ‘Dit is dé reden waarom ik NIET bij Albert Heijn koop!’ met eronder een foto van verpakte komkommers en paprika’s in de schappen van een Belgisch filiaal van Albert Heijn. Het artikel dat bij de foto hoorde is van de hand van het Belgische dagblad de Morgen en bijzonder scherp van toon.

Als zeiler ken ik de ergernis als geen ander. Op zee struikel je over de ballonnen en ander drijvend plastic. De bijval op het bericht was niet van de lucht. Een paar quotes als voorbeeld: ‘Hollanders!’, ‘Bah! Aso en onwijs dom!’ en ‘Verse seizoensgroente uit de koeling is langer houdbaar dan kasgroente in high tech plastic’. Ik heb het zelf proberen uit te leggen met een verhaal over Perfotec, de techniek van minutieus kleine gaatjes gemaakt door lasers in bestaande verpakkingen waardoor de levensduur van het product substantieel wordt verlengd. Simpel gezegd: wanneer je het product luchtdicht afsluit gaat het snel achteruit, in de open lucht droogt het snel uit. De winst kan een tot 150 procent langere levensduur behelzen. Bepaald niet weinig en het leidt tot minder food waste.

Geen uitleg over komkommercondoom
Maar eigenlijk verbaas ik me niet zozeer over de techniek en ook niet over het gebruik (ook ik betwijfel of plasticgebruik in alle gevallen wel zo wijs is), maar meer over het totale gebrek aan uitleg. In geen enkele supermarkt heb ik tot heden een uitleg gezien over het komkommercondoom. Het is er gewoon. Google ‘plastic om komkommer’ en je vindt allerlei duurzaamheidssites – met én zonder kennis, enkele maandbladen die er ooit over geschreven hebben (eveneens in de varianten met én zonder kennis) en wat duistere blogs die alles gif vinden. Maar een publicatie van een supermarkt zit er niet tussen. Vreemd, want met name die partijen krijgen ervan langs als het gaat om het gebruik van Perfotec.

Beslissen vanuit relevante kennis
Albert Heijn is intern blijkbaar gestart met een project onder de naam ‘Jasjes uit’, waarin verpakkingen tegen de lamp worden gehouden met als doel minimalisatie ervan. Prima, maar zouden jullie je klant niet eerst eens uitleggen waarom er überhaupt ooit is gekozen voor deze verpakkingen? De reden is in tijden waarin ook voedselverspilling Europabreed wordt aangepakt namelijk relevant. En waardevol. Dan kun je er nog steeds voor kiezen om het hier en daar af te schaffen, maar dan vanuit relevante kennis. Dat geldt dan hopelijk ook voor jullie consumenten.

Weer beslissing op basis van sentiment?
Waar ik bang voor ben, is dat er weer een beslissing wordt genomen op basis van heersend sentiment. Gewoon om de klant het gevoel te geven dat Zaandam luistert, terwijl Zaandam heel goed weet dat de beslissing op zijn minst ten dele fout is. Milieu Centraal heeft 3 jaar geleden een onderzoek gehouden om het plastic sentiment onder consumenten te meten. 75 procent koopt liever zonder verpakking, omdat ze denken dat die overbodig is. Tsja, wanneer geen enkele supermarkt de moeite neemt om het uit te leggen, is deze uitslag niet vreemd.

Geen flauw idee waarom AH niets uitlegt
Waar komt toch die angst vandaan om de consument mee te nemen en op te voeden? Het lijkt wel de grootste Gotspe in retail denkbaar: geef je klant geen belerende kennis mee, dat wil hij absoluut niet. Hij zal je straffen door naar de concurrent te gaan. Ik geloof daar werkelijk geen bal van. Natuurlijk moet de toon juist getroffen zijn, maar De Consument is niet massaal te stom om te poepen. Dat bleek ook in de Facebook-discussie nadat ik mijn duit in het zakje deed. De toon sloeg om, er kwamen vragen en het sentiment zakte naar ‘Waarom vertelt Albert Heijn me dit niet?’ Ik moest op die laatste vraag het antwoord schuldig blijven. Ik heb werkelijk geen flauw benul waarom Albert Heijn het niet uitlegt. Probeer het eens, Albert Heijn. Je zult versteld staan. Het zou mij niet verbazen wanneer je voor de helderheid wordt beloond.


Geen uitleg en beslissen vanuit relevante kennis, hierdoor zijn niet alleen boeren slachtoffer, maar wij allemaal.

Ik doe niet mee aan een project zoals de Herenboeren, heb sinds twee jaar weer een groentetuintje. Maar net als bij de Herenboeren dit jaar veel mislukt (biologisch, zonder beschermingsmiddelen) en dan ben je blij dat de markt of de winkel er is.

Herenboer zet consument met beide benen op de grond

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/overig ... jp?ocid=st
https://www.foodlog.nl/artikel/herenboe ... -de-grond/

Efficiëntie versus verbinding
“Herenboeren is zeker niet dé toekomst voor heel het voedselsysteem”, vindt Knol. “Dat kan niet. De toekomst zal echt een combinatie van verschillende systemen zijn.” Boersen beaamt dit: “Ik word heel fel van mensen die zich afzetten tegen de gewone landbouw. Wij kunnen niet zo efficiënt zijn als grote agrarische ondernemers. Herenboeren is niet de heilige graal.” De toegevoegde waarde van kleinschalige coöperatieve bedrijven zien zij op andere gebieden. Samen voedsel verbouwen is gezond, maakt trots en schept een band. Die lagere efficiëntie moeten we dan maar voor lief nemen, suggereert Boersen.

“Als Herenboer laat ik onze leden zien, ook via Instagram, wat er allemaal bij komt kijken om voedsel te produceren.” Hij zet de consument met beide benen op de grond. “Dat vind ik het mooiste aan mijn vak”, vertelt Boersen enthousiast. “Mensen willen mee-eten met de seizoenen. Dat klinkt heel leuk, maar een winterlang kolen en penen eten komt je ook je neus uit. In maart en april is er vrijwel niets te oogsten. ‘Leuk hè, jaarrond mee-eten?’, zeg ik dan plagend tegen onze leden.”Mooi project en een nuchtere kijk op zaken. Albert Boersen, volg die man: https://twitter.com/albertboersen/statu ... 6993232906

Zojuist had ik een van de leden van Herenboeren de Vlinderstrik hier huilend op de boerderij i.v.m. een dode kip.
Persoon in kwestie heeft louter goede bedoelingen. Ik besef me echter op zulke momenten des te meer in wat voor
compleet verschillende werelden we leven.

Die werelden komen op een herenboerderij bij elkaar. Het houdt mij scherp om het dierenwelzijn zo goed mogelijk te waarborgen, maar anderzijds leert dit lid ook wat 'landbouwhuisdieren' zijn.

Het is zélfs hier volstrekt onmogelijk om geen dode dieren meer te hebben.

Op een boerderij gaat leven en dood hand in hand.

Om de mensen uit 'de andere wereld' (in mijn wereld wel activist/vegahippie/donkergroen of dergelijk genoemd) genuanceerder te laten denken over landbouw én de rol van dieren daarin is de herenboerderij een prachtige plek. Tegelijk blijft mijn blik dus ook heel breed.

Het leren van elkaar, respect hebben voor elkaars ideeën en tegelijk tot een oplossing móeten komen draagt wat mij betreft bij aan een genuanceerde blik bij een grote groep mensen over de landbouw. Daarmee is herenboeren ook in het belang van de reguliere landbouw. Vind ik dan.Vind ik ook Boersen, veel succes met dit project!!

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: do dec 02, 2021 3:50 pm 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Hume schreef:
De overheid moet niet gaan bepalen hoeveel koeien of varkens een boer houdt.
Het uitgangspunt zou moeten zijn "de vervuiler betaalt" dus de uitstoot van stikstof wordt belast
en dit zal voor alle bedrijven moeten gelden en niet alleen voor boeren.
Vandaag in Brabant nog steeds een probleem.

Artikel uit 2018 en daar heb je het verbijsterd zijn weer:

Hield provincie rapport achter tijdens boerendebat? 'Ik ben verbijsterd'
https://www.ed.nl/home/hield-provincie- ... ~a71e5f3c/

Hield het provinciebestuur vorig jaar belangrijke informatie achter toen in juli ingrijpende besluiten werden genomen over de Brabantse veehouderij? Een aantal oppositiepartijen vindt van wel en is verbijsterd.

Het gaat om een rapport over de uitstoot van stikstof door de Brabantse industrie. Die is niet goed in beeld, blijkt uit de rapportage van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht, een overlegorgaan waarvan de provincie voorzitter is.

In het rapport staat dat het mogelijk is dat veel industriële bedrijven werken zonder vergunning voor uitstoot van stikstof. Uit een steekproef bleek dat 6 van 21 bezochte bedrijven geen vergunning volgens de Natuurbeschermingswet had, terwijl ze daar wel over hadden moeten beschikken.

Maar terwijl de Brabantse veehouderij vorige zomer door Provinciale Staten flink de broekriem kreeg aangetrokken - een pijnlijk maatregelenpakket moest de stikstofuitstoot van de veeboeren flink omlaag brengen - werd het rapport over de Brabantse industrie niet openbaar gemaakt. Dat gebeurde pas afgelopen november, toen gedeputeerde Johan van den Hout er een memo over rondstuurde.
(...)
GroenLinks-Statenlid Hagar Roijackers stelde Gedeputeerde Staten toen schriftelijke vragen, vanwege het door Van den Hout 'onder de pet' houden van resultaten. De gedeputeerde stelde toen dat er in juli besluiten werden genomen over de veehouderij en niet over de industrie.Geen idee of die Van den Hout nog actief is, maar je zal zo'n kneus als stageloper in je bedrijf krijgen.....pffff.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: do dec 02, 2021 3:41 pm 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Biertje schreef:
Hume schreef:
Lies schreef:
Het is geen wonder dat men wantrouwig wordt door politiek handelen, vooral als je ziet dat groepen in de samenleving worden gebruikt, aangewezen worden als enige dader. In het geval van de klagende boeren gaat het over grondpolitiek.

Een weekend op de hei heeft niet gezorgd voor een doorbraak in de formatie, bericht van 29 september 2021. Zou de grondpolitiek er mee te maken hebben, waardoor ze nog steeds demissionair zijn?

Kabinetscrisis 1977: grondpolitiek
https://www.parlement.com/id/vh8lnhrouw ... ndpolitiek

Op 22 maart 1977 viel het kabinet-Den Uyl. Het conflict ontstond in het kabinet, maar vond zijn oorsprong in de Tweede Kamer. Door de fracties van KVP en ARP waren namelijk amendementen ingediend op wetsvoorstellen inzake de grondpolitiek.Formatie legt deken over begrotingsdebat
https://www.boerderij.nl/formatie-legt- ... tingsdebat

Laura Bromet (GroenLinks) wil weten wat de plannen van de VVD voor volgend jaar zijn. Daar kan Van Campen geen antwoord op geven. Later probeert Bromet bij Tjeerd de Groot (D66) een uitspraak te ontfutselen over eventuele krimp van de veestapel. “Eerder was u daar zo uitgesproken over, hoe is dat nu?” Maar ook De Groot kan niet bevestigen dat zijn bekende uitspraak ‘halvering van de veestapel’ ook nu een wens van D66 is. Want, de formatie.
De overheid moet niet gaan bepalen hoeveel koeien of varkens een boer houdt.
Het uitgangspunt zou moeten zijn "de vervuiler betaalt" dus de uitstoot van stikstof wordt belast
en dit zal voor alle bedrijven moeten gelden en niet alleen voor boeren.
Als ik het goed begrijp moet een boer de poep en de pies van elkaar scheiden en dat is peperduur systeem, kan een boer niet betalen. Het probleem van de overheid is werkelijk dat de ambtenaren en politici geen weet hebben wat boeren doen en wat wel en niet mogelijk is. Ze verdiepen zich niet in processen en ze willen alles aan controle onderwerpen en controleren tot 5 vijf cijfers achter de komma.
Ik denk dat het investeren het probleem bij veel boeren niet is Biertje. Maar meer de lange termijn visie bij deze investering:

Stikstofmaatregelen kostten deze boer tonnen: 'Ik ben veel te lief geweest'
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/214600/s ... ef-geweest

'Ik heb een traditioneel boerenbedrijf', zegt Boonman. 'Maar ook ik heb heel wat investeringen gedaan om de stikstofuitstoot van mijn bedrijf zoveel mogelijk te verminderen.'

Tonnen geïnvesteerd
Boonman doelt op zijn zeven zogeheten luchtwasinstallaties. 'Daarmee filter ik tachtig procent van de stikstof (in de vorm van ammoniak) en tachtig procent van het fijnstof uit de lucht. Die luchtwassers hebben mij 700.000 euro gekost. Ik had dat beter niet kunnen doen, gelet op wat ze nu weer van plan zijn. Ik ben veel te lief geweest.'Gelet op wat ze nu weer van plan zijn.....dat is het probleem voor het bedrijfsleven die wil investeren in Nederland.

En dan krijg je dit voorstel: ChristenUnie: ‘Iedere ambtenaar moet stage lopen bij boer’
https://www.ad.nl/politiek/christenunie ... ~aa37a675/

De ChristenUnie wil dat iedere beleidsambtenaar op het ministerie van Landbouw stage gaat lopen bij een boer, een natuurorganisatie of de NVWA.

Volgens de ChristenUnie schort het aan de praktijkkennis van ambtenaren op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), waar partijgenoot Carola Schouten de scepter zwaait. Daarom stelt ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis vandaag tijdens de LNV-begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer voor om alle - circa vierhonderd - beleidsambtenaren op stage te sturen.Zou voor meer ministeries moeten gelden, maar eigenlijk is treurig dat je dit moet lezen, zou niet nodig moeten zijn.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: do dec 02, 2021 12:25 pm 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Het is geen wonder dat men wantrouwig wordt door politiek handelen, vooral als je ziet dat groepen in de samenleving worden gebruikt, aangewezen worden als enige dader. In het geval van de klagende boeren gaat het over grondpolitiek.

Een weekend op de hei heeft niet gezorgd voor een doorbraak in de formatie, bericht van 29 september 2021. Zou de grondpolitiek er mee te maken hebben, waardoor ze nog steeds demissionair zijn?

Kabinetscrisis 1977: grondpolitiek
https://www.parlement.com/id/vh8lnhrouw ... ndpolitiek

Op 22 maart 1977 viel het kabinet-Den Uyl. Het conflict ontstond in het kabinet, maar vond zijn oorsprong in de Tweede Kamer. Door de fracties van KVP en ARP waren namelijk amendementen ingediend op wetsvoorstellen inzake de grondpolitiek.Formatie legt deken over begrotingsdebat
https://www.boerderij.nl/formatie-legt- ... tingsdebat

Laura Bromet (GroenLinks) wil weten wat de plannen van de VVD voor volgend jaar zijn. Daar kan Van Campen geen antwoord op geven. Later probeert Bromet bij Tjeerd de Groot (D66) een uitspraak te ontfutselen over eventuele krimp van de veestapel. “Eerder was u daar zo uitgesproken over, hoe is dat nu?” Maar ook De Groot kan niet bevestigen dat zijn bekende uitspraak ‘halvering van de veestapel’ ook nu een wens van D66 is. Want, de formatie.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: do nov 25, 2021 1:10 pm 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Tijd voor het eerlijke verhaal dus bij de complete reorganisatie van Nederland, om van de polarisatie en het geklaag af te komen. Dan weten we tenminste allemaal waar we aan toe zijn en wat ons te wachten staat.

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
https://damenlegal.com/regeling-provinc ... rgebieden/

Met daarop een reactie van ChristenUnie Statenlid Hermen Vreugdenhil op twitter:

Zeer opmerkelijk. De opkoopregeling is op cruciale punten aangepast. Doel is nu niet meer natuurherstel maar beëindiging veehouderij.

Terwijl de boer zich niet elders mag vestigen mag de opgekochte stikstofruimte wel ingezet worden voor wegverkeer. Dit waren niet de afspraken!En zijn reactie op een CDA-er van Bouwend Nederland Maxime Verhagen: Kan Maxime Verhagen toelichten welke woningbouwplannen in Brabant onmogelijk zijn door stikstof? Ik ken ze niet

Ook navraag bij Brabantse gemeenten laat zien dat dit nauwelijks beperkend is in Brabant.
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/a ... in-brabant

2 Miljard euro per jaar nodig om de uitstoot van stikstof versneld te verminderen. Dat is nu niet gereserveerd in de landbouwbegroting voor 2022. Absoluut nodig om te kunnen bouwen. Bijna beschamend met een tekort van 280.000 woningen aldus Maxime Verhagen in WNL Vandaag.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: wo nov 24, 2021 3:45 pm 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Spiegeltjes en kraaltjes voor de omgeving:

De komst van het datacenter in de gemeente Zeewolde biedt mooie kansen voor het gebruik van restwarmte en daarmee de warmtetransitie!Moederbedrijf Facebook zit achter datacenter Zeewolde
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/2 ... r-zeewolde

Moederbedrijf Facebook wil datacenter in Zeewolde bouwen
https://nos.nl/artikel/2406879-moederbe ... lde-bouwen

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: wo nov 24, 2021 3:30 pm 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Hume schreef:
De moraalbarbaren uit Brabant worden rijker en rijker ten koste van de armen.

Hoe Brabantse vleeshandelaren miljoenen cash uit Congo ontvingen
Roofbank Internationale sancties, veroordelingen voor zwendel, prijsopdrijving in één van de armste landen ter wereld – het maakt Brabantse vleeshandelaren niks uit. De kip gaat hoe dan ook naar Congo.

Nederlandse vleeshandelaren ontdoken jarenlang Amerikaanse terrorisme-sancties tegen een vermeende financier van Hezbollah. Zij deden voor tientallen miljoenen zaken met bedrijven van een machtige Libanese zakenman.
Dat gebeurde in dollars, waardoor zij torenhoge boetes van de Amerikanen riskeren.
De zakenman, Kassim Tajideen, werd in België veroordeeld voor zwendel. Zijn imperium fungeerde als kartel in de Democratische Republiek Congo, één van de armste landen ter wereld. Daardoor was de kip daar 20 tot wel 70 procent duurder dan in andere landen.
Brabantse handelaren in kippenvlees waren een belangrijke leverancier van Tajideen en wisten dat hij op een sanctielijst stond. Internationale banken, zo blijkt uit een datalek met meer dan 3,5 miljoen documenten dat NRC onderzocht, stelden regelmatig vragen bij betalingen van bedrijven van Tajideen aan de Nederlandse vleessector.
Ondanks al deze waarschuwingen en tijdelijke blokkeringen werden veel dubieuze betalingen uiteindelijk gewoon uitgevoerd door internationale banken als Commerzbank en Deutsche Bank. En werden ze, ondanks vertragingen en waarschuwingssignalen, zonder problemen geaccepteerd door Rabobank en ABN Amro.
Rabobank heeft een onderzoek naar de transacties ingesteld na vragen van NRC.
De kip is duur. Meel is duur. Boontjes zijn duur. Horsmakreel en sardientjes zijn duur. Rijst, zonnebloemolie, zelfs geïmporteerd slachtafval uit Europa is duur.


https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/23/ho ... n-a4066496
Moraalbarbaren met namen die ook echt Brabants klinken. Welkom in de grote wereld Hume, als je in energiewereld duikt kom je hetzelfde tegen.....Bam!Bam!.... stempels en Chinezen.

Een vitrinekast met een SS-helm
Op Facebook en LinkedIn zijn ze allemaal bevriend: José Lago Conrado, zijn Libanese handelaar, Ziad Abou Jahjah, Kassims zoon Mohamed in Angola, de Teeuwissen-werknemer die de fabrieken voor Tajideen bouwde, een inkoper van Tajideen in Libanon. Ze liken elkaars foto’s en berichten. Behalve Laham, die zit niet op Facebook. Maar als rondgaat dat NRC vragen stelt, schermen sommigen plots hun vrienden af en schonen ze hun cv op LinkedIn op van banden met Tajideen. Eén handelaar verwijdert zijn hele arbeidsverleden bij een bedrijf van Kassim.

Lago Conrado, 69 jaar, belt NRC zelf op. Waar is NRC mee bezig? Met enige terughoudendheid stemt hij in met een gesprek.

Conrado woont een groot deel van zijn tijd in Portugal, maar heeft een kantoor op de begane grond van een jaren tachtig bedrijfspand in ‘s Hertogenbosch, dat van hem is. Zijn kantoor staat vol verhuisdozen, ordners, amateurschilderijen en rolkoffers. In een glazen vitrinekast zijn rode Adidas-schoenen en een SS-helm te bewonderen.

In de jaren tachtig stapte hij in Portugal in de vleeshandel, vertelt hij, toen er nog dikke subsidie op vleesexport zat. Algauw komen er sterke verhalen. Over vijftig stieren op transport die hij stiekem inruilde voor vijftig verzwakte vaarzen. Over hoe hij in het paardenvleesschandaal belandde. („Er stond ineens een Portugese filmploeg op de stoep.”) Hoe hij de stempels voor ‘biologisch’ en ‘halal’ gewoon op kantoor had staan. („Bam! Dan heb je biologisch vlees. Bam! Halal.”) En hoe hij ooit een lading ingevroren vlees van 22 jaar oud – hij grinnikt erbij – na een test gewoon heeft verwerkt. „Maar dat was allemaal vroeger hè. Nu is het anders.”

De rechtszaak tegen Soafrimex waar hij bij betrokken raakte was vervelend, zegt hij. De Belgische politie wilde ook van alles van hem. Met de eigenaar Kassim Tajideen is hij toch altijd zaken blijven doen. Ook nadat die in België was vastgezet en daarna veroordeeld, óók nadat hij op de sanctielijst kwam. „In Kassim heb ik 100 procent vertrouwen. Ik ben bij hem thuis geweest, bij de bruiloft van zijn kinderen. Hij is heel gelovig. Hij bidt wel vijf keer per dag, ook hier op kantoor” – hij wijst links naast hem op de grond – „hier, op zo’n kleedje.”

Hij bladert wat door zijn ordners. „Ik deed gewoon zaken met Congo Futur, hoor” – het bedrijf dat op de sanctielijst staat. Zijn vinger gaat langs facturen: Ovlas, ook op de sanctielijst. En de gelieerde bedrijven General Trade Company, Leaders of Supply and Products, Congo Stars for Commerce. „Eigenlijk was Angola mijn grootste afzetmarkt. Dat deed ik allemaal via de Banco Bic” – de Portugese bank van de in opspraak geraakte Angolese zakenvrouw Isabel dos Santos. En Hezbollah? „Kassim zei tegen mij: José, ze beschuldigen mij van Hezbollah, maar iedereen in Libanon is betrokken bij Hezbollah! Hezbollah bouwt ook scholen en ziekenhuizen. Voor hen is dat het Leger des Heils.”

Overal kocht Conrado vlees in voor Tajideen, ook bij Jalal Laham die hij goed kent. „Dat sloeg ik dan op in Vriesoord, hier vlakbij, en dan ging dat in één keer, vijfduizend ton, per boot naar Afrika.” Zelf pakte hij het vliegtuig naar de haven van bestemming met een koffer met 10.000 dollar erin, en hij zette twee pallets bier op de boot. „Dat lossen moest snel, dus gaf ik de werkers bier en een biljet van 50. Kóm op, doorwerken.”

En de sancties? Nee. Vragen van de Rabobank over de omvang en frequentie van de transacties, over de geblokkeerde overboekingen, over de identiteit van zijn klanten, over OFAC, kreeg hij al de jaren niet. „Ik ben nooit één keer gebeld hierover.”

In 2014 stopte hij. De handel werd moeilijker, zegt hij, zonder uit te leggen waarom.

Zijn goede vriend Kassim Tajideen kreeg na zijn uitlevering in 2019 in de Verenigde Staten vijf jaar celstraf wegens witwassen en het omzeilen van de sancties, onder meer door het afnemen van bevroren kip uit de VS. Hij kwam vorig jaar vervroegd vrij om gezondheidsredenen. Het heeft zijn reputatie bij Conrado niet veranderd. „Ik heb nooit problemen met hem gehad. Hij is goed voor zijn mensen in Libanon.”

En voor de Congolezen, die hun kip jarenlang voor woekerprijzen bij het Tajideen-imperium moesten inkopen? Een kartel dat met ijzeren vuist de markt domineerde, met armoede en honger als gevolg? Wat vindt hij daarvan?

Conrado weet het niet. „Tja. De handel was in handen van de Libanezen, nu van de Chinezen.” Hij haalt zijn schouders op. Hij was toch alleen leverancier?
..

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: wo nov 24, 2021 10:29 am 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Biertje schreef:
Systematisch de boel kapot maken voor de boer en de collective sector vergroten

https://www.ad.nl/economie/nederlandse- ... ~a6d3e960/


Verdeelde reacties op akkoord Europees landbouwbeleid
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artik ... e-reacties

Landbouw in overeenstemming met Green Deal
Over het landbouwbeleid, goed voor een derde van de EU-begroting, is drie jaar hard gestreden. De landbouw, goed voor ruim tien procent van de Europese CO2-uitstoot, zou voor het eerst moeten helpen de klimaatverandering te beperken. Terwijl melk, vlees en andere boerenwaar weinig opbrengt en sommige boeren maar net kunnen rondkomen.

De druk werd nog groter toen de EU in de tussentijd haar klimaatplannen en -doelen aanscherpte. De onderhandelaars stonden voor de zware taak de oude landbouwplannen met die Green Deal in overeenstemming te brengen.

De Europese inkomenssteun voor boeren wordt voor minstens 20 en later 25 procent afhankelijk van hoe duurzaam zij te werk gaan. Lidstaten mogen zelf kiezen of ze met deze zogeheten eco-regelingen bijvoorbeeld biologische, precisie- of boslandbouw willen aanmoedigen.En dan zit Nederland nog met de uitstoot van een cacaofabriek in Zaandam (https://www.nporadio1.nl/nieuws/onderzo ... r-uitstoot)

En natuur die het vertikt om naar ons te luisteren, ook al heb je de aangrenzende bedrijvigheid opgeruimd:

Themamiddag in het Mantingerveld. Stikstofproblematiek is volgens gedeputeerde Henk Jumelet ,,een gevecht om de ruimte"
https://dvhn.nl/drenthe/midden-drenthe/ ... 76823.html

Het Mantingerveld is ruim 1.100 hectare groot en in het gebied liggen twee Natura 2000 gebieden, het Mantingerzand en Mantingerbos. Natuurmonumenten beheert dit gebied en constateert dat het aantal insecten en plantensoorten sterk is afgenomen. Eric Menkveld: ,,Sommige planten en insecten zijn helemaal verdwenen of er is nog maar 25% procent van over. Dat zijn verontrustende cijfers.”

Ook de jeneverbes in het Mantingerzand, uniek in Nederland en in West-Europa, heeft het zwaar. Om de kwaliteit van de natuur niet verder achteruit te laten gaan zal, volgens Natuurmonumenten, de ‘stikstofkraan’ verder dicht moeten.

Stoppen
Door één van de aanwezigen werd gevraagd wat het effect was van het stoppen van enkele veehouderijbedrijven, jaren geleden, aangrenzend aan het Mantingerzand. Natuurmonumenten moest hierop het antwoord schuldig blijven.Het antwoord schuldig blijven, ik heb zo'n vermoeden dat we dit nog vaak gaan horen, terwijl we geschokt, verbijsterd en onthutst zijn. Ook al verlaagt grootgrondbezitter ASR de pacht voor schone boeren.

Hieronder een artikel over de harde landbouweconomie, overal hetzelfde. Als miljonair in Laren, Bloemendaal, of elders lig je daar niet wakker van.

Voor veel cacaoboeren is een leefbaar inkomen onrealistisch. Zij zijn meer geholpen met ander werk
https://www.trouw.nl/economie/voor-veel ... ~bb7b7c08/

Ook als de cacao-opbrengsten van Ghana en Ivoorkust verdubbelen, hebben de meeste cacaoboeren geen fatsoenlijk inkomen. Hun land en oogst zijn te klein en de prijzen te laag.

Het klinkt zo logisch: als chocola iets duurder wordt voor consumenten en cacao iets duurder voor bedrijven die het verhandelen of verwerken, dan kunnen de boeren in Ghana en Ivoorkust een fatsoenlijk inkomen verdienen. “Maar voor heel veel boeren in deze West-Afrikaanse landen gaat die redenering niet op”, zegt Yuca Waarts, onderzoeker aan Wageningen University & Research.

(...)

Boeren die relatief veel omzet draaien, krijgen ook veel premie binnen. De boeren die het slecht doen, bijvoorbeeld omdat ze te weinig land bezitten, winnen er weinig mee. Waarts: “Als je maar een paar zakken cacao per jaar verkoopt, voegt een premie op de verkoopprijs weinig toe aan je totale inkomen. Die hogere cacaoprijs gaat pas helpen als je al een goede basis hebt.”

Kijk bijvoorbeeld naar Tony’s Chocolonely. Dat gaat bij de gebruikte referentieprijs voor een leefbaar inkomen uit van boerderijen met “een levensvatbare bedrijfsomvang en een adequaat productieniveau”. Zo moeten boeren minimaal 800 kilogram per hectare oogsten, wat slechts een minderheid lukt.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: zo nov 21, 2021 10:45 am 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Import, export en verdienmodellen.....

De begeleiding in onderstaand artikel ontvangt per maand meer dan die boeren per jaar. Bij die groep houden we het bij kraaltjes en spiegeltjes.

Project met KPI's in veenkoloniën krijgt vervolg voor melkveehouders en akkerbouwers
https://www.veld-post.nl/artikel/434516 ... kerbouwer/

Al sinds 2016 is de provincie Drenthe samen met partners bezig met het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Daar doet nu één kwart van de melkveehouders in Drenthe aan mee. Die melkveehouders werken aan doelen met betrekking tot klimaat, stikstof, biodiversiteit en water op basis van KPI's. Dit is dan bijvoorbeeld het KPI fosfaat- of stikstof-bodemoverschot per hectare en de CO2 uitstoot per kilogram melk. Hoe de boeren werken aan een bepaald doel mogen ze zelf kiezen. Als een boer binnen de streefwaarde van een KPI valt wordt hij beloond. Per behaalde KPI krijgt de melkveehouder 500 euro met een maximum van 2.500 euro per jaar. Dat geld wordt beschikbaar gesteld vanuit de provincie Drenthe.

Anet Abbing-Zijgers is namens provincie Drenthe betrokken bij het project. Abbing-Zijgers: „We krijgen terug van boeren die een beloning hebben ontvangen dat het zo ook daadwerkelijk motiveert om aan een bepaalde doelstelling te werken. De beloning zou volgens de melkveehouders wel hoger mogen zijn om echt alle kosten te dekken, maar doordat ze al iets ontvangen voelen ze toch die waardering.”Het gaat zo gemakkelijk tegenwoordig met het wijzen naar, zoals onderstaande paddenstoelenzoeker ( Rob Chrispijn https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Rob_Chrispijn ) , We weten het niet, we vermoeden, maar we zeggen het toch.

Paddenstoelen in het Lheederzand: ‘Rijkdom door armoe’
https://www.roeg.tv/roeg-nieuws/paddens ... oor-armoe/

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: zo nov 21, 2021 10:09 am 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Als het boeren betreft gaat Hume tekeer als een hooligan, maar het Nederlandse stikstofprobleem lossen we er niet mee op. Ik zit meer op de lijn van wees er zuinig op, voor je het in de gaten hebt krijg je nieuwberichten als 'Het Nederlandse landbouwbeleid leidde tot kannibalisme'.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/19/lo ... t-a4066122
Louise Fresco: ‘De aarde kan ons allemaal voeden. Dat is het probleem niet’ en ‘In Nederland doen we dat al behoorlijk goed. Als je het per hectare uitdrukt, dan produceren wij het meeste eiwit met de kleinste CO2-afdruk’.

De plantenjager uit Leningrad: "Het landbouwbeleid van Stalin leidde tot kannibalisme"
https://radio1.be/luister/select/intern ... nnibalisme

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: zo nov 21, 2021 9:27 am 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Defensie niet, maar milieudefensie is iets anders.

Snelwegen rond Utrecht uitbreiden? Dan moeten eerst boeren uitgekocht worden voor ‘stikstofruimte’
https://www.ad.nl/utrecht/snelwegen-ron ... ~a03ecde7/

Het verbreden van de snelwegen zal leiden tot meer verkeer en dus meer uitstoot van schadelijke stoffen. Om aan de landelijke stikstofregels te voldoen, moeten projecten die leiden tot meer stikstof gecompenseerd worden door in de omgeving de uitstoot te verminderen.

Van 5 naar 25 kilometer
In het verleden werd alleen gekeken naar het gebied van vijf kilometer rondom een snelweg, sinds afgelopen zomer is dat uitgebreid tot 25 kilometer. In Gelderland heeft dat duidelijke gevolgen: om het verlengen van de snelweg A15 bij Bemmel mogelijk te maken, heeft het Rijk recent zes boerderijen in de omgeving uitgekocht.

(...)

,,Dat zal in Utrecht niet anders gaan’’, zegt hoogleraar Erisman. ,,Er zal worden gekeken welke boeren willen stoppen of hun uitstoot kunnen verkleinen. Daarmee koopt het rijk ‘stikstofruimte’. Ik vermoed dat het aanbod van het Rijk aan boeren ruim zal zijn, omdat de belangen groot zijn.’’Is er nog iemand die straks een overgebleven koe recht in de ogen durft te kijken?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: za nov 20, 2021 3:03 pm 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Omdat er geen leiding is en geen visie voor de lange termijn. Als ik naar het overleven van boeren kijk (Nieuwsuur, Onteigende boer: 'Ik voorspel veel onrust en verdriet' https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/240611 ... n-verdriet) ,denk ik ook aan het grootkapitaal in hetzelfde schuitje.

Als veel kapot en vertrokken is, incl. de diepe zakken, hoe lang kunnen wij dan nog zorgeloos door de natuur huppelen? Ik plaats onderstaande column in z'n geheel, omdat er woord voor woord staat wat er op dit moment in dit land aan de hand is. En dan denk ik ook aan de rellen in Rotterdam, want er zal nog wel een labbekakkerige journalist komen bovendrijven die de schuld van de Rotterdamse ellende bij de boerenprotesten weet te leggen.

Martin Sommer: Het vertrek van Shell zegt vooral iets over het krimpende Nederland
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter ... ~bf40b952/

Betere waarnemers dan ik hadden het vertrek van Shell uit Nederland zien aankomen. Toen Paul Polman per sms aan Mark Rutte had laten weten dat Unilever naar Londen zou verkassen, was er voor Shell geen houden meer aan. Als de aandeelhouders in Nederland belasting moeten betalen, en de aandeelhouders in Engeland niet, kun je de verhuisdozen eigenlijk al bestellen. Her en der worden krokodillentranen gehuild, bij de gemeente Den Haag bijvoorbeeld, waar nu nog het hoofdkantoor staat. Maar het Haagse Museon had de banden met Shell verbroken, het Mauritshuis ook, net als het Van Gogh Museum en het Boerhaave in Leiden. Het deed denken aan de tijd van de apartheid in Zuid-Afrika, alleen ging het ditmaal niet om de aanwezigheid in Zuid-Afrika, maar om het blote feit dat Shell als olie- en gasbedrijf überhaupt bestaat.

In januari maakte ik een interview met Ben van Beurden, hoogste baas van de Koninklijke. Toen bezwoer hij nog dat Shell in Nederland zou blijven: een Nederlands bedrijf, met diepe wortels in het land, gevormd door de Nederlandse sociale economie. Wel was hij bitter over de vijandschap die Shell in Nederland ondervond. ‘Als wij een boom planten, is dat greenwashing.’ Van die geweldige weerzin tegen Shell kreeg ik na het interview zelf een kruimel mee. De krant met het vraaggesprek lag nog niet op de mat, of er kwam een toornige e-mail van Milieudefensie binnen. In een vraag had ik de voorman van Milieudefensie, Donald Pols, in de schoenen geschoven dat hij Shell op de radio met ‘een criminele organisatie’ had vergeleken.

Dat had Pols nooit gezegd, aldus Milieudefensie, waarna een waslijst van eisen en verlangens volgde. Een andere, betere journalist had het interview moeten maken. De foto van Van Beurden ‘als knuffelopa’ met een hondje was een pr-stunt van Shell. Als goedmaker moest er een even groot interview komen, op een even prominente plaats, met Milieudefensie. De krant plaatste inderdaad een rectificatie. Donald Pols had Shell niet vergeleken met een criminele organisatie, maar slechts met de Hells Angels. Die motorbende werd in 2019 verboden, waarbij de rechter wees op het gevaar voor de openbare orde, de cultuur van wetteloosheid, en het structurele geweld. Ik beken, heel wat anders dan een criminele organisatie.

Waar het om gaat is de hoge toon, het granieten gelijk en het idee dat het niet past om Shell gewoon eens te vragen naar hun kant van de zaak. Van Beurden vertelde in het vraaggesprek dat Shell uiteraard met regelmaat enquêtes houdt over de eigen reputatie. Nergens is de roep zo slecht als in moederland Nederland. Desondanks is maar 9 procent van de ondervraagden zeer negatief; 26 procent is uitgesproken positief, de rest zit daartussenin, maar tankt wel naar tevredenheid bij de Shellpomp.

9 procent, dat is een soort leninistische voorhoede die kennelijk Shell het leven zodanig zuur kan maken, dat ze er genoeg van krijgen. Toch maak ik me sterk dat de teleurstelling bij Shell groter is over de Nederlandse middenpolitiek, in het bijzonder over Mark Rutte. In het vraaggesprek kritiseerde Van Beurden – bedekt – dat tien jaar Ruttebewind niets heeft opgeleverd dat lijkt op een industriebeleid. Toen de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell speelde, maakte Rutte zich uit de voeten met de mededeling dat hij vanwege de scheiding der machten niets kon betekenen. Rutte is erg goed in delegeren, vooral als het moeilijk wordt. En wie krijg je aan de telefoon als je de VVD belt? Ed Nijpels.

Op zeker moment was een hoge functionaris van Shell op bezoek bij Henk Kamp, toentertijd VVD-minister van Economische Zaken in het kabinet met de PvdA (2012-2017). De Groningse grond trilde al, maar er werd flink aardgas opgepompt; de schatkist was immers tijdens de eurocrisis leeg. Kamp gaf door hoeveel miljard kuub aardgas er het komend jaar zou moeten worden afgetapt, aangezien het ministerie dat vaststelt. Meteen erachteraan zei hij dat hij niet kon instaan voor de veiligheid in Groningen, maar dat Shell wel aansprakelijk was. De Shell-functionaris ontplofte en zei dat als de vlag er zo bij hing, hij onmiddellijk zijn biezen zou pakken. Waarop Kamp schielijk liet weten dat dat natuurlijk niet de bedoeling was.

Dit soort ervaringen hebben Shell tot de overtuiging gebracht dat je aan de Nederlandse overheid niets hebt. Nu stelt minister Stef Blok teleurgesteld vast dat hij pas zondag werd gebeld over het vertrek van Shell. Op zijn beurt moest Shell een paar weken geleden uit de krant vernemen dat pensioenfonds ABP zijn aandelen Shell gaat verkopen.

Shell weg, Unilever weg. Sommigen zullen het vieren als een overwinning op het neoliberalisme. De keerzijde van de medaille is de toenemende moralisering van de Nederlandse politiek. Die hangt weer samen met de versplintering – een Tweede Kamer vol dwergpartijtjes die zo hard mogelijk schande roepen. Tragisch voorbeeld is de Partij van de Arbeid, nog onder Wim Kok een volkspartij die strategisch nadacht over het landsbelang. Nu is de PvdA een kleine gewetenspartij, met Joris Thijssen, voorheen baas van Greenpeace, als klimaatboegbeeld. Thijssen twitterde over de verhuizing van Shell: ‘Wat een zegen voor het land.’ Er was in de partij nog precies genoeg schaamte om de tweet fluks te verwijderen. Het is politiek op het niveau van de Keukenkampioen-divisie. De serieuze afwegingen laten we graag over aan de grote landen. Het vertrek van Shell zegt minder over Shell dan over het allengs krimpende Nederland.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: vr nov 19, 2021 10:38 am 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Boe Boe Bla Bla.....we nemen ook afscheid van chocoladevla:

TV: Domo Vla - Boe Boe Bla Bla We Maken Domo Vla - Koeien Zingen & Dansen (1983) Reclame Commercial
https://www.youtube.com/watch?v=ssDlYBgFexA

http://www.youtube.com/watch?v=ssDlYBgFexA

Vervuilende cacaofabriek Zaandam zweeg jarenlang over uitstoot
https://pointer.kro-ncrv.nl/vervuilende ... r-uitstoot

Een cacaofabriek in Zaandam stoot jaarlijks tientallen tonnen ammoniak uit, maar vertelde dat tot voor kort niet aan de autoriteiten. Bovendien zit er volgens de omgevingsdienst te veel ammoniak in de rook van de fabriek. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: wo nov 17, 2021 6:16 pm 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Steeds vaker ben ik jaloers op een boer die de rust van koeien in een moderne stal of in een weiland dagelijks mag bekijken en beleven. Ons rest niets anders dan met verbazing naar de steeds harder loeiende Haagse veestapel met ruimtegebrek te kijken:

'Flevoland is oplossing voor stikstofcrisis en woningnood'
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/2 ... stofcrisis

De formerende partijen willen boeren die in de buurt van Nederlandse natuurgebieden zitten naar Flevoland lokken. Dat melden bronnen aan De Telegraaf.

Die strategie moet het hoofd bieden aan de stikstofcrisis. Verder is de provincie in beeld om het woningtekort flink terug te dringen. De partijen stellen dat er een speciale minister moet komen. Die zou dan gaan over ruimtelijke ordening en woningbouw.

Een groot gedeelte van de grond in Flevoland is eigendom van de 'grondbank' van de Staat. Het gaat in totaal om twintig procent.‘In de lege polder van Flevoland is ruimte voor duizenden windmolens’
https://www.volkskrant.nl/columns-opini ... ~b13eb730/

In Flevoland is ruimte te over voor duizenden windmolens, stelt Joost Smiers. En in die lege polders is vrijwel geen huis te bekennen, dus ook geen bewoners die er last van kunnen hebben.

Met windmolens is het net als met paaseieren. Eén ei is helemaal niks, bij twee begint het wat te worden. Ja, bij drie heb je een heus paasei. Bij windmolens stelt een honderdtal niets voor, met ­tweehonderd begint het pas ergens op te lijken. Maar bij driehonderd, en eigenlijk bij nog veel meer ­wind-molens, op een kluitje, tekent zich een wonder van schoonheid af.Hoe leeg is die polder nu echt om al die piekbelasters in kwijt te raken? Bovendien zet je ze dan ook weer neer naast Natuurmonumenten met 3300 hectare erfpacht.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: ma nov 15, 2021 7:30 pm 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Omdat boeren nog niet vertrokken zijn uit dit land:

Boer krijgt gelijk: 'Zombiegrond' blijkt vol met leven
https://www.gld.nl/nieuws/7443392/boer- ... -met-leven

TONDEN - Akkers in Oost-Nederland zitten vol met leven, dat blijkt uit onderzoek na een uitspraak van een Nijmeegse professor. Die noemde de akkers 'zombiegronden.'
Uit onderzoek - dat in handen is van Omroep Gelderland - blijkt nu dat dat niet het geval is. Er is zelfs weinig verschil in het bodemleven van landbouwgras en dat van natuurlijk beheerd grasland.

Melkveehouder Pieter Brouwer was verontwaardigd toen hij de krantenkoppen las over zombiegronden. "Ik dacht dit kan niet waar zijn, zo negatief is het niet!" Hij stuurt een e-mail naar de hoogleraar en zoekt ondertussen contact met Esther Rust van Natuurmonumenten. Rust is geïnteresseerd: "Als Natuurmonumenten zijn we ook al veel langer geïnteresseerd in bodemleven dus wij waren enthousiast om een aantal gronden van ons te laten onderzoeken."

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: do nov 11, 2021 10:49 am 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Biertje schreef:
Enzo501 schreef:
baedeker schreef:
We hebben gezien hoe kwetsbaar de aanvoerlijnen zijn in deze geglobaliseerde wereld.
Nederland moet gewoon zelfvoorzienend zijn, en daarvoor hebben we onze boeren nodig.
Wat zijn D66'ers toch dom.
:)

Er wordt bijna voor 100 miljard aan landbouwproducten geexporteerd dus als zelfsvoorzienendheid de insteek is (en niet de economische waarde van de sector) kan daar nog wel wat vanaf.
Gaan we de nou kip met de gouden eieren slachten?
Als het boeren betreft mogen we nog voor het eigen gewin, het schone geweten, samen met D66 halveren en minder, minder roepen. Als je kijkt naar de agrofoodclusters in Europa zou ik er toch voorzichtiger mee zijn.

Daarbij zit Nederland met het probleem dat ze zichzelf in de nesten heeft gewerkt (PAS). En we in kranten kunnen lezen wie we liever zien als de nieuwe boeren, boeren in loondienst bij TBO's die op die percelen vaak de helft van GLB gelden opsnoepen.

Rijk wordt de natuurboer niet. Hij komt nu net uit de kosten en heeft er een baan bij om te kunnen leven.De 100 koeien van natuurboer Heiko staan nooit 'op stal', want die hebben ze niet
https://nos.nl/regio/noord-holland/arti ... en-ze-niet

Op Texel heeft hij zijn droom waargemaakt en bestiert hij een kudde van 100 koeien die het rijk alleen hebben op 1.500 hectare natuurgebied. Het zijn wellicht de meest benijde koeien van Nederland, want ze hebben een zee aan ruimte en kunnen iedere dag op een ander stukje land grazen.
(...)
Vrij tot aan de slacht
De dieren gaan ook nooit 'op stal', want die heeft Heiko niet. Een boerderij ook niet. Kalfjes worden in de natuur geboren en krijgen de melk van hun moeder. Nee, dit keer gaat de 'witte motor' niet in een melkpak. Het leven op Texel is voor de speciale Angus-runderen rooskleurig en heerlijk. Totdat ze groot genoeg zijn… dan gaan ze naar de slacht. Zo liggen hun biefstukken en entrecôtes uiteindelijk op de borden van een Texels restaurant.

Zo gaat dat met sprookjes. Ze bestaan niet. Althans, voor de koeien, want voor Heiko is dit het leven waar hij van gedroomd heeft. Knuffelen met prachtkoeien en banjeren door de natuur. Voor hem geen duf kantoor en turen naar een scherm. Een paar jaar geleden is hij in het diepe gesprongen met zijn eigen bedrijf.

Hij pacht natuurgrond van Staatsbosbeheer en zijn koeien zorgen ervoor dat het begraasd wordt. Iedere dag gaat Heiko kijken hoe het met de dieren is, want ondanks dat ze eindigen bij de slager, behandelt hij ze als zijn kinderen.Tot zover het knuffelen met koeien, nu weer naar de werkelijkheid van het totale plaatje in de agrarische wereld:

PBL: Stikstofambities ministeries zijn on-Nederlands groot
https://www.stal-en-akker.nl/artikel/43 ... nds-groot/

Plannen van de overheid om miljarden euro's uit te geven en een forse krimp van de veestapel te bewerkstelligen zijn niet genoeg om de stikstofproblematiek op te lossen. Dat vertelde PBL-onderzoeker Aaldrik Tiktak dinsdag in de Tweede Kamer.

(...)

Ingrijpend
"Beide pakketten zijn zeer ingrijpend", vertelde Tiktak tegen de Kamerleden. „Dertig procent krimp van de veestapel in tien jaar tijd, een groot areaal grond dat daarmee gemoeid gaat - twee keer de provincie Utrecht - en een uitvoeringstempo dat we in Nederland nog niet eerder gezien hebben, waarbij technieken worden ingezet die nog moeten worden ontwikkeld."

Hij zag allerlei onzekerheden in de uitvoering. Beide pakketten steunen op vrijwillige opkoop, maar het is lang niet zeker of dat in zo'n omvang mogelijk is. Onvrijwillige opkoop - onteigening - brengt zijn eigen problemen met zich mee; het is een duur en tijdrovend proces, en het is ook nog ongewis of de overheid voor de rechter hard kan maken dat de onteigening terecht is. De effectiviteit van de nieuwe technologieën die zouden moeten worden ingezet om stikstof te reduceren wordt misschien overschat; in de praktijk zijn die vaak minder effectief dan in proefopstellingen.

De plannen kunnen enkel worden uitgevoerd als er voldoende draagvlak is, waarschuwde de onderzoeker. En ook zal de blijvende boeren voldoende zekerheid moeten worden geboden, in de vorm van langetermijnafspraken. Zonder die voorwaarden zullen de plannen niet uitvoerbaar zijn.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: di nov 09, 2021 1:39 pm 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


Biertje schreef:
Hume schreef:

Houdt toch eens op met dat voedseltekort in Nederland.
Met de 17 miljoen inwoners is Nederland niet meer dan en stad in China.
En als grootste exporteur na de VS moet er nog heel wat gebeuren voordat we alles kunnen opeten wat er hier wordt geproduceerd.

De BBB is niet meer dan de zoveelste rechtsradicale partij na FVD ,van Hagen en JA21
Wat moeten de boeren zonder de EU en zonder de globalisering?
Sorry hoor, maar het partijkartel heb je nog nooit iets negatiefs horen zeggen over globalisatie en wie stemt daarop? Jij.

BBB is zeker niet rechtsradicaal maar conservatief en pro boeren. Feitelijk want aangetoond zeg jij dat iemand al radicaal is als deze een andere mening erop nahoudt dan jij.
Meningen botsen tegenwoordig bij ieder probleem die opgelost moet worden. Hume kijkt alleen naar politieke partijen die niet in het ideologische straatje passen, maar ik naar het ontmantelen van een belangrijke sector in ons land én in Europa als je over de grens durft te kijken (Green Deal van Timmermans). Aanhakend bij Peter's bericht over leeftijd, na vele jaren overvloed ontgaat ons dit helemaal.

We denken met ondoordacht en overhaast beleid de stikstofcrisis op te lossen en hebben boeren uitgekozen om daarvoor alleen te bloeden. Als je naar de handel in vrijkomende stikstofruimte en grond kijkt, wat weer gebruikt gaat worden voor wonen, infrastructuur en bedrijvigheid, waar gaat het dan om? Welke crisis lossen we dan op? De stikstofcrisis in dit land in ieder geval niet.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Waarom klagen boeren altijd?

Geplaatst: ma nov 08, 2021 9:33 am 

Reacties: 751
Bekeken: 39765


In diverse onderwerpen wordt vaak gewezen uit armoede naar rechtsradicalen of voorstanders van een Nexit. Maar als je de klagende boeren wilt begrijpen moet je volgens mij kijken naar onze ambtenaren met grondhonger die op hun manier bezig zijn op Nexit-niveau.

Stikstofnormen boerensloten veel strenger in Nederland
https://stichtingagrifacts.nl/stikstofn ... nederland/

Vergelijking stikstofdoelen slootwater

Voor grondwater hanteren Europese lidstaten dezelfde norm: maximaal 50 mg nitraat per liter. Voor het oppervlaktewater heeft Europa geen normen vastgelegd, die bepalen lidstaten zelf. In Nederland bepalen waterschappen de normen. Voor Nederlandse agrarische afwateringen ligt die doorgaans tussen 1.3 en 2.8 mg N/l (zomergemiddelde), afhankelijk van de regio. In Vlaanderen geldt voor afwateringen echter een veel ruimere norm: 4.0 mg N/l (zomergemiddelde). Duitsland hanteert de norm van de Nitraatrichtlijn: 50 mg nitraat/l (jaarrond gemiddelde). Dit is omgerekend 11.3 mg N/l. Voor grensoverschrijdende rivieren is de Duitse streefwaarde lager: 3 tot 6 mg N/l.

Uit de Duitse waterkwaliteitsmetingen op de zes grensmeetpunten blijkt dat de rivieren gemiddeld zo’n 6 mg N/l aan stikstof afvoeren naar Nederland. Het Vlaamse afvoerwater bevat vergelijkbare concentraties. Het zijn concentraties die de Nederlandse normen ver overschrijden.

Het aandeel buitenlandse stikstof in de Nederlandse regionale wateren wordt geschat op 20 procent (afbeelding 1). In combinatie met strengere Nederlandse normen, zorgt dat voor een grote stikstofopgave voor boeren (afbeelding 2).Soms denk ik laat het voedseltekort maar komen, hoe eerder, hoe beter, om het nuchtere denken in dit land terug te krijgen.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 12 [ Er voldeden 231 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling